Smittede tanker 47, d. 3. juni

1. Notitser i 1993

Dødstal i udvalgte år i nyere tid i Danmark (befolkning i parentes):

1993: 62.800 (5,2 mio)
1995: 63.100 (5,2 mio)
2006: 55.500 (5,4 mio)
2014: 51.300 (5,6 mio)
2018: 55.200 (5,8mio)

Det går lidt op og ned. Det svinger sådan rundt regnet 15.000, når man tager højde for befolkningens størrelse.

Sådanne udsving ville en corona i fri dressur, dvs. med almindelige tiltag som foreslået af sundhedsstyrelsen d. 10 marts, ikke kunne gøre det store ved.

Sundhedsstyrelsen selv havde d. 23. marts et estimat på 1680-5600 døde uden tiltag overhovedet vel at mærke, og i den lave ende af intervallet hvis man lavede almindelige tiltag uden nedlukning.

En notits i avisen?

Der er lang lang vej til Barbados.

Til gengæld er vi heldige med, at vi i dag lever i 81,3 år, mens vi i 1993 kun blev 75,1. Coronaen havde ikke ramt så meget dengang. Men utak er verdens løn, som man siger. Det minder mig lidt om konen i muddergrøften. Vi vil leve for evigt, uanset om vi er omgivet af folk iført masker og plastic.

Den barskeste måned var december 1993. Der døde 7192 personer. Det er ca. 50% over, hvad der i dag vil svare til “svenske tilstande”. Var der en notits?

Jeg fandt faktisk en artikel fra Berlingske fra d. 17/2-1993 med titlen “Influenza har fat i danskerne”. Her kunne man læse, at influenzaen nu havde ramt 170.000 danskere. Der blevet givet følgende råd af Anne-Marie Plesner fra Statens Seruminstitut:

“Mod influenzaen er der kun det råd, der handler om at gå i seng, drikke rigeligt med væske og måske tage en smertestillende pille eller to”.

I en nogle andre artikler stod der, at både den danske centerforward, Flemming Poulsen, og cykelstjernen Brian Holm var ramt af “Peking-influenzen”, som den hed. Der var også nogle plejehjem, der blev ramt, stod der i en anden notits.

Det var alt sammen før d. 11. marts, dvs. før biostatens omkalfatring af socialt liv til smittekurvelogik.

 

2. Katrine Winkel Holms og Marie Høghs kritik

Katrine Winkel Holm reflekterer i Jyllandsposten d. 3. juni over en episode i sidste uges DR debatten, hvor journalisten Mikkel Andersson var grov overfor Søren Brostrøms forgænger i Sundhedsstyrelsen, Else Smith. Smith var tilbage i marts, ligesom både Sundhedsstyrelsen og SSI, imod nedlukningen, og det er hun stadigvæk, fremgik det af udsendelsen.

Winkel Holm kategoriserer Andersson i samme biopolitiske boldgade som Henrik Dahl, og hun kunne have tilføjet kredsen omkring Lars Seier Christensen. Der er noget helt galt med dele af vores liberale segment, der lyder som Pernille Skipper, som jo er helt solgt til den bio-kommunistiske version af biostaten. Heldigvis er der også modstemmer i det liberale område, bl.a. hos Berlingskes chefredaktør, LA’s ungdom og Dennis Nørmark. Derimod lader venstrefløjen til at være helt død, måske med Lars Trier Mogensen som undtagelse?

D. 29. maj var det en anden præst, Marie Høgh, som også undrede sig over vores liberalisters hang til uliberalisme i et indlæg, som minder meget om Winkel Holms.

Winkel Holm undrer sig naturligvis også over, at regeringen bruger sundhedsmyndighedernes autoritet til at gøre op med sundhedsmyndighederne selv. Det skete ud fra det biopolitiske “ekstreme forsigtighedsprincip”, som skulle gøre op med almindelig statsførelse.

Præsterne har også en fin sans for, hvordan biopolitikken har en tendens til at isolerer de gamle, hvis liv man vil beskytte, så de ikke kan møde andre mennesker. Dermed overlades de gamle til det nøgne livs død. De unge “nøjes” med social skam.

En god præst har forstand på dødens uerstattelighed. En god pædagog har forstand på fødslens uerstattelighed. På den måde er præsten og pædagogen beslægtet i kampen mod enhver form for statistisk-teknologisk nivellering af livets åbning og ende.

Winkel-Holms indlæg: https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/katrineholm/ECE12185912/nej-det-er-ikke-groft-uetisk-at-kritisere-den-haarde-nedlukning-i-marts

Marie Høghs indlæg: https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/mariehoegh/ECE12178731/hold-afstand-hold-ud-og-hold-kaeft-eller-vil-i-have-italienske-tilstande

 

3. Statens Serum Instituts vurdering af coronaens farlighed:

Så sent som d. 30. april lavede SSI en vurdering af coronaens dødelighed og sammenlignede den med influenza. Det er særligt relevant for SSI, eftersom det helt tilbage i slut-februar mente, at coronaen svarede til en velvoksen influenza. Dette synspunkt gentog SSI – på regeringens forespørgsel – d. 9. marts, og synspunktet lå også i fin tråd med Sundhedsstyrelsens vurdering både d. 10. marts og d. 23. marts. Det var disse tekster, som regeringen gjorde op med få dage efter, d. 11. marts, da man omdannede Danmark til en bio-stat, dvs. at alle landets praksisser blevet styret af den smittestatistiske udvikling i u-endelighed.

Det interessante ved rapporten fra d. 30. april er, at man i store træk fastholder denne vurdering. Der dør flere gamle ved corona end ved en hård influenza, men til gengæld dør der færre midaldrende, fremgår det.

Det tyder på, at den oprindelige og fornuftige strømning i SSI, som lægger sig i forlængelse af proportionalitets-princippet, har været intakt hele vejen, selvom aktionerne på pressemøderne ofte har tydet på det modsatte, dvs. på en tilslutning til den nye ekstremisme, som i biostaten kaldes for “det ekstreme forsigtighedsprincip”. Martin Ågerup har i øvrigt haft en fin kritik af dette “princip” i JP.

Så sygdommen er alvorlig, men problemet bør løses inden for sundhedssystemets behandlende og forebyggende rammer i respekt for samfundets almene aktiviteter med den overdødelighed, som lejlighedsvis følger med et sådant princip. I stedet har man omdannet samfundet til et statistisk hospital.

I Berlingske forsvarer SSI sine vurderinger, mens hele den biopolitiske horde af smittetælleforskere forsvarer nedlukningen, fordi “det virker” på “regnebrættet”, som det hedder i karakteristisk ideologisk stil. Disse folk er ”kloge”, når de er proppet ind på hospitalet, men “ekstremistiske”, når hospitalet er proppet ud i samfundet.

Links:
Rapport fra d. 30. april:
https://files.ssi.dk/COVID19-epi-trendogfokus-30042020-61ls

Berlingskes aktuelle artikel om emnet: https://www.berlingske.dk/…/seruminstitut-nedtonede-alvor-f…

Indlæg, SSI, d. 27. februar: https://ugeskriftet.dk/…/ny-coronavirus-dodelighed-snarere-…

Martin Ågerups kritik af “det ekstreme forsigtighedsprincip” i JP:
https://jyllands-posten.dk/…/mette-frederiksens-ekstreme-f…/

 

4. Jonas Herby finder 1993

Jonas Herby har i to indlæg fundet nogle interessante tal om de mange måneder siden krigen, som havde langt flere døde end april 2020, uden at det blev til andet end en notits i avisen. Også med korrektion for biostat. Ikke mindst december 1993 skiller sig ud. Spændende at se, hvad aviserne skrev dengang?

Herbys første indlæg, d. 30. maj: http://punditokraterne.dk/2020/05/30/133-maaneder-siden-krigen-har-vaeret-mere-doedelige-end-en-april-med-svenske-tilstande

Herbys andet indlæg, d. 2. juni: http://punditokraterne.dk/2020/06/02/hvor-slemt-skal-det-vaere-foer-man-kan-retfaerdiggoere-en-nedlukning/

 

5. Genåbningslogik og en ny ekstremisme

Ved alle de såkaldte “genåbninger” har regeringen varslet mere corona i samfundet, men det modsatte er sket hver eneste gang. Nu er det f.eks. snart 14 dage siden, at jeg gik på bar, og at efterskolerne blev åbnet, og siden da er alle tal bare faldet. Man henviser hver gang til nogle vilde gæt fra SSI, som tilfældigvis altid følger regeringens “ekstreme forsigtighedsprincip”, som tilbage i marts afløste proportionalitetsprincippet i dansk statsførelse.

Konsekvensen er, at nedlukningen bliver u-endelighed, dvs. at den biopolitiske logik bemægtiger sig de små smittebærere, som engang var borgere i et frit samfund, men som nu lever under smittekurvens og frygtens herretegn.

Men regeringens politik har en politisk effekt, og det er at holde landet i “en gradvis og kontrolleret spændetrøje i den “ekstreme forsigtigheds” uendelighed. Det er magtens formel.

 

6. Pressemøde om ”åbning” af grænsen, d. 29. maj:

Sundhedsmyndighederne var forvist fra dagens pressemøde. Socialdemokraterne ville selv styre kommunikationen efter de sidste dages turbulens. Henrik Qvortrup spurgte godt til sagen, og Frederiksen kunne ikke svare. Hun har bygget hele sit korthus på det såkaldte NOST, blot fratrukket Sundhedsstyrelsen. Men alligevel har hun påstået, at hun har bygget på Sundhedsstyrelsens ekspertise.

Frederiksen lukker landets grænser i foreløbigt 5½ måned. Dermed har hun realiseret et lukket land, en slags bionationalisme, som bør mødes med den største afsky og væmmelse.

De få ”åbninger”, hun har lavet, er i realiteten en udvidet og nidkær nedlukning. Det er et slag mod det Europa, man har opbygget siden 1989 og faktisk også siden 1945.

Marginaliseringen af København er udtryk for en grim opsplitning af landet. Vi vil have et samlet land, tak.

Vi har fået en kreds af smittepolitiske fundamentalister, som vil pantsætte landets grundlæggende værdier i biostatslig u-endelighed.

Hovednavne i overgrebet er, udover de ledende socialdemokratiske ministre, folk som Pernille Skipper, Pia Olsen Dyhr, Lars Seier Christensen og Henrik Dahl samt de to journalister Mikkel Anderson og Søren Villemoes.

Her er NOST, som siden hen blev suppleret af nogle private virksomheder: https://politi.dk/samarbe…/den-nationale-operative-stab-nost

 

7. Fra proportionalitet til ekstremisme

a)

D. 14. marts giver Sundhedsministeriets departementschef, Peter Okkels, en kommando til Søren Brostrøm. Beskeden kommer fra Statsministeren, fortæller Ekstrabladet.

Okkels siger – i overensstemmelse med nedlukningens nye logik – at Brostrøm skal ”forlade ansvaret for proportionalitet” og i stedet anerkende ”ekstremt forsigtighedsprincip”.

Her er den fulde sætning fra Okkels:

“Før du svarer, skal du forlade ansvaret for proportionalitet i anerkendelse af et ekstremt forsigtighedsprincip”

Det er simpelthen biostatens formel, der her bekræftes som kommando i statens indre.

Statsminister og sundhedsministerium beordrer de faglige organer til at gå fra “proportionalitet” – dvs. fra administrativ erfaring og dømmekraft i et pluralistisk samfund – til en fundamentalistisk og radikaliseret bio-profylakse.

I linket kan man se selve mailen, hvor det sker. Det er politologisk set en dybt interessant sætning, som politisk set er dybt ubehagelig.
Den konkrete sag er bragt til torvs i Ekstrabladet, men både Politiken og Berlingske omtaler også sagen i lange og grundige artikler:

Ekstrabladet d. 28. maj: https://ekstrabladet.dk/…/intern-magtkamp-satte-bro…/8140720

Politiken, d. 28. maj: https://politiken.dk/…/Departementschef-bad-Brostr%C3%B8m-o…

Berlingske, d. 28. maj: https://www.berlingske.dk/…/interne-dokumenter-afsloerer-st…

 

b)

Tænk at en departementschef og en regering kan sige til direktøren for Sundhedsstyrelsen, at han skal “forlade ansvaret” for proportionalitets-princippet.

Ikke blot skal Brostrøm og dermed defacto al offentlig forvaltning erstatte en central forvaltningsretlig grundsætning, “proportionalitet”, med den biopolitiske “ekstreme forsigtighed”. Brostrøm skal simpelthen “forlade ansvaret”!

Så danske embedsmænd skal droppe deres “ansvar”. De skal “forlade det”. Det, som de før var midt i og defineret ved – deres “svaren an” -, skal de nu forlade og træde ud af.

Det må virke dybt intimiderende på enhver veluddannet embedsmands sjæl og fornuft. Hvis DJØF ikke går amok i kritik, så står det slemt til. Og de statsvidenskabelige uddannelser må altså skrue op for undervisningens kvalitet.

Jeg er så ked af det! Mon ikke Brostrøm også fældede en tåre, da han så den både retligt og politologisk intimiderende mail fra sin chef, som jo helt oplagt havde det direkte fra regeringen?

 

c)

Farvel til proportionalitet:

Jeg skal lige vænne mig til at vågne op i et samfund, hvor ”proportionalitetsprincippet” er afviklet i den offentlige forvaltnings ret og lære til fordel for et helt ukendt ”ekstremt forsigtighedsprincip”.

Lad os se på nogle forvaltningsretlige fremstillinger:

Her er Bent Gram Mortensens definition af princippet:

”Proportionalitetsprincippet beskrives i dansk ret primært som det forhold, at der skal være en rimelig balance mellem de indgreb, som den retsundergivne udsættes for, og de hensyn og målsætninger, der begrunder de pågældende indgreb.” (Mortensen 2009)

Og hos Jens Garde hedder det:

“Som yderligere betingelse for forvaltningens handlingers eller beslutningers lovlighed må imidlertid indstilles, at indgrebet ikke er videregående, end formålet tilsiger” (Garde 1989, s. 251)

Dette princip har to formål. Dels et retligt formål, som sikrer borgeren mod tilfældige eller interessebaserede myndighedsindgreb indgreb, og dels et socialt formål, som sikrer en vis tilbageholden hed ud fra det demokratiske princip, at samfundet består af forskellige systemer og praksisser. – og lovgivningsprocesser i et demokratisk samfund.

Men det kan man altså ikke regne med mere.

Det nye princip, ”det ekstreme forsigtighedsprincip”, kommer fra nowhere, dvs. fra en eller anden tilfældig regering, som tror, at regeringsførelse handler om at pladre samfundet til med aktivistisk profylakse.

Dette skifte fra “proportionalitet” til “ekstrem forsigtighed” i forvaltingens ret og praksis er en vigtig underbyggelse af min tese om, at Nedlukningen har forårsaget en grundlæggende skade i hele statens fundament.

Proportionalitetsprincippet – især de retlige sider – er udførligt beskrevet i flere grundbøger om forvaltningsret, blandt andet af Jens Garde og Bent Ole Gram Mortensen:

Jens Garde (1989). “Saglige krav” i Rose, E.M. mfl.: ”Forvaltningsret – almindelig emner”, DJØF-forlag.

Mortensen, B.O.G (2009). ”Om proportionalitetsprincippet”, Juridske emner 2009, Syddansk Universitet.

Her er et link til Mortensens fremstilling fra “Juridiske emner”:

https://www.sdu.dk/-/media/files/om_sdu/institutter/jura/juridiskeemner/2009/om+proportionalitetsprincippet+bent+ole+gram+mortensen.pdf

 

d)

Søren OG Mette viste sig at være Søren MOD Mette, og at Mette trods Sørens modstand misbrugte Søren til at sige Søren MED Mette.

“Proportionalitet og ansvarlighed” blev på den måde til ”ekstrem forsigtighed”.

Under dette nye tegn, den ”ekstreme forsigtighed”, som også kaldes ”nedlukning”, kunne ”proportionalitetens og ansvarlighedens” fine princip nu rekonstrueres i en reduceret og underordnet tilstand som lavbenet og underdanig nedlukningsspragmatik. Dermed blev det Søren Med Mette.

Denne begrebslige proces kan iagttages direkte i Sundhedsstyrelsens tekst ”Forebyggelse af Smittespredning” fra d. 10.maj, hvor proportionerne er underordnet ekstremismen.

Jf. nedenstående analyse, afsnit 1:

http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-41-d-10-maj.html

 

8. Kampen om smittetrykket – biopolitisk journalistik i Ekstrabladet

Fredag d. 20. marts fik Brostrøm og Mølbak at vide, at smittetrykket ikke var 2,6, men kun 2,1, fortæller Ekstrabladet. Og det var endda før nedlukningen tråde i kraft, så vidt jeg forstår.

Mølbak gav udtryk for ”behersket optimisme”, og begge to glædede sig til at offentliggøre tallet med det samme.

Men det måtte de ifølge Brostrøm ikke for regeringen. De skulle vente til d. 23. marts, den dag hvor Mette Frederiksen forlængede nedlukningen med et enigt Folketing bag sig. Formodentlig har Folketingets partier heller ikke kendt til det nye tal? Det fremgår ikke af artiklen.

Frederiksen ønskede formentlig ikke tilstedeværelse af for mange forstyrrende fakta midt i sit intensiverede nedlukningsarbejde.

Så sent som d. 17. marts, under et af de store nedlukningspressemøder, havde Frederiksen endda forklaret, hvor smitsom sygdommen var med udgangspunkt et smittetryk på hele 3,0. Det giver faktisk 30 smittede i tredje led i stedet for 9, hvis man sammenligner med det reale smittetryk på 2.1.

De nye tal var derfor meget ubelejlige for Frederiksen både på den ene og den anden måde.

I virkeligheden var smittetrykket langt lavere, nemlig omkring 1,5. Gad vide, om Folketinget havde forlænget nedlukningen, hvis de havde kendt til disse tal?

Uanset de nærmere detaljer, så må man sige, at Socialdemokratiet har virkeligt kørt Folketingets partier rundt om partiets lillefinger.

Ekstrabladet, d. 27. maj: https://ekstrabladet.dk/…/regeringen-bremsede-posit…/8139077?

 

9. Joy Mogensens instruks til DR og TV2

Joy Mogensen beklager nu ministeriets “instruks” til DR og TV2 om at sende folk hjem. Den var uretmæssig, fremgår det.

Denne ulidelig lette ulovlighed var desværre skyld i, at DR nedlagde sine kritiske flader i en helt afgørende situation for landet, så regeringen fik frit medløb af fællessang, lægens bord og breaking news.

I et svar til Folketingets kulturudvalg om sagen forsøger ministeren på trods af indrømmelsen, som jeg læser det, alligevel snige sig udenom:

Mogensen påstår, at hun ville beskytte ”kritisk og uafhængig nyhedsjournalistik”. Men i regeringens nedlukningsdirektiv står der kun, at man vil frede ”nyhedsformidling”. Dette blev hos DR fortolket ekstremt ’ukritisk og afhængigt’, hvilket uden tvivl også har været regeringens hensigt. Så der står bestemt ikke noget om “kritik” eller “uafhængighed” i nedlukningsteksten, som ministeren lægger op til i sin pressemeddelelse.

Det ser meget broget ud, og jeg håber, at Joy Mogensen prompte afsættes for dette vigtige brud brud på retsstatens principper og for sin halve løgn. Så hjælper det ikke, at hun efter min mening har en god musiksmag.

Det er også meget kritisabelt, at DR’s egen ledelse faktisk ikke opfattede instruksen som uretmæssig, selvom den altså rent faktisk var det ifølge ministeren selv. Der er ingen selvstændighed i den omegn.

I DRs ledelseslokaler – lærte vi den anden dag – kalder man “kritisk og uafhængig journalistik” for “at råbe”.

Links:
Joy Mogensen beklager, her via DR med videre link til pressemeddelelse og svar til Folketingets kulturudvalg: https://www.dr.dk/…/minister-beklager-hjemsendelse-af-dr-og…

Regeringens nedlukningsformuleringer: https://www.regeringen.dk/…/pressemoede-11-marts-i-spejlsa…/

 

10. Magnus Heunicke i folketingssalen om nedlukning

Sundhedsminister Magnus Heunicke har d. 27. maj måttet svare på spørgsmål om, hvilke ”myndigheder”, der ifølge statsministeren skulle have anbefalet nedlukningen d. 11. marts. Det kunne han ikke svare på. Han taler bare om “relevante myndigheder” i ubestemt ubestemthed.

Regeringen kan ikke have fulgt sundhedsmyndighedernes synspunkter ved vi, for især Brostrøm arbejdede direkte imod nedlukningen, og Mølbak sagde så sent som d. 10. marts, at der var styr på situationen.

Alligevel siger ministeren:

”Den sundhedsfaglige rådgivning var entydig: Vi skulle have brudt smittekæderne. Anbefalingen var at nedbringe den menneskelige aktivitet og kontakt”

Det er efter min mening barokt, at Heunicke kan sige disse ting i sammenhæng med spørgsmålet om nedlukning og myndighedsbetjening. Sundhedsstyrelsen havde helt specifikke holdninger til, hvad ”kontaktreduktion” gik ud på, og det var bestemt ikke ”nedlukning”, som styrelsen jo som sagt arbejdede direkte imod. Og jeg har ikke hørt nogen tale om, at sundhedsmyndighederne skulle ”nedbringe menneskelig aktivitet” som sådan. Det er igen alt for generelt.

Heunicke politiserer sundhedsstyrelsens synspunkt helt vildt uden base i myndighedsrådgivningens realitet. Jeg forstår ikke, hvis Folketinget lader ham slippe afsted med det.

Så ”nedlukningen” står helt uden begrundelse fra sundhedsmyndighederne. Det samme er mig bekendt sket i Norge, hvor lederen af Norges svar på sundhedsstyrelsen mener, at nedlukningen var en overreaktion. I dag har Erna Solberg faktisk sagt noget af det samme.

Men måske har Heunicke fulgt et eller andet råd fra en praktikant i digitaliseringsstyrelsen, som så kan udgør ”myndighederne”?

Hvis jeg har forstået det ret, så skal statsministeren i decideret samråd om samme emne en af dagene.

Links:
JP om samrådet med Magnus Heunicke: https://jyllands-posten.dk/…/folketinget-uden-svar-paa-hve…/

Interview med Erna Solberg: https://www.nrk.no/…/solberg_-_-alle-tiltak-var-kanskje-ikk…

 

11. Globalisering og dannelse

Nogle konservative tror, at nedlukningen fører til en styrkelse af nationalstaten. Det tror jeg ikke er ikke tilfældet.

Efter at nationalstaten har reduceret sig selv til en biostat, dvs. gået fra historisk-poetisk dannelse til nøgent liv, så er ladeporten åben for, at den sidste rest af national politik opløses i globale organisationer og processer, her i dag i EU, men også i et Kina-venligt WHO, i de digitale monopoler, samt i et ligeledes Kina-venligt OECD.

De tavse rester af den nationale dannelse vil vende tilbage som en identitetshungrende følelse – øget populisme – under smittekurvens magt og dermed tvinge det styrkede globalt-digitale niveau til at glemme både europæeren og verdensborgeren.

Denne samlede nationale, europæiske og verdens-glemsel fører mennesket væk fra “the earth”.

 

12. Biopolitiske fakta

Hvor stort var smittetrykket egentlig d. 11. marts? Der hersker stor forvirring.

Den officielle “samfundssind”-historie var i lang tid, at smittetrykket var på 2,6, og at det var nedlukningen, der sørgede for, at det faldt til under 1.

For 10 dage siden fik vi så at vide at smittetrykket d. 11. marts kun var på 1,5. Altså en kæmpe forskel fra 2,6.

Og nu har en ekspert, lektor i matematik Uffe Høgsbro Thygesen, som er med i regeringens ekspert-gruppe, fremlagt et notat. Heri forklarer han ifølge Berlingske, at smittetrykket allerede INDEN d. 11. marts var godt på vej ned, formodentlig pga. almindelige sundhedspolitiske tiltag fra den gamle verdens tid.

https://www.berlingske.dk/samfund/ny-kritik-af-ssis-tal-smittetrykket-var-hoejere-og-begyndte-at-falde-inden

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.