Smittede tanker 6, d. 18. marts

1.

Redaktør for netmagasinet Føljeton, Lars Trier Mogensen, har tidligere gjort sig positivt bemærket med selvstændige holdninger til den tiltagende lukning af meningsdannelsen. I går fortsatte han sit kritiske arbejde i et længere indlæg i Altinget.

Mogensen beskylder Mette Frederiksen for at ”spille hasard med folkestyret” og for at angribe ”den demokratiske besindighed”. Kritikken gælder både alment, men også specifikt i forhold til begrundelserne for grænselukningen i lørdags. Mogensen taler om, at regeringen står for ”et autoritært tryk i retning af en mere magtfuldkommen totalstat, som gradvist kan kaste stadig mørkere skygger over Danmark, hvis ikke alle skridt fra regeringens side bliver kritiseret åbent, frit og frejdigt undervejs.”

Kloge ord i forårsblæsten.

 

2.

Dronningen holdt tale til nationen i går. Det er efter sigende første gang siden 1945, at en regent taler på denne måde til befolkningen. Hun udbredte katastrofe-stemning og døde mænd, fædre og venner osv. over det hele.

Det lød som om, at talen var skrevet i Statsministeriet hos Frederiksen og Rossen. Dronningen er endt som socialdemokratisk klakør. Hvilken trist skæbne. Hun skulle have understreget samfundets bærende og fælles værdier i stedet for, dvs. oplysning, folkelighed, skolegang, kritisk sans, interesse for omverdenen, social tillid og kærlighed til fortiden.

 

3.

Jeg kan forstå på dronningens nye socialdemokratiske positur, at Corona er en dødelig sygdom, som river venner og hustruer væk, og hvis farlighed retfærdiggør nedlæggelsen af det åbne samfund. Men kan det passe? Mange forskellige eksperter har jo ellers sammenlignet Corona med en form for udvidet influenza, og kun gamle og meget syge har en mindre risiko for at dø. For alle andre er der stort set ingen risiko. Men lad os se lidt på tallene for dødelighed, som de pt. ser ud i den officielle radar:

Emmanuel Macron har erklæret udgangsforbud i Frankrig. DR’s korrespondent fortalte flere gange og med bævende stemme, at der skam dør én person i timen døgnet rundt. Ok, men er det egentlig så slemt? Det giver 168 om ugen, 720 om måneden og 1420 på to måneder. Herefter er det formodentlig ved at være slut. Der er døde 175 i forvejen. Med det tempo, som journalisten altså maler frem som en katastrofe, ender Frankrig på ca. 2000 døde alt i alt. Skalerer vi tallet ned til Danmarks størrelse, så havner vi på ca. 200 døde.

I 2018 døde der 2822 af influenzarelaterede sygdomme her i landet.

Det er jo dårlig journalistik.

Det franske tal bliver en betydeligt større i sidste ende – hvilket journalisten dog ikke nævnte –  fordi smitten er i vækst. Lad os sige 30.000.

Frankrig har 67 millioner indbyggere. Det er godt 10x Danmarks befolkning.

Følger vi Frankrigs samlede og fremskrevne niveau ved at dividere med 10, så får Danmark derfor ca. 3000 døde, altså omtrent svarende til en kraftig influenza-epidemi.

Lad os tage til Italien, dvs. worst case: Her døde i går 345 personer. Fortsætter det, ender vi på 2422 om ugen. Lader vi dette niveau køre i to måneder giver det det 2422 x 8 uger= godt 20.000 døde. Dertil kommer 2500, som er døde allerede. Lad os sige 25000 personer. Det er ganske vist usikkert, hvor langt landet er henne i processen, så antallet kan stige. De seneste tal tyder dog på en vis stagnation, hvor antallet af nye døde pr. dag ligger nogenlunde konstant. Vi holder på de 25000 personer.

Italien har 61 mio. indbyggere. Altså igen ca. 10 x Danmarks befolkning. Oversætter vi til danske størrelser ved igen at dividere med 10, vil vi få ca. 2500 døde over de næste par måneder. Og det er worst case. Dvs. under det dobbelte af en hård influenzavirus, som jo ligger på ca. 1700 døde. Og jeg er endda sød ved tallene synes jeg. Italien, og især Norditalien, er i øvrigt en af de regioner, som har flest gamle i Europa, hvilket formodentlig bidrager til at holde tallet for antal døde oppe.

Lad os se på Kina. Stor ståhej. Der er 3225 døde, og smitten stagnerer kraftigt. Der er stort set ingen nye døde. I Kina bor der ca. 1,5 mia. Dvs. ca. 250 gange så mange som i Danmark. Overfører vi det tal til danske forhold, giver det blot 10 døde. Noget lignende er tilfældet for Korea, hvor der kun er 81 døde, og hvor smitten aftager. Det er intet! I Korea har man i øvrigt ikke lukket samfundet ned. Til gengæld har man datakontrol.

Pt er der fire døde i Danmark. To af dødsfaldene – to personer over 80 – skyldes formodentlig ikke Corona som sådan, men et samspil af andre sygdomme. Et tredje dødsfald gik ud over en person, som var over 90. Døden må have en årsag. Jeg har ikke kendskab til det sidste dødsfald. Der kommer mange flere, men vi skal langt langt – altså som i langt højere op –  for at kunne begrunde de aktuelle tiltag. Man skulle tro, Pest og Ebola havde ramt os.

Det er altså kun Italien af de nævnte lande, som kan mønstre en decideret alvorlig situation, men selv her er der stadig tale om risici, der svarer til en ophedet influenza. Helt som eksperterne har fortalt det fra starten.

Med udgangspunkt i sådanne lavrisici-scenarier smadrer man nu uden videre samfundets sociale, økonomiske, pædagogiske og politiske liv. Det er fascinerende fra en politologisk betragtning, men deprimerende fra en medborgerlig ditto.

Alt i alt er der sølle 8000 døde på verdensplan. Det er jo et latterligt lavt tal, hvis man sammenligner med de store globale sygdomme. Det stiger naturligvis, men hallo! Der dør over 17 mio. mennesker af hjerte-karsygdomme om året. 300.000 mennesker dør af drukning, og 800.000 gør selvmord. Op mod 650.000 dør af influenza.

Man skal gøre noget, men man skal ikke gøre alt!

Links:

Lars Trier Mogensen i Altinget, d. 17. marts: https://www.altinget.dk/artikel/lars-trier-mogensen-statsministeren-spiller-hasard-med-folkestyret-under-coronakrisen

Dronningens tale: https://jyllands-posten.dk/indland/ECE12017622/opsang-fra-dronningen-i-historisk-tale-tankeloest-og-hensynsloest/

Corona-statistik: https://www.worldometers.info/coronavirus/

Statistik over globale dødsårsager: https://ourworldindata.org/causes-of-death

Influenzadødelighed, globalt: https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2017/2017-12-influenza

 

Tidligere smittede tanker:

Smittede tanker 1: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-d-12-marts.html

Smittede tanker 2: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-2-d-13-marts.html

Smittede tanker 3: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-3-d-15-marts.html

Smittede tanker 4: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-4-d-16-marts.html

Smittede tanker 5: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-5-d-17-marts.html

4 tanker om “Smittede tanker 6, d. 18. marts

 1. Kære Thomas, stop nu dine forsøg på at tale epidemien væk med platte beregninger. Jeg skal give et enkelt eksempel. Du bruger det nukendte dødstal fra Kina som om det er sandheden om hvor mange der dør under denne epidemi i Kina. Det er langt fra tilfældet. For det første er der et betydeligt mørketal, men nok så afgørende, så har epidemien kun hærget i en mindre del af Kina. Resten må forventes at følge efter, da befolkningsimmunitet først opnås når ca 60% af en befolkning har været smittet. Du har i det hele taget intet, som i absolut intet, forstået af problemet. Det er ikke antallet af døde, der er så skræmmende og samfundstruende, det er antallet af lidende patienter relativt til behandlingskapaciteten. Kig lidt på Italien. Forstå den menneskelige angst. Det er virkelig ærgerligt at en så velskrivende person, der på andre måder kan være rimelig kildekritisk og dokumentariske spiller så falsk, at du slet og ret underminerer en seriøs kritik

 2. Så kan man jo også argumentere, at problemet er alle de førmoderne tosser, der forankrer sig i en Gud og er medlem af f.eks. Tidehverv. Der er vel intet i verden, der har kostet så mange menneskeliv som religion og tro.
  Det ændrer ikke på vi aktuelt har en pandemi som Mette Frederiksen (og et enigt folketing) indtil videre har tacklet klogt og forstandigt og så må Thomas Aastrup Rømers kyniske tilgang og polemiske indlæg altså skubbes til side for en stund.

 3. Thomas: Glemmer du ikke, at de tal, du refererer, netop er resultatet af de restriktioner, som du kritiserer? Hvordan ville det have set ud uden restriktionerne? Det er det spørgsmål, du må forholde dig til.

 4. “og så er man omgivet af hundehoveder og hængerøve, lusede amatører, elendige klamphuggere, latterlige skidesprællere, talentløse skiderikker, impotente grødbønder, småbørnspædagoger og socialdemokrater!” Citat: Egon Olsen

  Så nu er hendes majestæt dronningen altså en del af den socialdemokratiske konspiration og skulle have talt om “oplysning, folkelighed, skolegang, kritisk sans, interesse for omverdenen, social tillid og kærlighed til fortiden.” midt i en ekstraordinær historisk tale foranlediget af en omsiggribende dødelig virus?

  Du trænger vist til ferie fra elfenbenstårnet og de kritiske tanker, Thomas. Vejled i stedet for nogle studerende og vær sammen med familien, men hold dig inden døre eller på afstand, hvis du går ud. Klamhuggerne og skidesprællerne løber nok ingen steder i mellemtiden. Det er vist det bedste du kan gøre for folket lige nu, du gamle 😉

  Dbh
  Henrik

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.