Smittede tanker 71, d. 27. oktober

1. Lav smitteforekomst

Efter et par ugers dvale barsler biostaten nu med nye drakoniske eksperimenter, men hvorfor? På SSI’s hjemmeside står der under ”kontakttal” følgende:

”I en epidemisituation med lav forekomst af smitte vil svingninger omkring 1 være forventeligt.”

Kontakttallet måles på to måder, fremgår det. Pt er tallet herefter hhv. 1 og 0,8. Begge tal har ifølge SSI svinget omkring 1,0 lige siden 1. april. Men det vil jo sige, at der er en vedvarende ”lav forekomst af smitte”?

Men hvorfor så gøre noget som helst? Altså andet end at ophæve en helt masse restriktioner?

Der er heller ingen der dør, og indlæggelserne er korte. Der er heller ingen overdødelighed i Europa.

Men panikken breder sig. Der er interesser i “panik”. Det ved enhver politolog. Magten reorganiseres, og maskerne breder sig.

Links:

Link til SSI: https://www.ssi.dk/…/sygdomsover…/c/covid19-overvaagning

Nye eksperimenter: https://politiken.dk/…/Yderligere-restriktioner-kan-v…

Dødelighed i Europa: https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/

 

2. Dødens bogholderi i Politiken

I dagens Politiken er der en stor artikel om coronaens farlighed og udvikling. Der er naturligvis en masse panik og hyperforebyggelse, som skal skrue forstanden af, men tager man det væk, så er der også et par interessante informationer.

A.

For det første henvises til en helt ny artikel, som er udkommet som et såkaldt ”bulletin” i regi af WHO. Heraf fremgår det, at den gennemsnitlige dødelighed, den såkaldte IFR, kun er på 0,27%. Dette tal er, står der, ”much lower” end tidligere officielle estimeater. Af selve artiklen fremgår det endda, at det ”korrigerede gennemsnit” er helt nede på 0,23%.

Jeg er simpelthen rystet over, at man har smadret og kinesificeret Europa, med så lav en dødelighed som anledning. Det er en skandale af dimensioner efter min mening.

Nederst har jeg kopieret et uddrag fra rapportens resume og konklusion og linket til selve rapporten.

B.

Det fremgår også i en faktaboks, at indlæggelsestiden i region hovedstaden er mere end halveret siden april. Folk bliver ikke så syge som tidligere, hvilket jo stemmer godt med, at dødstallene slet ikke stiger så hurtigt som smittetallene, hvilket jo kun er godt, for så kan man lade folk smitte hinanden, mens de giver hånd og leger sammen.

Der er heller ikke noget som helst pres på respiratorer overhovedet. Kun 12 er i respirator pt. Det er så lidt, at det svarer til nul.

C.

For det tredje fortæller professor ved SDU, Christine Stabell Benn, at ”dødeligheden blandt børn og voksne under 50 hele tiden har været lavere end for almindelig influenza”.

I Danmark er der kun én død person under 50 og ingen under 30! Stabell Benn mener derfor, at man godt kan lade sygdommen ”flyde lidt friere”, men først, når man har ”opbygget noget immunitet”.

Men det er jo en bagvendt logik, for der bliver jo ingen immunitet, med mindre sygdommen først har flydt frit, hvilket man altså roligt kan gøre for alle almindelige mennesker. Det er faktisk også normalt Benns opfattelse, så jeg tror hun har udtrykt sig lidt kluntet.

Artiklen refererer heromkring til det flok-immunitetssynspunkt, som oprindelig prægede de nordiske sundhedsstyrelser, og som for nylig er bekræftet af forskerne bag den såkaldte Great Barrington Decleration. Denne deklarations forfattere mener, at vi bør normalisere samfundslivet og blot værne om de gamle, som det også normalt er Benns synspunkt.

WHO’s Hans Kluge siger hertil, at dette vil være ”etisk problematisk”. Men heri tager han helt fejl. Det, som snarere er ”etisk problematisk”, det er, at man ødelægger og hospitaliserer hele samfundet som sådan på grund af en sygdom, hvis dødelighed er yderst begrænset, og som stort set kun rammer gamle mennesker.

Kluge må derfor ty til at true med flere ”senskader”, men det er jo helt uden proportioner, når vi snakker Nedlukninger. Så kunne man nedlægge alt forever.

Jeg er sikker på, at mange af vores gamle medborgere ikke går ind for, at alle andre i samfundet – dvs. deres børn, børnebørn og oldebørn – skal have frataget deres mulighed for at vokse op i et frit samfund. Det vil jeg i al fald helt sikker selv mene, selvom jeg var gammel.

D.

Resten af artiklen er en masse småudsving og skrækepisoder, som udråbes til tredje verdenskrig.

PS

Her er et uddrag fra WHO-rapportens konklusion:

”I included 61 studies (74 estimates) and eight preliminary national estimates. (…) Across 51 locations, the median COVID-19 infection fatality rate was 0.27% (corrected 0.23%): the rate was 0.09% in locations with COVID-19 population mortality rates less than the global average (< 118 deaths/million), 0.20% in locations with 118–500 COVID-19 deaths/million people and 0.57% in locations with > 500 COVID-19 deaths/million people. In people < 70 years, infection fatality rates ranged from 0.00% to 0.31% with crude and corrected medians of 0.05%.”

Conclusion: The infection fatality rate of COVID-19 can vary substantially across different locations and this may reflect differences in population age structure and casemix of infected and deceased patients and other factors. The inferred infection fatality rates tended to be much lower than estimates made earlier in the pandemic.”

Links:

Politikens artikel: https://politiken.dk/udland/art7966003/Fire-alarmer-blinker

Rapporten fra WHO: https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf

 

3. Christian Bjørnskov om den nye forstærkede Nedlukning

Professor Christian Bjørnskov reflekterer i dette indlæg over gårsdagens dramatiske bekræftelse af nedlukningens forstærkning, hvor forsamlingsgrænsen nu er på 10, og hvor der kræves mundbind i offentlige bygninger.

Bjørnskov kalder det “diktatorisk” og fremhæver især det forhold, at der lægges stærke bånd på forsamlingsfriheden, selvom der ikke dør flere end normalt. Han kritiserer også den nye mundbindsfetish.

http://punditokraterne.dk/2020/10/24/hvad-foregaar-der-frederiksen-og-moelbak/

 

4. Nye mundbindsregler

Nu lister biostaten dens nye ekstremistiske symboler, mundbind og visirer, helt ned i uddannelsessystemet, som tegn på, at den næste generation er helt alene og uden ansigt, reduceret til smitteformidlere.

Nu skal alle, både lærere og elever, bærer mundbind på ungdomsuddannelser og voksenuddannelser i almindelige sammenhænge. Kravet gælder dog ikke i undervisningen, hvis man altså sidder ned og kigger lige ud, hvis jeg har forstået det ret.

Det hele er et biopolitisk eksperiment. I næste hug – måske efter jul – bringes mundbindet formentlig også ind i klasserne, ligesom det allerede er tilfældet i flere europæiske lande.

Faktisk skal en ungdoms- eller voksenuddannelseslærer, som har mere end to hold på en dag nu også have mundbind på. Og i dagtilbud og skoler gøres det nu frivilligt for lærere og pædagoger at bære visir. Det har ikke før været en anbefaling, og flere kommuner har kæmpet med at holde stand mod profylakseforskrækkede lærere og deres afprofessionaliserede forening.

Men fra nu af må skolerne og dagtilbuddene lade den subjektive frygt, som endda kaldes for “et ønske”, styre omgangen med små børn, og de panikramte lærere må nu bære et stort individuelt ansvar og pædagogisk valg: Er de biostatens eller demokratiets vogtere? Der er ingen middelvej, så længe Nedlukningen hersker.

Ingen børn eller unge er døde af sygdommen, og er der overhovedet nogle erhvervsaktive lærere, som er døde? Det kan ikke være mange. Der er ingen risiko i miles omkreds, og der er jo i al fald ikke en risiko, som børn og unge skal bære, hvilket sker nu, hvor de bliver reduceret til udskammede smittebærere, endda med tilhørende bio-ideologisk lærebogsmateriale som frygtindgydende krigslitteratur.

Den lærer eller pædagog, som frivilligt påfører sig disse symboler, bidrager dermed direkte til at pædagogikkens og demokratiets opløsning.

Man skal gøre, hvad man får besked på med rod i loven og så ikke snus mere, og derudover skal man fortælle børnene om totalitarismens moderne former. Man kan f.eks. læse Aldous Huxleys samtidsaktuelle ”Fagre nye verden” fra 1932 eller George Orwells ”1984” fra 1948.

Hvis jeg var 85 år med et par alvorlige sygdomme i forvejen, og i egenskab heraf blev misbrugt af statsministeren som ideologisk reference – jf. de ”sårbare” – for at ødelægge både samfundslivet og den pædagogiske praksis og dermed stoppe mine børnebørns og oldebørns frie muligheder som sådan, så ville jeg dø af skam.

Jeg kunne jo også gøre oprør, men det er svært, hvis man er gammel og syg, så jeg vil blot dø af skam og ikke føle mig værdig til en gravsten.

Biopolitikken føres nu frem af folk mellem 30 og 50, en aldersgruppe, der, som generation betragtet, altid vil være mærket som den generation, der påførte sine bedsteforældre skam og ensomhed. I sandhed en generation, der snublede.

Links:

Sundhedsstyrelsens regler ifm den nyeste Nedlukning: https://www.sum.dk/…/Oversigt-over-tiltag-okt2020.pdf

Børne- og undervisningsministeriets omtale af reglerne: https://www.uvm.dk/…/201024-nye-tiltag-mod-covid19-paa…

Folkeskolen.dk’s dækning: https://www.folkeskolen.dk/…/sundhedsministeriet…

 

5. Kåre Mølbak om ”personer i 40’erne og 50’erne”

På gårsdagens dramatiske pressemøde sagde Kåre Mølbak, da han skulle fortælle om de interstellare trusler, ifølge Politiken følgende:

”Han peger på, at dødsfaldene også er blandt personer i 40’erne og 50’erne.”

Men det passer slet ikke. Her er SSI’s egne bittesmå tal som dækker hele perioden fra marts til nu:

0-30 år: 0 døde

30-40 år: 1 død

40-50 år: 0 døde

50-60 år: 19 døde

60-70 år: 69 døde

Jeg kan på den baggrund heller ikke have tillid til de andre ting. Mølbak sagde. Det må jeg indrømme.

Fejlen viser, hvilken biostatistisk ekstremisme, der er på spil; en ekstremisme som nu går ud over hele samfundslivet, herunder børn og unge samt hele de åndelige og moralske væv.

Mølbak nævnte også sine nye matematiske modelleringer, som Sundhedsministeren nærmest barnligt og helt uden faglig uddybning netop har delt på FB, så ingen kan forholde sig seriøst og kritisk til emnet. Og tilbage i foråret var nogle tilsvarende matematiske modelberegninger om konsekvenserne af ”genåbningen” totalt hen i vejret, dvs. ren frygtpropaganda.

https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art7972791/M%C3%B8lbak-efter-gennemgang-af-d%C3%B8dsattester-Langt-de-fleste-er-d%C3%B8de-af-corona

 

6. Christine Stabell Benns analyse af corona-situationen

Professor i global sundhed ved SDU, Christine Stabell Benn, har skrevet en flot kritisk sammenfatning af sit syn på coronaindsatsen.

Hun taler for en indsats i tråd med den såkaldte Great Barrington Decleration, dvs. at man vender tilbage til et normalt samfundsliv, samtidig med at man har særlig opmærksomhed på personer og grupper med høj risiko. Og hun har en helt masse konkrete forslag til, hvordan man kunne gøre det.

Kort sagt: Man skal gøre noget, men man skal ikke gøre alt.

Benn understreger, at coronaen er ufarlig for langt de fleste, og at en fortsat nedlukning har alt for mange negative effekter for økonomi, folkesundhed og socialt liv.

Dernæst ved hun en helt masse om vacciner, og hun problematiserer manges naive venten på ”vaccinen”, som en slags guddommelig forløsning.

Benn kritiserer også den hidsige ide om, at man helt bør udslette sygdommen; en ide som præger regeringen. Hun mener, at coronaen har en form for naturlig eksistens, som skal holdes fornuftigt ved lige, indtil den kommer til at ligne andre coronaer, som er uskadelige, og så den kan forstærke modstandskraften ved fremtidige vira. Hun mener derfor heller ikke, at man skal give en vaccine til folk under 50 år, og slet ikke til afrikanske børn. Sygdomme har en form for naturlig funktion.

Det handler om flokimmunitet, men også om mere end det. Der ligger en form for sygdomsfilosofi til grund, som jeg ser det. Det er et lægefagligt proportionalitetsprincip i fuld vigør, og det går derfor stik imod regeringens ”ekstreme forsigtighedsprincip”, der har en totalitær konsekvens indbygget.

Endelig kritiserer hun den aktuelle testpraksis, ikke mindst det forhold – hvilket jeg ikke vidste – at man i dag bearbejder et individs testdata så mange gange, at man ofte ikke finder noget reel virus, men kun døde rester. Dermed overestimeres både sygdommens smitsomhed og hyppighed. Dette synspunkt uddybede hun faktisk i en artikel på Fyens.dk i går, hvor synspunktet blev støttet af professor Hans Jørgen Kolmos.

Benn mener dog stadig, at Nedlukningen var en ”klog beslutning”, men altså også, at den ikke er spor klog mere. Årsagen til, at hun kan fastholde denne skelnen er, at hun ikke inddrager politisk, filosofisk og pædagogisk kritik. Benn er altså stadig lidt i evidensens favn, men ud fra et langt bredere sundhedssyn en corona-ideologerne, og selvom Nedlukningen efter min opfattelse er hele kilden til de ting, som Benn kritiserer, så er jeg 100% enig i alle hendes konkrete forslag. Faktisk minder Benns forslag meget om Sundhedsstyrelsens oprindelige vurderinger, som jo blev overtrumfet af statsministeren d. 11. marts, og dermed af Nedlukningen.

Man ender egentlig også lidt med at komme i tvivl om, hvorvidt Benn egentlig gik ind for Nedlukningen for alvor.

Benn er en læge i ordets bedste forstand, og der er ingen skråsikkerhed i teksten, så hun er også en ægte videnskabsmand.

Jeg vil til sidst sige, at Henrik Dahl, som virkelig er på den biopolitiske vogn, og som dermed har påtaget sig et stort ansvar for hele suppedasen og for sit partis politiske deroute, mener, at Benns synspunkter er på kant med lægeløftet. Det statement siger virkelig noget om den etiske situation på Dahls fløj, for Benns indlægs hele indhold og ånd er en pryd for hendes stand.

Benns artikel får interesserede ord med på vejen på facebook af farmaceut, Christian Heebøll-Nielsen, som ellers har været meget på den biopolitiske fløj, og som selv er skribent på tidsskriftet.

Heebøll-Nielsens tilgang har været et centralt referencepunkt for især de bio-liberales engagement, herunder Henrik Dahl og hans kæreste, Christina Yoon, Mikkel Andersson, Villemoes mm., og har dermed haft indirekte indflydelse op flere mediers holdning. Måske kan hans interesse i Benns arbejde bidrage til en opblødning af de hidsige fronter i den omegn.

Benns synspunkter er også genstand for et langt indlæg i dagens Berlingske.

Links:

Stabell Benns indlæg på linkedin, d. 24. oktober: https://www.linkedin.com/…/corona-tanker-om…/

Samme indlæg i Sundhedspolitisk Tidsskrift: https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/…/3943-professor…

Omtale i Berlingske: https://www.berlingske.dk/…/de-blev-testet-positive-men…

Interview med Stabell Benn på fyens.dk, d. 24. oktober: https://fyens.dk/…/fynsk-professor-lad-flere-blive…

Andre eksperters kommentar til Stabell Benn på fyens.dk, d. 24. ok: https://fyens.dk/…/skeptiske-professorer-det-kan-ikke…

Great Barrington-deklerationen: https://gbdeclaration.org/

Jeg kan desværre ikke linke til Henrik Dahls private fb-profil, men jeg har fået tilsendt en kopi af hans omtale af Stabell Benn: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10160308395338146&set=p.10160308395338146&type=3

 

7. Kritiske politikere?

Hvor har vi indtil nu set kritisk aktivitet på borgen, altså sådan af den mere grundlæggende slags, i forbindelse med de nye restriktioner?

Ikke mange steder.

Mig bekendt har kun en enkelt partileder udtalt sig kritisk, og det er Josephine Fock fra Alternativet. Det sker i følgende tweet få timer efter den nye Nedlukning:

”Jeg kan næsten ikke rumme så megen begrænsning af den personlige frihed. Meget kraftige restriktioner, som ikke virker proportionale. Vores sundhedsvæsen er slet ikke tæt på at være belastet. Jeg frygter sociale konsekvenser #dkpol

@alternativet_”

Desværre trak Fock i land allerede dagen efter, så der var blot tale om et aftenspjæt i sofaen. Hendes konkurrent til formandsposten, Theresa Scavenius, var derimod i foråret ude med to slagkraftige kritikker af coronapolitikken i Politiken. Men Fock kan kun lave et lille tweet, som hun fortryder dagen efter.

Dernæst har Lars Løkke Rasmussen d. 24. oktober skrevet et kritisk indlæg i BT. Han vil have ”demokratiet og folkestyret tilbage”. Det er super, for han har helt ret i, at demokrati – og dermed også pædagogik – har tabt til den biopolitiske ekstremisme. Løkkes problem er så, at han samtidig går ind for den oprindelige Nedlukning i marts. Han ser altså ikke, at det var Nedlukningen som sådan, som skabte truslen mod demokratiet. Man kan ikke både gå ind for Nedlukning og for demokrati på samme tid. Dermed splittes hans kritik, som ikke kan realiseres.

Men Løkke skal have tak alligevel for at tale demokratiets sag. Måske skulle han lave et parti sammen med de andre lavthængende ex’ere hos de radikale, Alternativet og LA?

Endelig vil jeg nævne Ny Borgerliges Lars Boje Mathiessen, som pt er den stærkeste kritiske kraft på borgen, selvom han mig bekendt endnu ikke har reageret på gårsdagens pressemøde. Mathiesen skal have et kæmpetak for sin indsats. NB’s formand, Pernille Vermund, var faktisk ude med en kritik af den nye Nedlukning, men hun ville bare have noget mere “evidens” og “effekt”, og det kan jo hurtigt gøre ondt værre, fordi der ikke knyttes an til politiske, demokratiske eller pædagogiske emner, hvilket Lars Boje gør i højere grad, hvilket muligvis skyldes, at han er lærer.

Der er en fælles demokratisk understrøm, som mangler at få mod, stemme og fællesskab.

På venstrefløjen er man helt forelsket i den biopolitiske ekstremisme, som endda kombineres med en slags nyracisme og totalt kulturhad.

De radikales ordfører, Sinus Lindgreen, er også begejstret for den nye nedlukning. Han er ph.d. i bioinformatik, hvilket ikke er en dyd i denne sag, fordi det trækker i retning af biopolitisk ekstremisme. Og resten af partiet virker ligeglade, fordi det jo sidder oppe i deres klimatræ og stryger hinandens lår.

DF og K virker også helt ligeglade.

Lars Løkkes indlæg: https://www.bt.dk/…/lars-loekke-giv-os-folkestyret-og…

 

8. LA’s krise: den totale stat

Danmarks nyliberale parti er i disse måneder førende i opløsningen af det liberale samfund. Det er især Henrik Dahl, der svinger dødsøksen via sin helhjertede opbakning til biopolitikken og til regeringens nyeste hyper-centralistiske forslag til epidemiloven.

Dahl støttes i store træk af Saxobank og dermed det gamle Ayn Rand-segment, der stod bag partiets grundlæggelse som sådan. Dermed spærrer Dahl for den enorme skepsis, der er mod corona-politikken i de klassiske liberale og faktisk også mange nyliberale kredse, fx omkring cepos og punditokraterne.

Den nye LA-formand har ingen råderum i den sag, så han kan kun råbe på yderligere centralistiske handleplaner og strategier.

I forvejen var partiet i opløsning pga. Simon Emils Ammitzbøls og Merete Riisagers afgang, men nu er det slut, som jeg ser det.

LA støtter den totale stat, og partiets funktion som liberal vagthund er dermed helt forsvundet. Partiet støtter nu det, som den slovenske filosof Slavoj Zizek kalder for krigskommunisme.

Partiet her derfor ingen eksistensberettigelse.

 

9. Kritiske læger på twitter

Jeg er ikke så aktiv på twitter, men er dog blevet opmærksom på, at der her huserer nogle fremtrædende læger, som er særdeles kritiske over for det biopolitiske tyranni:

Først og fremmest er der overlæge og immunolog, Kim Warming, som også er medforfatter på den versende underskriftsindsamling imod coronapolitikken, som pt. har 11.400 underskrifter.

Dernæst er der overlæge Jens Kristian Gøtrik, Her er lex.dk’s omtale af Gøtrik omfattende erfaring med lægefaglige og sundhedspolitiske emner:

”Jens Kristian Gøtrik, f. 1944, dansk læge, der efter uddannelse som ortopædkirurg var overlæge på Gentofte Amtssygehus 1986-94, centerdirektør på Rigshospitalet 1994-96, cheflæge på Hillerød Sygehus 1996-97, cheflæge på Gentofte Amtssygehus 1997-99 og sundhedsfaglig vicedirektør i Københavns Amt 1999-2001.

Jens Kristian Gøtrik var formand for Lægeforeningen 1986-92 og formand for Kræftens Bekæmpelse 1993-99. 2001-06 var han leder af Sundhedsstyrelsen (medicinaldirektør) og 2007-11 direktør for brancheorganisationen Medicoindustrien.”

Endelig er der læge og Professor ved SDU, Christine Stabell Benn, som virkelig har meldt sig på banen de sidste dage, og hvis argumentation netop i dag er publiceret i Sundhedspolitiske Tidsskrift.

Varmings twitterprofil: https://twitter.com/KVarming

Gøtrups twitterprofil: https://twitter.com/JkgGtrik

Stabell Benns twitterprofil: https://twitter.com/StabellBenn

 

10. Nedlukningens ånd

Lektor ved UCN, Steffen Helledie, delte d. 11. marts opslag på facebook, som også huserede i alle hjørner af SoMe ved den mindste kritiske prut, nærmest uanset hvad man skrev om emnet. Opslaget bestod af et stor billede af Søren Brostrøm, ledsaget af følgende tekst:

”Det her er Søren Brostrøm han er:

✓ Uddannet læge fra Københavns Universitet

✓Ph.d. og speciallæge i gynækologi og obstetrik

✓Ekspertuddannet i urogynækologi

✓Tidligere chef for ‘Sygehuse og Beredskab’ i sundhedsstyrelsen

✓Master of Public Administration (MPA) ved Copenhagen Business School

✓Tidligere overlæge ved Herlev Hospital

✓Lektor ved Københavns Universitet.

✓Medlem af WHO’s regionalbestyrelse for Europa

✓Vigtigst af alt Direktør for Sundhedsstyrelsen

Medmindre du er bedre kvalificeret end Søren, så er der ingen, der er interesseret i din tolkning af nødvendige tiltag til coronavirus. Hvis Søren siger hop, spørger du ikke hvorfor, men hvor højt. Faglighed og statistik vinder over virus, ikke pseudovidenskab og overtro.”

Indlægget gav efterfølgende anledning til et særdeles kritisk indlæg af filosoffen Søren Gosvig Olesen. Helledie svarede, og Olesen svarede igen.

Helledies indlæg repræsenterer hele den dybt affirmative og udemokratiske ånd, der herskede i de afgørende døgn, og hvis konsekvens og efterladenskaber stadig sidder dybt hos mange og også i hele politikken. Selv oplevede jeg det som totalitarismens genfødsel, og jeg vil aldrig glemme det.

Få uger efter, da det viste sig, at Brostrøm slet ikke havde anbefalet nogen Nedlukning, faldt hans stjerne hos det biopolitiske segment, hvor han nedladende blev omtalt som “gynækologen”.

Link til debat mellem Gosvig Olesen og Helledie: https://www.information.dk/…/foerst-agerer-saa…

Link til Helledies facebookopslag: https://www.facebook.com/steffen.helledie/posts/10158302044704940

 

11. Den ekstreme forsigtighed forstærkes i uddannelsessektoren:

Den forstærkede nedlukning sætter sig nu direkte i den frie sektor:

Jeg har her til eftermiddag modtaget en mail fra Aarhus Universitets ledelse. Heraf fremgår det, at alle studerende og ansatte nu skal bære mundbind, når de færdes på universitetets arealer, med mindre de sidder ned. Det gælder også i undervisningen, hvis man har mere end to hold om dagen; et krav som nok i højere grad vil ramme professionshøjskolerne og gymnasierne, hvor disse regler også gælder, hvis jeg har forstået det ret.

Her er afsnittet om mundbind:

“MUNDBIND

Fra og med torsdag den 29. oktober gælder et udvidet påbud om at bære mundbind.

På nuværende tidspunkt skal der bæres mundbind i kantinerne.

Som det nye skal studerende og medarbejdere fra den 29. oktober bære mundbind, når de færdes på universitetets fællesarealer indendørs.

Når man sidder ned i det lokale, man vil tage ophold i – hvad enten det er undervisningslokaler eller på kontorer – kan man tage mundbindet af. Man skal dog fortsat nøje overholde den gældende afstand på en meter og spritte kontaktpunkter grundigt af.

Undervisere og oplægsholdere skal normalt ikke bære mundbind eller visir i undervisningssituationen, men skal som hidtil holde mindst to meters afstand til de nærmeste tilhørere. Dog skal undervisere, der har mere end to hold i løbet af en dag, bære mundbind eller visir i forbindelse med undervisningen.”

Derudover skrev universitetets avis Omnibus, at der allerede fra efterårsferien var opstillet decideret coronatest-enheder i universitetsparken, selvom den slags biopolitiske ekstremisme på ingen måde hører hjemme på den frie tids område eller nogen som helst andre steder, som ikke er et hospital.

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.