Smittede tanker 44, d. 18. maj

1. Interview med Mette Frederiksen #1: ”sundhedsfaglig rådgivning” vs ”politisk ansvar”.

Politiken har d. 17. maj et stort interview med statsministeren. Der er mange interessante ting, ikke mindst følgende:

D.11. marts lukkede Mette Frederiksen landet ned. Blot syv timer forinden havde Kåre Mølbak fra SSI udtalt:

”Vi har utroligt godt styr på udviklingen i Danmark”.

Altså ikke bare ”godt styr”, men endda ”utroligt godt styr”.

Og samme dag, altså d. 11. marts kl. 18.49 skriver SSI på sin officielle twitterprofil følgende:

”Coronavirus. SSI’s faglige direktør Kåre Mølbak finder det usandsynligt, at coronavirus-epidemien vil få det danske sundhedsvæsen til at bryde sammen”.

Kort sagt: Tingene fungerer fint.

Disse meldinger flugter fint med udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen på samme tid. Der lægges altså på ingen måde op til ”nedlukning”.

Politiken spørger derfor Mette Frederiksen om, ”hvad du baserede din beslutning på?”

Først snakker Frederiksen uden om, så derfor spørger journalisten for anden gang:

”Det (nedlukningen, TAR) kom som en overraskelse. Få timer inden blev der sagt, at der var styr på det?”

Derpå snakker statsministeren udenom igen.

Derfor spørger journalisten på en helt tredje måde:

”Indsniger der sig en tvivl hos dig om, hvorvidt sundhedsmyndighederne var en anelse for optimistiske i deres vurdering?”

Igen svarer statsministeren ikke på spørgsmålet. I stedet henviser hun til noget, hun kunne ”se ude i verden”. Hun blev altså påvirket af videoer fra Italien frem for hendes egen sagkundskab.

Dernæst siger hun, at hendes reaktion skete ”på baggrund af sundhedsfaglig rådgivning”, men også at ”det at lukke et land ned først og fremmest er et politisk ansvar”.

Så med udtrykket ”på baggrund af sundhedsfaglig rådgivning” mener Frederiksen blot, at denne rådgivning eksisterer, men ikke at hun vil følge den, tværtimod faktisk.

Så ”politisk ansvar” handler om at gå imod ”sundhedsfaglig rådgivning”, og dernæst hævde at man agerer ”på baggrund af sundhedsfaglig rådgivning”.

Derfra kørte udskamningsprocessen fra dag 1, hvor Brostrøms CV blev brugt som argument mod simple kritiske spørgsmål osv..

Og Folketinget halverede sig selv og tabte al kritisk sans.

Links:

Link til interview med Mette Frederiksen i Politiken, d. 17. maj: https://politiken.dk/…/%C2%BBJeg-har-v%C3%A6ret-i-tvivl-i-e…

Link til SSI-tweet: https://twitter.com/ssi_dk/status/1237797804610916353

 

2. Interview med Mette Frederiksen #2: Dans og merværdi.

BT beretter d.15. maj om ”hård kritik” af den nye corona-styrelse, som af umiddelbart mystisk-fystiske årsager ikke er placeret i Sundhedsministeriet, men i Nick Hækkerups Justitsministerium.

Professor Niels Højby forudser ”oppustet djøfferi og bureaukrati” af værste skuffe. Han mener, at opgaven kunne varetages på et kontor hos Danske Regioner.

Sundhedsøkonom Jakob Kjellberg siger stort set det samme som Højby.

Hvad siger justitsministeren? Han siger, at den nye styrelse skal ”levere merværdi”. Hvilket betagende diskursivt levn fra konkurrencestatens strukturmarxistiske urgrund. Det lyder ærligt talt som om, de to forskere har en pointe.

Hvad BT ikke bemærker er, at den nye styrelse ikke blot handler om ”værnemidler”, som der står i artiklen. Disse værnemidler er nemlig – jvf justitsministeriets hjemmeside – opgraderet til at være en del af en ”kritisk infrastruktur”.

Vi er i krig, må vi forstå, og nu hvor ”social afstand” ikke mere er et ”supervåben”, så må ”sundheden” suppleres med noget som kaldes for ”test, opsporing og isolation”, også omtalt som “en offensiv national teststrategi”.

Statsministeren omtaler i søndagens interview i Politiken – jf. punkt 1 – den nye ”offensive” som en ”dans”. Vi er virkelig i nysprogets leksika.

Denne ”danse”-strategi skal nu understøttes af organisation, statslig effektivitet og krigsretorik. Og hvem er mere egnet til dette end Nick Hækkerup, som mener, at øget overvågning er lig med øget frihed?

Sagen er efter min mening et eksempel på, at biostaten breder sin effekt ind i de andre ressortområder. I den forstand er der ikke tale om, at sundhedspolitikken mister magt, tværtimod.

Det er krig og nøgent liv i bytte.

Det hele er dermed et empirisk udtryk for biostatens formel, som er følgende:

”Staten omdannes til reduceret sundhed, og den reducerede sundhed bemægtiger sig staten.”

Links:
Link til BTs artikel, d. 15. maj: https://www.bt.dk/…/haard-kritik-af-ny-coronastyrelse-oppus…

Link til justitsministeriets side om den nye styrelse, d. 12. maj: https://www.justitsministeriet.dk/…/offensiv-national-tests…

 

3. Interview med Mette Frederiksen #3: Evaluering.

Den nyautoritære biopolitik har ophedet betydningen af et af de helt store konkurrencestatsord, nemlig ”evaluering”, et ord som allerede tilbage i 00’erne fuldstændigt fortrængte ”pædagogik” og ”kritik”, ikke mindst via det såkaldte Skoleråd, som var domineret af økonomer.

Nu genintroduceres evaluering på den biostatslige præmis. Lad os se på to eksempler, et på den store klinge og et på den lidt mindre.

A.
Statsministeren har fundet en særlig strategi for at undgå kritik. Hun siger i søndagens interview til Politiken, at man ikke kan vide, hvordan det ville være gået, hvis hun ikke havde gennemført sin Nedlukning. Begynder en borger at spekulere over det, beskylder hun den pågældende borger for at bedrive noget, hun kalder for ”kontrafaktisk historieskrivning”. Det kan man ikke bruge til noget, siger hun. Det er et nyt kommunikationsmantra, for hun siger det hele tiden.

Jeg har ingen anelse om, hvad hun mener. Det er da fuldstændigt centralt uafbrudt at diskutere konsekvenserne af politiske beslutninger, både før og undervejs, og jo mere vidtrækkende beslutninger, desto mere diskussion. En nedlukning af landet kan ikke uden videre proppes i “kontrafaktisk” og stuves i småt brændbart.

Statsministeren har gang i en ren mundlukningsmanøvre, som jeg ser det. Først foretager hun en af danmarkshistoriens mest drakoniske beslutninger, og derpå vil hun ikke diskutere det, før beslutningens konsekvenser er overstået, hvilket jo ifølge hende selv vil sige ”måske aldrig”.

Nå, men i stedet for denne ”kontrafaktiske historieskrivning”, så skal vi så have noget ”evaluering”. Statsministeren vil have en ”grundig evaluering” af noget, hun kalder for ”håndteringen”, og det skal som nævnt være ”bagefter”. Og hun er endda inkluderende, for det fulde citat lyder: ”Lad os tage en grundig evaluering bagefter”.

Bagefter skælder hun derfor ud på journalisterne for at stille disse kontrafaktiske spørgsmål, og for at tro, at man kan ”evaluere” allerede.

Så hele den grundlæggende coronapolitik har rod i en tankegang, der omdanner kritik til evaluering og kontrafaktisk tankespind, og dermed politik til organisation og målstyring. Det er en ny form for ”nødvendighedens politik”.

B.
På det lidt mindre principielle niveau gentages problemstillingen på forsidehistorien i Politiken fra d. 18. maj. Det viser sig nemlig, at den mangel på værnemidler, som man i starten af coronaen, påstod var graverende, slet ikke var så slem. En lang række danske virksomheder tilbød faktisk både produktion og salg. Men myndighederne ignorerede fuldstændigt de mange henvendelser, så de pågældende virksomheder endte med endda at afskedige folk. I stedet købte og fik man værnemidler fra den kinesiske propagandastat.

Der er jo mange interessante aspekter af denne sammenhæng, men hvad er sundhedsminister Magnus Heunickes svar? Det er – fuldstændigt ligesom Frederiksen – at man skal vente og ”evaluere” bagefter:

”Hele vores håndtering af epidemien skal selvfølgelig evalueres, når vi er længere henne i forløbet, så vi er sikre på, at vi lærer maksimalt af vores erfaringer og er endnu bedre forberedt næste gang”.

Det vil sige, at kritik frabedes, indtil krisen er overstået, hvor man så kan ”evaluere”. Altså helt i Frederiksens ånd.

Men problemet er her tre ting: For det første vil den selvskabte krise ”måske aldrig” blive overstået. For det andet er de mange 40 årige socialdemokrater formodentlig over alle bjerge til den tid. Og for det tredje får ophedningen af ”evaluering” på bekostning af ”kritik” som konsekvens, at den oplysningstradition, som er grundlag et for det moderne demokrati, afmonteres.

Tråden fra de 40 årige socialdemokraters dannelsesbaggrund i 00’ernes Socialdemokrati og til den aktuelle diskurs er virkelig slående efter min mening.

Links:
Interview med Mette Frederiksen i Politiken, d. 17. maj: https://politiken.dk/…/%C2%BBJeg-har-v%C3%A6ret-i-tvivl-i-e…

Artikel i dagens Politiken: https://politiken.dk/…/Danske-leverand%C3%B8rer-er-blevet-f…

 

4. Interview med Mette Frederiksen #4: Skolen.

I søndagens interview med Mette Frederiksen i Politiken spørger journalisten, hvordan statsministeren ser på nedlukningen af skolerne; en nedlukning, der, som jeg ser det, nu breder sig ind i den såkaldte genåbning, hvorfra den omdanner praksis til noget, der ligner en læringsprofylaktisk militærlejr.

Statsministerens svar er følgende: ”I forhold til børnenes manglende fysiske skolegang, kan en bivirkning potentielt være, at vi får en generation af børn og unge, som kommer til virkelig at være glade for at gå i skole. De har oplevet, hvad det vil sige ikke at gå i skole. Det er positivt”.

Jamen, skal vi da ikke lige tage en nedlukning eller to om året, så børnene kan blive ”glade for at gå i skole”? Statsministeren kalder sig for børnenes minister. Hun mener, at hendes ”glade skole” er en del af noget hun kalder for en ”samfundskontrakt”.

 

5. Spiked

Det engelske nettidsskrift Spiked, som har rødder i britisk handlingsmarxisme, bragte i fredags dette flotte interview med epidemiologen Knut Wittkowski. Wittkowski kritiserer både nedlukning og afstandskrav på det kraftigste.

Hvis man besøger Klaus Kjellerups fb-profil vil man kunne læse en dansk oversættelse af det meste af interviewet.

https://www.spiked-online.com/2020/05/15/we-could-open-up-again-and-forget-the-whole-thing/

 

6. Svensk ”influenza”

DR har i dag en nyhed med overskriften: ”April blev måneden med den højeste dødelighed i Sverige i 27 år”.

Det vil altså sige, at der så sent som i 1993, hvor der åbenbart var en solid influenzasæson, døde flere mennesker end i år. Men der var jo ingen nedlukning af den årsag, eller noget der lignede dengang. Blot en notits eller to i avisen.

Og faktisk – står der i artiklen – var dødeligheden i Sverige endnu højere i år 2000, hvis man korrigerer for befolkningstal.

Kort sagt: Tallene i artiklen understreger det forhold, som den danske Sundhedsstyrelse helt fra starten lagde an til, nemlig at coronaens farlighed svarer til mellem en halv eller en dobbelt influenza.

DRs valg af overskrift på de beroligende nyheder er efter min mening et tegn på den tilstand af panikangst, som Danmark for tiden befinder sig i.

https://www.dr.dk/nyheder/udland/april-blev-maaneden-med-den-hoejeste-doedelighed-i-sverige-i-27-aar

 

7. Corona-inspireret sundhedspolitik.

Hvert år dør der 200 i trafikken. Hvert liv tæller! Forbyd trafik!

Hvert år dør der 50 ved drukning. Hvert liv tæller! Forbyd vand!

Hvert år dør der 500 af alkoholmisbrug! Hvert liv tæller! Forbyd øl!

Hvert år dør der 500 i faldulykker. Hvert liv tæller! Bliv hjemme og forbyd trapper!

Hvert år dør der 600 af selvmord. Hvert liv tæller! Forbyd liv!

Hvert år dør der 11.000 på plejehjem. Hvert liv tæller! Forbyd plejehjem!

I 2017/18-sæsonen døde der 2822 af influenza. Hvert liv tæller! Lav en Nedlukning af landet!

Hvert år dør der 55.000 i det hele taget! Hvert liv tæller! Forbyd fødsler!

https://www.weekendavisen.dk/2020-20/samfund/doeden-skal-have-en-aarsag

 

8. Lars Løkke i aktion

Jeg hørte Lars Løkke Rasmussen i radioen i går. Han kritiserede corona-politikken.

Løkke talte for mere politisk “holisme”, og om at han pludselig kan mærke, hvad en totalitær proces består af. Jeg har det 100% på samme måde.

Det minder mig om, at jeg også nogen gange savner Anders Fogh, som jo stod fast under Muhammed-krisen, som havde nogle af de samme uheldige tendenser.

Venstreløverne kan noget i vigtige stunder, men den nuværende ledelse er virkelig sløv, det må man indrømme.

Statsministeren styrer fuldstændigt de andre partier. Hun iscenesætter initiativer efter forgodtbefindende, og med det samme danser alle efter hendes pibe.

Men faktisk pippede Jakob Elleman-Jensen et lille pip i partilederdebatten d. 14. maj. Han begyndte pludselig – dyt inde i en sætning – at snakke om, at man burde starte med friheden og derpå nøjes med at lukke ting, som var nødvendige, i stedet for, som man gør nu, hvor man lukker ned og derefter genåbner i dybt indgribende bureaukratiske processer. Men han fulgte ikke den ellers vigtige melding op, og journalisterne lagde slet ikke mærke til den. Derfra løb debatten ud i sandet i sædvanlig biopolitisk affirmativitet med Mette Frederiksen i spidsen.

 

 

Tidligere smittede tanker:

Smittede tanker 1: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-d-12-marts.html

Smittede tanker 2: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-2-d-13-marts.html

Smittede tanker 3: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-3-d-15-marts.html

Smittede tanker 4: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-4-d-16-marts.html

Smittede tanker 5: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-5-d-17-marts.html

Smittede tanker 6: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-6-d-18-marts.html

Smittede tanker 7: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-7-d-19-marts.html

Smittede tanker 8: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-8-d-20-marts.html

Smittede tanker 9: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-9-d-21-marts.html

Smittede tanker 10: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-10-d-22-marts.html

Smittede tanker 11: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-11-d-23-marts.html

Smittede tanker 12: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-12-d-24-marts.html

Smittede tanker 13: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-13-d-25-marts.html

Smittede tanker 14: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-14-d-26-marts.html

Smittede tanker 15: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-15-d-27-marts.html

Smittede tanker 16: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-16-d-28-marts.html

Smittede tanker 17: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-17-d-29-marts.html

Smittede tanker 18: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-18-d-30-marts.html

Smittede tanker 19: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-19-d-31-marts.html

Smittede tanker 20: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-20-d-2-april.html

Smittede tanker 21: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-21-d-4-april.html

Smittede tanker 22: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-22-d-5-april.html

Smittede tanker 23: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanke-23-d-6-april.html

Smittede tanker 24: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-24-d-8-april.html

Smittede tanker 25: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-25-d-10-april.html

Smittede tanker 26: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-26-d-12-april.html

Smittede tanker 27: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-27-d-13-april-med-fuld-udskrift-af-kaare-quists-interview-med-mette-frederiksen-i-21-soendag-d-5-april.html

Smittede tanker 28: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-28-d-15-april.html

Smittede tanker 29: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-29-d-19-april.html

Smittede tanker 30: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-30-d-22-april.html

Smittede tanker 31: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-31-d-24-april.html

Smittede tanker 32: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-32-d-25-april.html

Smittede tanker 33a: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-33-d-26-april.html

Smittede tanker 33b http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-33b-d-26-april-smitteskolens-adfaerdsregler.html

Smittede tanker 34: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-34-d-27-april.html

Smittede tanker 35: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-35-d-28-april.html

Smittede tanker 36: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-36-d-29-april.html

Smittede tanker 37: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-37-d-3-maj.html

Smittede tanker 38: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-38-d-6-maj.html

Smittede tanker 39: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-39-d-7-maj.html

Smittede tanker 40: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-40-d-8-maj.html

Smittede tanker 41: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-41-d-10-maj.html

Smittede tanker 42: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-42-d-13-maj.html

Smittede tanker 43: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-43-d-16-maj.html

2 tanker om “Smittede tanker 44, d. 18. maj

 1. Kære Thomas
  Jeg forstår så godt, at du kæmper for det levende liv mod døden. Men jeg synes, at det du skriver, nu efterhånden i 44 blogs, er dumt. Sygdom findes. Pludselig er du blevet en, der taler om biopolitik, og ven med L. og H. Qvortrup, V. Manniche og andre af den slags.

  I 1954 blev min den gang 3 år gamle storebroder, utvivlsomt mine forældres mest aktive og kvikke barn, ramt af en virus med meningitisvirkning. Han var ikke det eneste tilfælde. Det kostede ham alt, tale, spise, bevægelse, og mine forældre også alt gennem hans liv mere end 30 år derefter.
  Mange hilsener
  Jørgen

  • Kære Jørgen

   1. Enig i at sygdom findes. Det er er nærmest min pointe.

   2. Jeg synes ikke, man bør afskrive folks synspunkter, fordi man har været uenig med dem i andre sammenhænge. Og lige netop i den aktuelle sammenhæng, har systemteorien faktisk nogle vigtige pointer efter min mening. Og der er mange, der på kryds og tværs er enige med mig, som du formodentlig vil henregne til et bedre selskab.

   3. Det, jeg skriver, er bestemt ikke i modstrid med, at man skal have et højt udviklet, effektivt og selvstændigt sundhedssystem, som kan udvikle behandlinger af det sygdomme, herunder menigitis, som rammer befolkningen. Men jeg er imod, at hele befolkningen omdannes til et sundhedsvæsen. Mange af mine blogs slutter med en slags motto: “man skal gøre noget, men ikke alt”, som jeg synes indrammer problemstillingen godt.

   Alt det kan du læse mere om i de 44 blogs.

   mh Thomas

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.