Smittede tanker 56, d. 11. august

1. Myndighedernes manglende anbefalinger

Der forelå pr. d. 11. marts tilsyneladende ingen “anbefalinger” om nedlukning fra landets centrale “myndigheder”. Det har længe været klart, for så vidt angår Sundhedsstyrelsen og den tværministerielle kriseberedsskabsgruppe NOST. Dermed er både statsministeren, sundhedsministeren og måske også nogle flere kommet på kant med ministeransvarlighedsloven.

Derimod har SSI, som er en mindre central “myndighed” end Sundhedsstyrelsen, haft en mere usikker position, fordi Kåre Mølbak har sagt lidt forskelligt i tidens løb.

Men nu kan BT d. 1. august dokumentere, at SSI i et notat pr. d. 9. marts på ingen måde havde nedlukningslignende tiltag i tankerne. SSI’s anbefalinger ligger tværtimod helt på linje med synspunkterne hos Sundhedsstyrelsen og NOST, dvs. at man især bør fokusere på forebyggende tiltag for risikogrupperne, ledsaget af nogle få almene adfærdsråd til befolkningen.

Professor i forvaltningsret Sten Bønsing fra Aalborg Universitet udtaler sig meget kritisk i artiklen.

Vi har derfor følgende “anbefalinger” helt op til nedlukningen:

d. 9. marts: SSI
d. 10. marts: NOST
d. 11. marts: Sundhedsstyrelsen

Ingen af disse tre centrale “myndigheder” anbefaler nedlukning. Dermed er befolkning og folketing ført bag lyset, for enhver kan huske, hvordan nedlukningen netop blev lanceret som ekspertice og evidens langt ud i befolkningens blodomløb.

PS: Mølbak taler i sit notat for afbødnings- frem for inddæmningsstrategi. Det var dette skifte fra kontrol til forsinkelse, som egentlig lå til grund for skiftet fra den “røde kurve” til den “grønne kurve”, og som man officielt set aldrig har forladt, så vidt jeg ved.

Derimod kan man roligt sige, at man u-officielt i høj grad har lagt “afbødningen” og den “grønne kurve” i graven. I stedet arbejdes med nidkær kontrol, opsporing, apps og decentrale nedlukningsmanøvrer i en tiltagende inddæmningsproces, dvs. i en biostat, hvor der ikke må være nogen som helst kurve af nogen art. Dvs. man fortsætter sin inddæmnings-kontrol – senest med mundbind – indtil enhver tænkelig kvantitativ indikator er gået i 0,00, dvs. indtil al frit liv er skjult og digitaliseret og kontrolleret af biomyndigheder i fri dressur.

https://www.bt.dk/…/kaare-moelbaks-anbefalinger-laa-langt-f…

 

2. To modsætninger

A.
Sundhedsministeren siger til DR d. 4. august i forbindelse med den aktuelle corona-panik, at han ikke vil gøre noget, som er imod “myndighedernes anbefaling”. Han henviser i den forbindelse til en kommentar fra Mølbak, som åbenbart er blevet til en “myndighed” på linje med Sundhedsstyrelsen.

Det er sandelig både gamle og nye toner, Heunicke synger med, for på pressemøderne d. 11. marts og d. 15. marts gik både han og statsministerinden direkte imod “myndighedernes anbefaling”. Dengang var man blot ligeglad med, at man gjorde det modsatte af anbefalingerne. Man løste så problemet ved at sige, at man lukkede ned på “myndighedernes anbefaling”, selvom “myndighederne” altså havde anbefalet det modsatte.

Man tager de “anbefalinger”, man lige kan finde i udhuset.

B.
D. 28. juli fortalte Søren Brostrøm til DR, at mundbind “giver ikke mening”? Men blot tre dage efter anbefaler han alligevel mundbind i både offentlig transport, ved politiske demonstrationer og i sociale erhverv!

Så det tager blot tre dage at vende på en tallerken? Hvad sker der mon i næste uge? Et eller andet australsk? Nogle bøder? Det, som er meningsløst nu, er måske en retningslinje om tre dage.

Skulle det være “ekspertise”?

Brostrøm lader til at være presset af en eller anden meget mystisk folkestemning, som er opstået, hvor kritikken af mundbind nu forbindes med noget “højreradikalt” og noget “Trump-agtigt” osv.. Det er som om, det er folket, der beder om mundbindene. Det er fagligt set dybt fascinerende at iagttage. Men sørgeligt alligevel, naturligvis.

Mundbind er, som jeg ser det, snarere et tegn på socialismens underdanighed overfor global kommunisme og amerikansk hyper-kapitalisme. Og først og fremmest er de et tegn på svage staters – og i DKs tilfælde svage socialdemokratiers – tab af humanitet og stedslighed. Og det ændrer sig ikke på tre dage!

Links:
!nterview med Heunicke, d. 4. august: https://www.dr.dk/…/sundhedsministeren-genaabning-af-nattel…

Brostrøms udtalelser om mundbind, d. 28. juli: https://www.dr.dk/…/soeren-brostroem-mundbind-giver-ikke-me…

 

3. Antallet smittede og antal testede

Ifølge Worldindata.org er forholdet mellem antallet tests og nyregistrerede smittede pr. dag nu helt nede på 0,4%. Da det var lavest var det 0,2%. Sidst, det var 0,4%, var d. 7. juni. Tallet peakede d. 14. marts med 17,5%.

Det vil sige, at tallet ligger stabilt og langt under foråret, hvor antal testede i absolutte tal til gengæld var langt lavere end nu. Vi befinder os på den totale mikrodiversitets mark.

Tallet er desuden blandt de laveste i både Europa og i hele verden.

Antallet af indlagte og døde er stabilt og også ekstremt lavt.

Det hele er ekstremt lavt. Intet sker.

Men nu bruges disse ekstremt lave tal til at rejse krav om universelle mundbind, man udskammer medborgere af fremmed herkomst, hvis de har lidt mere smitte end de andre, som stort set ingen smitte har, og folk er nærmest dødsangste og vil gøre alt i profylaksens tegn.

Det hele stammer fra denne nidkære realtidsstatistik og dens ledsagende “hvad-virker-ideologi”, som er biostatens mest nedrige våben mod menneskelige værdier og samfundssind.

https://ourworldindata.org/coronavirus

 

4. SSI’s estimater og frihed

Da SSI skulle estimere effekten af genåbningsfaserne tilbage i maj, skød deres forsigtighedsprincip 100vis af procent over målet. Men der var skam tale om “matematiske modeller” og ikke mavefornemmelser, fik vi at vide, mens den totalt ubegrundede frygt bredte sig ind i sjælene.

Nu foreslår Mølbak så, at genåbningens fase fire stilles i bero. Han kan ikke “anbefale det sundhedsfagligt”, siger han i en sådan lidt løs sætning. Ingen ved rigtigt om det er en “myndighed”, matematiske modeller eller mavefornemmelser, der taler.

Professor Kjeld Møller Pedersen, som hele tiden har været en slags proportionalitets- og bæredygtighedens stemme, siger, at han “ikke kan få øje på” det “sundhedsfaglige”, som Mølbak refererer til. Møller Pedersen mener, at der er tale om en “overreaktion”.

Overreaktionens logik, som nedlukningsideologien nærmest er defineret ved, har sat sig overalt. I Aarhus har universitetet forbudt fredagsbarer og alkohol på rusugerne, fordi man har fundet sølle 6 statskundskabsstuderende med corona. Og det sociale og faglige liv på uni er stort set dødt. Ingen er kommet noget til.

Og den almindelige befolkning lægger nu nærmest pres på systemerne for at iføre sig selv mundbind alle mulige steder, så man ikke mere kan se, hvilke følelser, mennesker knytter til deres ord. “Det virker”, hedder det i overreaktionens diskurs. Som om det havde noget med sagen at gøre? Denne profylakse-totalitarisme er virkelig farlig. Mundbind uden for sygehusene er et no go, om det så udryddede alle sygdomme i verden. Men de er nyttige for de biostatslige optimeringsprocesser. F.eks. bruges coronaen til at true demokratiet i Hongkong og i USA. Østen bliver til biokommnisme, og USA ender som et bio-casino.

Og folk må nu ikke mere rejse til Spanien, hvor der i går døde 1 person af corona. Der er ellers brug for, at europæere besøger hinanden, uden mundbind vel at mærke.

Men genåbningsestimaterne fra SSI var altså skudt langt over målet, og der er nærmest mindre dødelighed i 2020 end normalt, og langt mindre end de store influenzaår. Ikke engang Sverige rammer influanzamax. fra 1993 og 2000, hvor det hele bare var en notits i avisen.

Endelig har jeg noteret mig, at “frihed” nu er blevet noget populistisk Trump-noget. Det er sådan noget, de “højreradikale” på Berlins pladser råber om. Denne destruktion af frihedsbegrebet er nok det farligste af alt, eftersom de vigtigste af samfundets institutioner er defineret ved frihed, f.eks. både folkeskole og universiteter. Men de vil nu langsomt vil få kappet deres iltforsyning og iføre sig mundbind, både fysisk og i overført forstand.

https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art7877126/Selv-om-smitten-stiger-er-langt-f%C3%A6rre-end-frygtet-blevet-ramt-af-corona-efter-gen%C3%A5bningen

 

5. Sundhedsministerens rettigheder

Sundhedsministeren har åbenbart ret til at lave bekendtgørelser, som uden videre lukker gymnasierne, aflyser introaktiviteter på de videregående uddannelser, og som tvinger folk til at tage bioburkaer på i halvtomme busser for øjnene af uskyldige børn og måbende passagerer.

Maskereglen vil næppe forsvinde, og kravet vil formodentligt snart udvides til andre områder, f.eks. skoler og uddannelsesinstitutioner. Byens lærerforening er allerede på banen med en skrækkelig opdatering, hvor en skoleelev iføres en bioburka, mens den lokale formand underdanigt taler om “forsigtighedsprincip”. Og Søren Brostrøm er på banen i TV2, som skriver, at “han udelukker ikke, at krav om mundbind kan blive nationalt”, selvom han i sidste uge sagde, at et sådan krav var meningsløst.

Heunicke og hans kreds af bio-soldater kender ikke til moderation eller proportionalitet. Hele tiden testes og udvides maske-grænsen i den nye statsræsons navn.

I hele Midtjylland er der indlagt 8 patienter med corona. Der ligger 1 på intensiv. Der er 0 i respirator. Kurven er hypergrøn. Og selv hvis den var mørkerød, bør mundkurve forbydes udenfor hospitalerne.

Heunicke skriver også i sin orientering, at vi her i byen skal udsættes for “Massiv informationsindsats målrettet borgerne i Aarhus”. Kort sagt: propaganda fra ende til anden, som ødelægger samfundet.

Links:
BT’s artikel: https://www.bt.dk/samfu…/indfoerer-krav-om-mundbind-i-aarhus#

Lærerforeningens opdatering: http://www.aalf.dk/…/ekstra-orientering-om-covid-19-situati…

Kommunens egen pressemeddelelse om sagen: https://www.aarhus.dk/…/covid-19-yderligere-tiltag-ivaerks…/

 

6. Citater fra en svunden tid

I JP d. 27. februar – det var dengang det første coronatilfælde ramte landet på en TV2-redaktion – var der stadig dømmekraft og proportionolitet, hvad angår corona-eksperternes gøren og laden. Her kan man læse Kåre Mølbaks, Jens Lundgrens og Jan Pravgaard Christensens vurderinger fra dengang, som er meget afdramatiserende, selvom de fik ret i substansen, dvs. forholdsvis lav dødelighed, tendens til panik og et robust sundhedssystem.

Nogle lande fik efterfølgende en overdødelighed omkring uge 13-16, omtrent svarende til en kraftig influenza. Danmark har slet ikke haft overdødelighed overhovedet. Sverige har haft lidt, men ikke noget, som overstiger de store influenzamåneder i 1993 og 2000, som kun gav notitser i avisen. Det var før biostatens tid. Nu er hver eneste smittede buschauffør en ny overskrift i avisen.

Fra omkring uge 18 var det helt slut med overdødeligheden blandt euromomo-landene. Så de tre eksperter havde helt ret dengang i februar. Men det har de ikke mere, for nu er de samme data indkapslet i biopolitikkens logik.

Her er artiklens citater fra de tre eksperter:

A. Kåre Mølbak

“Professor og faglig direktør på Statens Serum Institut Kåre Mølbak, der i øvrigt sidder med som ekspert i det internationale smitteagentur, erkender, at det kan være svært at vurdere faren helt eksakt. Han tager udgangspunkt i Kina, hvor smitten har sit udgangspunkt:

»Vi kender ikke mørketallene fra Kina, men noget tyder på, at dødeligheden falder uden for Kina, så den skal tælles i promiller. Det er min mavefornemmelse, at det ikke vil udvikle sig slemt i Danmark,« siger han, selv om det også er hans vurdering, at der kan komme flere smittede.

Kåre Mølbaks prognose er, at coronasygdommen i værste fald bliver på niveau med tidligere influenzaepidemier som f.eks. den asiatiske influenza, der ramte Danmark i 1957, og Hongkong-influenzaen fra 1968.”

B. Jan Pravsgaard Christensen

”Ifølge professor Jan Pravsgaard Christensen, Institut for Immunologi og Mikrobiologi på Københavns Universitet, har håndteringen af det første coronatilfælde i Danmark været helt fornuftig og rigtig, og han er også enig i myndighedernes vurdering af, at TV 2 stadig fik lov at arbejde og ikke blev lukket ned.

»Coronavirus er ikke mere farlig end en almindelig influenzavirus. De tilgængelige tal viser, at ca. 2 pct. af de coronasmittede dør af deres sygdom, at det primært er ældre og mennesker, som har underliggende sygdomme og et svækket immunsystem,« siger han og tilføjer:

»Men dødsraten er sandsynligvis langt lavere i virkeligheden, for dødelighedstallet beregnes jo ud fra det samlede antal smittede. Vi ved nu, at coronasygdom ofte har et meget mildt forløb, og at mange smittede slet ikke bliver testet og dermed registreret. Det ser ikke ud til, at dødeligheden for corona er højere end ved en almindelig influenzaepidemi, som er i nærheden af 0,5 pct., og her dør 1.000-2.000 danskere om året.«”

(PS WHO har lige fortalt, at dødeligheden er 0,6 i snit, TAR)

Jan Pravsgaard Christensen forudser dog, at det kan give problemer, hvis antallet af smittede stiger voldsomt.

»Problemet opstår, hvis der bliver italienske tilstande, hvor vi nærmest fra den ene dag til den anden pludselig ser 100 smittede. Så skal myndighederne have fat i rigtig mange mennesker på rigtig mange arbejdspladser, og inden man når at finde alle potentielt smittede, er der nogle, der har smittet de næste,« siger han, der ikke helt vil udelukke den situation på dansk jord i løbet af den kommende tid. Han minder dog om, at vores sundhedsvæsen herhjemme er gearet til at opspore og inddæmme smitten hurtigt.”

C. Jens Lundgren

”Også Jens Lundgren, professor i infektionssygdomme ved Københavns Universitet og Rigshospitalet, vurderer dødeligheden som relativt lav.

»Min forventning er, at når vi får kortlagt, hvor mange der i realiteten når at blive smittet med virussen, så kommer vi ned på en dødelighed i størrelsesordenen 0,5-0,1 pct.,« siger han, der sammenligner smitten med den almindelige influenza.

»Befolkningen skal ikke reagere anderledes, end var det et influenzaudbrud. Det har vi hvert år, og det er der også mange mennesker, der dør under. Men folk skal sætte det i perspektiv til, hvad vi har af udbrud, som rammer hvert år,« siger han, der ikke vil afvise, at der vil opstå mere utryghed og måske ligefrem panik, hvis corona bliver karakteriseret som en pandemi.

»Der er nogle psykologiske mekanismer, der går i gang, og det er ikke et nyt fænomen. Infektioner har alle dage været noget, som folk er hunderædde for. De kan ryge 40 cigaretter om dagen eller drikke store mængder vin, men det gør dem ikke på samme måde bange for deres helbred,« siger Jens Lundgren.”

Man må sige, at Lundgren har undergået en slags metamorfose. I dag er han hardliner.

Links:
Artikel fra JP, d. 27 februar:
https://finans.dk/…/professor-det-er-min-mavefornemmelse-…/…

Europæiske dødstal fra euromomo:
https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps

 

7. Kritik af Mølbak i Sundhedspolitisk Tidsskrift

Chefredaktøren for Sundhedspolitisk Tidsskrift, Kristian Lund, har i dagens leder en fortrinlig analyse af “myndighedernes anbefaling”, som ikke falder ud til Kåre Mølbaks fordel.

Kristian Lund mener desuden, at Mølbak i den aktuelle situation bliver brugt som nyttig idiot for regeringens forsøg på at befæste den biopolitiske magt i landet.

Endelig høster Lund ære i min bog for at nævne Mølbaks forsøg på forbyde børn at lege sammen. Det var tilbage i april. Men læs det selv.

https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/…/kan-man-stole-pa-ka…

 

8. Mundbind i Roskilde

Roskilde Katedralskole går nu all ind på mundbind. Ledelsen skriver følgende i et opslag på skolens hjemmeside:

“Der er i høj grad behov for, at vi følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger og tænker os rigtig godt om”.

Og disse “anbefalinger” betyder, har ledelsen besluttet, at der nu – udover ifm den konkrete undervisning – er mundbind over hele linjen fra i morgen.

Men har “sundhedsmyndighederne anbefalet”, at gymnasier skal have misk-mask-maske på? Jeg tjekkede lige anbefalingerne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Der står ikke noget om gymnasier eller lignende.

Og må man godt sådan uden videre tvinge lærere og elever til at tage mundbind? Det er jo det rene kineseri.

Hvorfor griber undervisningsministeren ikke ind mod dette barokke overgreb mod både ungdommen, som nu reduceres til banale smittebærere, mod retten til at eksistere som almindeligt menneske i et frit land og mod ansigtet i det hele taget.

Ifølge TV2 har der været 10 smittede i hele Roskilde Kommune i de seneste to uger. Kurverne af flade som pandekager, og man har endda skruet op for testningen. Og på landsplan er antallet af nyindlagte totalt lavt og stabilt, fremgår det af SSI’s tal.

Links:
Link til Roskilde Katedralskoles erklæring: http://www.roskildekatedralskole.dk/…/krav-om-mundbind-ude…/

Link til TV2’s coronatal:
https://nyheder.tv2.dk/…/2020-02-27-nyeste-corona-tal-fra-d…

Link til SSIs data vedrørende antallet af nyindlagte: https://experience.arcgis.com/…/aa41b29149f24e20a4007a0c4e1…

Sundhedsstyrelsens anbefalinger om mundbind:
https://www.sst.dk/…/Et-mundbind-i-tasken-er-en-god-ide_-na…

Professionshøjskolerne kræver også mundbind: https://www.dr.dk/…/professionshoejskoler-mundbind-bliver-k…

Nyborg Gymnasium indfører også mundbind og tilmed også et “korps”, som “indskærper” den nye ånd: https://nyborg-gym.dk/retninglinjer-corona/

 

9. Et par iagttagelser

A.
Seruminstituttet offentliggør ikke coronatal i weekenden, men Folketinget har åbenbart fået tallene alligevel, så tingene kan skride uden offentlig og fælles sammenhæng.

Ekstrabladet har opsnappet de løsrevne data fra i går:

Smittede: 14.611, + 169 nye tilfælde
Testede: 1.257.118, + 17.783 nytestede

I forgårs var der nye 136 smittede. Dette tal er altså steget med 33 på en dag til 169. Denne stigning, som i sig selv er meget lille, har skabt panik. Men faktisk er stigningen reelt set endnu mindre:

Avisen glemmer nemlig at nævne et meget vigtigt tal, nemlig at antallet af testede også er steget. Og alle andre medier omtaler mig bekendt nyheden endnu mere selektivt, dvs. med et entydigt fokus på de 169 smittede, og endda uden at omtale antallet af testede, som Ekstrabladet trods alt gør. Men ingen aviser refererer altså til selve stigningen i antallet af testede.

Las os derfor se på stigningen i antallet af testede: I forgårs blev der ifølge Sundhedsstyrelsen kun testet 15849. Det vil sige, at der i går blev testet ca. 2000 ekstra personer til i forgårs (17783-15849).

Antallet af testede er altså steget med ca. 15% fra i forgårs til i går. Men det betyder jo, at man skal regne med, at antallet af smittede stiger omtrent tilsvarende. Og det er så præcist det, der er sket, nemlig med ca. 20%. De sidste ca. 5% svarer til sølle 8 smittede, hvilket er for lidt til at tælle.

Der er altså ingen realstigning.

Forholdet mellem antallet af smittede og antallet af tests er blandt de laveste i Europa og langt under f.eks. Sverige. Der er heller ingen overdødelighed, og antallet af indlæggelser er ekstremt lavt. Vi er på den hyper-grønne kurve, som tilbage i marts/april var målet. Vi må derfor bede om en total nedlukning af nedlukningen.

Så hjælper det altså ikke, at der går panik i disse dagsaktuelle lavprocents-udsving, som tages ud af en sammenhæng.

B.
Men disse marginale udsving bruges nu til at forberede befolkningen på drakoniske biopolitiske tiltag. F.eks lægges der op til at iføre hele befolkningen mundbind. Statsministeren fremturer i karakteristisk bio-profylaktisk totalitarisme, mens det ene område efter det andet mundbindtestes for at tjekke reaktionerne.

Hun og andre mener, at vi skal have mundbind for at undgå en ny nedlukning. Men det har hun helt misforstået. Mundbind er overhovedet ikke det modsatte af nedlukning, det er derimod en FORSTÆRKELSE af nedlukningen og hele dens ideologi og tilstand.

Og Søren Brostrøm, som ellers har været rost for sin faglighed og standhaftighed tilbage i marts, er nu vendt på en tallerken. For få dage siden gav mundbind ”ingen mening”, sagde han. Men nu skal vi pludselig regne med udstrakt brug af dette ”værktøj”. Det kunne man høre i Deadline i går. Da journalisten forholdt ham det pludselige skifte, sagde Brostrøm blot, at der er ingen ”evidens”, men derimod ”dokumentation”. Dermed fik vi en ny biostatslig distinktion.

Al Brostrøms gamle fornuft med ”proportionalitetsprincip” og ”bæredygtighed”, som hører til et klassisk demokrati, var pist væk.

Brostrøm kunne også fortælle, at vi skal være bedre forberedt end i marts, hvor han jo ellers dengang mente, at vi var fint forberedt. Det var dengang, at han i en rapport fra d. 10. marts meget realistisk estimerede coronaens farlighed til et sted mellem en halv og en dobbelt influenza, hvilket cirka har holdt stik, hvis man kigger ud i verden. Men selvom fakta er de samme, så er alt forandret. Pludselig lød Brostrøm som Mette Frederiksens embedsmand frem for statens. Det var trist at overvære dette fald fra tinderne.

https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/hemmeligt-corona-tal-afsloeret-169-smittet-siden-i-gaar/8241654

 

10 Lægens etik

Redaktør John Miltimore fortæller i denne artikel til “Foundation for Economic Education” om den udbredte politiske og videnskabelige skepsis mod masker rundt omkring, f.eks. i Finland, Sverige og Holland.

Han kommenterer også den danske situation. Han forstår ikke, hvordan man her i landet kan diskutere masker, når coronaens sygdomsdata er så lave. Og så undrer han sig over, at “masken” er blevet et symbol på modstanden mod Trump, hvilket da også er helt barokt.

Han gør også endnu en meget interessant ting. Han sætter mundbindet i relation til lægeprofessionens etik, hvilket resulterer i en kritik af den biopolitiske læge som sådan for at bryde mottoet “do no harm”. Dette motto minder om Søren Brostrøms henvisning til proportionalitetsprincippet, fra dengang han var læge og ikke biopolitisk administrator, hvilket hen endegyldigt blev i Deadline i går.

Lægeprofessionen og sundhedsforvaltningen er i dyb krise. Og de, som både er læger og forvaltere, er derfor presset til det yderste.

https://fee.org/…/europes-top-health-officials-say-masks-a…/

 

11. Lidt biopolitisk hygge fra nær og fjern

A.
“Genåbning” er det samme som forstærket nedlukning. Det ser vi i dag på Roskilde Katedralskole, som jeg fortalte om i afsnit 8, og på Nyborg Gymnasium, hvor man ligefrem har etableret et “korps”, der skal gå rundt og “indskærpe” mundbindsreglerne.

Og den britiske avis, Daily Mirror, beretter i en foto-reportage om en pædagogisk “genåbnings”-praksis i Thailand, hvor Coronaen ellers er stort set fraværende (dødstal på 1/10 af den danske, som er på 1/4 af influenza).

Der er tale om rystende billeder af den dybeste lærings-isolation. Men de små børn fra Thailand vil efterfølgende tip-top-parate til en glad gymnasietid i Roskilde eller Nyborg. De symboliserer biostatens pædagogiske filosofi.

B.
I samme ånd fortæller tidligere direktør for SSI, Niels Strandberg Pedersen, at man bør lave lokale nedlukninger og rejseforbud internt i landet med følgende absurde og Thailand-lignende restriktioner:

– rejseforbud ind og ud af et område
– lukning af restaurationer og barer i området
– lokal indskrænkelse af forsamlingsforbuddet
– forbud mod at mødes med andre end nærmeste familie
– krav om hjemmearbejde for dem, der kan
– maskekrav alle steder i det offentlige rum

Måske kunne vi ansætte Nyborg Gymnasiums “korps” til at patruljere og udskamme ethvert tegn på liv.

Links:

Daily Mirror:
https://www.mirror.co.uk/…/thai-nursery-kids-separated-pods…

Nyborg Gymnasium:
https://nyborg-gym.dk/retninglinjer-corona/

Niels Strandberg på TV2:
https://nyheder.tv2.dk/…/2020-08-11-tidligere-ssi-direktoer…

 

12. Corona, børn og dødstal

Influenza lader til at være meget farligere for børn, end corona er

På Fyens.dk, som refererer til SSI, kan man studere følgende lave corona: dødstal pr aldersgruppe:

0-29 år: 0 døde!
30-39 år: 1 død!
40-49 år: 0 døde!
50-59: 16 døde!

Det er vildt lave tal.

Derfra stiger tallet i sagens natur:

60-69 år: 59 døde
70-79: 180 døde
80-89: 236 døde
90+: 129 døde

Døde i alt af corona: 620,
Konsekvens: Global panik

Her er de aldersopdelte tal for influenzaen i 2017/18 ifølge SSI:

0-4 år:24 døde
5-14 år: 5 døde

Altså langt højere end coronatallene.

Derfra stiger tallet i sagens natur:

15-64 år: 232
65+ år: 2488

Døde i alt: 2822
Konsekvens: En notits i avisen.

Det lader til, at influenzaen er langt farligere for børn end coronaen. Begge sygdomme kan være farlige for gamle mennesker.

Hvert år dør der ca. 55.000 mennesker i Danmark.

Links:
Coronadødstal fra Fyens.dk:
https://fyens.dk/…/her-er-de-nyeste-corona-tal-fra-danmark-…?

SSI-tal for influenzaen 2017/18:
https://www.ssi.dk/…/influenzasaesonen—opgoerelse-over-sy…

 

Andre drys:

1. Erik Schmidt interviewer Stefan Hermann om AP-Møllerkurserne i Oslo

Erik Schmidt beretter om den aktuelle situation i København og Aalborg vedrørende den dybt upædagogiske AP Møller-finansierede efteruddannelse af skoleledere på handelshøjskolen i Oslo. Det er interessant læsning på alle måder.

Schmidt interviewer i den forbindelse Stefan Herman, som får lejlighed til at finde nogle gode sider frem hos sig selv. Herman taler f.eks. om skoletradition, formål, sjæl og virke. Man bliver lidt blød i betrækket.

Men man må ikke glemme, at Herman har en interesse i at få videreuddannelserne hjem til professionshøjskolerne, som selv er etableret i et opgør med både tradition og sjæl og formål under 00’ernes VK-regerings konkurrencestatsregime, et opgør som blev forstærket af skole- og læreruddannelsesreform omkring 2013 og senest ifm professionshøjskolernes centralistiske mål for læreruddannelsen, som var ren skolereformsstof.

Herman, som er formand for rektorkollegiet i Danske Professionshøjskoler, vil derfor gerne have videreuddannelserne flyttet fra én form for skolereforms-antipædagogik til en anden. Jeg er dog enig med ham i, at denne anden antipædagogik er bedre end den første (den norske), men anti-pædagogik er den ligegodt.

Hermann skal derfor i gang med mere selvkritisk aktivitet, hvis hans fine ord skal være andet end ideologisk smør på det stivnede og sjæl-løse brød.

Første del af interviewet: http://www.klfnet.dk/aktuelt/nyhed/artikel/stefan-herman-vi-er-noedt-til-at-genopfinde-faglig-ledelse

Anden del af interviewet: http://www.klfnet.dk/…/der-er-noget-med-de-der-tal-der-be…/…

 

2. KLs tavshed:

Da Erik Schmidt vandt i Landsretten i november 2018, mente Svend Brinkmann, jvf. nedenstående opslag, og alle andre – herunder politikere, fagfolk og jurister – at det var en sejr for ytringsfriheden.

Den eneste undtagelse fra denne regel var Odense Kommune og KL. Her mente man slet ikke, at sagen havde noget med ytringsfriheden at gøre. KL’s juridiske chef, Pernille Christensen, udtalte f.eks. følgende:

“Mange er efter dagens dom ude og sier at dette er en sejr for ytringsfriheden. Men det er altså en misforståelse. Sagen handler slet ikke om, hvorvidt lærere har ytringsfrihed på personalemøder, men derimod om, at det på en arbejdsplads skal være en pæn og ordentlig tone – også på møder.”

Siden har alt været tavst! Schmidt er mig bekendt ikke blevet tilbudt en form for erstatning/godtgørelse/genansættelse, og der har ikke været effektive kommunale initiativer på området.

https://www.facebook.com/svendbrinkmann/posts/10155588143126205

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.