Smittede tanker 39, d. 7. maj

1.

Der findes tre slags kommunistisk økonomi:

a) I den gamle politiske kommunisme ville man styre økonomi med 5-årsbudgetter.

b) I den neoliberale kommunisme ville man styre styringen af økonomien med nationalbudgetter og læringsbudgetter.

c) I den moderne biopolitiske kommunisme vil man styre genåbningen af økonomien med smittebudgetter.

Man trænger til lidt god gammeldags demokrati og liberalisme, dvs. noget andet end “budgetter”.

 

2.

Der er kommet to rapporter op til næste ”genåbning”, dvs. den forstærkede nedlukning. Lad os se på dem:

 

A. Den sundhedsfaglige ekspertrapport:

Lad os se på det samlede og vigtigste tal, nemlig konsekvenserne af den maksimale ”åbning”, det tætteste rapporten kommer på et ‘smitteregnskab’ for en normalisering af samfundet som sådan.

Det mest vidtgående ”åbnings”-scenarium handler om følgende:

– Grundblok: Detailhandel, Zoo, lidt bibliotek mm
– Dertil ”åbning” af skolens 6-10. klasse, af efterskoler, af restauranter både inde og ude.
– Desuden – og meget vigtigt – ”normal fysisk afstand” over hele linjen, altså ingen corona-skole osv., hvis jeg har forstået det ret.

Gennemfører man dette mest vidtgående forslag, så vil det gennemsnitligt estimerede tryk på intensiv-pladser stadig være under det hidtidige maksimale tryk tilbage fra slutningen af marts, hvor der var ca. 160 indlagte. Og de 160 var jo i sig selv langt under kapacitetsgrænsen, som lå omkring 1200 pladser, så vidt jeg husker. Selv hvis man inkluderer den vildeste usikkerhed, så vil presset ifølge rapporten ligge langt fra grænsen frem til d. 1. juli, hvor estimatet stopper på en ”opadgående kurve”, som dog ”den efterfølgende måned topper og bøjer af” (s. 22). Her skal vi have in mente, at SSI normalt overdriver risikovurderingerne ganske meget, så vi kan roligt lægge os på det mere gennemsnitlige estimat, hvorefter vi havner på omkring 100 intensivpatienter d. 1. juli. I den lave del af estimatet er vi faktisk helt nede på omkring 10 patienter. Der er langt til 1200.

Stort set hele en evt. stigning ligger i hovedstaden, fremgår det. I resten af landet sker der intet. Selv i de ophedede yderscenarier er der dødt som en dag i januar 2020. Der er ingen smitte. Dvs. at hele Jylland/Fyn overhovedet ikke påvirkes. I Sønderjylland og Nordjylland ligner det et rundt 0, selv med alle risici taget i betragtning. Region Sjælland påvirkes faktisk næsten heller ikke.

Det lader til, at man roligt kan realiserer den mest omfattende åbning. Så må vi hjælpe lidt til i København, hvis man skulle ramme en eller anden usandsynlighed derovre.

Og så har rapportens forfattere ikke engang estimeret effekten af den nye omfattende teststrategi, står der på s. 4. Men det var jo ellers den strategi, som skulle sætte “den vilde tiger i bur”, som Brostrøm udtrykte det, og dermed udrydde virussen fra landets overflade? Men man har ingen problemer med at fokusere på “fysisk afstand”, selvom den samlede effekt heraf lader til ikke at overbelaste kapaciteten.

Af en eller anden grund ser det ikke ud til, at der er regnet på en nedlukning af nedlukningen, dvs. en total tilbagetrækningen af biopolitikkens initiativer. Man er nok bange for at miste sin nye biopolitiske magt. Det ligger helt uden for horisonten, at folk kunne være skråt ligeglade med noget smitteri, ligesom de altid har været, når der f.eks. har været influenzaepidemier eller andet, som man går og dør af.

Kurverne står på s. 68.

 

B. Økonomirapport fra finansministeriet.
Regeringen har også – i al hast – bedt tre økonomer om at lave en rapport, som afvejer smitterisiko mod økonomiske fordele ved forskellige aktiviteter. En økonom siger til Politiken om rapporten, at der er ”luft i smittebudgettet”, som det hedder i det nye sprog. Først kom budgettet, så kom læringsbudgettet, og nu har vi smittebudgettet.

Af rapporten fremgår det på s. 17 – hvilket mig bekendt her helt overset i den offentlige debat – at åbning af universiteterne vil udgøre en særlig gunstig kombination af lav smitteeffekt og positiv økonomisk effekt.

Der står også, at teatre, kirker, forlystelsesparker, biografer, efterskoler og museer har et lavt smittetryk. Det skyldes, at disse aktiviteter ikke er så samfundsmæssigt omfattende, selvom de hver især er ligeså smittefarlige som f.eks. skoler og børnehaver. Men disse nye aktiviteter kan man altså også roligt åbne, må man forstå, for det er jo en vigtig pointe, at man ikke kun ser på aktiviteten i sig selv, men også dens omfang. Hvorfor har ingen tænkt på det før?

Det ser faktisk også nogenlunde ok ud for lufthavne og hoteller og natklubber, som endda angives til at have mere økonomisk effekt end den første gruppe (teatre, kirker mm.).

Mange af disse resultater går stik imod sundhedsmyndighederne, som jo har placeret f.eks. efterskoler i den mist smitterisikable gruppe.

Derimod er der meget smitte i supermarkeder og cafeer, folkeskole og indkøbscentre, som alle indgår i planerne for den kommende ”åbning”, hvilket skyldes, at disse aktiviteter også scorer højt på den økonomiske variabel.

Det er dejligt, at finansministeriet er begyndt at blande sig lidt mere. Men det går ikke godt, før alle samfundets fagligheder kommer i spil og kvæler nedlukningens logik totalt.

Konklusion: Nedluk nedlukningen. Gør noget i stedet for alt.

Links:
Sundhedsfaglig ekspertgruppe: https://files.ssi.dk/Ekspertrapport-af-den-6-maj

Økonomisk ekspertgruppe: https://fm.dk/…/oekonomisk-ekspertgruppe-har-afsluttet-sit…/

 

3.

D. 6. april – altså for en måned siden – udkom den SSI-rapport, som lå til grund for den første ”genåbning” af skoler, børnehaver mm..

Her estimerede SSI, at ”genåbningen” ville betyde et behov for 124-734 intensivpladser, hvis man opretholdt “social afstand”, hvilket man jo gjorde. Dette interval var vel at mærke med fuld og urealistisk usikkerhed. Den ”maksimale mediane belastning” af ”genåbningen” – dvs. det sandsynlige max. – var på 264 intensiv pladser, blot ca. 25 % af det samlede antal intensivpladser i landet.

I rapporten stod der også, at konsekvenserne af ”genåbningen” ville vise sig efter 2-4 uger. Og det er jo nu. I går er der gået 4 uger, siden skolerne ”genåbnede”.

Hvordan ser det så ud? Hvor mange ligger på intensiv pga. corona?

Tallet er 46, altså langt under de 264, og endnu længere under kapacitetsgrænsen, og det har været faldende uafbrudt.

Det vil sige, at resultatet endte langt under estimatet. SSI er altså alt for forsigtige. Fejlbedømmelsen har haft enorme pædagogiske, sociale og økonomiske konsekvenser.

Ovenstående tal er jo med “social afstand”. Hvis man havde lavet fase 1-genåbningen uden afstandskrav, så var den mediane maksimale belastning ifølge rapporten havnet på 767 intensivpladser, altså stadigvæk langt under kapaciteten på ca. 1200. Følger vi tendensen i ovenstående fejlvurdering, ville det reale antal intensivpatienter være helt nede på ca. 150.

Man kunne altså roligt have droppet afstandskravene i skoler og børnehaver.

Endelig peger disse tal på, at SSI’s aktuelle rapport om 2. fase af “genåbningen”, som jeg skrev om under punkt 1, må vurderes i lyset af dette overestimat. Dvs. at behovet for intensivpladser ved det mest vidtgående aktuelle genåbningsforslag uden social afstand vil være ca. 100, altså nærmest ingenting og under alle mulige ubestemte “grønne kurver”, og hvad man ellers kalder samfundet på biosprog.

Links:
SSIs ekspertrapport om fase 1, d. 6. april: https://files.ssi.dk/ekspertrapport–matematisk-modellering…

SSIs dagsvurdering, d. 6. maj: https://files.ssi.dk/COVID19-overvaagningsrapport-06052020-…

SSI-ekspertrapport om fase 2, d. 6. maj: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10158218115389481&id=837549480

 

4.

Der har været meget blæst om, at smittetrykket – det såkaldte R – er steget fra 0,6 til 0,9. For få dage siden brugte Mølbak dette tal til at understrege at normaliteten havde lange udsigter.

Ifølge SSI’s rapport fra d. 29. april, hvor tallene står, stammer det første tal, altså 0.6, fra ugen op til d. 10. april, mens det andet tal, 0.9, dækker perioden d. 19-24. april. I den periode – altså fra d. 10. til d. 24. april – var der faktisk en stabil til stigende udvikling i antallet af indlæggelser, som angives som værende en central del af grundlaget for udregningen af R.

Men siden d. 24. april og frem til i dag er antallet af indlæggelser faldet ret drastisk – fra ca. 35 i april til ca. 20 om dagen nu – så det helt aktuelle smittetryk må derfor være pænt under 0,6?

Det betyder i så fald, at smittetrykket er faldet kraftigt siden første “genåbning” d. 15. april, selvom man har været i coronaskole og ude i forårssolen på Islands Brygge? Men hvorfor hører vi ikke noget om det, når vi nu hørte så meget om stigningen? Men måske har jeg misforstået noget? Og så igen, måske ikke, for en række læger forstår heller ikke, at R skulle være steget, skriver TV2.

Og tidligere chef for sundhedsstyrelsen, Else Smith, advarer i Politiken om at bruge R som en slags møntfod. Hun frabeder sig desuden kraftigt, at landets styres af smitteeksperter. Af samme artikel fremgår desuden, at Mølbaks “matematiske modeller” har vundet over Brostrøms bredere sundhedssyn. Uanset hvem af de to, der har vundet, så har samfundet som sådan tabt, fordi sundhedssystemet har hospitaliseret samfundet som sådan. Man kan også læse om disse emner i en kronik i Politiken, hvor to professorer – en økonom og en politolog – kritiserer myndighederne for “overforsigtighed” og for at forveksle forholdet mellem eksperter og politik, så eksperterne makker ret, mens politikerne lyder som “papegøjer”.

Det nyeste er så, at SSI mener, at coronaen er ved at dø ud, men kun hvis vi fastholder nedlukningen i yderligere u-endelighed i alle mulige hele og halve scenarier og kurver. En anden bølge vil nemlig ramme DK ekstra hårdt, fordi så få har været smittet. Jamen, det var sørme da også øv øv øv, at vi på den måde har bidt os selv i halen, for så må vi jo fastholde nedlukningen i endnu mere u-endelighed. Så hjælper det sølle, at SSI “åbner” for et par ekstra forstærkede nedlukninger i nogle kanter af det lukkede samfund.

 

Links:
Smittetrykrapport fra d. 29. april: https://files.ssi.dk/Status%20for%20smittetrykket%20i%20Dan…

Overvågningsrapport fra d. 5. maj: https://files.ssi.dk/COVID19-overvaagningsrapport-05052020-…

TV2 interviewer nogle læger: https://www.tv2ostjylland.dk/…/danske-forskere-i-opraab-vil…

Den ekstrafarlige 2. bølge: https://www.berlingske.dk/…/nyt-notat-afsloerer-corona-kan-…

Interview med Else Smith, d. 6. maj: https://politiken.dk/…/Husk-ogs%C3%A5-at-sige-nej-til-reger…

Dagens kritiske kronik i Politiken: https://politiken.dk/…/Hvor-g%C3%A5r-gr%C3%A6nsen-mellem-K%…

Tilføjet: Den nye rapport fra SSI, som omtales i artiklen fra Berlingske med alle mulige smitteregnskabsscenarier: https://files.ssi.dk/Ekspertrapport-af-den-6-maj

 

Tidligere smittede tanker:

Smittede tanker 1: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-d-12-marts.html

Smittede tanker 2: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-2-d-13-marts.html

Smittede tanker 3: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-3-d-15-marts.html

Smittede tanker 4: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-4-d-16-marts.html

Smittede tanker 5: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-5-d-17-marts.html

Smittede tanker 6: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-6-d-18-marts.html

Smittede tanker 7: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-7-d-19-marts.html

Smittede tanker 8: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-8-d-20-marts.html

Smittede tanker 9: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-9-d-21-marts.html

Smittede tanker 10: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-10-d-22-marts.html

Smittede tanker 11: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-11-d-23-marts.html

Smittede tanker 12: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-12-d-24-marts.html

Smittede tanker 13: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-13-d-25-marts.html

Smittede tanker 14: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-14-d-26-marts.html

Smittede tanker 15: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-15-d-27-marts.html

Smittede tanker 16: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-16-d-28-marts.html

Smittede tanker 17: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-17-d-29-marts.html

Smittede tanker 18: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-18-d-30-marts.html

Smittede tanker 19: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-19-d-31-marts.html

Smittede tanker 20: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-20-d-2-april.html

Smittede tanker 21: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-21-d-4-april.html

Smittede tanker 22: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-22-d-5-april.html

Smittede tanker 23: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanke-23-d-6-april.html

Smittede tanker 24: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-24-d-8-april.html

Smittede tanker 25: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-25-d-10-april.html

Smittede tanker 26: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-26-d-12-april.html

Smittede tanker 27: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-27-d-13-april-med-fuld-udskrift-af-kaare-quists-interview-med-mette-frederiksen-i-21-soendag-d-5-april.html

Smittede tanker 28: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-28-d-15-april.html

Smittede tanker 29: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-29-d-19-april.html

Smittede tanker 30: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-30-d-22-april.html

Smittede tanker 31: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-31-d-24-april.html

Smittede tanker 32: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-32-d-25-april.html

Smittede tanker 33a: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-33-d-26-april.html

Smittede tanker 33b: Smittede tanker 33b: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-33b-d-26-april-smitteskolens-adfaerdsregler.html

Smittede tanker 34: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-34-d-27-april.html

Smittede tanker 35: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-35-d-28-april.html

Smittede tanker 36: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-36-d-29-april.html

Smittede tanker 37: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-37-d-3-maj.html

Smittede tanker 38: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-38-d-6-maj.html

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.