Smittede tanker 42, d. 13. maj

1. Cykeltur

Jeg cyklede lige op forbi parkeringspladsen ved Vejlby-Risskov hallen her i eftermiddags omkring kl. 14.30. Her ligger et af landets største testcentre for corona.

Der stod fire soldater i fuld uniform. Der var også masser af hvide telte og snore og pile og afspæringer. Men der var ingen patienter. Altså som i 0,00.

Sidste uge var jeg også forbi et par gange. Det gav samme resultat.

Soldaterne har nu vogtet statens “kritiske infrastruktur” i omkring 14 dage. “Krisen” handler ikke bare om et reduktionistisk sundhedsbegrebs fri hærgen, men nu også om justitsministeriet og hæren.

Landet er i krig med soldater og våben, og al pluralitet, pædagogik og studenterliv er sat i coronahegn. Statsministeren vil redde “ethvert liv” i fuld profylaktisk fundamentalisme. En lille fjende har pustet sig op.

Heldigvis var soldaterne flinke. De undrede sig også. De troede, de skulle beskytte fædre-landet, men i stedet skal de bevogte et tomt biopolitisk matriarkat, som er u-endeligt.

 

2. Poul Madsens indsats

Ekstrabladets Poul Madsen gør i et indlæg rede for den biopolitiske realitet. Han fortalte også om det i Deadline i forgårs, hvor hans samlede forståelse af sagens politiske og psykologiske aspekter efter min mening langt overskyggede indsigten hos Bjarne Corydon og Rune Lykkeberg, som også var inviteret.

Corydon var tilfreds, hvis biopolitikken blev suppleret af nogle økonomiske regnskaber, mens Lykkeberg så frem til at den nye biopolitiske handlekraft – hvor befolkningen var ”civiliseret” med ”forklaringer”, de kunne ”forstå” – kunne udvides med klimaaktion og Co2-regnskaber.

Madsen skriver bl.a.:

“Vore børn vokser op til en fremtid, hvor de resten af deres liv vil frygte en fjende, de ikke kan se. Vi voksne vil frygte vore medborgere. Og vi må alle forvente, at når vi bliver gamle, så skal vi leve isolerede, som de gamle i Danmark har gjort det de seneste otte uger på plejehjem og i ældreboliger af frygt for, at de skulle blive smittet.

Politisk vil vi se en regering, der som konsekvens af handlemåden de seneste otte uger er nødt til at reagere, hver eneste gang der kommer en ny smitte. For politik handler ikke altid om, hvad der er mest fornuftigt, men om hvad der ser mest fornuftigt ud. At lade stå til vil være politisk selvmord efter den måde, man denne gang har fået opskræmt alle på.

Måske var det rigtigt at gøre, men konsekvensen er, at økonomien er ødelagt, og alle er bange. Men værst af alt, som Jens Kristian Gøtrik skriver, så kan vi nu bare ‘vente på at vi skal lukke samfundet ned hvert år for at spare uundgåelige influenza-dødsfald’.”

Ekstrabladet er for tiden organ for pædagogik, pragmatisme og samfundsmæssig helhed.

På det det netop overståede pressemøde d. 12. maj var det også Ekstrabladet, som var skarpest. Henrik Qvortrup spurgte, om man også ville etablere en Nedlukning ved fremtidige influenzaepidemier? Det kunne Statsministeren ikke afvise. Vi ser frem til årlige nedlukningsaktioner med den ene og den anden årsag. Det et det, som statministeren kalder for “måske altid”.

Endelig er det værd at nævne, at coronaen nu for alvor flytter ind i statsapparatet, hvor især justitsministeriet aktiveres i forhold til en ny aggressiv teststrategi. Og justitsministeren er skam meget kompetent i denne sammenhæng, for han mener jo, at mere overvågning giver mere frihed, hvilket er kernen i den nye socialdemokratiske profylakse-fundamentalisme, som faktisk lå klar til radikalisering, allerede inden coronaen kom spadserende.

https://ekstrabladet.dk/nyheder/lederen/danmark-bliver-aldrig-som-foer/8116874

 

3. Røgslør og skræmsel:

Ifølge TV-avisen kl. 21 har myndighederne ændret synspunkt i løbet af blot en uge på et centralt punkt, nemlig om der kommer en såkaldt ”2. bølge” af coronaen.

Her er to modstridende udtalelser af Kåre Mølbak:

5. maj:
”På nuværende tidspunkt er immuniteten i den danske befolkning relativ lav. Der er således en betydelig risiko, for at der senere kommer en 2. bølge af epidemien.”
(fra den SSI’s ekspertrapport fra d. 6. maj, som lå til grund for 2. fase af ”genåbningen”)

12. maj:
”Det er meget usandsynligt, at Danmark bliver ramt af en 2. bølge af coronavirus” og ”Jeg ser ikke en 2. bølge for mig”. (fra dagens pressemøde)

Kåre Quist spurgte gentagne gange Søren Brostrøm, som var i studiet, om, hvordan denne modstrid skulle forstås. Men Brostrøm kunne overhovedet ikke svare, men talte uafbrudt udenom. Det var meget ubehageligt at iagttage som borger. Senere forklarede Mølbak til Altinget, at der skam ville komme en anden bølge, men kun hvis vi ikke fulgte hans anbefalinger. Sådan forstod jeg det i al fald, selvom jeg ikke vil sige, at jeg forstår noget som helst. Hvis det passer, så kommer 2. bølge ikke, fordi vi aldrig kommer til 1. bølge.

Så måske skubber vi stadig første bølge foran os – ”måske altid” – med smittekurverne strømmende ødelæggende igennem os. I så fald er vi altid i den næste bølge. Det er biostatens recept. Sådan lød det faktisk på den SSI-medarbejder, som blev interviewet i den efterfølgende deadline. Hun har omskrevet en evt. “2. bølge” til en ”opblussen”, som kun kan undgås, hvis man følger biostatens regler. Så ”opblussen” er altså ikke en ”bølge”, selvom den er det lidt alligevel. Den slags mikrodiversitet er forskrækkelig og forskræmselig.

Den manglende konsekvens lægger sig naturligvis ovenpå skiftet i afstandskravet, hvor man har pålagt alle børn og voksne alt for skræmmende og urimelige krav i hele to måneder, mens den nye bio-magt har konsolideret sig.

I samme genre fortæller Politiken her til aften, at SSI lavede en kæmpestor fejlvurdering i forbindelse med den første fase af ”genåbningen”, hvor ”usikkerhed” om høje indlæggelsestal ellers blev brugt i den hel store stil til at fastholde en hyperforsigtig strategi: Politiken skriver:

”Prognoserne i rapporten var dog alt for pessimistiske, viser det sig nu. Rapporten fra SSI estimerede, at der i første halvdel af maj sandsynligvis ville være mellem 124 og 735 coronapatienter på landets intensivafdelinger – forudsat, at borgerne blev ved med at holde social afstand.

Nu er vi i midten af maj, og det står klart, at det højeste antal intensivpatienter på en enkelt dag i maj har været 62. Tirsdag var antallet nede på 43 – altså langt under selv det mest optimistiske scenarium i SSI’s beregninger.”

Det endelige tal endte altså på kun ca. 5% af det, man truede med. Læg dertil ubestemte trusler om 2. bølger og afstandskrav på det dobbelte af WHOs markeringer. Tænk hvad det har haft af konsekvenser!

Links:
TV-avisen, d. 12. maj: https://www.dr.dk/drtv/serie/tv-avisen-21_00_160258

Link til Politikens artikel: https://politiken.dk/…/Forkert-prognose-for-gen%C3%A5bning-…

Altingets interview med Mølbak: https://www.altinget.dk/artikel/hvorfor-tror-seruminstituttet-pludselig-ikke-laengere-paa-en-ny-coronaboelge-her-er-kaare-moelbaks-forklaring

 

4. Testkontrolbiofundamentalisme og gymnasialt samfundssind:

a)
Nu er det jo blevet lidt lige meget med både afstand og 2. bølger, og hvad det alt sammen hedder, og R og P og Q og W falder og falder og falder ned på deres smittede haler.

I stedet skal vi have en ny ”strategi”. Denne strategi blev ganske vist lanceret for flere uger siden for tomme teltpladser, men nu er den relanceret ministerielt.

Hvad skal der ske?

Jo, der skal testes meget mere. Stort set alle skal testes, også selvom du ikke er syg eller noget. Op mod 20.000 om dagen, står der.

Hvis en borger ikke vil testes, så vil Sundhedsministeren og justitsministeren tvinge til samfundssind. Det er en slags retlig udskamning. Det fortalte den magtfulde Magnus Heunicke, som nu må dele magten med overvågningsideologen Nick Hækkerup, om på gårsdagens pressemøde.

Viser det sig så, at man har corona, så skal man gå i “isolation” og angive smittekæder, gerne til et særligt kontor, som så vil “hjælpe” med at kontakte alle smittekædepunkterne. Men det er ikke nok, for desværre står det grelt til med den menneskelige hukommelse. Det Radikale Venstres Stinus Lindgreen, som er ligeså biosocialistisk som biosocialisterne, siger derfor følgende til Politiken:

”Den manuelle opsporing er svær, også fordi du jo i sagens natur kun kan kontakte dem, du kender. Derfor er man nødt til at have andre værktøjer i brug for at kunne kontakte mennesker, man har været i nærheden af uden nødvendigvis at vide, hvem de er. Det kan være, når du har købt ind eller siddet i toget”.

Med disse ”andre værktøjer” tænkes på den ellers meget kritiserede smitte-app, som på en eller anden måde angiver telefonnumre på smittekæderne i Netto, så de pågældende efterfølgende kan kontaktes. Man kan læse om appen på s.7 i strategien.

Der er ganske vist stort set ingen smitte nogen steder i samfundet, men den profylaktiske bio-fundamentalisme har ingen grænser. Efter afstanden nu er mindsket, så skal den kontrolleres af hotlines og apps og almen udskamning og tvivl. Det nye skældsord er “ansigt-til-ansigt kontakt”.

b)

Derimod vises der samfundssind på gymnasiet i Nørre Sundby, hvor rektor vil holde en fin fest for alle elever og lærere med både rundbold og spiritus.

Rektor udtaler de bevingede ord: ”Det er jo efterhånden nemmere at finde ti veganere i Nordjylland, end det er at finde én med corona”.

c)
Endelig vil jeg nævne, at Politikens ATS har en fin kommentar til disse emner:

”Ny teststrategi: Regeringen vil isolere sine kritikere
Statsminister Mette Frederiksen meddeler:

Indtil nu har vi under coronakrisen koncentreret os om at teste befolkningens tålmodighed. Det har vi gjort rigtigt godt og grundigt.

Nu er det tid til at ændre teststrategi, og derfor vil vi i den kommende tid begynde at teste mange flere danskere for coronasmitte. Og vi vil forsøge at isolere de personer, der har sat spørgsmålstegn ved regeringens indsats, så de ikke smitter andre med deres ukonstruktive tilgang til tingene.

Desuden vil vi oprette en ny styrelse, som skal sikre en bedre koordination imellem Søren Brostrøm og Kåre Mølbak, så vi er bedre forberedt, hvis der kommer en anden bølge af corona. Det siger Kåre godt nok, at der næppe gør, men han har jo taget fejl tidligere.”

Links:
Artikel i Politiken, d. 13. maj med sundhedsordførernes reaktioner: https://politiken.dk/…/Partier-leder-efter-det-nye-i-testst…

Sundhedsministeriets nye teststrategi: http://www.sum.dk/…/Teststrategi-fa…/Teststrategi-corona.pdf

ATS, d. 13. maj: https://politiken.dk/…/Regeringen-vil-isolere-kritikere-s%C…

Om Gymnasiefesten: https://nordjyske.dk/…/nordjysk-gymnasium-holder-afslutning…

 

5. Smittetrykket, R

Et af de mange nye biopolitiske styringsinstrumenter er smittetrykket, det såkaldte R. R er for alvor kommet til i løbet af de sidste par uger og vil nu ifølge Berlingske blive offentliggjort på ugentlig basis af Statens Serum Institut. Hele landet sitrer nu om tallet 1.0, som alle aktiviteter og sektorer skal underordne sig som underdanige kvæg. Tallet indgår i en hel systematik af andre tal, som næsten opgøres i realtid. Hvis ikke det ene tal stiger, så stiger det andet. Vi er i smittekurvernes land. Alt andet er omformet i lyset fra smittekurvernes livsfjendske glans.

På epidemiens kunstigt afbrudte peak omkring d. 17. marts var R på 1,8. Man burde have ladet sygdommen gå sin gang ledsaget af almindelige sundhedsfaglige initiativer. I så fald ville man have haft et naturligt peak midt i april og et forventet samlet dødstal på en halv eller en dobbelt influenza. Men i stedet etablerede man en biostat. Herfra gik R fra at være et almindeligt sundhedsfagligt instrument til at være en politisk og almenpædagogisk kategori som sådan, som HELE samfundet nu skulle indrette sig efter.

Allerede i starten af april var R helt nede på kunstige 0,6. Derefter steg tallet til 0,9 frem til d. 24. april. Denne stigning i R, som stadig lå under en influenzaspredning, forstærkede den allerede eksisterende panik og fik derfor stor effekt på forhandlingerne om anden fase af den såkaldte ”genåbning” i sidste uge, som mindede om et tragisk cirkus.

Nu viser det sig, at den første genåbningsfase, som blev indledt d. 15. april, slet ikke har haft negativ effekt på smittetrykket. Tværtimod er R frem til d. 7. maj faldet igen til 0,7. Andre udregninger, som går endnu længere frem, indikerer endda et endnu lavere tal. Farmaceuten Christian Heebøll-Nielsen, som trækker på tal fra Hopkins, taler om et R på ca. 0,4.

Det lave R er desværre et kæmpeproblem, fordi det vil forlænge biostatens magt i endnu flere måneder og “måske altid”. Det nye politiske og pædagogiske begreb og dets “måske altid” har allerede opslugt diskursen og dermed samfundets praksisser som sådan.

SSI om det aktuelle smittetryk:

https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2020/05_smittetrykket-falder-trods-genaabning_11052020

 

6. Er coronaen farlig?

Professor i økonomi ved Aarhus Universitet, Christian Bjørnskov, vurderer coronaens farlighed i nedenstående indlæg på Punditokraterne.dk.

Bjørnskov fortæller, at farligheden er begrænset. Han konkluderer følgende:

“For medierne ligger der således stadig en udfordring i at skille skidt fra snot i den kommunikation, der kommer fra hospitals- og universitetsverdenen. Gør man det, når man til bundlinjen, der viser, at den viden, vi som internationalt samfund har fået de sidste 2½ måned, peger på, at coronavirus faktisk ikke er særligt farlig. Man kan med god grund være bekymret for de meget gamle og borgere med alvorlige respiratoriske lidelser, der har en forhøjet risiko. For resten af os har man lukket ned for samfundet, ødelagt økonomisk værdiskabelse for mindst 150 milliarder kroner og revet to måneder ud af folks liv for at stoppe noget, der ikke er værre end den influenza, vi har levet med i et århundrede.”

http://punditokraterne.dk/2020/05/10/hvor-farlig-er-corona-en-update/?fbclid=IwAR1M-ztphfUtfGu4Emqo73FxjAsF18ilQUHT81Y9dYoKpXzF3_WwnL4x2W0#more-15724

 

Tidligere smittede tanker:

Smittede tanker 1: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-d-12-marts.html

Smittede tanker 2: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-2-d-13-marts.html

Smittede tanker 3: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-3-d-15-marts.html

Smittede tanker 4: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-4-d-16-marts.html

Smittede tanker 5: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-5-d-17-marts.html

Smittede tanker 6: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-6-d-18-marts.html

Smittede tanker 7: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-7-d-19-marts.html

Smittede tanker 8: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-8-d-20-marts.html

Smittede tanker 9: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-9-d-21-marts.html

Smittede tanker 10: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-10-d-22-marts.html

Smittede tanker 11: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-11-d-23-marts.html

Smittede tanker 12: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-12-d-24-marts.html

Smittede tanker 13: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-13-d-25-marts.html

Smittede tanker 14: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-14-d-26-marts.html

Smittede tanker 15: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-15-d-27-marts.html

Smittede tanker 16: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-16-d-28-marts.html

Smittede tanker 17: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-17-d-29-marts.html

Smittede tanker 18: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-18-d-30-marts.html

Smittede tanker 19: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-19-d-31-marts.html

Smittede tanker 20: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-20-d-2-april.html

Smittede tanker 21: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-21-d-4-april.html

Smittede tanker 22: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-22-d-5-april.html

Smittede tanker 23: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanke-23-d-6-april.html

Smittede tanker 24: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-24-d-8-april.html

Smittede tanker 25: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-25-d-10-april.html

Smittede tanker 26: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-26-d-12-april.html

Smittede tanker 27: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-27-d-13-april-med-fuld-udskrift-af-kaare-quists-interview-med-mette-frederiksen-i-21-soendag-d-5-april.html

Smittede tanker 28: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-28-d-15-april.html

Smittede tanker 29: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-29-d-19-april.html

Smittede tanker 30: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-30-d-22-april.html

Smittede tanker 31: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-31-d-24-april.html

Smittede tanker 32: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-32-d-25-april.html

Smittede tanker 33a: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-33-d-26-april.html

Smittede tanker 33b http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-33b-d-26-april-smitteskolens-adfaerdsregler.html

Smittede tanker 34: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-34-d-27-april.html

Smittede tanker 35: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-35-d-28-april.html

Smittede tanker 36: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-36-d-29-april.html

Smittede tanker 37: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-37-d-3-maj.html

Smittede tanker 38: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-38-d-6-maj.html

Smittede tanker 39: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-39-d-7-maj.html

Smittede tanker 40: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-40-d-8-maj.html

Smittede tanker 41: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-41-d-10-maj.html

 

En tanke om “Smittede tanker 42, d. 13. maj

 1. Thomas skriver

  Professor i økonomi ved Aarhus Universitet, Christian Bjørnskov, vurderer coronaens farlighed i nedenstående indlæg på Punditokraterne.dk.

  Bjørnskov fortæller, at farligheden er begrænset. Han konkluderer følgende:

  “For medierne ligger der således stadig en udfordring i at skille skidt fra snot i den kommunikation, der kommer fra hospitals- og universitetsverdenen. Gør man det, når man til bundlinjen, der viser, at den viden, vi som internationalt samfund har fået de sidste 2½ måned, peger på, at coronavirus faktisk ikke er særligt farlig. Man kan med god grund være bekymret for de meget gamle og borgere med alvorlige respiratoriske lidelser, der har en forhøjet risiko. For resten af os har man lukket ned for samfundet, ødelagt økonomisk værdiskabelse for mindst 150 milliarder kroner og revet to måneder ud af folks liv for at stoppe noget, der ikke er værre end den influenza, vi har levet med i et århundrede.””

  Jeg ville bestemt anbefale, at Danmarks befolkning lytter til medicinske forskere og hverken økonomer, filosoffer, politikere og andre lægmænd hvad smitte og livsfare angår.

  Den disciplinære videnskabelige forskning peger på, at corona er langt mere farlig end en influenza og smittespredning og dødstal bekræfter denne tendens. Her er nogle artikler, som berører emnet under konsensus om dens farlighed. De medicinske eksperter er ikke i tvivl; Covid 19 er ikke fake news!

  https://www.livescience.com/new-coronavirus-compare-with-flu.html

  https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-04-24/is-coronavirus-worse-than-the-flu-blood-studies-say-yes-by-far

  https://arstechnica.com/science/2020/04/experts-demolish-studies-suggesting-covid-19-is-no-worse-than-flu/

  https://wexnermedical.osu.edu/blog/how-covid-19-is-different-and-worse-than-the-flu

  https://www.theguardian.com/world/2020/apr/11/can-a-face-mask-protect-me-from-coronavirus-covid-19-myths-busted

  I kan selv søge mere, men det bliver nok svært at finde noget, som understøtter ovenstående økonom. Desværre står videnskaben i dag med den svære opgave ikke kun at trænge igennem til folket med den rette information, men at skulle overdøve alt den misinformation, der spredes på nettet. I dette tilfælde bliver misinformationen decideret livsfarlig.

  Bedste Hilsner
  Henrik

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.