Smittede tanker 5, d. 17. marts

1.

Samfundet er nu snart helt suspenderet, og alle er nu potentielt syge og skamfulde. Helt ind i familierne tæller man i smitteregnskaber, som kan supplere evt. stadig virksomme Co2-regnskaber. Denne tilstand er etableret via en omfattende afvikling af det åbne samfunds landvindinger og en mistænkeliggørelse af menneskelig samkvem og berøringer generelt. Vi mangler nu kun et generelt udgangsforbud, som vi har set i Frankrig, før vi er havnet i en form for radikalt politiseret version af primær forebyggelse, hvor den mindste bevægelse overvåges og registreres som en smittebelastning.

Sygdommen kun har begrænset farlighed. Det er ”en sæsoninfluenza i den tunge ende af skalaen”, som overlæge Tyra Grove Krause fra Statens Seruminstitut formulerer det, og kun gamle og meget syge mennesker har en risiko for at dø, en risiko som selv for disse grupper er begrænset. Det er naturligvis alvorligt nok i sig selv, men det kan på ingen måde retfærdiggøre de aktuelle initiativer.

 

2.

Flere af de politiske tiltag er muligvis et brud på menneskerettighederne. Det er temaet for direktør i Institut for Menneskerettigheder, Jonas Christoffersens, kronik i dagens Politiken. Han taler om ”et globalt eksperiment” og om ”fleksible” fortolkninger af juraen. Han er dog tydeligvis ikke helt afklaret.

Hvis han får ret i sin almene bekymring, får vi en bio-stat frem for en demokratisk stat. Menneskerettigheder kan suspenderes med henvisning til en forholdsvis begrænset biopolitisk risiko. Dermed giver begrebet “rettighed” ingen mening.

Jonas Christoffersen har også blik for, at mange forskellige politiske grupper kan bruge de autoritære overgreb til at fremme egne dagsordner. Det har han ret i. Hos Socialdemokratiet berømmer man ”velfærdsstaten” og ”den danske model” for dens effektivitet. På den populistiske højrefløj ser man frem til, at der sættes stop for indvandringen, og at Schengen bryder sammen. I konservative kredse ser man udviklingen som en form for nationalstatens genkomst. Og på dele af venstrefløjen ser man samfunds-nedlukningen som en øvelse i klimakamp. Ingen af disse folk ser ud til at kere sig om demokratiet eller den radikale forebyggelsesideologis moralske konsekvenser.

Sagen er, at initiativerne ikke er et udtryk for en stærk stat, men for en svag stats aktivisme. Den svage stat har fundet en statistisk variation, hvorudfra den kan genvinde sin aktivistiske magt. Det vil kunne udvikle sig til et omfattende data-totalitarisme. Det mener f.eks. den amerikanske forfatter Yuval Harari i et langt interview på CNN.

 

3.

Og hos mange folk i IT-industrien, f.eks. hos Amazon.com og blandt IT-læringsudviklere, er der godt gang i den nærmest reklameagtige aktivitet. Der er altså ikke alle industrier, som lægges ned. En direktør i konsulentvirksomheden Damvad, Rune Heiberg Hansen, sin tidligere var på Akkrediteringsinstituttet, skrev f.eks. følgende på twitter:

”SPARRING OM DIGITALISERING AF UDDANNELSESINSTITUTIONER – KVIT OG FRIT Står din uddannelsesinstitution midt i den digitale omstilling på grund af #COVID19dk og har du brug for sparring om retning og strategi? Vi har stor erfaring og deler gerne. Ræk ud, så tager vi et skype”

De virksomheder, som profilerer af den nye isolation, er glade. Der er fyldt med ”interesser” i sagen, som flyder under ”samfundssindets” radar. Og disse interesser kan udvikle sig til at blive organisatoriske interesser, som gør det svært at vende tilbage til normale demokratiske og pædagogiske tilstande.

Allerværst er store dele af den almene folkestemning, som flyder over af autoritær galde ved helt almindelige kritiske røster.

 

4.

I år skulle have været det store genforeningsår. Det er 100-året for Sønderjyllands indlemmelse i Danmark og for en blød og åben grænseideologi i hele Slesvig. Men nu har Danmark lukket grænsen til Tyskland, og Tyskland har herefter gjort det samme mod Danmark. Der er tilsyneladende ingen sundhedsfaglige begrundelser for grænselukningen, og EU var også som udgangspunkt imod. Lukningen er altså udtryk for nationalstatslig forfalds-tristesse over en kam. Men de tyndslidte stater har nu vist handlekraft. De svage stater har vundet styrke ved at rense landene for mellemfolkeligt og menneskelig samkvem under frygtens tegn.

I stedet burde man gøre det modsatte. Nu hvor alle har virussen alligevel, bør man rejse rundt og snakke sammen og hjælpe hinanden som virkelige europæere. Men pas lidt ekstra på de gamle og meget syge.

Så genforeningen er nu fejret ved at forstærke og befæste grænsen med “virus” som national markør. Det er et dybt nationalt paradoks.

 

5.

Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, var fraværende på sundhedsministerens pressemøde mandag d. 16. marts. Sundhedsministeren sagde, at det skyldes arbejdspres, men mon ikke det snarere skyldes Brostrøms kritik af de politiske initiativer, både af hastelovgivningen og af grænselukningen lørdag? Brostrøms afløser på pressemødet, Kåre Mølbak, var rund og venlig, men faktisk bakkede han ikke ret tydeligt op om sundhedsministerens stålsatte skrækretorik i de klip, jeg hørte.

Brostrøms forgænger i direktørstolen, Else Smith, var endnu mere direkte i sin kritik af regeringens reaktioner i Politiken den anden dag. Det skrev jeg om i ”smittede tanker 3”.

 

6.

Sundhedsjurist Kent Kristensen fra SDU har problematiseret L133’s korrektion af epidemiloven, som giver især Sundhedsministeren omfattende beføjelser. Kristensen har to kritiske markeringer. For det første mener han, at beføjelserne ikke kan begrundes i corona-virussens farligheds-klassifikation (den er klassificeret som en farlighed B, men behandles som en slag forstærket farlighed A, hvis jeg forstår det ret). For det andet mener han, at der er alt for lidt demokratisk kontrol med ministerens nye og omfattende magt.

 

7.

Endelig har jeg noteret fire kritiske indlæg, som jeg linker til nedenfor for fuldstændighedens skyld. For det første er der et indlæg af læge Vibeke Manniche, som mener, at sygdommen vil dø af sig selv pga. årstiden, og at de aktuelle initiativer derfor er spild af ressourcer. For det andet har forfatteren Klaus Ankersen en fin sans for nogle af de politiske aspekter af sagen, som ikke er ulig de tanker som Harari gør sig på CNN (se punkt 2). For det tredje er der en professor fra Harward, Miguel Hanan, der gør sig nogle interessante tanker om, hvorvidt staterne bør agere som om, at alle er syge, hvilket fører til bio-staten, eller om man skal forebygge, isolere og behandle mere specifikt i risikogrupperne, hvilket vil være velfærdsstatens tilgang. Informationen stammer fra nogle tweets, som Ekstrabladet har fundet, så jeg kan ikke vurdere seriøsiteten. Endelig vil jeg nævne en norsk analyse af årsagerne til, at dødeligheden ser ud til at være noget højere i Italien end i mange andre lande. En vigtig årsag er, at Italien har en meget gammel befolkning. Indlægget har også nogle statistikker om, hvilke og hvor mange alvorlige lidelser, som forøger risikoen for, at coronaen slår over i alvorlige tilstande. Her kan man se, at patienterne ofte skal have flere og tunge sygdomme, før corona bliver farlig ud over det acceptable.

Man skal gøre noget, men man skal ikke gøre alt!

 

Referencer:

Direktør for Institut for Menneskerettigheder, Jonas Christoffersen, om ”Corona i krydsfeltet mellem politik og jura”, kronik i Politiken, d. 17. marts: https://politiken.dk/debat/kroniken/art7705444/Vi-er-i-gang-med-et-helt-enormt-samfundseksperiment

Overlæge fra Statens Serum Institut, Tyra Grove Krause, om Coronaen som en velvoksen influenza, d. 27. februar: https://ugeskriftet.dk/nyhed/ny-coronavirus-dodelighed-snarere-promiller-end-procent?fbclid=IwAR0XI09xbY6heA1WpwJBU2Nze7DtLMoUhqJ9PPy5__H23b25nGy1uy_Kn8A

Søren Brostrøms markering om ”politisk beslutning” og grænselukningen på pressemødet fredag: https://www.altinget.dk/sundhed/artikel/det-sagde-soeren-brostroem-om-graenselukninger

Interview på CNN med Yuval Harari: https://edition.cnn.com/videos/tv/2020/03/15/yuval-noah-harari-amanpour-cnn-coronavirus.cnn

Interview med sundhedsjurist Kent Kristensen: https://www.altinget.dk/sundhed/artikel/sundhedsjurist-advarer-folketinget-har-afgivet-demokratisk-kontrol-med-hasteloven

Forfatteren Klaus Ankersen i en magtkritisk analyse: https://pov.international/claus-ankersen-med-coronavirus-er-al-protest-forstummet/

Læge Vibeke Manniche: http://vibekemanniche.dk/hurra-intet-tegn-paa-faretruende-corona-epidemi/

Haward-professor om differentieret indsats: https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/harvard-professor-udfordrer-mettes-plan-stop-den-totale-nedlukning/8051093

Relevante myndighedssider om sagen:

Politiet: https://politi.dk/coronavirus-i-danmark

Statens Seruminstitut: https://www.ssi.dk/aktuelt/sygdomsudbrud/coronavirus

Sundhedsstyrelsen: https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

WHO: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

 

Tidligere smittede tanker:

Smittede tanker 1: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-d-12-marts.html

Smittede tanker 2: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-2-d-13-marts.html

Smittede tanker 3: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-3-d-15-marts.html

Smittede tanker 4: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-4-d-16-marts.html

En tanke om “Smittede tanker 5, d. 17. marts

  1. Helt ærligt, Thomas.
    Alle sær-regler står til suspendering i længden. I Frankrig er der decideret udgangsforbud, fordi det ligesom i Nord-Italien er ved at løbe helt ud af kontrol. Min egen mor er 80 år og BANGE, ikke “skamfuld”. Jeg synes det nærmer sig det helt usmagelige at hænge denne krise op på teser om global pædagogisk-politiske forfald og elite-klubber, som dyrker konkurrence stats-pornografi. Vi er en alvorlig global sundheds-krise og dødtallene taler for sig selv. Du skriver som var der tale om en banal influenza-epidemi og bagatelliserer dens konsekvenser. Tvivler på at venstrefløj eller højrefløj kan trække veksler på krisen i længden. De ville de nok ikke høste folkets hyldest for. De fleste politikere er enige i de vedtagne forholdsregler og har tilsyneladende folkets fulde opbakning, når man ser hvad mennesker, virksomheder og butikker gør for at imødekomme dem. Lad os nu stå sammen om at få smitte-hastigheden under kontrol, og så kan man fortsætte mudder-kampene, når det er overstået. Er nogle af tiltagene overflødige, så better safe than sorry. Det bliver vi ikke fascister af.

    Bedste Hilsner
    Henrik

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.