Smittede tanker 67, d. 21. oktober

1. Biodiktatur i England og Frankrig

Mens biostaten herhjemme puster ud for en stund, eksperimenteres der rundt omkring i Europa med tiltag, der langsomt men sikkert vil komme til Danmark som en direkte følge af det ”ekstreme forsigtighedsprincip”:

A.

I Storbritannien har Boris Johnson nu indført et regelret biodiktatur. I flere byer må man end ikke mødes privat. Tænk på hvor indgribende det er!

Der er ikke noget demokrati i det land mere. Tænk at dette frihedens land, som reddede Europa under 2. verdenskrig, nu synker så dybt.

B.

DRs korrespondent i Frankrig, Stéphanie Surrugue, fortalte for et par dage siden i radioen, at man i forbindelse med de seneste tiltag i Frankrig overvejede at indføre maskepåbud i private hjem. Det skete ganske vist ikke, men blot at tænke tanken!

Hermed går vi fra en biostat med totalitær essens til et regelret biodiktatur uden stopklodser.

Diktaturets nysprogslogik er følgende: For at undgå noget man kalder for ”nedlukninger”, nedlukker man alt.

C.

EU har understøttet smitteregnskaberne med et overnationalt system. Dermed institutionaliserer EU biopolitikkens regler i stedet for at udfordrer dem. Det hele er et totalt tab for europæisk ånd. Ingen må eller tør besøge nogen, og det bekræftes nu af EU selv.

Link til de nye britiske regler: https://www.gov.uk/guidance/local-covid-alert-levels-what-you-need-to-know?priority-taxon=774cee22-d896-44c1-a611-e3109cce8eae&

Journalistisk om situationen i UK, DR.dk, d. 21. oktober: https://www.dr.dk/nyheder/udland/boris-johnson-tvinger-nordengelsk-region-til-lukke-ned-trods-store-protester

 

2. Lægeprotest og underskriftsindsamling

Fire danske læger har forfattet en protesterklæring vedrørende coronapolitikken: ”Erklæring fra sundhedsfagligt personale vedrørende Covid-19”.

Både læger, sundhedspersonale og almindelige borgere kan skrive under. De fire initiativtagere er følgende:

Kim Varming. Ledende overlæge, Klinisk Immunologisk Afdeling, Aalborg Universitshospital.

Christian Akim Jacobsen, Dr.med., Specialeansvarlig overlæge, FAM, Sygehus Sønderjylland.

Jørn Bech Laursen Dr.med, Ph.D. Privatpraktiserende speciallæge i internmedicin og kardiologi, Charlottenlund.

Mette Maja Mouritsen. Speciallæge i almen medicin, Hillerød.

I skrivende stund har 7897 personer skrevet under, herunder en del læger og sundhedsarbejdere.

Mange tak for dette initiativ, som følger op på lignende initiativer fra Belgien og USA/UK.

Link til underskriftsindsamling: https://www.skrivunder.net/erkla

 

3. Domstolen i Berlin

Ifølge Berlingske har domstolen i Berlin givet byens restauratører medhold i, at de biopolitiske lukketider er ulovlige.

Begrundelsen er interessant, nemlig, at regeringens tiltag mangler konkret dokumentation for, at man i særlig grad risikere at blive smittet på en restaurant.

Dermed henvises i realiteten til proportionalitetsprincippet, hvilket går imod den tyske regering, der ligesom den danske regering trækker på det “ekstreme forsigtighedsprincip”.

Det er lov mod ekstremisme.

En dansk professor i forvaltningsret, Frederik Waage, mener ikke, at en dansk domstol vil dømme noget lignende, fordi de danske domstole tillader myndighederne større skøn end i Tyskland. Men det er jeg faktisk ikke så sikker på, at han har ret i, fordi denne sag jo slet ikke handler om et teknisk ”skøn”, men om brud på grundlæggende rets- og samfundsprincipper.

Waage foreslår i forlængelse af sin forveksling af ”skøn” og retsprincip i stedet et ”varslingssystem” i stil med det vi f.eks. kender det Storbritanniens biodiktatur, hvor man i flere byer ikke engang må mødes i private hjem pga. udsving i en biopolitisk smittestatistik.

Waages forslag vil ikke løse noget problem, det vil tværtimod skærpe det og faktisk også udrydde ”skønnet”, som forudsætter “loven”. Et varslingssystem forstærker og udvider Nedlukningen.

Der er alle mulige grunde til at aktivere de europæiske domstole som aktører i kampen mod disse udemokratiske overgreb på samfundets civile liv. Så vidt jeg husker, var der også en sag i Spanien, hvor domstolene også dømte imod et nedlukningsinitiativ.

Mange tak til de tyske dommere, for at vise en vej.

https://www.berlingske.dk/virksomheder/tyske-restauranter-gik-i-krig-med-omstridt-spaerretid-og-danske

 

4. Kritisk indlæg af Uffe Jonas

Grundtvig-forskeren, Uffe Jonas, havde d. 15. oktober et flot indlæg i Politiken, hvor han taler om den politiske og filosofiske effekt af vores “permanente undtagelsestilstand” og om “demokratiets suspension”.

Jonas konkluderer, at der er tale om “enevældens genindførelse, nu med mundbind”.

Det er vigtige tanker.

Link til artikel i Politiken: https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art7959735/Den-akutte-d%C3%B8dsfare-er-for-l%C3%A6ngst-drevet-over.-Hvorfor-holder-regeringen-fast-i-paniktilstanden

 

5. Sundhedsfaglig kritik af Nedlukningen

D. 12. oktober havde Politiken en artikel, som jeg lige skal have bragt til arkiv. En række sundhedsforskere reflekterer over det paradoksale forhold, at Danmark i 2020 har haft den laveste dødelighed i mange år og over statsministerens ekstreme ”ethvert dødsfald er en tragedie”- forsigtighedslogik.

A.

To af sundhedsforskerne udtaler sig kritisk:

Overlæge Joachin Hoffmann-Petersen siger følgende:” Når statsministern siger, at man ikke kan sætte pris på menneskeliv, og ingen pris er for høj, bliver jeg oprigtig bekymret for strategien. Så har man et naivt fokus og risikerer at ødelægge beskæftigelse, industri og erhvervsliv på vejen mod stor overlevelse.”

Han tilføjer:

“Vil man have den lavest mulige dødelighed og indlæggelse på sygehuse uanset prisen? Det er naivt og dyrt.”

En anden ekspert, professor emeritus i folkesundhed, Knud Juel ”undrer sig over, hvorfor Mette Frederiksen kalder hvert mistet liv af coronavirus for en tragedie, når død af influenza, tobaksdød og eller kol ikke får samme opmærksomhed”.

Juels svarer selv, at Politikerne nu har lavet et system, hvor de kan vise ”handlekraft”.

Juel er dog også lidt nervøs for at udtale sig, fremgår det. Han taler om et ”meget betændt emne” og siger, at ”det er svært at sige noget uden at blive beskyldt for alt muligt grimt”. Han skriver også, at han er ”bange” for en epidemi, men ”nok fordi, der bliver skrevet så meget om det”.

Begge forskere knytter dermed an til det såkaldte proportionalitetsprincip.

B.

En enkelt forsker, Lone Simonsen, arbejder derimod ud fra det ekstreme forsigtighedsprincip, og det er uden smalle steder.

Hun mener, at vi skal fastholde nedlukningen. Hun taler om ”hvis vi lod epidemien rase”, men det har ingen jo foreslået? Med denne stråmand har hun så beregnet sig frem til, at der vil dø 18000 på ”få måneder”. Det vil svarer til ca. 35.000 døde svenskere. Dermed lægger hun sig i forlængelse af ånden i de såkaldte Imperial College rapporter, som var de centrale kilder til Nedlukningspolitikken tilbage i marts, og som altså nu har ført til, at Storbritannien har udviklet et bio-diktatur.

C.

Sundhedsstyrelsens oprindelige estimat var 1600-5600 døde, dvs. mellem en halv og en dobbelt 2018-influenza, og endda – ved inddragelse af almindelige ikke-nedlukningstiltag – i den lave ende af dette interval. Men den vurdering fandt sted dagen før d. 11. marts, hvorefter Lone Simonsens logik pludselig kom til at dominere. Det gør den stadigvæk, og Simonsen sidder ligefrem i regeringens rådgivningsgruppe om emnet. Tidligere var hun faktisk lidt mere moderat, men det er nu helt forsvundet.

Udover de to kritiske sundhedsfolk har artiklen også en række kritiske markeringer fra økonomen Martin Ågerup og fra det tidligere konservative folketingsmedlem Helge Adam Møller.

Artiklen har desuden en statistik over forskellige aldersgruppers procentvise risiko for at dø med coronasmitte under armene:

  1. 0-59 år: 0%
  2. 60-69 år: 2%
  3. 70-79: 11%
  4. 80-89: 23%
  5. 90+: 43%

Med denne utrolige fordeling har man smadret samfundets liv og ikke mindst pædagogikkens liv.

I enkelte europæiske lande ser det væsentligt anderledes ud, dvs. at man har en samlet dødelighed ca. på linje med 2018-influenzaen i DK, men de fleste lande minder om Danmark, dvs. ingen eller næsten ingen overdødelighed, og aldersfordelingen er mig bekendt også omtrent den samme.

Papiravisens udgave af artiklen, som jeg har siddet med, er lidt anderledes en online-udgaven: https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art7953926/F%C3%A5-danskere-er-d%C3%B8de-af-covid-19.-Nu-overvejer-flere-fornuften-i-alle-restriktionerne

 

6. Seksdages reglen

Regeringens såkaldte 6-dagesregel fra d. 29. maj, som virkelig gjorde ondt på det københavnske turist- og butiksliv hen over sommeren, var noget de centrale ministre bare sådan lige fandt på med henvisning til den hastelov fra marts, som jo gav sundhedsministeren magt til at gøre hvad som helst i det ekstreme forsigtigheds navn.

Der var ingen analyser, ingen forslag og ingen proportionalitet, bare socialdemokratisk tilfældighedsdiktatur. Og reglen varede vel at mærke til langt ind i august og udsatte turistindustrien for et milliardtab. Dertil kommer det forhold, at københavnerne ikke kunne mødes med udenlandske gæster og diskutere deres livssituation. Hovedstaden var uden begrundelse blevet en social boble.

Det kan man læse om i Berlingske fra i dag.

Reglen var i sin tid en del af den meget delvise grænseåbning. Grænsen var blevet lukket tilbage i marts, også uden analyse og folketingsbehandling, og decideret imod Sundhedsstyrelsens markeringer.

Link til artikel i Berlingske: https://www.berlingske.dk/…/fuldstaendig-vanvittigt-der…

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.