Smittede tanker 65, d. 5. oktober

1.Undersøgelse af  intensiv-patienter

På rigshospitalet har man undersøgt alle de corona-patienter, der var på intensiv og i respirator frem til maj, dvs. alle 323 patienter i hele landet.

Dengang troede man, at 80% af respirator-patienterne vilde dø. Det skete ikke. Der døde kun 37%, og af disse havde 71% kroniske sygdomme.

Der var heller ikke noget pres på hospitalerne, og i artiklen står der følgende:

”Statens Seruminstitut har skønnet, at ca. 70.000 patienter blev smittet med Covid-19 i samme periode. Det svarer til, at 0,5 procent af alle smittede risikerer at blive indlagt på intensivafdeling.”

Hvis kun 37% af disse 0,5% dør, så er vi nede på en meget lille farlighed.

I den bagvedliggende artikel konkluderes at overlevelsesraten var høj:

“In this nationwide, population-based cohort of ICU patients with COVID-19, longer-term survival was high despite high age and substantial use of organ support”.

Desuden fremhæves en række lokale omstændigheder som f.eks. let og gratis adgang til lægehjælp, som gør, at man ikke altid kan sammenligne dødstal mellem forskellige lande og regioner.

Læge Nicolai Hasse, som har taget initiativ til undersøgelsen, opfordrer til, at man tager udgangspunkt i national viden, når man tager stilling til sygdommen:

”Når vi lægefagligt, politisk og personligt skal forholdes os til corona, er det enormt vigtigt, at vi ikke baserer vores beslutninger på rygter og historier fra verdens corona-brændpunkter, men har præcis viden om coronaen i Danmark.”

Hasse opfordrer dermed – nok mere eller måske endda mindre bevidst  – til, at man følger den modsatte strategi end den, som regeringen stod for i foråret, og som den stadig står for. Regeringen handlede jo netop efter andre landes skræk, mens Sundhedsstyrelsens indstilling, som i stedet frarådede Nedlukning, tog udgangspunkt i den danske realitet.

I Aftenshowet d. 22. september kommenterede læge Peter Giesling rapporten. Han var meget opløftet. Det er ”den vildeste undersøgelse”, sagde han. Det lave dødstal kommer helt bag på Giesling. Han mener, at vi ”alle sammen har overreageret”.

Links:

Rigshospitalets omtale af rapporten: https://www.rigshospitalet.dk/…/unikt-dansk-covid19…

Aftenshowet, d. 22. september: https://www.dr.dk/…/aftenshowet_-moed-bla-magnus…

 

2. Morten Petersens kritik i Information

Professor i biologi ved Københavns Universitet, Morten Petersen, kritiserer i et indlæg i Information coronapolitikken kraftigt. Han mener, at den europæiske overdødelighed i april primært skyldes nogle svage influenzasæsoner de foregående år, og at der i realiteten ikke er den store forskel på konsekvenserne af de to sygdomme.

Morten Petersen fortæller, at dødeligheden for børn og unge er betydeligt højere for influenza end for corona, og at senfølgerne er omtrent de samme.

Han henviser også til en interessant international artikel fra 2011 af Kaare Mølbak, hvoraf det ifølge Petersen fremgår, at influenzaen dræber op til 4000 om året. Klikker man videre til Mølbaks artikel står der endda, at influenzaen i en af optællingerne faktisk har dræbt hele 5252 personer. Det var i 1995/96. Det vil i dag svare til ca. 6000 døde på en sæson. Det var en notits i avisen.

Det hele er ifølge Morten Petersen en storm i en glas vand, og han slutter med følgende:

“Da influenzaen indimellem dræber flere yngre mennesker end corona, burde medierne måske overveje, om de kastede sig over senfølger i mangel af massedød”.

Morten Petersens indlæg, d. 1. oktober 2020: https://www.information.dk/…/corona-vaerre-haard…

Mølbaks artikel, d. 16. december 2011: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3264536/

 

3. Kritisk leder i Information

Ifølge Informations lederskribent, Lasse Skou Andersen, kører regeringen ren skræmmekampagne vedrørende coronaens senfølger, som angiveligt ikke er værre end for mange andre sygdomme. Skou Andersen gennemgår en del af forskningen på området og er ikke imponeret.

Skræmmekampagnen har især gået ud over de unge, som sammen med vores fornuftige indvandrermiljøer ellers har vist samfundssind, selvom det har været svært.

Ingen unge er døde af sygdommen. Derfor har “senfølgerne” været et nyt retorisk kneb, som altså heller ikke holder.

Senfølgerne har ellers spillet en central rolle i regeringens forsøg på at fastholde befolkningen i et biopolitisk jerngreb med helt uoverskuelige konsekvenser i horisonten.

Alt må vige for den nye ekstremisme, for det ekstremistiske forsigtighedsprincip.

https://www.information.dk/…/senfoelger-findes-passe…

 

4. Mærkelig registrering af indlæggelsestal

I dag er der 106 indlagte for corona. Det er tre færre end i går. 22 er nyindlagte, hvilket jo må betyde, at 25 er blevet udskrevet.

Sådan står der i de officielle tal. Men nu lader det til, at man slet ikke kan stole på disse tal.

Hvorfor ikke? Jo det er Lars Boje Mathiesen, som har gjort opmærksom på problemet. Boje Mathiesen er sundhedsordfører for Ny Borgerlige og sidder derfor også i Folketingets sundhedsudvalg.

Sagen er, hvis jeg har forstået det ret, at stort set alle, som indlægges for hvad som helst, også lige skal testes for corona. Og hvis denne test er positiv, ja så registreres man automatisk som corona-indlagt, uanset hvad man ellers er indlagt for.

Så hvis du har brækket benet, har kræft eller er til udpumpning, så er du altså indlagt for corona, også selvom du overhovedet ikke er corona-syg eller har symptomer, blot du har en positiv test.

Desuden lader det til, at man registreres som coronaindlagt, hvis blot man har haft en positiv test inden for de sidste 14 dage, også her uanset hvad man konkret er indlagt for.

Så man er overhovedet ikke nødvendigvis indlagt pga. Corona, selvom man er registreret coronaindlagt, selvom hele landet følger disse tal med manisk biopolitisk interesse.

På Region Nordjyllands hjemmeside står der direkte følgende:

”Alle børn og voksne, der skal indlægges i mere end 24 timer, skal testes for COVID-19”.

Så disse ”alle” kan være indlagt af alle mulige årsager, men hvis de blot testes positive, så er de indlagte med corona? Og hvis de har været testet positive inden for de sidste 14 dage, så er de også pludselig indlagte med corona? Også selvom de slet ikke har lagt mærke til, at de er smittede?

Disse oplysninger supplerer de næsten enslydende problemer med registrering af dødsfald. Patienter registreres jo som coronadøde, blot de har haft en positiv test inden for 30 dage, også selvom de er døde af helt andre ting.

Alt dette er altså meget mystisk, synes jeg, eller har jeg blot misforstået noget?

Et andet spørgsmål, som jeg er nysgerrig efter at høre svaret på, er, hvornår denne særlige registreringspraksis for indlæggelser blev gennemført. Har den eksisteret hele tiden, eller den kommet til på et tidspunkt?

Muligvis har vi her forklaringen på de højere indlæggelsestal. Det kan jo skyldes, at flere har været testede, og at de derfor registreres som coronaindlagte, uanset hvad de ellers er indlagt for.

Tak til Lars Boje Mathiesen for at gøre opmærksom på disse forhold. Men jeg håber stadigvæk at jeg har misforstået enten ham eller sagens rette sammenhæng.

PS:

Her er Sundhedsstyrelsens officielle note til indlæggelsestallene. Umiddelbart bekræfter noten ovenstående fortolkning, selvom jeg ikke synes teksten er så let at gennemskue.

”Indlagte viser, i hvor mange senge på intensivafdelinger og på andre afdelinger i regionerne, der ligger patienter med laboratorie-bekræftet COVID-19 kl 7 hver morgen, og som er indlagt af på grund af COVID-19 infektionen eller på grund af en anden sygdom. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage. Der tages generelt forbehold for oplysninger vedr. respirator.

Tallene vedrørende indlagte herunder indlagte på intensiv og indlagte på intensiv og i respirator er fra og med 17. juni opgjort med en ny metode. COVID-19-relaterede indlæggelser defineres nu som indlæggelser, der starter inden for 14 dage efter prøvetagningsdato for den første positive prøve. Derudover er definitionen opdateret således, at en indlæggelse er afgrænset ved 90 dage efter prøvetagningsdato for første positive prøve. Læs mere hos Statens Serum Institut: Opdatering af definitionen for COVID-19-relaterede indlæggelser til beregning af sengekapacitet Alle tal for indlagte patienter er genberegnet og følger således den nye opgørelsesmetode.”

Link til Region Nordjylland: https://rn.dk/…/personer-der-skal-indlaegges-eller-til…

Link til Sundhedsstyrelsens note: https://www.sst.dk/da/corona

Link til Lars Boje Mathiesens opslag: https://www.facebook.com/LBMathiesen/posts/2816346871801776

 

5. Forstærket Nedlukningsplan

I Berlingske kan man læse om en særlig model for smitte-adfærdsoptimering, som man har implementeret i Irland.

Det handler om, at staten laver et detaljeret skema for, hvordan og i hvilken grad forskellige aktiviteter – afhængigt af dags- eller uge-registrerede smittetal – kan åbnes helt eller delvist eller slet ikke. I alt arbejdes på fem niveauer.

F.eks. forbydes familiearrangementer fuldstændigt på smitteniveau 4 og 5. På niveau 2 og 3 må man mødes 6 personer, og på niveau 1 må man mødes 10. Hvert niveau har en bureaukratisk farve og ofte også nogle underkategorier.

Her er nogle af de andre aktiviteter, som reguleres på den måde: Bryllupper, indendørs arrangementer, udendørs arrangementer, idrætstræning, konkurrencer, svømmehaller og idrætscenter, gudstjenester, barer & restauranter, hoteller, frisører mm, kultur & museer, arbejde, indlandsrejser, offentlig transport, skoler & børnehaver, videregående uddannelser, plejehjem.

Det hele er udmøntet i et kæmpestort farvestrålende skema, som man kan læse i artiklen. En slags kommunistisk kunstværk. Skemaet implementeres både nationalt, men også lokalt, som jeg forstår det. Det vil sige, at der f.eks. kan være én farvekoncert Dublin og en anden i Cork.

Og man skal huske på noget, som ikke nævnes i artiklen, nemlig at det hele jo er udtryk for en Nedlukningsideologi. Det betyder, at systemet formodentlig i stort og småt bliver rekonstrueret helt nede på institutionsniveau, så f.eks. Skole A får ét skema, mens Skole B har et andet. Og hvem ved, måske også på individniveau knyttet til en smitteapp?

Dette totalkommunistiske indgreb i enhver form for lokal og privat selvbestemmelse, ja i det civile livs rettigheder som sådan, er et barskt eksempel på, at jo mere, man genåbner, desto mere nedlukker man; en logik, som er indbygget i Nedlukningens præmis. Denne forstærkede nedlukning kaldes så for ”dans” på biostatens nysprog.

”Eksperterne” er begejstrede. Den ellers kritiske sundhedsøkonom Jes Søgaard mener ”i allerhøjeste grad”, at modellen er nyttig. Og overlæge Joachim Hoffmann-Petersen synes ligefrem, at modellen er ”genial”. En professor fra et forskningsinstitut med det paradoksale navn HOPE, er også meget positiv, og det samme er økonomen Micahel Svarer, som fortæller at New Zealand gør det samme.

Man har også talt med en irsk læge, som er glad for, at man nu kan ”maksimere effekten på tværs af befolkningen”.

Til sidst får vi at vide, at vores egen dybt ideologiserede sundhedsminister skam ”barsler med et nationalt varslingssystem”.

Herhjemme har Liberal Alliances formand talt for modellen. Så dybt er de danske liberalister sunket, at de nu taler for totalkommunistiske kommunikationsbureaukratiske systemer.

https://www.berlingske.dk/samfund/kan-det-bedste-bud-paa-en-ny-coronamodel-for-danmark-staa-paa-et-stykke

 

6. Nicolai Lohse kritiserer coronapolitikken

Læge Nicolai Lohse skriver mange kloge ord om coronapolitikken i et facebook-opslag fra d. 3. oktober.

Efterhånden har mange læger udtalt sig kritisk i ånden fra Sundhedsstyrelsens oprindelige holdning fra før d. 12. marts.

Der er en strømning fra læge- og hospitalspraksis, som efter Sundhedsstyrelsens efterfølgende sundhedspolitiske svigt, savner generel ledelse og udtryk, men som forhåbentlig snart finder sammen i et fælles initiativ/udtalelse, ligesom man f.eks. har set det i Belgien.

https://www.facebook.com/niclohse/posts/10158691513257622

 

7. DLF’s og lærernes dybe fald

Danske skolelærere burde stå vagt om pædagogik. Men det gør de ikke, tværtimod. DLF opfordrer nu ministeren til, at der etableres langt mere indgribende foranstaltninger for at undgå ”smitte” på skolerne.

Coronaen er ganske vist uskadelig for børn og unge, men det er der ingen, der spekulerer over, og der er ingen sans for proportionalitet.

Statsministerens profylakse-ekstremisme har nu ramt landets pædagogiske sektor for alvor, hvilket blev yderligere understreget ved undervisningsministerens to breve til skoler og forældre, som DLF burde have afvist ved kasse 1.

Man kan læse om sagen på folkeskolen.dk, som virkelig har købt den biopolitiske præmis.

DLF, KL og den ”ekstreme forsigtighed-stat” indgår nu i det største opgør med pædagogik og demokrati i mands minde. Det er et begrædeligt syn.

En anden artikel på samme site er mere konkret: En ung lærerinde insisterer på at bære visir i undervisningen. Hun mener, det er mere pædagogisk end maske, lyder det. Med dette udfaldsrum har hun accepteret antipædagogikken totalt.

Hun og hendes kolleger mener, at der skal være flere mundbind i undervisningen, og skolelederen er helt enig. Der er ingen kritiske spørgsmål, og artiklen spiller derfor direkte sammen med artiklen om DLF, som man nu må formode spiller ud med forslag om flere masker i undervisningen.

Hvis jeg var lærer, ville jeg melde mig ud af denne upædagogiske forening prompte, og lærerindens skoleleder bør have en påtale efter min mening for ikke at leve op til skolens formål.

Det ender som i Italien og Frankrig, hvor selv små børn har mundbind på i undervisningen, for den biopolitiske logik har ingen ende.

Den lærer, som møder børn gennem et visir eller en maske, bør ikke være på en skole efter min mening.

Skolerne skal friholdes 200% fra restriktioner. Der skal synges, leges, gruppes og samles til den helt store guldmedalje. Intet barn og ingen lærer er en ”smittebærer”. Der skal heller ikke sprittes af eller noget som helst, bare en håndvask før og efter frokost.

Der er nul døde personer under 30 år. Og kun én død under 50.

For et par uger siden fortalte Anders Bondo, at han mente, at denne corona-læring – hvor både fælles liv og sang afvikles – er udtryk for en grundtvig-koldsk pædagogik. Og nu følger den nye formand altså trop.

Lærerstanden er i pædagogisk opløsning, efter min mening.

Links:

DLF’s opfordringer: https://www.folkeskolen.dk/…/dlf-i-appel-til-minister…

Interview med lærerinde, der bruger visir: https://www.folkeskolen.dk/…/laerer-med-visir-paa…

Bondos synspunkt: http://www.thomasaastruproemer.dk/anders-bondos-kronik-og…

Om undervisningsministerens breve til skolerne og forældrene: http://www.thomasaastruproemer.dk/to-biopolitiske-breve…

 

8. Susanne Wichs tale

Psykolog Susanne Wich holdt en flot tale på Folkebevægelsen for Friheds demonstration på Rådhuspladsen i lørdags.

Solen skinnede og blæsten rev i huden, mens Wich fortalte om coronapolitikkens overgreb på børn og opdragelse. Hver eneste sætning gav åndenød og klapsalver.

Mange tak for et godt arrangement.

Der var også fine taler af initiativtageren Maria Jensen og af advokaten Carsten Lang-Jensen.

Link til tale: https://www.facebook.com/groups/263242591426591/permalink/351106889306827

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.