Smittede tanker 74, d. 2-8. november 2020

1. Bølge eller sæson?

Man snakker meget om første og anden bølge, og så lægger man alle tallene sammen i en støt stigende pulje, så det hele ser stort og drabeligt ud, eller hvad man nu skal kalde det, og så tallene kan hobe sig op til skræk og advarsel.

Men måske burde man gøre noget andet? Måske burde man i stedet tale om ”sæsoner”? Ligesom SSI gør, når de opgør årets influenzatal? Coronaen forsvandt jo også fuldstændigt hen over sommeren, ligesom influenza gør det.

I så fald skifter sæsonen ved uge 40, og det var jo også heromkring, at man begyndte at finde lidt flere smittede personer i samfundet.

Så man bør derfor nulstille alle tal, som de så ud ved uge 40, dvs. omkring d. 1. oktober? Herefter kan SSI lave en rapport om året, hvor man sammenfatter årets tal, så sundhedsvæsenet kan udvikle behandlinger etc., uden at belemre den brede befolkning med drakoniske angstanfald.

Altså forfra fra d. 1. oktober:

I så fald døde der 650 personer af corona i sidste sæson.

I den nye sæson, som altså startede d. 1. oktober, er der 73 døde, heraf ingen under 50 år og kun 3 under 60 år.

På en normal måned dør der ca. 4200, og i en streng influenzamåned, som jo er om vinteren, kan der godt dø over 7000.

Men kort sagt: Vi er nu færdige med første corona-sæson. Hvorfor starter man ikke forfra, for nu starter anden sæson jo?

Men det er bare et spørgsmål, for der kan jo være grunde, som jeg ikke kender til.

 

2. Ny statstlig taskforce i København

Ifølge DR truer den udemokratiske sundhedsminister nu med udgangsforbud og tvangsisolation i de vestkøbenhavnske kommuner. Udgangsforbuddet kom for alvor ind som en ministeriel mulighed via det nye varslingssystem. I første omgang oprettes dog kun en statslig “taksforce”, for at konsolidere den biopolitiske og organisatoriske magt over kommunernes borgere.

Allerede med dagens markering lever truslen om udgangsforbud som en sproglig magt, og om lidt vil truslen – med henvisning til den ene eller den anden statistik – formodentlig blive realiseret.

Kort tid efter kan udgangsforbuddet så udbredes i national skala, ligesom vi f.eks. så det med mundbindene i busserne, som jo startede i Aarhus, men blev udbredt få dage efter. Mundbind i supermarkederne blev først testet i Silkeborg, og de er nu også implementeret nationalt.

Her er citatet fra DR’s dækning af dagens pressemøde:

“Sundhedsminister Magnus Heunicke vil ikke udelukke, at der kan blive tale om udgangsforbud, men understregede samtidig, at der er man ikke endnu.

De ti vestegnskommuner, der tilsammen har 418.000 borgere, skal selv blive bedre til at bruge mulighederne for at isolere de smittede borgere, der ikke selv kan sørge for det.

Sundhedsministeren vil dog ikke på nuværende tidspunkt give grønt lys til, at borgere kan isoleres med tvang.”

Bemærk formuleringen “nuværende tidspunkt”!

DR’s reportage: https://www.dr.dk/nyheder/indland/live-tv-pressemoede-om-hoeje-smittetal-paa-koebenhavns-vestegn

 

3. Lav forekomst af smitte

I sin tid var det såkaldte smittetryk/kontakttal det helt centrale tal i biostatistikken.

SSI skriver følgende om kontakttallet, som opdateres hver tirsdag:

”I en epidemisituation med lav forekomst af smitte vil svingninger omkring 1 være forventeligt”

I dag er der kommet nye tal. Det måles på to måder. Det ene tal, som måles ift smittede, er faldet fra 1,2 til 1,1. Det andet tal, som måles ift indlæggelser, er faldet til 0,8.

Og det har svinget deromkring i lang tid.

Så vi har altså helt klart en ”lav smitteforekomst”, ja, nærmest under 1.

Og den såkaldte positivprocent har ligget stabilt mellem 1,4 og 1,9 i over en måned. I dag er den på 1,7, hvilket er blandt de laveste i Europa, langt lavere end fx Sverige, som også ligger lavt.

Men læge Henrik Ullum fra rigshospitalet er bekymret. Han mener, at disse tal ”vil bringe vores sygehusvæsen under et generelt pres”. Ullum sidder med i det faglige råd for regeringens nye varslingssystem, hvis vurderinger kan resultere i udgangsforbud.

Og den biopolitisk ekstreme sundhedsminister udtaler med vanlig maskinel ildhu:

”Derfor vigtigt, at vi fortsat står sammen om at bryde smittekæderne”.

Han er i krig mod samfundet.

Men altså: ifølge Statens Serum Institut er der ”lav forekomst af smitte”. Men alligevel er der mundbind og restriktioner og krig overalt?

Kontakttallet falder: https://www.berlingske.dk/danmark/kontakttallet-falder-epidemien-vokser-stadigvaek

 

4. Evidens og metode

Jeg er sikker på, at man vil kunne føre evidens for, at coronaen reduceres, hvis man forbyder folk at tænke og tvinger dem til at adlyde alle retningslinjer, mens de smiler.

Man kan herefter udvikle en chip som indopereres i ballen, og som sender smertehyl, hvis en tanke skulle indfinde sig, eller hvis man ikke smiler i de rigtige situationer.

Som sagt: Det vil være evidensbaseret og effektivt. Og så vil man jo kunne undgå et udgangsforbud og dermed undgå Nedlukning.

Det eneste problem er, at hele Nedlukningen så sidder i røven.

 

5. Et nyt regnskab

Nu har biostaten produceret et nyt regnskab, et regnskab for en formodet corona-mutation, som i dyb ideologisk panikangst og uden offentlig undersøgelse eller begrundelse, fra dag til anden hævdes at føre til verdens undergang, et ”nyt wuhan”.

Statsministeren og hendes chefideolog, virologi-politikeren Allan Randrup, fortæller, at det nye regnskab bør føre til nærmest total nedlukning af Nordjylland med udgangsforbud etc..

Så ikke nok med, at man smadrer et erhverv og dets livsgrundlag, man indfører også et nyt regnskab, som kan smadre landet som sådan.

Det nye regnskab kan naturligvis få underregnskaber, dvs. smittetryk, indlagte, døde osv..

Dermed lanceres ideen om parallelregnskaber i flere lag. Hvis det går godt på det ene regnskab, kan man altid finde et dårligt tal på det andet, enten i det ene eller det andet eller det tredje regnskabslag. Der kommer altid en mutation og en sporvogn til.

I landbruget er man forståeligt nok rasende. Rasmus Dalsgaard, som er chefredaktør for Maskinbladet, tager masken fra munden. Han mener, at regeringens aktion er noget ”svineri” og kalder på ”modstand”, også fra embedsmænd, som nu ikke mere blot kan henholde sig til, at de er underordnede.

Man kunne også starte med politikerne, men de lader til at elske statsministerens nye magt, som de selv har givet hende.

Hvem og hvad bliver det næste? Hvilke erhverv? Hvilke dyr? Hvilke regnskaber?

Det hele listes igennem, mens nyhedsfladen er fyldt op med det amerikanske valg.

Rasmus Dalsgaard i Maskinbladet: https://www.maskinbladet.dk/…/70057-forbandede…

Allan Randrup Thomsen i BT: https://www.bt.dk/…/virolog-isoler-omraadet-nord-for…

Mette Frederiksens annonceringer i Berlingske: https://www.berlingske.dk/…/300000-danskere-vil-i-dag…

 

6. LA’s krise

LAs formand, Alex Vanopslagh, kalder hasteloven fra d. 12. marts for en “enorm overreaktion”, og sin tilslutning til loven omtaler han som sin “største fejl”.

Skal disse ord stå til troende, bliver han nødt til at afsætte Henrik Dahl som sundhedspolitisk ordrører. Dahl har nemlig været ivrig fortaler for biopolitikkens ødelæggelse af det liberale liv, og han har endda tilsluttet sig regeringens seneste forslag til forlængelse af hastelovens principper. Endda til trods for at Venstre faktisk havde foreslået en meget mere almindelig epidemilov, som ligner noget fra dengang, der var liberalisme i samfundet.

LA er på vej til indre kaos og til genstand for spot og spe, med mindre, altså, at Vanopslagh træder i karakter og sætter en liberalist ved det sundhedspolitiske ror, f.eks ham selv, i stedet for en biopolitisk kommunist.

Når det så er sagt, så har Vanopslagh stadig ikke forstået situationens alvor efter min mening. Han er mest af alt utilfreds med ikke at blive mere inddraget, men han stiller ikke spørgsmålstegn ved biopolitikkens logik. Så måske kan han godt bruge Dahl alligevel til at fortsætte med “sin største fejl” alligevel? Han går også ind for et neo-kommunistisk varslingssystem, som jeg har forstået det.

Link til Vanopslaghs indlæg: https://www.facebook.com/AlexLiberalAlliance/posts/1540348599506291

 

7. Pressemøde: Nedlukning af Nordjylland

Biostaten har nu testet sit næste skridt i Nordjylland med strenge indgreb i det civile samfunds livsprocesser, herunder lukning af alle uddannelser og af folkeskolen fra 5-8. klasse. Kultur, idræt og tivoli lukkes også ned. For alle andre, herunder børnehaver, bliver der stramme restriktioner, og folk må ikke passere kommunegrænsen. Alle er i fængsel.

Begrundelsen er nogle nærmest ubegrundede og hyperforskrækkede bemærkninger fra Kåre Mølbak om en ny mutation af corona; bemærkninger hvis indhold ingen andre af selv de mest bioaffirmative eksperter kan genkende forstanden i. Og Mølbak mener heller ikke, at børn bør lege sammen, ved vi. Det er biodiktatur for alle pengene.

Både Heunicke og Mølbak siger endda selv, at denne nye mutation – der er masser af mutationer hele tiden – ikke er mere farlig end den gode gammeldags corona, som i Danmark kun har dræbt én eneste person under 50 år.

Tiltagene er alene begrundet ved en helt hypotetisk postuleret risiko for noget med at nogle fremtidige “vacciner” måske ikke dur i de lange udsigter. Fra nu af kan der komme dusinvis af mulige og potentielle mutationer, som kan lukke planeten uden seriøs grund.

Heunicke og Mølbak er landets farligste mænd. Det er det “ekstreme forsigtighedsprincip” på speed. Frederiksen siger direkte, at hendes tiltag sker ud fra et “forsigtighedsprincip”. Der er ikke engang nogen “evidens” siger den biopolitiske general, mens han smadrer et helt erhverv og region og smider folk i ”fængsel” bag kommunegrænsen.

Det er ikke forebyggelse, men forebyggelse mod forebyggelse.

Får de biopolitiske ideologer lov til at gennemføre dette skridt, så udvides indgrebet til resten af landet lige om lidt. Jeg taler af erfaring og bio-logisk indsigt. Der rasles allerede med sablerne så jeg et eller andet sted, så snart er det Midtjyllands tur.

Et nyt biopolitisk regnskab er nu realiseret. Fra nu af, vil der altid være en mutation og et regnskab, og altid med underregnskaber, som kan iværksættes i forsigtighedens tjeneste.

Efter min mening er der nu tale om et biopolitisk diktatur, og der er derfor al mulig grund til at nære den dybeste mistillid og udøve den stærkest mulige lovlige modstand, herunder at undlade alle former for testning og smitteapp-downloading eller at indgå i den totalitære smittesporings-taskforce, som har rod i de nye biopolitiske enheder. Undlad for enhver pris at lytte til myndighederne og deres diktatorpropaganda.

Man må heller ikke få besøg af sine europæiske venner.

Je suis en mink.

 

8. Den totale profylakses totale profylakse

Nu er det gamle coronaregnskab, som alle ellers har stirret stift på hver dag kl. 14 siden marts, passé.

Nu er der nemlig kommet et nyt regnskab, et muteret parallelregnskab.

Det muterede virus er ganske vist ikke farligere end det første, og der er skam massevis af andre mutationer, og evidensen findes ikke.

Egentlig burde den nye mutationen derfor bare betyde, at man går i gang med at udvide vaccineforskningen. Men det sker ikke, for vi har lært, at sundhedspolitik er samfundspolitik, og at befolkningen derfor ikke er andet end et statistisk hospital. Det betyder, at en ny virus er et angreb på samfundet, hver gang.

Man kan nu let forestille sig 25 parallelregnskaber i det næste års tid. De kan så ligge på hver deres SSI-dashboard og afstedkomme særregulationer og regnskabstals-systemer for skoler, universiteter og kommuner osv..

Aarhus Universitet har allerede et smitteregnskab for den gamle corona, som bogfører smitten helt nede på institutniveau, og nu kan der så komme et ekstra tal-lag for den nye mutation. Så kan arkæologerne måske få lov til at gå i kantine onsdag kl.14-16, hvis de klæder sig ud som robotter.

Man har talt til tolv smittede i det nye regnskab. Derfor lukkes en hel landsdel brat. Inden længe vil man finde nogle mutationer i andre landsdele. Så bliver man nødt til at lukke dem også. Snart er alt lukket.

Men måske tager jeg fejl i det der med de nye smitteregnskaber. Lad mig forklare: Den gamle corona havde den fordel, at biopolitikerne blev nødt til at referere til statistiske data, antal døde og antal indlæggelser etc.. Det var lidt besværligt, fordi disse tal var så fredelige og udsvingene så små.

Men den nye corona har faktisk den biopolitiske fordel, at det slet ikke er nødvendigt at henvise til data. Her er det nok, hvis man finder 10 smittede, ja måske blot 2 smittede, i en region. Så er der generallukning, selvom ingen er syge.

Det er på en måde lige meget med antallet af indlagte og døde og positivprocenter og smittetryk osv.. Det skyldes, at den nye mutation ikke mere er knyttet til dén udvidede totalforebyggelse, som gjaldt den gamle corona. Nu er der snarere tale en totalforebyggelse af totalforebyggelse.

Det er nemlig ikke sygdom, der forebygges, men vaccineeffekter. Desuden gælder forebyggelsen ikke kun Danmark, men hele verden. Derfor bliver også forebyggelsen af totalforebyggelsen total, dvs. at den ikke mere behøver nogle tal.

Vi får den totale profylakses totale profylakse, og dens effekt vil være ond og total.

Det svarer 100% til at sige, at børn ikke må lege sammen, som jo er Kåre Mølbaks synspunkt. Det vil sige et frontalt angreb på mennesket som sådan.

Je suis en mink – afpelset og i bur.

 

9. DR Debatten

Sundhedsministeren annoncerer nu, at biostaten ruller sit næste og fordoblede regnskab ud over landet. Nu skal testene testes (for cluster5). Dette nye regnskab er uendeligt og totalt i sin nidkære kontrol og reduktion af både menneske og natur.

Det er den totale profylakses totale profylakse.

Men i Debatten i går kritiserede en ekstrem forsker fra SDU, Hans Jørgen Kolmos, og en politiker fra Enhedslisten, den ekstremt forsigtige regering for ikke at være ekstremt forsigtige nok.

De andre deltagere i debatten trådte vande, for de har jo accepteret Nedlukningens filosofi.

Eftersom aktionen nu bekræftes på et engelsksproget pressemøde, vil regeringen – og nærmest heller ikke en fremtidig regering – nogensinde kunne trække dette radikale skridt tilbage

https://www.dr.dk/nyheder/indland/minister-nu-skal-alle-positive-coronaproever-testes-cluster-5

 

10. Den nye mutation

Den nye mutation, som blot har resulteret i 12 smittede, er ikke set i live i ni flotte uger og er med 99,4% sikkerhed uddød siger den ene og den anden ekspert i Berlingske. Mølbak er endda nærmest enig, men vil lige være helt sikker, så han og statsministeren smadrer lige det hele, så ingenting findes, så ingenting kan smitte.

En tredje ekspert siger, at det ikke giver “videnskabelig mening” at dræbe hele minkbestanden. En fjerde forsker siger kritisk, at slagtningen er et udtryk for et “ekstremt forsigtighedsprincip”, og det har han jo ret i, for der er jo simpelthen regeringens og Mølbaks biopolitiske filosofi som sådan. En filosofi, som har direkte kurs mod samfundets ødelæggelse.

Den totalt radikaliserede overlæge fra SSI mener, at man skal dræbe minkene, uanset om de har smitte. Frisk fyr. Bare dræb. Dræb også lige nogle ….., for så kan de ikke smitte. Og også nogle grise, og nogle måger.

Og hvad gør regeringen nu med selve den drakoniske nedlukning, som jo vedrører resten af landets borgere og især nordjyderne, for den ikke-eksisterende virus er jo ikke farlig, og det generelle smittetryk i Nordjylland er på linje med mange andre kommuner?

SSI siger, at de har drøftet sagen med WHO, men det er jo en fuldstændig biopolitiseret organisation. Har de ikke diskuteret med uafhængige forskere, både naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige, jurister og kritikere, som man gør, når mam skal fundere en mastodontisk relation mellem politik og videnskab? Svaret er: Nej.

Og i en artikel i den britiske avis The Guardian, lyder WHOs talsmand faktisk ikke spor bekymret, selvom SSI altså refererer til netop WHO? SSI refererer også til det europæiske ECDC, men her træder man også i vande fagligt set.

En række fremtrædende udenlandske forskere tror heller ikke på DK=Wuhan-tesen, fortæller både Information og TV2.

SSI virker helt alene?

De må trække beslutningen tilbage. Lige nu, for ellers sørger logikken for, at beslutningen udvides overalt.

Link til The Guardian: https://www.theguardian.com/…/coronavirus-mutation…

Link til Informations artikel: https://www.information.dk/…/udenlandske-forskere…

Link til TV2`s artikel: https://nyheder.tv2.dk/…/2020-11-06-udenlandske…

 

11. Kristendemokraterne forsvarer demokratiet

Kristendemokraternes formand, Isabella Arendt, fremsætter i dag i Altinget en stærk kritik både af hasteloven, som omtales som den ”værste beslutning i nyere tid”, og af regeringen, som kritiseres for at være udemokratisk.

Arendt trækker her på Hal Kochs forståelse af demokrati som en livsform, hun er ”vokset op med”. Hun siger f.eks.:

”Demokrati er ikke en styreform, det er en livsstil. Det har regeringen glemt.”

Det hele munder ud i en omfattende kritisk markering, som lover godt for hende og hendes partis politiske fremtid, og som understreger, hvad en kristen funderet politik er i stand til, når den er bedst:

”Epidemiloven har ikke dialog med. Her handler det mest om magt. Magt til ministeren udenom Folketinget. Magt over befolkningen. Mennesker ses som smittede eller ikke-smittede. Hverken som fædre, søstre, medarbejdere, venner eller spejderledere. Der tages ikke hensyn til lokalsamfund og familier. Børn og forældre kan tvinges adskilt og i isolation.”

Arendt indkapsler hele situationens kerne i følgende flot iagttagede udemokratiske paradoks:

”Regeringen agerer enevældigt på Folketingets mandat”.

Arendts indlæg: https://www.altinget.dk/artikel/kristendemokraterne-overlevelse-maa-ikke-vaere-vores-eneste-prioritet

 

12. Pressemøde om cluster 5 efter kritik

Der var pressemøde i går om det nye hyperregnskab, også kaldet cluster 5. Regeringen må være presset af den omfattende folkelige og faglige kritik af den nye Nedlukning.

Her er nogle iagttagelser baseret på DRs og Politikens referater:

1.

Det blev bekræftet, at cluster 5 ikke er konstateret siden september, og at den meget vel kan være helt uddød. Men det skal vi ikke gå så højt op i, fortæller Thyra Grove Krause fra SSI, for der kan jo meget vel også være både en Cluster 6 og en Cluster 7 derude i planetsystemets månesystem af mikrober.

Så vi lukker da lige Nordjylland ned og forvarsler nedlukning i resten af samfundet på grund af en måske uddød variant med ”potentiale”, og på grund af nogle andre virusser, som inden nogensinde har hørt om.

Thyra Grove Krause siger direkte: ”Der kan opstå cluster 6 eller 7, som kan være endnu mere problematiske end cluster 5” (som man altså ikke har kunnet konstatere i en måned, og hvis farlighed er yderst omstridt)

Det er det ”ekstreme forsigtighedsprincip”s logik, som blev indført d. 11. marts.

Det var i øvrigt Grove Krause, som den 27. februar udtalte, at coronaens dødelighed er ”på niveau med dødeligheden for en sæsoninfluenza”. Det var dengang vi havde en sundhedspolitik i landet.

2.

Pressemødet havde også fået besøg af WHO’s Hans Kluge. Men WHO støtter ikke op om de danske myndigheders vurdering af fakta. Af Politikens referat står der følgende: ”WHO ved ikke, om vaccine er truet”.

Så bemærk, Kluge støtter ikke fakta. Derimod støtter han den biopolitiske logik. Han siger nonchalant: ”better safe than sorry”, hvilket jo blot er ekstremisme på engelsk. Han kalder det for ”biosikkerhed”. Kluge støtter politikken og logikken, men ikke substansen.

Det er i øvrigt ikke første gang, at Kluge er kaldt ind fra højbords, når regeringen har problemer. Det samme skete, dengang SSI og SST ønskede at være tilbageholdende med testning imod WHOs ønske.

Dengang kom Kluge også forbi og glattede ud, mens SSI/SST efterfølgende makkede ret overfor biopolitikkens profylaktiske profylakse.

Og nu er Brostrøm jo selv kommet til højbords i WHO, så han har helt mistet ”proportionerne”. Nu handler det alene om biopolitik.

3.

Landets politichef, Torkild Fogde, er begyndt at lyde som en statsminister i stedet for som en politimand. Han uddeler rask væk udskamninger og samfundssind, dog ikke i ydmyghed overfor loven, men derimod i underdanighed overfor politikken, dvs. overfor den ekstreme forsigtighedslogik.

Dette uheldige skifte i politiets holdning kan aflæses i Fogdes ”ros” til minkavlerne, hvis livsværk nu ødelægges uden påviselig saglig eller retlig grund andet end hasteloven, men som får ros for at ”samarbejde”:

”Tusind tak for det samfundssind, I udviser. Jeg får meldinger tilbage om godt samarbejde. Tak skal I have.”

WHO letter på hatten: ”better safe than sorry”, og alle de høje hatte tager cluster 6-99 under armen og flyver hjem til deres kontorer og dashboards.

Politikens referat: https://politiken.dk/indland/art7990909/Ingen-aner-om-cluster-5-corona-fra-mink-er-udd%C3%B8d

DR’s referat: https://www.dr.dk/nyheder/indland/seruminstituttet-bakker-op-om-nedslagtning-vil-undgaa-nye-minkvarianter-af

 

 

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.