Smittede tanker 34, d. 27. april

1.

Biopolitikken sætter sig nu for alvor igennem i pædagogikken. I går omtalte jeg de nye hygiejne- og adfærdsregler og disses indbyggede doublebind-strukturer (ST 33a og 33b). I dag bekræftes min hypotese til fulde:

Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil har sammen med Signe Nielsen fra Forældrenes Landsorganisation et kort debatindlæg i dagens Politiken (d.27. april). Her får vi at vide, at det pædagogiske liv i dagtilbuddene næsten ligner sig selv:

”Børn er børn og opfører sig som børn – ikke som små voksne. Det betyder, at de må lege, kramme og savle præcis som før coronakrisen. De er i mindre grupper end normalt for at undgå for mange smittekæder. Og pædagogerne har præcis samme opgave nu som for to måneder siden: at skabe tryghed, glæde og udvikling hos vores børn.” (min kursivering)

Men der er noget galt. Der kan ikke være tale om ”præcis” det samme, når der arbejdes systematisk med adskillelse og afstand. I en københavnsk børnehave er der f.eks. indkøbt coronahegn til legepladsen, og der skal stadig holdes to meters afstand ved bordene, her i et citat fra ministeriets officielle vejledning: ”Sidder børnene ved borde, skal de så vidt muligt placeres så der er to meter i mellem børnene”.

Børnene kan altså overhovedet ikke ”lege præcist” som før.

Og pædagogerne har heller ikke ”præcis den samme opgave” som før. Deres hovedopgave er nu at deltage i den biopolitiske smitteminimering, hvilket bekræftes i udtrykket ”undgå for mange smittekæder”. De er nu indrulleret i biostatens nye maskineri. Deres reelle funktion bliver nu at lære børn ”glæde og tryghed” ved social skam og afstand.

Undervisningsministeren og hendes medskribent skriver også næsten enslydende med det første citat:

”Derfor skal pædagogerne trøste, kramme og lege med ungerne lige så meget, som de gjorde inden epidemien”.

Men dette ”lige så meget” kan om nævnt ikke være korrekt. For i Sundhedsstyrelsens såkaldte ”plakat” – som bygger videre på en ”instruks”, og som refererer til både vejledning og bekendtgørelse – står der følgende:

”Hold afstand: Du kan ikke undgå tæt kontakt med børn – og det skal du heller ikke, men

  • Begræns fysisk kontakt når det er muligt
  • Hold afstand til dine kollegaer”

Så pædagogerne skal altså ”begrænse fysisk kontakt, når det er muligt”. Det er det modsatte af at  ”trøste, kramme og lege lige så meget” som før.

Ministerens indlæg bliver derved en del af den ansvarsfraskrivende double-bind-fordeling, som både skoler og dagtilbud nu sættes i. Og i skolerne skal “kontakt” vel at mærke ikke blot ”begrænses”, men decideret ”undgås”, men det er måske også ”præcis det samme” og ”lige så meget som før”?

Undervisningsministeren sørger for hele to gange at bruge den allestedsnærværende floskel ”børn er børn”, som er blevet den overordnede politiske kode for pædagogikkens opløsning.

 

Pernille Rosenkrantz-Theil og Signe Nielsen: “Børn skal have tryghed – corona eller ej”, Politiken d. 27. april.

Se for uddybning og links:

Smittede tanker 33a: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-33-d-26-april.html

Smittede tanker 33b: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-33b-d-26-april-smitteskolens-adfaerdsregler.html

 

2.

I Politiken d. 27. april fortæller journalisten Jens Bostrup om, hvordan en kommende dansk smitte-app faktisk vil gå endnu videre end Google og Apples systemer, når det kommer til overvågning og kontaktopsporing.

Bostrup har interviewet André Rogaczewski, som er direktør for firmaet Netcompany. Netcompany står for at udvikle den danske smitte-app.

Det er en utrolig historie. Danskere har ifølge artiklen stor ”tillid” til staten, et forhold som er veldokumenteret både i diverse målinger, men også kulturhistorisk hos både Grundtvig og Løgstrup. Og nu vil Netcompany og staten udnytte denne ”tillid” til at forstærke den smittepolitiske kontrol og altså gå langt videre end de globale techgiganter. Sådan kan dyder blive til et problem.

Appen skal hedde ”smittestop”. Den registrerer via bluetooth, hvor mange mennesker du har været i kontakt med i løbet af dagen. Den tæller og regner ud og sammenligner, og der skulle ifølge Rogaczewski gerne gå ”sport i at holde tallet nede”.

Data samles i bigdatasystemer, hvor udviklingen af sociale kontakter kan opsamles i ”realtid”, så staten kan lave løbende smittekurvepolitik rundt omkring i landet. Senere vil myndighederne endda kunne sige, hvilke telefonejere, som er i særlig risiko. Vedkommende kan så få en push-besked.

Der står – som et slags datapolitisk kors -,  at Apple og Google forsøger at modsætte sig, men det lyder som om, at man nok skal finde en løsning.

Det er rystende læsning.

Link til Politikens artikel, d. 27. april: https://politiken.dk/viden/Tech/art7761895/Dansk-corona-app-g%C3%A5r-t%C3%A6ttere-p%C3%A5-borgerne-end-Googles-version

 

3.

Jeg har været på cykeltur til de lokale seværdigheder, dvs. et af landets nye store testscentre, som ligger ved Vejlby Risskov-hallen nord for Aarhus. Nu har teltene og det hele stået klar i en lille uge, og sådan en søndag eftermiddag må der da være propfyldt med folk, der skal testes.

Klokken er 14.30, rush hour i teste-land, skulle man tro.

Det første, der møder mig, er en person i militæruniform. Jeg tænker, at han nok er fra hjemmeværnet, men næ nej, han er skam rigtig soldat. Fra en nedlukket kaserne ved Lemvig, synes jeg han sagde. Landets forsvar er lukket ned. Soldaten holder øje ved indkørslen. Han har god tid til at snakke. Han fortæller, at det er meningen, at man vil teste 20.000 mennesker om dagen i landet. Hvis man har symptomer, skal man ringe til sin læge, som vil henvise til testcentret. Jeg var noget snottet i forgårs, så jeg vil lige tjekke det ud, når jeg kommer hjem, tænkte jeg.

Soldaten fortalte, at der ikke have været mange mennesker, og at han i sit stille sind undrede sig over den dybe stilhed. Så var vi jo to om en fælles undren, en soldat og en lektor.

Jeg kiggede ind mod pladsen og de mange telte. Der var ikke et øje. Jeg cyklede videre ind på pladsen. I et af teltene sad fire unge mennesker med vesirer og snakkede. Det var medicinstuderende. Det var dem, som skulle teste. Men der var ingen at teste. Der var ingen biler, ingen mennesker, ingen cykler og ingen dyr. Der var ingen som helst. Bare en masse telte, snore og skilte, en soldat, en lektor og fire studerende.

Jeg cyklede hjem igen. En time senere kørte jeg en tur i bilen. Jeg kørte lige forbi testområdet igen. Men igen: Der var helt tomt.

Så kørte jeg op til Skejby Sygehus. Der er også nogle telte. Men der kunne jeg heller ikke se nogen mennesker. Jeg var også forbi i forgårs, og der var det det samme.

Da jeg kom hjem, gik jeg ind på Sundhedsstyrelsens hjemmeside for at finde ud af, hvornår man skulle kontakte lægen, for jeg var jo lidt utilpas i forgårs. For hvis man vil lave 20.000 tests om dagen, så er det jo nærmest alle, man vil teste?

Men på styrelsens www. stod der, at man kun skulle kontakte sin læge, hvis man havde vejrtrækningsbesvær, høj feber, oplever en pludselig forværring af tilstanden eller hvis man er i en risikogruppe, hvis jeg ellers har forstået det ret, hvilket jeg ikke vil love, for jeg er blot en almindelig borger. Men jeg levede jo ikke op til nogle af de kriterier, så jeg tog en Tuborg Classic i stedet for. Og på den måde bliver de hvide telte jo aldrig fyldt op.

Mærkelig dødelig og smitsom epidemi.

Tilføjet d. 27. april: Jeg har besøgt testområdet igen her i eftermiddag kl. 16. Der var igen tomt som hullerne i osten. Men nu stod der ikke bare en, men hele to soldater i fuld uniform og passede på “ingen”

Link til Sundhedsstyrelsens anbefalinger til, hvornår man bør søge læge: https://www.sst.dk/da/corona/Borgere

 

4.

Samme aften, d. 26. april, havde Kåre Quist et langt interview med professor Lone Simonsen i TV-avisen. Simonsen var “optimstisk”, hed det sig. Der var “gode nyheder” lød det igen og igen. Hvad var mon det? Jo, Simonsen mente, at hvis man testede alle hele tiden og ledsagede testningen med big data-apps – dvs. kombinerede punkt 2 og 3 – så kunne man få et 80% normalt liv. Det kan man da kalde radikaliseret corona-logik (se også ST 32 for omtale af den Lone Simonsens bagvedliggende kronik på videnskab.dk).

Må jeg være fri! Det vil jo være et 0% normalt liv, overvåget og hægtet op på smittekurvens tvang, “måske altid” som Mette Frederiksen siger.

Link til 21 Søndag, d. 26. april: https://www.dr.dk/drtv/serie/21-soendag_7225

 

Man skal gøre noget, men man skal ikk gøre alt!

 

Tidligere smittede tanker:

Smittede tanker 1: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-d-12-marts.html

Smittede tanker 2: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-2-d-13-marts.html

Smittede tanker 3: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-3-d-15-marts.html

Smittede tanker 4: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-4-d-16-marts.html

Smittede tanker 5: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-5-d-17-marts.html

Smittede tanker 6: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-6-d-18-marts.html

Smittede tanker 7: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-7-d-19-marts.html

Smittede tanker 8: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-8-d-20-marts.html

Smittede tanker 9: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-9-d-21-marts.html

Smittede tanker 10: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-10-d-22-marts.html

Smittede tanker 11: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-11-d-23-marts.html

Smittede tanker 12: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-12-d-24-marts.html

Smittede tanker 13: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-13-d-25-marts.html

Smittede tanker 14: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-14-d-26-marts.html

Smittede tanker 15: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-15-d-27-marts.html

Smittede tanker 16: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-16-d-28-marts.html

Smittede tanker 17: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-17-d-29-marts.html

Smittede tanker 18: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-18-d-30-marts.html

Smittede tanker 19: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-19-d-31-marts.html

Smittede tanker 20: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-20-d-2-april.html

Smittede tanker 21: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-21-d-4-april.html

Smittede tanker 22: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-22-d-5-april.html

Smittede tanker 23: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanke-23-d-6-april.html

Smittede tanker 24: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-24-d-8-april.html

Smittede tanker 25: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-25-d-10-april.html

Smittede tanker 26: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-26-d-12-april.html

Smittede tanker 27: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-27-d-13-april-med-fuld-udskrift-af-kaare-quists-interview-med-mette-frederiksen-i-21-soendag-d-5-april.html

Smittede tanker 28: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-28-d-15-april.html

Smittede tanker 29: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-29-d-19-april.html

Smittede tanker 30: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-30-d-22-april.html

Smittede tanker 31: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-31-d-24-april.html

Smittede tanker 32: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-32-d-25-april.html

Smittede tanker 33a: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-33-d-26-april.html

Smittede tanker 33b: Smittede tanker 33b: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-33b-d-26-april-smitteskolens-adfaerdsregler.html

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.