Smittede tanker 36, d. 29. april

1.

En række førende danske eksperter vurderer i dagens Information, at dødeligheden for corona her i Danmark svarer til en influenza. Dermed ligger man på linje med Sundhedsstyrelsens vurderinger.

Men alligevel syntes regering og et selvamputeret “folketing” da lige, at de ville omdanne samfundets grundlæggende strukturer, logikker og praksisser til smittekurvelogiske data-regnskaber. Og de skyndte sig også i samme runde at smadre livsgrundlaget for tusindvis af mennesker og virksomheder. Det er i “mindst et år” og “måske for altid”, fortæller de.

Den nye logik har sat sig overalt i systemerne, helt ned i opdragelsen af de mindste børn, og ungdommen går hvileløst rundt.

Vejen ud bliver smallere og smallere.

https://www.information.dk/indland/2020/04/coronavirus-draeber-overvurderet-usandsynligt-doedsraten-to-procent

 

2.

Statslig corona-pædagogik:

Sundhedsstyrelsen har pr. d. 28. april udarbejdet et helt skrift med en række corona-pædagogiske forslag til dagtilbuddene.

Den poetiske titel på skriftet er:

”Inspirations- katalog: Inspirationskatalog til pædagogiske aktiviteter, der tager højde for
Sundhedsstyrelsens retningslinjer for dagtilbud under corona-epidemien”.

Det fremgår, at Undervisningsministeriet har bidraget til arbejdet, men altså under Sundhedsstyrelsens kommando, hvilket er helt i overensstemmelse med de nye ministerielle hierarkier.

På forsiden af det ministerielle skriv er der en sød, naturlig storsmilende pige, som minder lidt om Pipi Langstrømpe. Den sundhedsideologiske propaganda kender ikke til begrænsninger.

I skriftet foreslår udvalgte ”eksperter” seks coronoa-relevante læringsaktiviteter med udgangspunkt i dagtilbuddenes officielle læreplanstemaer. Det er mest folk fra professionshøjskoler og nogle private psykologer. Den vigtigste kritiker af regeringens coronapædagogik, lektor fra Aarhus Universitet Grethe Kragh-Müller, er ikke nævnt. Jeg er faktisk lidt stolt af, at ingen fra min egen institution har bidraget til initiativet.

Under læreplanstemaet ”Alsidig personlig udvikling” er der udviklet en tilgang, som hedder ”hænder er dejlige”. Metoden handler om at gøre små børn totalt fikserede på håndvask på den helt rigtige psykologiske måde. Og det fremføres altså som ”alsidig personlig udvikling”. Det er dybt deprimerende læsning. Sagen er, at coronaideologien – og dermed også dens afledte pædagogik – har indbygget et dybt opgør med ”hånden” og med “tingen” som sådan.

Og under temaet “social udvikling” er der forslag til leg, hvor der arbejdes med at holde afstand. Der er også “gode råd” under temaet “kommunikation og sprog”.

En af de hidkaldte eksperter omtalte på Facebook forslagene som “hyggelige corona aktiviteter”.

Under temaet “Krop, sanser og bevægelse” er der en hel corona-sang ned ledsagende  anbefalinger, som jeg bliver nødt til at citere i fuld længde:

Vers 1
Vi må passe på corona
Fra New York til Barcelona
Aarhus eller København
Har din by et andet navn?
Voksne og børn brøler i kor: Hvor bor vi?
(voksne og børn råber bynavnet i kor)
OBS: Kan suppleres fx med børnehavens
navn, stuernes navne osv., hvis børnene synes,
det er sjovt.

Vers 2
Hvis vi vasker vores hænder (alle lader, som
om de vasker hænder – gerne med hele
kroppen)
Passer godt på vores venner (alle vinker, smiler eller sender fingerkys til deres venner)
Kan vi sagtens drøne rundt (alle løber op og
ned på stedet masser af kraft)
For det er jo rigtig sundt (alle strækker sig
mod himlen – op på tæer og op med armene)

Vers 3
Vi kan snige os og hoppe (alle hopper)
Løbe hurtigt eller stoppe (alle stopper)
Kravle op og ned igen (alle kravler op og ned)
Lege gemme med en ven (alle gemmer ansigtet i hænderne, som om de gemmer sig)”

Og sådan fortsætter det fra tema til tema. Man lærer at holde afstand og vaske hænder og være lykkelige for det.

Dermed har den forstærkede nedlukning etableret sig som pædagogiske krav helt ned i vuggestuerne. Og det er ”mindst et år” og ”måske for altid”.

Det hele suppleres med Sundhedsstyrelsens almene “Vejledning” og “instruks”, som jeg beskrev i Smittede tanker 33a og 33b.

Corona er ikke farlig for børn og unge. Men de skal nu bære den sociale byrde og skam ved biostatens allestedsnærværende kontrol.

Den slovenske filosof Zlavoj Zizek har ret. Vi har retning mod en biopolitisk verdenskommunisme. Forskellen er blot, at han bifalder det, men det er jo en anden sag.

Link til inspirationskatalog: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Inspirationskatalog-til-paedagogiske-aktiviteter

Se også: SST om pædagogik i skoler: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Dagtilbud/Faghaefte-til-dagtilbud-0-6-ar-om-paedagogik-i-en-Coronatid_farve.ashx?la=da&hash=B671093C6A32937FD4EE196E0EE95FA5B7FEACF3, se i dagtilbud: https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/det-paedagogiske-arbejde-i-dagtilbud-under-coronaepidemien

 

3.

Ifølge dagens tal fra Statens Serum Institut er der virkelig tale om en ufarlig sygdom i det almindelige billede. Jeg runder op i runde tal:

Testede i alt: 200.000
Smittede i alt: 10.000

Skaleres det op på nationalt niveau – for nu at være lidt effektiv – så er der i alt 300.000 smittede i en befolkning på 6 mio.

Der er for tiden 500 døde (rundet hurtigt op fra dagens 434, fordi det tager tid at dø).

Det betyder, at dødeligheden i Danmark  med dagens tal er på 0,17. Formodentlig falder tallet, efterhånden som endnu flere testes, formodentlig ned til omkring 0,1. Dvs. i underkanten af en influenza, som angives til at være 0,1-0,2.

Ved fuld smitteeffekt, 60% af befolkningen – altså en vild worst case – som angives at være grænsen for den såkaldte “flokimmunitet”, vil der være smittet 3,6. mio. mennesker. Det vil i så fald betyde ca. 3600-7200 døde. Og det er helt uden nedlukninger vel at mærke. Under influenzaen i 17/18 døde der 2822. Det blev til en notits i avisen.

Sundhedsstyrelsens estimat vedr. antallet af smittede er dog kun 600.000 uden nedlukning. Det vil i så fald kun give 900 døde, hvis vi regner med 0.15. Sundhedsstyrelsen regner dog selv med 1680-5600 døde, hvilket skyldes, at dens dødelighedsprocent er hele 0,3-1,0, hvilket var WHO’s estimat i lang tid, og hvilket jo er pænt over de 0,1-0,2, som jeg lige har angivet på linje med en række danske forskere.

Hvert år dør der 55.000 mennesker om i Danmark.

Disse resultater stemmer overens med en række ekspertudmeldinger fra tidligere (jvf. f.eks. punkt 1).

Det er rystende kendsgerninger efter min mening. En skændsel for Christiansborg og myndighederne. Jeg vil aldrig stemme på et parti, der har nedlagt landet på denne måde i “mindst et år” og “måske for altid”.

Link til dagens tal: https://www.ssi.dk/aktuelt/sygdomsudbrud/coronavirus)

 

4.

På Altinget kan man læse et indlæg fra digitaliseringskonsulent Sofie Emmertsen. Hun kommer fra firmaet Inspera, som beskæftiger sig med 21. century skills og digitalisering og evaluering osv.

Emmertsen kobler direkte corona og behovet for mere digitalisering. Hun skriver: ”Takket være Coronavirus, er omstillingen til digital undervisning et globalt problem lige nu.”

Der er en dyb og logisk sammenhæng mellem ”afstand” og digitalisering og faktisk også globalisering, hvilket jeg har godtgjort ved flere lejligheder.

Jeg nøjes derudover med at citere fra gymnasielæreren Asger Villes offentlige facebookopslag om Emmertsens indlæg:

”I Altinget kan man i dag læse et fascinerende indlæg af Sofie Emmertsen fra Inspera. Her argumenteres for, at der skal en overordnet strategi til, så den digitale undervisning kan lykkes. Det skal komme helt fra toppen og udmønte sig i hvert klasselokale gennem en indsats fra ministeriet. Det, der skal til, er: “Klare målsætninger for online undervisning på hvert klassetrin, uddannelse af lærere og elever, fuldt udfoldede digitale læringsforløb som eksempelmateriale til lærere”. I må selv gætte, hvem der kan levere dét.

Hvorfor er det nødvendig, spørger du fuld af forventning? Det ene belæg ligger implicit i teksten: Digitalisering er ikke et valg, men et vilkår, og har det ikke fungeret godt, må svaret være mere digitalisering. Det andet belæg leveres eksplicit i denne sætning: “Forskning viser problemerne. Læreres metodefrihed er den første. Hvis lærere selv skal vælge hvordan de underviser, kommer digital omstilling sjældent i gang.”

Ordet “forskning” er blevet en empty signifier. Man kan proppe lige, hvad man vil derind, men det støtter altid afsenderens påstand – som i dette tilfælde er, at lærernes metodefrihed er et problem…”

 

5.

Jeg noterer mig også, at der sideløbende med sammenhængen mellem corona og læring og date, også er ved et opstå en tilsvarende proces inden for kirkens område. Det skriver Nanna Hauge om i dette indlæg: https://www.kristeligt-dagblad.dk/debatindlaeg/sognepraest-digital-begejstring-kan-foere-til-kirkelukninger-og-mere-praestekirke

Internationalt set er der også kritiske strømninger. Her er et kritisk indlæg fra en katolsk biskop fra Mexico, R.R. Reno, som også er redaktør af tidsskriftet “First Things”. I i sit indlæg trækker Reno på den italienske filosof Georgio Agamben, som selv har været meget aktiv i corona-debatten:

Indlæg af biskop R.R. Reno: https://www.firstthings.com/web-exclusives/2020/04/a-responsible-bishop?

 

6.

En læge fra Bronx, New York, som ellers har været hårdt ramt, anbefaler i et indlæg, at man ophæver nedlukningen, og at coronaen har haft sit naturlige peak.

https://nypost.com/2020/04/27/ive-worked-the-coronavirus-front-line-and-i-say-its-time-to-start-opening-up

 

7.

Endelig har jeg noteret, at Sverige ikke vil udvikle en smitteapp, som Norge allerede har gjort, og som Danmark også arbejder med, ikke mindst ifm den nye teststrategi. Jeg har tidligere skrevet om dette emne, og Politiken behandlede det udførligt den anden dag.

Der en dyb sammenhæng mellem nedlukning, digitalisering og social kontrol.

Svensk nej til smittestop app: https://www.nettavisen.no/nyheter/sverige-sier-nei-til-smittestopp-app—ville-skapt-storre-uro-i-befolkningen/3423959908.html

 

Tidligere smittede tanker:

Smittede tanker 1: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-d-12-marts.html

Smittede tanker 2: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-2-d-13-marts.html

Smittede tanker 3: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-3-d-15-marts.html

Smittede tanker 4: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-4-d-16-marts.html

Smittede tanker 5: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-5-d-17-marts.html

Smittede tanker 6: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-6-d-18-marts.html

Smittede tanker 7: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-7-d-19-marts.html

Smittede tanker 8: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-8-d-20-marts.html

Smittede tanker 9: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-9-d-21-marts.html

Smittede tanker 10: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-10-d-22-marts.html

Smittede tanker 11: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-11-d-23-marts.html

Smittede tanker 12: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-12-d-24-marts.html

Smittede tanker 13: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-13-d-25-marts.html

Smittede tanker 14: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-14-d-26-marts.html

Smittede tanker 15: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-15-d-27-marts.html

Smittede tanker 16: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-16-d-28-marts.html

Smittede tanker 17: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-17-d-29-marts.html

Smittede tanker 18: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-18-d-30-marts.html

Smittede tanker 19: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-19-d-31-marts.html

Smittede tanker 20: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-20-d-2-april.html

Smittede tanker 21: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-21-d-4-april.html

Smittede tanker 22: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-22-d-5-april.html

Smittede tanker 23: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanke-23-d-6-april.html

Smittede tanker 24: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-24-d-8-april.html

Smittede tanker 25: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-25-d-10-april.html

Smittede tanker 26: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-26-d-12-april.html

Smittede tanker 27: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-27-d-13-april-med-fuld-udskrift-af-kaare-quists-interview-med-mette-frederiksen-i-21-soendag-d-5-april.html

Smittede tanker 28: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-28-d-15-april.html

Smittede tanker 29: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-29-d-19-april.html

Smittede tanker 30: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-30-d-22-april.html

Smittede tanker 31: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-31-d-24-april.html

Smittede tanker 32: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-32-d-25-april.html

Smittede tanker 33a: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-33-d-26-april.html

Smittede tanker 33b: Smittede tanker 33b: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-33b-d-26-april-smitteskolens-adfaerdsregler.html

Smittede tanker 34: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-34-d-27-april.html

Smittede tanker 35: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-35-d-28-april.html

En tanke om “Smittede tanker 36, d. 29. april

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.