Smittede tanker 45, d. 23. maj

1. Smittetrykket var lavt

Berlingske havde d. 18. maj en vigtig afsløring. Det såkaldte smittetryk, som var en central del af argumentationen for både nedlukning og for regeringens vurdering af nedlukningens påståede succes, har været langt lavere end postuleret.

I sin tid angav SSI, at smittetrykket d. 12. marts var på hele 2.6.

D. 24. marts mente SSI, at tallet var faldet til 1.4. Det store fald fra 2,6 til 1,4 skulle understrege nedlukningens succes.

Disse falske tal fik en central betydning via en vigtig SSI-rapport fra d. 30. marts, som Kåre Mølbak refererede til på et afgørende pressemøde, og som direkte konsekvens fik en belejlig blanding af enorm forsigtighed og en omfattende regerings-selvros.

Men hvad var realiteterne? Det var, at smittetrykket d. 12. marts kun var på 1.5, og at det d. 24. marts kun var faldet til 1.3.

En kæmpe forskel fra de oprindelige tal.

Det vil sige, at der ikke har været årsag til at lave nedlukning, og at effekten af nedlukningen har været særdeles begrænset.

SSI siger, at det meste af afvigelsen skyldes ”en fejl”, men det lyder simpelthen for barokt, ikke mindst hvis man tager det politiske pres i betragtning.

Fejlen er formentlig en konsekvens af biostatens overdeterminerende effekt på både myndigheder og fakta.

Man kan fra nu af jo ikke mere have tillid til tal, som er produceret efter d. 11. marts.

(Et par dage efter rykkede SSI ud med en mindre korrektion, som dog ikke ændrer på ovenstående tal, så vidt jeg kan gennemskue det.)

https://www.berlingske.dk/samfund/seruminstituttet-har-overdrevet-faren-ved-coronavirus-ved-en-fejl

 

2. Oppositionen vågner

Syv partier – dvs. V, K, DF, NB, Alt, RV og LA – foreslog d. 20. maj en omfattende ”åbning” ud fra det princip, at alt er åbent, som ikke skal lukkes, hvilket jo er det modsatte af den hidtidige politik. De vil også åbne grænserne. De syv partier, som udgør en slags “centrum-højre” har ligefrem lavet en ”skriftlig aftale” til den følgende dags forhandlinger om en udvidet genåbning.

Venstrefløjen, som virkelig har trådt i biopolitisk bundkarakter, er da også skrækslagen, og Mette Frederiksen svarer igen pr. d. 20. maj iført fuldt biopolitisk udstyr.

Hvis vi er heldige, får vi en strid. Og det er altså på centrum-højresiden, at vækkeuret kimer. Endelig er Folketinget ved at vågne.

De syv partier har flertal, og Frederiksen truer endda med at gå af. Hun siger: »Hvis Danmark har en statsminister, der lader sig presse til noget, der ikke er forsvarligt, så holder det simpelthen ikke. Og det bliver ikke med mig«.

Denne trussel vil formodentlig få de syv partier til at makke ret, fordi Frederiksen jo har fået lov til at styre politikken helt suverænt, så hun fører stort i meningsmålingerne.

Men alligevel: Hvilken herlig chance. Der er brug for det modsatte af konsensus. Et valg vil fremme strid, og det er der brug for som aldrig før.

Få dage efter den skriftlige aftale blev der lavet en udvidet fase 2-”genåbning”. Grænserne blev dog stort set ikke rørt.

Links:
De syv åbnerne: https://politiken.dk/indland/politik/art7793905/Flertal-udenom-regeringen-vil-åbne-grænser-og-hæve-forsamlingsforbud

Frederiksens reaktion: https://politiken.dk/indland/politik/art7794278/Mette-Frederiksen-advarer-mod-for-stor-åbning

Aftale d. 21. maj om udvidet genåbning: https://www.regeringen.dk/nyheder/2020/aftale-om-yderligere-genaabning-i-fase-2/

 

3. Biostatens fødsel

Jyllandsposten beretter i to artikler fra d.21. maj om bio-statens fødsel tilbage i marts: Nedlukningen var IKKE sundhedsstyrelsens forslag, ligesom grænselukningen og hastelovene heller ikke var. Nedlukningerne var snarere et udtryk for regeringens kooptering af sundhedsstyrelsen, som efterfølgende makkede mere og mere ret, ligesom det selvhalverede Folketing gjorde og gør.

Alle de adspurgte eksperter, som er førende jurister, sundhedsforskere mm, er rystede.

Interessant er den passage, hvor der står, at Sundhedsstyrelsen faktisk i dens strategi og risikovurdering fra d. 10 marts foreslog en svensk løsning, blot uden de svenske fejl, dvs. med større fokus på plejehjem mm..

De informationer, som ligger til grund for artiklen, har alle været drøftet forskellige steder ved andre lejligheder, men det er rigtigt godt, at JP samler tingene i denne stort anlagte artikel.

Dermed bekræftes biostatens formel: Det nøgne liv koopteres af staten, som efterfølgende selv reorganiseres under det nøgne livs herretegn.

Links:

JP’s hovedartikel: https://jyllands-posten.dk/premium/indblik/Indland/ECE12152206/det-skete-der-i-de-vilde-dage-da-danmark-lukkede-ned/

En mindre artikel om emnet: https://jyllands-posten.dk/…/brostroems-papirer-rejser-tvi…/

Min egen analyse af Sundhedsstyrelsens rapport fra d. 10. marts: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-11-d-23-marts.html

 

4. Hvem skal i samråd?

D. 10. marts fremlagde Sundhedsstyrelsen sine forslag til bekæmpelse af coronaepidemien. Forslaget lød som en svensk strategi med ekstra fokus på beskyttelse af plejesektoren (jvf. afsnit 3). Altså en helt almindelig sundhedsfaglig tilgang. Også Statens Serum Institut nedtonede – også d. 10 marts –  risikoen. Der var styr på situationen, lød det herfra.

Dagen efter, d. 11. marts, lukkede statsministeren landet ned med et selvhalveret folketing i ryggen. Det vil sige en total radikalisering af Sundhedsstyrelsens forslag. Hun henviser i den forbindelse direkte til ”myndighederne”, som altså lige har foreslået det modsatte af nedlukning.

I går blev sagen behandlet i pressen via en artikel i JP, jf. afsnit 3.

I dag bliver Frederiksen på TV2 spurgt om, hvad det er for en myndighed, hun tænker på, når hun nu ikke tænker på myndighederne?

Hun kan ikke svare på det. Hun har set nogle videoer fra Italien eller snakket med en eller anden. Det er samme sang som i Politikens interview med hende om emnet sidste søndag, hvor journalisten tog udgangspunkt i SSI’s beroligende ord, som jeg lige har nævnt.

Venstre har derfor indkaldt Frederiksen til samråd, og Enhedslistens ordfører kalder situationen ”dybt problematisk”. Det er fint nok, men man burde også kalde Venstre og alle de andre partier selv i samråd. For hvordan kunne partierne stemme for de mest omfattende politiske aktioner i mands minde, uden selv at have undersøgt de rapporter fra sundhedsmyndighederne, som var udkommet dagen før, og som statsministeren refererede til? Det var let at læse disse korte og effektive tekster.

Links:
Her er Sundhedsstyrelsens forslag fra d. 10. marts: https://www.berlingske.dk/samfund/her-er-soeren-brostroems-vaerktoejskasse-der-rejser-tvivl-om

Analyse af Sundhedsstyrelsens rapport fra d. 10. marts: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-11-d-23-marts.html

Mette Frederiksens forsøg på at tale uden om, d. 22. maj: https://nyheder.tv2.dk/politik/2020-05-22-frederiksen-afviser-at-afsloere-hvilken-myndighed-der-anbefalede-at-lukke-danmark

Om Venstres indkaldelse til samråd: https://www.berlingske.dk/politik/venstre-kalder-mette-f-i-samraad-for-at-forklare-nedlukning

Om Politikens interview med statsministeren, d. 17. maj: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-44-d-18-maj.html

 

5. Nedlæggelsen af P1 og Deadline

Da public service overlod kritikken til regeringen:

D.11. marts lukkede regeringen alle kulturinstitutioner. Undtaget var public service-institutioner, men undtagelsen angik kun ”nyhedsformidling og beredskab”. Resten skulle lukkes.

Denne besked blev fulgt op af direkte henvendelser fra kulturministeriets departementschef til TV2s og DR’s ledelse, hvori hun understregede, at medarbejderne skulle sendes hjem.

I disse dage var førende folk fra journalistbranchen desuden ude med det synspunkt, at journalistikken skulle droppe sine kritiske ambitioner og i stedet formidle anbefalinger og forklaringer og regeringspressemøder.

Efterfølgende blev regeringens kommando – som helt satte DR’s og TV2’s selvstændighed ud af kraft – oversat til, at DR nedlagde en række kritiske og undersøgende programflader som P1, Debatten og Deadline. Disse udsendelser blev åbenbart ikke forstået som ”nyhedsformidling”. Så ved man da lige det.

Og det skete vel at mærke lige i de dage, hvor der som aldrig før i landets nyere historie var brug for kritisk analyse og diskussion. Kritikken blev afmonteret direkte af regeringen selv uden modstand fra Public Service-sektoren. DR og TV2 overlod simpelthen kritik og diskussion til regeringens styrepind og underskrev henvendelsen med en ekstrem smal forståelse af “nyhedsformidling”.

Hele denne kombination af nedlukning, ministeriel henvendelse og mangel på journalistfaglig modstand på et så centralt område siger virkelig noget om den ubehagelige materie, som Nedlukningen er lavet af.

I stedet begyndte DR at sende coronahygge som f.eks. fællessang og lægens bord ledsaget af breaking news og ukritiske dækninger af pressemøder.

P1 var væk i en ca. uge, og Deadline blev først genoptaget d. 15. april. På TV2 nedlagde man også en række debatprogrammer.

I løbet af disse uger kunne regeringen gennemsætte og befæste sine biopolitiske initiativer uden modstand fra fjernsynets Public Service-forpligtelser og landets vigtigste radiokanal.

Først efter d. 15. april begyndte kritikken at melde sin ankomst rundt omkring, ofte initieret af især diskussioner i Deadline, f.eks. d. 20. maj, hvor sundhedsøkonomen Jacob Kjellberg kritiserede politikernes brug af SSI’s rapporter, og hvor videnskabsjournalisten Lone Frank og teologen Marie Høgh drøftede vores forhold til døden.

Jacob Mollerup fortæller i Politiken, at DR’s bestyrelsesformand – i modsætning til TV2’s ditto – overhovedet ikke kan se, at der skulle være et problem.

Links:

Jacob Mollerups indlæg i Politiken d. 20. maj: https://politiken.dk/kultur/medier/art7792027/Nu-fik-vi-endelig-forklaringen-på-DRs-og-TV-2s-besynderlige-programplanlægning

Lasse Jensens indlæg i Information d. 16. maj: https://www.information.dk/kultur/2020/05/coronakrisen-gjorde-tv-2-dr-statsmedier

Nedlukningen, d. 11. marts: https://www.regeringen.dk/nyheder/2020/pressemoede-11-marts-i-spejlsalen/

Omtale af sagen i Berlingske, d. 13. marts: https://www.berlingske.dk/kultur/dr-aflyser-nyhedsformater-paa-p1-og-deadline-det-ligner-naermest-et

 

6. Biostatens formel

Biostatens formel: Staten omdannes til nøgent liv, og det nøgne liv bemægtiger sig staten.

Formlen træder i kraft øjeblikkeligt ved selve nedlukningen. Derfra sætter formlen sig igennem i en udvidende og detaljerende proces, som ude i samfundet kaldes for “genåbning”, og som inde i staten selv fører til en omdirigering af alle sektorers forhold og indre.

Formlen og dens aktivistiske proces materialiseres i “retningslinjer” for alt socialt liv under smittekurvens herretegn.

Det er den svage, men aktive stats sidste aktion.

 

7. Sveriges solide influenza

Sverige har fået en solid “influenza”:

DR har i dag en nyhed med overskriften: ”April blev måneden med den højeste dødelighed i Sverige i 27 år”.

Det vil altså sige, at der så sent som i 1993, hvor der åbenbart var en solid influenzasæson, døde flere mennesker end i år. Men der var jo ingen nedlukning, eller noget der lignede dengang. Blot en notits i avisen.

Og faktisk – står der i artiklen – var dødeligheden i Sverige endnu højere i år 2000, hvis man korrigerer for befolkningstal.

Kort sagt: Tallene i artiklen understreger det forhold, som den danske Sundhedsstyrelse helt fra starten lagde an til, nemlig at coronaens farlighed svarer til mellem en halv eller en dobbelt influenza.

DRs valg af overskrift på de beroligende nyheder er efter min mening et tegn på den tilstand af panikangst, som Danmark for tiden befinder sig i.

Et par dage efter kom det frem, at antallet af døde på svenske plejehjem kun er marginalt højere end sidste års tal.

Døde svenskere i april: https://www.dr.dk/nyheder/udland/april-blev-maaneden-med-den-hoejeste-doedelighed-i-sverige-i-27-aar

Om døde på de svenske plejehjem: https://jv.dk/artikel/sverige-registrerer-67-d%C3%B8de-p%C3%A5-et-d%C3%B8gn

 

8. Interview med undertegnede i Kristeligt Dagblad

Johan Storgaard Jespersen har interviewet mig til Kr. Dagblad d. 19. maj:

https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/debattoer-vi-er-paa-vej-mod-biostaten-hvor-alt-underordnes-sundhedens-logik

 

9. Anders Fogh Jensen om livsfilosofi og biopoliti

Filosoffen Anders Fogh Jensen reflekterer i et interview i Politiken fra d. 23. maj over forskellen mellem livsfilosofi og biopolitik. En forskel, som han mener, er forstærket under coronapolitikkens ideologi.

Det hele handler om, hvordan Gud ikke er.

Livsfilosofien lever af opgøret med Gud, som derved er med os hele tiden som en slags meningsledsager.

Biopolitikken lever derimod af en total glemsel af al ånd. Det viser sig ved, at biologisk overlevelse bliver den nye Gud. Biologien overtager ånden.

Den nye Guds radikaliserede form er ‘smittekurven’. Eller som Fogh Jensen siger det:

“På en måde er sundhed i det biologiske liv blevet erstatningsguden for det hellige liv, som tilbedes gennem det praktiske ønske om at forlænge det biologiske liv mest muligt”.

Og den politiske konsekvens er følgende:

“Når en regering skal virke legitim i en tidsalder, hvor sundheden er erstatningsgud, og hvor der ikke er livskraft til andet end forsvarsværker over for døden, så må den selvfølgelig sætte livsforlængelse og forsvarsværker op som førsteprioriteter”.

https://politiken.dk/debat/art7782135/M%C3%A5ske-er-det-bedre-at-vi-lever-lidt-kortere-men-dog-lever

 

Tidligere smittede tanker:

Smittede tanker 1: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-d-12-marts.html

Smittede tanker 2: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-2-d-13-marts.html

Smittede tanker 3: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-3-d-15-marts.html

Smittede tanker 4: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-4-d-16-marts.html

Smittede tanker 5: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-5-d-17-marts.html

Smittede tanker 6: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-6-d-18-marts.html

Smittede tanker 7: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-7-d-19-marts.html

Smittede tanker 8: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-8-d-20-marts.html

Smittede tanker 9: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-9-d-21-marts.html

Smittede tanker 10: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-10-d-22-marts.html

Smittede tanker 11: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-11-d-23-marts.html

Smittede tanker 12: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-12-d-24-marts.html

Smittede tanker 13: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-13-d-25-marts.html

Smittede tanker 14: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-14-d-26-marts.html

Smittede tanker 15: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-15-d-27-marts.html

Smittede tanker 16: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-16-d-28-marts.html

Smittede tanker 17: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-17-d-29-marts.html

Smittede tanker 18: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-18-d-30-marts.html

Smittede tanker 19: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-19-d-31-marts.html

Smittede tanker 20: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-20-d-2-april.html

Smittede tanker 21: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-21-d-4-april.html

Smittede tanker 22: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-22-d-5-april.html

Smittede tanker 23: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanke-23-d-6-april.html

Smittede tanker 24: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-24-d-8-april.html

Smittede tanker 25: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-25-d-10-april.html

Smittede tanker 26: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-26-d-12-april.html

Smittede tanker 27: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-27-d-13-april-med-fuld-udskrift-af-kaare-quists-interview-med-mette-frederiksen-i-21-soendag-d-5-april.html

Smittede tanker 28: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-28-d-15-april.html

Smittede tanker 29: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-29-d-19-april.html

Smittede tanker 30: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-30-d-22-april.html

Smittede tanker 31: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-31-d-24-april.html

Smittede tanker 32: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-32-d-25-april.html

Smittede tanker 33a: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-33-d-26-april.html

Smittede tanker 33b http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-33b-d-26-april-smitteskolens-adfaerdsregler.html

Smittede tanker 34: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-34-d-27-april.html

Smittede tanker 35: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-35-d-28-april.html

Smittede tanker 36: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-36-d-29-april.html

Smittede tanker 37: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-37-d-3-maj.html

Smittede tanker 38: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-38-d-6-maj.html

Smittede tanker 39: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-39-d-7-maj.html

Smittede tanker 40: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-40-d-8-maj.html

Smittede tanker 41: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-41-d-10-maj.html

Smittede tanker 42: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-42-d-13-maj.html

Smittede tanker 43: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-43-d-16-maj.html

Smittede tanker 44: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-44-d-18-maj.html

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.