Smittede tanker 37, d. 3. maj

1.

Ordet strategi giver kun mening, hvis man accepterer nedlukningens logik. I nedlukningen bliver alt reduceret til smitteregnskabsminimeringsstrategier.

Men Sverige lukkede ikke ned. Derfor har Sverige egentlig ikke en “strategi”. Landet kæmper snarere for at holde smitteregnskabsstrategien ude af samfundet. Svenskerne har derfor heller ikke brug for en “exitstrategi”, som i nedlukningslandene kaldes for ”gradvis åbning”, hvilket er nysprog for en udvidet og forstærket nedlukning.

Derfor kan man heller ikke sammenligne de to landes “strategier”, eftersom Sverige ingen ”strategi” har. Gør man det alligevel, reducerer man Sverige til nedlukning.

Sverige vil som samfund vinde over Danmark helt uanset smittetallene, fordi landet har bevaret er samfund, hvilket Danmark ikke har. Danmark er fanget i biopolitikkens logik “måske for altid”, og dermed omdannes alt til biopolitisk strategi, som højst kan blive til en “exitstrategi” i ”strategiens” tegn, dvs. til en forstærket og udvidet nedlukning.

 

2.

Stikord til biostatens etablering, udvidelse og hegemoni.

Personificerede smittekæder med totale tests og individualiseret opsporingsansvar.

Dataficeret adfærdskontrol med aggregerede smittedata i realtid og dertil ledsagende styringsaktioner.

Måske for altid.

En ufarlig tiger i skabet, som lukker grænser i totalforebyggelsens jernnæve.

Sundheds- og statsministeriet i magtfuld smittestatistisk udskamningssymbiose.

Alle fagligheder er erstattet af snæversynede epidemiologiske “eksperter”.

Måske for altid.

Fra nødvendighedens politik til tvangens politik.

Fra nedlukning til nedlukningens u-endelige forstærkning.

Fra hammer til mere nidkær hammer.

Måske for altid

Økonomisk ruin og livets størknen.

Uendelig social skam.

Pædagogikkens og politikkens destruktion. Angreb på ungdommen.

Måske for altid.

 

3.
I Danmark ville man først klare sygdommen hen ad vejen. Derefter gik man efter en såkaldt “grøn kurve”, som skulle toppe i ugerne efter påske, eller hvordan det nu var.

Men da alt det grønne lod vente på sig, er man nu gået over til arbejdet med at eliminere sygdommen helt. Desværre kræver denne dårlige ide en række omfattende, langvarige og nidkære kontrol- og smittesporingsteknikker, herunder en smiteapp, som går langt videre end Googles egne anbefalinger, og som vil forstærke biostatens realtids-datamagt. Det hele foregår under en nedlukningens logik, som vil vare “måske for altid”, som det siges fra højeste sted. Denne “strategi”, som det kaldes, vil ødelægge det åbne samfund og omdanne det til kvantitative scorer på smitteregnskabets skalaer.

I Sverige siger den ledende epidemolog Anders Tegnell bare sådan helt almindeligt til Ritzau, at man ikke vil have apps af hensyn til privatlivet. Sverige er et normalt samfund. Et enkelt sted er han lige ved at falde i, men han redder det nogenlunde. Sverige har ikke lukket ned, og det skal derfor ikke bruge nogen app til exit-kontrol.

Tidligere har den indflydelsesrige epidemi-forsker, Lone Simonsen, også talt for en big-dataovervågning. Hun vil også helt af med sygdommen. Konsekvensen er en varig lukning af grænsen og u-endelig social afstand, som reducerer borgeren og mennesket til en smittebærer.

I gårsdagens Deadline blev appen forsvaret af Dansk Magisterforenings Camilla Gregersen, så længe appen var “dataetisk forsvarlig”, som det hed. Men det er slet ikke nok, for det er hele indsamlingslogikken, som er problematisk. Den app skal bare tages af bordet, som man altså gør i Sverige med helt almindelige sociale og liberale argumenter. Jeg var meget skuffet over Camille Gregersen i denne debat. Desværre sidder hun i et advisory-board om emnet. Nedlæg det!

Venstres Cristoffer Melson var – også i Deadline – helt vild i varmen med appen. Det samme var Eva Flyvholm fra Enhedslisten. Begge partier er nu dybt kompromitteret. Venstre og Enhedslisten er mikrodiversitet under biostatens ideologi, nu altså med Dansk Magisterforenings blåstempling.

Det er firmaet Netcompany, der står for smitteappen. Den ansvarlige er helt uden sans for konsekvenserne. Det kunne man læse om i Politiken i sidste uge (jeg skrev også om det i et tidligere Smittede Tanker).

 

4.
I WA fortæller en anden førende svenske epidemolog, Johan Giesecke, at coronaens dødelighed er å 0,1, dvs. som en influenza. Denne vurdering deler han med mange kolleger, også i Danmark.

Giesecke kritiserer også nedluknings-landene for at mangle “exitstrategi”, hvilket man roligt kan sige er korrekt. I Danmark ruller logikken nu ud over stepperne i en total ødelæggelse af socialt liv.

Søren Villemoes interviewer, men desværre uden fornemmelse for disse nuancer. Han er helt tabt til biostatens logik.

Links:
Om den svenske holdning til smitteapps: https://politiken.dk/…/Sverige-g%C3%A5r-igen-enegang-og-sig…

Om digitaliseringsstyrelsens Advisoryboard: https://digst.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/nyt-advisory-board-skal-raadgive-myndighederne-om-den-kommende-danske-smittestops-app/

Politikens dækning af Netcompanys smitteapp: https://politiken.dk/…/Dansk-corona-app-g%C3%A5r-t%C3%A6tte…

Interview med Giesecke til WA: https://www.weekendavisen.dk/2020-18/…/flokimmunitet-til-maj

 

5.

Tidligere undervisningsminister Merete Riisager, som i sin tid kæmpede ene kvinde mod centrum-Venstres læringsrevolution, er ikke begejstret for de nye biopolitiske læringsinitiativer, hvor børn skal lære om glæden ved social afstand mm. Hun mener, at man bør opretholde en forskel mellem pædagogik og politik, hvis børn nogensinde skal blive politiske som voksne. Det er virkelig ærgerligt, at Riisager har forladt Christiansborg.

Desværre er regeringens, Brostøms og Mølbaks ansvarsløse destruktion af pædagogik og dermed også af samfundssind en logisk følge af, at man har overladt forholdet mellem stat og pædagogik til smitteregnskaber og en deraf følgende social skam.

Før var det læringsregnskabet. Det var skidt. Men nu er angrebet formidabelt, det kommer nemlig fra biostatens konstante, forstærkede og u-endelige omdannelse af folket til smittebærere og af politik til et smitteregnskab.

Ingen smittekvotienter kan retfærdiggøre denne opløsning af både politik og pædagogik, hvis konsekvens Riisager har blik for, selvom hun ved andre lejligheder har anerkendt den overordnede biopolitiske præmis, hvis jeg har forstået det ret.

Riisagers fb-opslag: https://www.facebook.com/merete.riisager/posts/3645614665465209?__xts__[0]=68.ARCZIWOXJ25eWHpPZAKqlTZqEpwcl6vPB_Au56KuTuB1rl0LEgx-UCfAdZcf8ngk3YbKzHEngna0JpcnaFguPzhueOk8wqCk94Zw0Mo1ysEu1OVCbE3QaOsWKoMvlo58N-qxvvwzDps5vJU-eeuyBMLQpjmVUHZTuYZJJD-jiX3JyWstUVEb7VfSErs_3Um1mCoBJ2BzMVcFKvnjySyXHICYkL5XVYoKfSdQHnyC4cloIvyBd81vStMi9vBwec9ojF0gEEdHz1lFqMKmZC3aBRai3Q7ggRM3tJE_QqTLIG-4kHWDPF7ysPDdtsBTvArJLzHHJgPh0jxTpNA&__tn__=H-R

Se også Smittede Tanker 33a og 33b for analyser af Sundhedsstyrelsens pædagogiske vejledninger og instrukser.

 

6-

Statens Seruminstitut fortsætter sit opgør med landets pædagogik. Instituttet har udarbejdet et notat, som vurderer smitterisikoen ved forstærkede nedlukninger af forskellige sektorer. Papiret angives af journalisterne at være et fortroligt, men jeg tror helt klart, at “lækket” er en del af regeringens politiske strategi.

De pædagogiske aktiviteter ligger helt i bund, og man tager ikke stilling til en normalisering af skoler og dagtilbud.

Tidligere var Kåre Mølbak ud med at børn ikke burde lege sammen, og han mener også at unge burde skamme sig, når de mødes i solen.

https://www.dr.dk/nyheder/politik/se-listen-statens-serum-instituts-vurdering-af-det-mindst-og-mest-risikabelt-aabne

 

Tidligere smittede tanker:

Smittede tanker 1: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-d-12-marts.html

Smittede tanker 2: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-2-d-13-marts.html

Smittede tanker 3: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-3-d-15-marts.html

Smittede tanker 4: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-4-d-16-marts.html

Smittede tanker 5: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-5-d-17-marts.html

Smittede tanker 6: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-6-d-18-marts.html

Smittede tanker 7: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-7-d-19-marts.html

Smittede tanker 8: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-8-d-20-marts.html

Smittede tanker 9: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-9-d-21-marts.html

Smittede tanker 10: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-10-d-22-marts.html

Smittede tanker 11: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-11-d-23-marts.html

Smittede tanker 12: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-12-d-24-marts.html

Smittede tanker 13: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-13-d-25-marts.html

Smittede tanker 14: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-14-d-26-marts.html

Smittede tanker 15: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-15-d-27-marts.html

Smittede tanker 16: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-16-d-28-marts.html

Smittede tanker 17: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-17-d-29-marts.html

Smittede tanker 18: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-18-d-30-marts.html

Smittede tanker 19: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-19-d-31-marts.html

Smittede tanker 20: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-20-d-2-april.html

Smittede tanker 21: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-21-d-4-april.html

Smittede tanker 22: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-22-d-5-april.html

Smittede tanker 23: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanke-23-d-6-april.html

Smittede tanker 24: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-24-d-8-april.html

Smittede tanker 25: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-25-d-10-april.html

Smittede tanker 26: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-26-d-12-april.html

Smittede tanker 27: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-27-d-13-april-med-fuld-udskrift-af-kaare-quists-interview-med-mette-frederiksen-i-21-soendag-d-5-april.html

Smittede tanker 28: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-28-d-15-april.html

Smittede tanker 29: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-29-d-19-april.html

Smittede tanker 30: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-30-d-22-april.html

Smittede tanker 31: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-31-d-24-april.html

Smittede tanker 32: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-32-d-25-april.html

Smittede tanker 33a: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-33-d-26-april.html

Smittede tanker 33b: Smittede tanker 33b: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-33b-d-26-april-smitteskolens-adfaerdsregler.html

Smittede tanker 34: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-34-d-27-april.html

Smittede tanker 35: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-35-d-28-april.html

Smittede tanker 36: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-36-d-29-april.html

En tanke om “Smittede tanker 37, d. 3. maj

  1. 22. april indtog Sverige 10. pladsen på listen over coronarelateret dødelighed med 17,3 dødsfald per 100.000. indbygger. Danmark – 17. plads med 6,4 per 100.000.
    Norge – 22. plads med 3,4 per 100.000. Svenskernes forsøg på at opnå flok-immunitet koster, og så er vi tilbage til et af mine tidligere spørgsmål: Hvem bestemmer hvor mange borgere, der skal ofres hvornår for at imødekomme smitte? I forhold til Danmark, har Sverige har det dobbelte antal indbyggere og men 6 gange flere døde. Skal folk bare ofre sig for demokratiet eller hvad er budskabet? Er det ok at belaste et sundhedssystem ud over dets grænser? Det hele lyder som sort social-darwinisme i mine øjne og ikke noget, der har meget med demokrati, humanisme og menneskekærlighed at gøre. Kolde ideologiske beregninger fra sikker afstand fra tragedierne. Beklager Thomas, men jeg har svært ved at se forbindelsen til den aktuelle virkelighed. Dette er ikke ideologi-kamp, men en kamp mod en dødelig virus. Døde demokrater stemmer ikke ved valgene.

    Bedste Hilsner
    Henrik

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.