Smittede tanker 55, d. 1. august

1. Sundhedsstyrelsens anbefaler mundbind
Sundhedsstyrelsen har d. 31. juli meldt ud med nye retningslinjer for brug af mundbind. Pressen har fokuseret på, at man anbefales at bruge mundbind i offentlig transport, hvis der ikke kan holdes en meters afstand. I Sundhedsstyrelsens pressemeddelelse står der, at man skal bruge mundbind….

”….hvis du skal med offentlig transport, og det ikke er muligt at holde afstand”.

Det er i sig selv slemt nok. Det vil skabe splid i de mikrosociologiske processer. Men heldigvis har jeg da både cykel og bil, så jeg så vidt muligt kan være helt alene med mit samfundssind i stedet for at påføre mig denne menneskefjendske bioburka. Bye Bye public transport!

Det værste ved de nye retningslinjer er imidlertid en formulering, som helt er gået under pressens radar, men som både vil vanskeliggøre livet på mange arbejdspladser, fremme digitaliseringspresset og umuliggøre pædagogisk aktivitet. Det drejer sig om følgende anbefaling af, at der skal bruge mundbind….

”…i erhvervsmæssig sammenhæng hvor hyppig eller langvarig ansigt-til-ansigt kontakt er uundgåelig”

En lærer har på folkeskolen.dk, Tobias Zimling Kristiansen, har allerede givet udtryk for ubehag ved denne formulering.

Niels Christian Sauer er også kritisk, især ud fra hensynet til disciplin. Han skriver følgende på Zimling Kristiansens tråd:

”Jamen altså! Hvem skal fortælle myndighederne, at man ikke kan undervise i en folkeskoleklasse med mundbind på? Een voksen kan ikke styre 25 børn uden at kunne bruge sin mimik. Det har ingen gang på jord, det her.”

Det har han helt ret i, og jeg vil tilføje, at det skam ikke kun gælder disciplinen men også pædagogikken og det pædagogiske liv som sådan.

Med sin markering lægger Sundhedsstyrelsen sig i forlængelse af dens meget kritisable håndvaskningsregler fra april og af Kåre Mølbaks drømme om at forbyde børn at lege sammen. Det viser biostatens totale modsætning til pædagogik.

Endelig vil Sundhedsstyrelsen have, at man skal bære mundbind ved større forsamlinger og demonstrationer, hvilket vil ødelægge sammenhængen mellem ansigtet og politisk og etisk liv. Der skal bruges bioburka…:

”….ved store forsamlinger som f.eks. optog, hvor hyppig eller langvarig ansigt-til-ansigt kontakt ikke kan undgås, eller ikke kan forebygges med andre tiltag som afstand mv.”

Tilbage i juni var der er en stor politisk demonstration, og der har været flere andre arrangementer og episoder. Ingen af disse har ført til stigninger i biostatens bogholderi.

I første omgang er der blot tale om ”anbefalinger”, men udskamningseffekten vil være enorm, og om få uger er der klart til bio-bøder.

Årsag? Ren og skær biopolitik og intet som helst andet.

For tre dage siden erklærede Søren Brostrøm til DR.dk, at mundbind ”giver ingen mening”. Men nu anbefaler han altså sin egen meningsløshed.

Sundhedsstyrelsens pressemeddelelse, d. 31. juli:
https://www.sst.dk/…/Et-mundbind-i-tasken-er-en-god-ide_-na…

Indlæg på folkeskolen.dk, d. 31. juli:
https://www.folkeskolen.dk/1848200/mundbind-i-7bS

Sundhedsstyrelsens håndvask-regler:

http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-33-d-26-april.html

Brostrøms udmelding d. 28. juli: https://www.dr.dk/nyheder/indland/soeren-brostroem-mundbind-giver-ikke-mening-lige-nu

 

2. Bund- eller topplacering?

DR.dk skriver, at Danmark ligger ”dårligst” i Europa, hvad angår mundbind. Vi har ligefrem en ”bundplacering” hedder det. Det forstår jeg ikke, vi ligger da bedst, eftersom vi ikke bruger dem?

Der er så godt som ingen corona-syge, men alligevel presser det biopolitiske segment på med krav om mundbind, nu med henvisning til antallet af coronasmittede. Bio-politikken har hermed produceret et nyt regnskabstal, som allerede har fået sundhedsmyndighederne til at ryste i bukserne.

Biostatens regnskabstal:
Først fokuserede man på døde, men der er stort set ingen, der dør.

Så fokuserede man på respiratormangel, men der er ingen mangel, for der er stort set ingen på intensiv.

Så fokuserede man på smittetrykket, men det var også lavt.

Så fokuserede man på indlæggelser, men der er stort set ingen der bliver indlagt.

Der sker kort sagt intet.

Nu fokuserer man så på antallet af smittede. Det er de sidste uger ca. fordoblet fra et ekstremt lavt niveau, men det samme er antallet af tests, som er gået fra ca. 11000 til 20000 om dagen, ifølge Thyra Grove Krause fra SSI og pandemi-forskeren Lone Simonsen.

Konklusion:
Alt går altså fint, selvom der er genåbnet, og ingen af Mølbaks skrækscenarier, hans såkaldte ”matematiske modeller” fra april og maj har haft den mindste sandhed i sig.

Der er derfor overhovedet ikke nogen konstaterbar negativ udvikling, og al dette mundbindshysteri er derfor samfundsskadeligt på den helt store klinge, selv i biostatens egen logik.

Danmark bør derfor være et europæisk foregangsland og helt fraråde brugen af denne kinesiske bio-burka, så vi kan fastholde vores topplacering.

Links:
DR.dk, d. 31. juli om DKs ”bundplacering”: https://www.dr.dk/…/danskere-har-indtil-nu-haft-bundrekord-…

DR.dk, d. 31. juli om antallet af tests: https://www.dr.dk/…/eksperter-derfor-stiger-antallet-af-smi…

 

3. Else Smith og Søren Brostrøm

Søren Brostrøms forgænger som direktør i Sundhedsstyrelsen, Else Smith, er ifølge BT d. 30. juli helt enig med Brostrøms oprindelige kritik af nedlukningen af skoler og børnehaver og af nedlukningen i det hele taget.

Dermed er både Brostrøm og Smith altså uenige med Mette Frederiksen og Magnus Heunicke, som gennemførte nedlukningen med henvisning til “myndighedernes anbefaling”, mens Brostrøm stod lige ved siden af dem med hele sin anbefaling af det modsatte.

Artikel i BT, d. 30. juli:

https://www.bt.dk/samfund/opbakning-til-brostroem-ingen-grund-til-at-lukke-skoler-og-dagtilbud

 

4. Biostatens domstole

Information har d. 1. august fulgt op på sagen om den unge biostsats forsøg på – muligvis i modstrid med lov og grundlov – at centralstyre retssystemet fra samme dag, som nedlukningen blev effektueret, dvs. d. 11. marts. Avisen samlede allerede solid evidens for sagen omkring d. 6. juli, men nu er der dukket yderligere en mail op fra gemmerne, som bestyrker mistankens relevans, nemlig at Domstolstyrelsens udmeldinger til retssystemet udsprang af en direkte ordre fra regeringen.

Følgende tre juridiske eksperter er særdeles kritiske:

  • Professor i forvaltningsret Jes Elof Rytter.
  • Professor i forfatningsret Frederik Waage.
  • Tidligere direktør for Institut for Menneskerettigheder, Jonas Christoffersen, som også har skrevet rapport for tænketanken Justitia om håndteringen af coronakrisen. Han siger direkte om den biostatslige praksis: ”Det er ikke i overensstemmelse med retsplejeloven og dermed ikke i overensstemmelse med grundloven”.

Ingen juridiske eksperter forsvarer regeringen.

Den centrale embedsmand, direktør for Domstolsstyrelsen, Kristian Hertz, som først sagde, at han skam ikke var centralstyret af regeringen, er pludselig blevet tavs som en østers.

I et af de centrale dokumenter skriver ministeriet i et referat, at visse domstoles egenrådighed ”er direkte i strid med regeringens og sundhedsmyndighedernes meldinger”. Det er galt nok med ”regeringen”, selvom det jo ikke kommer som nogen overraskelse, men har ”sundhedsmyndighederne” også haft retspolitiske udmeldinger? Ikke mig bekendt? Hvis ikke, så er vi i en gentagelse af statsministerens generelle henvisning til ”myndighedernes anbefaling”, som her altså er direkte oversat til ”regeringen og sundhedsmyndighederne”. Justitsministeriet har dermed oversat statsministerens formulering helt perfekt og viser hvilken enorm biopolitisk effekt, statsministerens vildledning havde.

Links:

Information, d. 1. august: https://www.information.dk/indland/2020/07/referater-modsiger-myndigheders-forklaring-nedlukningen-domstolene?lst_frnt

Information, d. 6. juli: https://www.information.dk/indland/2020/07/mails-saar-tvivl-hvorvidt-nedlukningen-domstolene-overensstemmelse-grundloven

Information, d. 6. juli: https://www.information.dk/indland/2020/07/direktoer-afviser-grundlovsbrud-nedlukningen-domstolene-helt-bogen

Information, d. 7. juli: https://www.information.dk/indland/2020/07/dommerformand-nedlukning-klare-indtryk-regeringen-lukkede

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.