Smittede tanker 75, d. 9-14. november

1. Noter til regeringens udkast til ny epidemilov

A. Note 1: Gældende ret

I bemærkningerne til lovforslagets grundlæggende del, dvs. især i bemærkningernes afsnit 3.1. er der en ting, som er mærkelig, synes jeg.

Afsnittet indeholder – hvilket er helt normalt – en redegørelse for “gældende ret” på området.

Men i denne redegørelse for gældende ret refereres der kun til hastelovgivningen fra marts. Men hastelovgivningen havde jo solnedgangsklausul, så kan den uden videre opfattes som “gældende ret”? Det synes jeg ikke.

Så regeringen lader altså undtagelsestilstanden være gældende ret og undgår derved at begrunde sit nye forslag i forhold til den realt gældende ret.

Med mindre jeg har overset noget, så vil konsekvensen være en permanent undtagelsestilstand.

Et eksempel på en konsekvens af denne logik er følgende:

I bemærkningernes afsnit 3.1.1.2 klassificeres coronaen uden videre – endda to gange – som en “almen farlig sygdom”.

Men coronaen blev netop ikke klassificeret som “almen farlig” af Sundhedsstyrelsen i sin tid. Det var jo hele det “problem”, der forårsagede hasteloven d. 12. marts, som betød, at regeringen kunne lave Nedlukning, selvom sygdommen ikke var ”almen farlig”.

Så regeringen tager altså udgangspunkt i undtagelsen, som den gør til gældende ret. Dermed kan regeringen efterfølgende knytte sin nye biokrig, som i loven hedder “samfundskritiske sygdomme”, sammen med coronaen, som ifølge realretten før marts 2020 altså slet ikke er “almen farlig”. Coronaen vil ifølge den reale ret fra før marts derfor ikke vil kunne behandles som en “samfundskritisk sygdom”, hvilket den kan i det nye forslag.

(PS: jeg har ikke læste hele lovkomplekset med bemærkninger, men synes blot at denne iagttagelse var tankevækkende)

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64373

 

B. Note 2: Justitias høringssvar.

Tænketanken Justitia har afgivet høringssvar til regeringens forslag til ny epidemilov.

Justitia mener, at de grundlæggende elementer i hasteloven fra marts blot føres videre i uændret form. Dermed får den eksisterende undtagelsestilstand en permanent karakter.

Det kritiseres især, at regeringen får magt til at definere, hvad der skal klassificeres som “samfundskritisk sygdom”, som jo er den kategori, som giver en regering diktatorisk magt i samfundet.

Justitia kalder derfor lovforslagets indhold for “et stort demokratisk problem.”

Her er det centrale citat:

“Det må anses for et stort demokratisk problem, at det er op til regeringen selv at vurdere, hvorvidt og hvornår der er behov for at udløse så vidtgående beføjelser. Beføjelserne er i vidt omfang de samme, som Folketinget ved hasteændringerne af epidemiloven i marts 2020 overlod til regeringen under forudsætning af indførelse af en solnedgangsklausul, der betød, at de udløber den 1. marts 2021. Vedtages lovforslaget i sin nuværende form, vil Folketinget i vidt omfang gøre regeringens nuværende beføjelser permanente og dermed opretholde det betydelige skred i magtfordelingen mellem Folketinget og regeringen, der eksisterer på området i dag.”

Dertil kommer en række konkrete aspekter af lovforslaget, som Justitia også kritiserer, herunder en nærmest diktatorisk magt over overvågning, forsamlingsforbud, tvangsvaccination, privatliv mm.

 

C. Note 3: tvangstestning på arbejdet

Regeringen har ingen stopklodser på sit udemokratiske raid mod demokrati og samfund og folks selvbestemmelse.

I går fremsatte den i nattens mulm og mørke et nyt indgribende regelsæt, nemlig et lovforslag om corona-tvangstestning på arbejdspladser. En arbejdsgiver kan slet og ret pålægge en ansat at lade sig teste.

Både HK og Ceops er særdeles kritiske. HKs Per Tønnesen taler om at ”sælge sjæl og legeme”, og Cepos’ Martin Ågerup om et ”vidtgående indgreb i den enkeltes liv”. FOAs Mona Striib synes til gengæld ikke, at det gør den store forskel, om der er tvang eller ej.

I karakteristisk stil fremsættes lovforslaget som en hastelov, vel at mærke samtidig med forslaget til ny epidemilov, som vil gøre undtagelsestilstanden fra d. 11. marts permanent.

Hvad bliver det næste?

Links:

Link til lovforslag: https://www.ft.dk/…/lov…/l102/20201_l102_som_fremsat.htm?

BT’s reportage om sagen: https://www.bt.dk/…/ny-hammer-fra-regeringen-bliv…

 

D. Note 4: Modstand mod epidemilov over hele linjen

Det lader til, at ingen partier vil stemme for regeringens forslag til epidemilov, fremgår det af dr.dk’s gennemgang.

Så må vi blot håbe, at der bliver holdt fast i de små partihuse, som jo på en måde har forpligtet sig på lovforslagets mulige realisering via deres tilslutning til Nedlukningen d. 11. marts.

Der er også kritik fra mange organisationer, heriblandt Institut for Menneskerettigheder, Tænketanken Justitia og Lægeforeningen.

Sidstnævnte organisation ser for sig, hvordan lægestanden nu for alvor kan pålægges at bryde lægeprofessionens etiske løfte og sammenhæng.

Berlingske har en fin gennemgang af lovens omfattende koncentration af magt hos den udøvende magt i samfundet.

Links:

DR’s gennemgang af partiernes holdninger: https://www.dr.dk/…/tordner-mod-regeringens-forslag-til…

Berlingskes gennemgang: https://www.berlingske.dk/…/ved-foerste-oejekast-staar…

 

E. Note 5: Sundhedsfaglig og juridisk modstand mod epidemilov

Altinget har bogført en række særdeles kritiske høringssvar til forslaget til en ny epidemilov. Det drejer sig om høringssvar fra følgende organisationer:

Lægeforeningen

Dansk Selskab for Almen Medicin

Dansk Sygeplejeråd

Institut for Menneskerettigheder

Lægevidenskabelige selskaber

Danske patienter

Ældresagen

Alle svarene hæfter sig ved de mange tvangsforanstaltninger, f.eks. tvangsvaccination, som ingen – hverken patienter, sundhedspersonale eller borgere – er interesseret i at deltage i. Det er dejligt at læse, at proportionalitetsprincippet har indfundet sig.

Den mest principielle kritik kommer dog fra Institut fra Menneskerettigheder, som slet og ret stiller det filosofiske spørgsmål ”Hvad er et forsigtighedsprincip?”.

Dette spørgsmål er godt af to grunde:

Den ene grund er, at det af lovforslaget – ifølge Altingets fremstilling – fremgår, at der ud fra et ”forsigtighedsprincip kan fastsættes foranstaltninger, hvor der ikke foreligger evidens eller viden om virkningen”.

I så fald kan en tilfældig magthaver gøre alt, hvad der falder ham ind.

Den anden og beslægtede grund er, at hele Nedlukningen jo hviler på denne ekstreme forsigtigheds absurde filosofi.

Alle Folketingets partier er også imod lovudkastet. Det lærte vi i går. Men kan de holde fast? Jeg spørger, fordi de jo allerede har accepteret ”det ekstreme forsigtighedsprincip”, dengang de stemte for Nedlukningen. De er mærkede.

Imens roser chefen for de væbnede styrker sine folk for effektivt at bistå med eksekveringen af en grundlovsstridig kommando fra den ekstreme forsigtigheds haller.

Biostaten har nu også aktiveret hæren.

Links:

Link til Altingets artikel: https://www.altinget.dk/…/hoeringssvar-til-epidemiloven…

Hærchefens video: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=435194124539329&id=114167169975361

 

2. Situationen i Folketinget, d. 11. november

Efter d. 12. marts, hvor et halveret folketing tilbød sin ukritiske underdanighed til Frederiksen og Heunicke, har der stort set ikke været nogle selvstændige stemmer på Borgen.

Men det er ved at ændre sig.

Efter at Alex Vanopslagh har overtaget taktstokken fra Henrik Dahls ekstremt regeringsaffirmative linje, er der virkelig sket noget hos LA. Vanopslagh skal have et stort tak for den aktion. Og Dahl er endda begyndt at skifte lidt synspunkt er min fornemmelse? Dermed kan hele Cepos-gruppen, som lidt isoleret har stået stærkt på den liberale kritik, få kontakt med deres politiske venner, hvilket er vigtigt.

Og at efter Sofie Løhde har overtaget roret fra Elleman-Jensen, som nu er helt forvirret, er der også sket noget godt hos Venstre. Eva Kjær Hansen er også ekstremt kritisk, og det samme er den tidligere undervisningsminister Tina Nedergaard.

Det har også hjulpet kraftigt på de konservative, at Rasmus Jarlov har overtaget stafetten, men han virker lidt alene?

Disse tre skifte har forårsaget en vældig kraft på den borgerlige fløj.

Pernille Vermund gør det også godt, men hun hænger stadig lidt fast i 11. marts. Heldigvis har hun Lars Boje Mathiesen i sit parti. Han er nok den mest fremtrædende coronapolitiske kritiker på Tinge, så han holder hende på ret kurs.

Det går faktisk også lidt bedre hos DF, efter at partiformanden har taget over, men det er slet ikke nok. Han er alt for pæn.

Udenfor rasler Kristendemokraternes Isabella Arendt med stærke kritiske indlæg, senest på sin JP-blog her i dag, hvor hun har en virkelig skarp analyse af sagen.

Så igen: der er fremgang og samfundssind hos de borgerlige.

Nu skal disse folk bare finde endnu mere sammen om tidens vigtigste spørgsmål og fortsætte som en forstærket undersøgende og kritisk kraft.

Det er dejligt, at der er ved at rejse sig en samlet demokratisk funderet kritik. Men vi mangler i den grad folk fra de andre partier, hvor jeg ikke har kunnet konstatere noget seriøst arbejde med situationens alvor.

Det gælder naturligvis RV, som er bløde som smør uden stemme, men også S, SF og EL, som snarere er hårde som biopolitisk stål. De tror, at sagen handler om sundhedspolitik, hvilket jo er helt til grin. Der er ingen social kritik i den omegn.

Så vi skal have brudt centrum-venstre stålet. Er der nogen, der har en svejser?

Derudover er der naturligvis den folkelige kritik, som har alle mulige dejlige farver.

Vanopsaghs blogindlæg: https://jyllands-posten.dk/…/muligvis-en-stoerre…/

Arendts blogindlæg: https://jyllands-posten.dk/…/lovbrud-bliver-ikke…/

 

3. En ny radikaliseret biopolitisk logik

Det går fint med coronaen, ser det ud til. Der er lave døds- og smittetal osv..

Men det er nu lige meget i Danmark. Altså som i HELT lige meget. Om så alt gik i nul, så var det lige meget.

Hvorfor det?

Jo, fordi vi ikke mere Nedlukker pga tal for den eksisterende corona. Nu Nedlukker vi pga en muligvis eksisterende risiko for, at en mutations-corona kan blive et ny Wuhan. Og vi Nedlukker faktisk også, fordi mutationer, som helt sikkert ikke eksisterer, kunne komme til at eksistere, hvis vi ikke lukkede ned.

Dermed er alt, der eksisterer, ligegyldigt.

En radikaliseret overlæge fra Patienststyrelsen truer – med henvisning til hasteloven fra d.12. marts – med at opsøge folk på deres privatadresser for at tvangsteste dem, selvom der ingen livsfare er. Jeg ved ikke, hvorfor hun kaldes for “en læge”.

Og regeringen er – hvis jeg har forstået det ret – begyndt at slå mink ihjel, før den relevante lov er på plads. Tænk på hvor indgribende en sådan struktur – handling før lov! – er.

Det er profylaksens profylakse.

Dermed har man radikaliseret Nedlukningens i forvejen radikale logik ud over alle grænser.

 

4. Juridisk kollaps 1: Første følelse

Regeringen er gået i gang med at implementere drabet på landets mink uden at have loven på sin side, lærer vi i disse timer. Det er i sig selv tilstrækkeligt til, at regeringen bør afsættes prompte.

Og der er skam ikke engang “bare”, tale om en “fejl”, fremgår det af et interview med fødevareminister, Mogens Jensen, til Altinget. Regeringen brød simpelthen loven, fordi den mente, at sagen hastede.

Regeringen har altså brudt landets lov med åbne øjne og med enorme konsekvenser for mange mennesker. Dermed er der ikke blot en fundamental årsag til at afsætte regeringen, men tilmed en årsag til at retsforfølge ministrene med lovens hårdeste straf.

Hvis regeringen overlever dette, og hvis den overlever det uden et retligt efterspil, så lever vi ikke mere i en retsstat, og regeringens støttepartier er for evigt kompromitteret.

Der har været lidt kritiske pip til højre, men slet ikke nok, hvis man ser på brødens karakter, og Ellemann-Jensen træder bare i vande.

Og hvad med venstrefløjen? Accepterer den disse overgreb på retsstat og demokrati? Sker det er alle overgreb nu mulige. Der findes ikke mere en regel.

https://www.altinget.dk/artikel/regeringen-mangler-lovhjemmel-for-at-kunne-aflive-alle-mink

 

5. Juridisk kollaps 2: Første juridiske reaktioner

Mogens Jensens ministerium sendte i sidste uge en mail ud til alle landets minkfarmere, hvor de blev pålagt at aflive dyrene hurtigt og effektivt. Jeg har læst mailen i sin helhed, fordi den konservative politiker Rasmus Jarlov har lagt den op på sin twitterprofil.

Der er tale om en skarp ordre, som understreger behovet for hurtig og effektiv handling. Der er ingen formildende omstændigheder. Der står ”skal” hele 31 gange på de ca. tre sider, der er detaljerede tidsfrister, og brevet indledes med følgende sætning:

”Regeringen har meldt ud, at alle mink i landet skal aflives af hensyn til folkesundheden. Det er vigtigt, at aflivningen foregår hurtigst muligt.”

Regeringen vidste tilsyneladende, at ordren var ulovligt, men det fremgår på ingen måde af brevet.

Nu siger fødevareminister Mogens Jensen så, at brevet kun var udtryk for en ”opfordring”. Det er så absurd, at det gør ondt. Læs selv brevet og bedøm, hvilken tilstand vores land er i. Det er ingen ”opfordring”. Han pisser direkte på de berørte minkavlere og dermed også på alle landets borgere.

Mogens Jensen siger også, at han ”beklager”, at man ikke har lavet ”klar og tydelig kommunikation”. Men det er også absurd, for brevet er skam lysende klart kommunikeret, vel at mærke som en regelret kommando.

Og Mogens Jensens beklagelse går ikke engang på lovbruddet, men kun på kommunikationen. How low can you go?

Fire førende jurister har allerede nu kritiseret regeringen i særdeles skarpe vendinger. Der drejer sig om følgende:

Jurist, dr. jur., Jonas Christoffersen (Deadline)

Professor fra Syddansk Universitet, Frederik Waage (Information)

Lektor i sundhedsjura ved SDU, Kent Kristensen (Berlingske)

Professor i statsret ved Aarhus Universitet, Jørgen Albæk Jensen (Berlingske)

Både Christoffersen og Kristensen mener direkte, at regeringens aktion er et brud på Grundloven.

En fjerde jurist, professor i forfatningsret ved Københavns Universitet Jens Elo Rytter, er lidt uenig med de andre tre. Han siger faktisk til Information, at regeringen muligvis kan påberåbe sig nødret, men det har den jo netop ikke gjort. Regeringen har tværtimod beklaget sin kommunikation og dens manglende hjemmel, hvorved regeringen de facto fraskriver sig nødretskortet. Dermed bliver Elo Rytter enig med de andre, hvoraf nogen endda taler om grundlovsbrud.

Disse ministre er ikke deres hverv værdigt.

Links:

Brevet til minkavlerne: https://twitter.com/…/status/1325710759234564096/photo/1

Regeringens ”opfordring”: https://ekstrabladet.dk/…/mogens-mink-misere/8359937

Regeringens ”uklare kommunikation”: https://ekstrabladet.dk/…/mogens-jensen…/8360537

To jurister i Berlingske: https://www.berlingske.dk/…/foedevarestyrelsen-har…

To jurister i Information: https://www.information.dk/…/minkavlere-endt-juridisk…

Deadline med Jonas Christoffersen: https://www.dr.dk/…/deadline_-minken-er-blevet-en…

 

6. Juridisk kollaps 3: Flere juridiske reaktioner

Regeringen har foretaget et kæmpeindgreb mod en gruppe af landets borgere uden lovhjemmel og med store konsekvenser. Og hvad værre er: Den har gjort det med åbne øjne, alene med henvisning til en subjektivt opfattet hast.

Berlingske har forelagt sagen for to juridiske eksperter:

Lektor i sundhedsjura ved SDU, Kent Kristensen, kalder direkte regeringens aktion for ”grundlovsstridig”.

Professor i statsret ved Aarhus Universitet, Jørgen Albæk Jensen kalder det for ”et alvorligt indgreb i borgerens liv og velfærd”, som der ”ikke var lovhjemmel” for.

Denne sag handler ikke primært om mink eller corona eller rød og blå blok. Den handler om statens grundlæggende demokratiske struktur. Og den struktur har regeringens forgrebet sig på. Og for hvert minut, resten af det skræmte Folketinget undlader at vælte og sagsøge regeringen, påtager det sig et medansvar for grundlovsbruddet.

https://www.berlingske.dk/politik/foedevarestyrelsen-har-grundlovsstridigt-beordret-minkavlerne-til-at-slaa

 

7. Juridisk kollaps 4: Endnu flere juridiske reaktioiner

Professor i Jura, Frederik Waage fra SDU, er interviewet i Politiken. Waage forklarer ved hjælp af nedenstående citater omfanget af regeringens totale kollaps:

“Der er tale om en af de mest indgribende dispositioner i nyere Danmarkshistorie.”

“Det er måske det mest alvorlige indgreb i borgernes og erhvervslivets retsforhold i nyere Danmarkshistorie.”

“Helt grundlæggende så handler det her om ikke at sætte sig uden for demokratiet. Det mest fundamentale princip i retsstaten er legalitetsprincippet. Alle de dispositioner, som det offentlige skal foretage, skal have hjemmel i lov.”

»Statsretligt kan man sige fuldstændig klart, at de (minkavlerne, TR) er ikke forpligtet til at aflive nogen som helst mink nu. Det er regeringens ansvar at etablere et lovgrundlag. Man kan ikke forlange, at avlerne går ud og afliver dyrene, særligt ikke når man ikke kan få flertal for en hastebehandling af det i Folketinget«.

Det er også værd at bemærke, at Waage trækker en direkte tråd fra den aktuelle sag til Nedlukningsfilosofien, som blev indstiftet d. 11. marts i form af det “ekstreme forsigtighedsprincip”. Det er herfra, at alting stammer:

»På mange måder er det et ekko af, hvad der skete i marts måned, når man nu står over for noget helt nyt igen, og så er automatreaktionen at gøre noget meget hurtigt”

Endelig siger han om regeringens mulighed for at påberåbe sig nødret:

»Det er åbenbart ikke så akut, så man kan få et flertal i Folketinget til at hastebehandle sagen, og når det ikke er det, så er vi jo ikke ude i en nødretssituation. I øvrigt har cluster-mutationen været kendt i flere måneder. Påberåbelsen af nødret ville kræve mere klar videnskabelig dokumentation«.

Waage har tidligere sagt, at regeringens håndtering af sagen strider imod grundloven.

https://politiken.dk/indland/art7993586/%C2%BBDet-her-er-jo-en-misforst%C3%A5else-der-ikke-m%C3%A5-kunne-ske%C2%AB

 

8. Juridisk kollaps 5: Statsministerens udtalelse

I dagens spørgetime om minkskandalen siger statsministeren følgende ifølge BTs referat:

“Jeg må være ærlig at sige, at når jeg som statsminister træffer den beslutning, så har jeg ikke fantasi til at forestille mig, at der ikke er hjemmel til at træffe beslutningen.”

Så statsministeren laver et totalindgreb og ødelægger et helt erhverv på få dage uden at kunne forestille sig, at der kunne være en eller anden lov, f.eks. Grundloven, som lige skulle vendes i skuffen?

Det er så dybt ukvalificeret, at jeg snart ikke ved, hvad jeg skal sige. Jeg tror det ikke over en dørtærskel, må jeg indrømme. Hun er besat af det ekstreme forsigtighedsprincip og dets effekt. ja, hun er denne effekt i personificeret form.

Hun må gå af.

https://www.bt.dk/politik/live-presset-mogens-jensen-var-i-samrad-om-minksituationen

 

9. Juridisk kollaps 6: Støjberg eller Frederiksen? Brud eller overgreb?

Flere iagttagere har sammenlignet regeringens lovbrud med Inger Støjbergs mulige ditto. Der er imidlertid tale om kvalitativt helt usammenlignelige situationer efter min mening.

Støjbergs formodede lovbrud er knyttet til en konkret regel, og den demokratiske stats institutioner arbejder nu på en afgørelse. I den forstand bekræfter Støjbergs aktion demokratiets og reglens eksistens.

Regeringens aktuelle lovbrud er derimod et overgreb på reglerne som sådan, dvs. et opgør med retsstatens institutioner. Det skyldes, at lovbruddet har rod i en undtagelsestilstand, som er uendelig, og som blev indstiftet d. 11. marts. Det er denne undtagelsestilstand, som i Mette Frederiksens selvforståelse legitimerer lovbruddet. Lovbruddet opfattes altså som en legitim fejl, som blot kræver en beklagelse og en redegørelse, selvom det er en del af en total undtagelse.

Derfor er der i den aktuelle sag tale om et overgreb på demokratiets og reglens eksistens, snarere end et brud på en konkret regel.

Støjberg har derfor brudt en regel, mens Frederiksen har forgrebet sig på regler som sådan.

 

10. Juridisk kollaps 7: En uge med Mogens Jensens ekstreme forsigtighed

Sidste tirsdag vidste Mogens Jensen godt, at det var ulovligt at kommandere aflivning af minkene. Han mente blot, at det var vigtigere at skynde sig end at følge loven, skrev han i Ekstrabladet.

Om fredagen sendte hans ministerium et langt og totalt ufølsomt kommandobrev til minkfarmerne med 30x”skal” og med udførlige bonusordninger, hvis de skynder sig hurtigt nok med aflivningen.

Om lørdagen vidste Jensen så alligevel ikke, at han havde brudt loven, selvom han havde vidst de fire dage før? Han fik det pludselig at vide af en eller anden, så nu vidste han det. Men han sagde ikke noget til minkavlerne om det, så de myrdede bare videre i trist tro.

Om mandagen får Jensen igen at vide, at han har brudt loven, denne gang af offentligheden. Først siger han, at han allerede vidste det tirsdagen forinden, men senere siger han, at han slet ikke vidste det, men at han “beklager”, og at han selv vil stå for en “redegørelse”. Han siger også, at hans kommandobrev blot var en ”opfordring” og at der har været noget, som han kalder for ”uklar kommunikation”.

Og tirsdagen efter den første tirsdag sender han så et nyt langt brev til minkfarmerne. Det er næsten enslydende med den første kommando, men der står lige “opfordring” én gang i starten. Der tales også meget håndfast om ”regeringens ambition”, som om minkfarmerne var ansat i ministeriet. Der står stadigvæk ”skal” 30 gange.

Har jeg forstået det rigtigt? For hvis jeg har, så har jeg ikke forstået noget.

Link til brevene: http://www.thomasaastruproemer.dk/foedevarestyrelsens-to-breve-til-minkavlerne.html

 

11. Juridisk kollaps 8: EU’s retskommissær vil monitorere Danmark

EU-kommissær, belgieren Didier Reynders, som er ansvarlig for retsområdet, giver den danske regering en solid reprimande for dens aktuelle brud på Grundloven og på europæiske retsprincipper. Han siger følgende ifølge Politiken:

”Generelt har det været nødvendigt for medlemslandene at tage ekstraordinære og øjeblikkelige beslutninger under pandemien. Men for alle beslutninger gælder det, at de skal være nødvendige, forholdsmæssige, og at de skal være inden for lovens rammer.”

Reynders har derfor meddelt Folketingets Europaudvalg, at han nu vil ”monitorere” Danmark.

Kilde: Elisabet Svane: ”EU-kommissær vil følge minksag nøje”, Politiken d. 14. november.

https://politiken.dk/udland/art7997567/EU-kommiss%C3%A6r-vil-f%C3%B8lge-den-danske-minksag-n%C3%B8je

 

12. Fagligt kollaps 1: Wuhan i Thisted

På pressemødet d. 4. november, hvis dominerende emne var Cluster 5-mutationen, sagde Kåre Mølbak ifølge Information følgende:

“Worst case-scenariet er, at vi får en helt ny pandemi med udgangspunkt i Danmark.”

Og statsministeren supplerede, uden at Mølbak korrigerede, med følgende:

”Vi har et ansvar for resten af verden, og derfor skal vi tage situationen ekstremt alvorligt.”

Statsministeren erklærede derfor, at man skulle aflive alle landets mink. Der var ingen forbehold, heller ikke af juridisk art.

Kåre Mølbak understøttede derfor hele sin egen og statsministerens logik og begrundelse aktivt på alle måder.

Dagen efter sendte Fødevarestyrelsen en utvetydig kommando ud til alle minkavlere om at aflive minkene hurtig og effektivt.

Efterfølgende viser det sig, at Cluster 5 med stor sandsynlighed slet ikke eksisterer mere, hvilket Kåre Mølbak ligefrem bekræfter i dagens Politiken.

Og Mølbak siger nu, også i dagens Politiken, at det der med “Cluster 5” mest er noget, som politikerne har kørt op. Cluster 5 har fået ”al for stor vægt”, og det er ”et politisk spørgsmål”, fortæller han.

Men det kan jo ikke passe, for han har jo lige sagt, at Cluster 5 risikerer at starte ”en helt ny pandemi med udgangspunkt i Danmark”. Det er da at køre det op, ikke sandt? Især når det nu ikke passer.

En anden forsker fra den ekstreme forsigtigheds land, Hans Jørgen Kolmos fra SDU, supplerer i Information fra d.5. november med Cluster 5-logikken, og han er jo heller ikke politiker.

I SSIs seneste omtale af sagen fra d. 5. november lægges desuden i høj grad vægt på Cluster 5.

Så den centrale begrundelse for aflivningen kritiseres altså af Kåre Mølbak at være udtryk for politisering, selvom han selv i høj grad har bidraget til det, som altså efter hans mening altså er politisering.

Efterfølgende har det også vist sig, at selve beslutningen og den ledsagende kommando var dybt ulovlig.

Mogens Jensen er færdig. Mette Frederiksen forsøger at køre lav profil, men hun har et ligeså stort – om ikke større – ansvar, så hun kan heller ikke fortsætte, hvis der er ret i landet. Det var jo Frederiksen, der stod for den oprindelige ulovlige kommando, og hun har nu tilmed bygget sin begrundelse på sand.

Links:

Kåre Mølbak i Politiken, d. 10. november: https://politiken.dk/…/%C2%BBDet-er-mere-i-det…

Kåre Mølbak og Hans Jørgen Kolmos i Information, d. 5. november: https://www.information.dk/…/myndighederne-frygter…

SSI, d. 5. november: https://www.ssi.dk/…/nyheder/2020/mutationer-i-minkvirus

 

13. Faglige kollaps 2: Eksperter: Cluster5 er ikke farlig, og Nordjylland bør ikke Nedlukkes

Fire fremtrædende eksperter i alle de fine ord undsiger nu – efter at have studeret SSIs cluster5-data – direkte SSI. De mener, at cluster5 ikke udgør nogen risiko for fremtidige vaccine, og de mener heller ikke, at der er grundlag for at lukke Nordjylland ned.

De fire eksperter er følgende:

Jens Lundgren, professor i infektionsmedicin på rigshospitalet

Søren Riis Paludan, professor i virologi ved Aarhus Universitet

Thomas Laustsen, lektor på Institut for Immunologi og Mikrobiologi ved Københavns Universitet

Lars Østergaard, professor og ledende overlæge ved Aarhus Universitetshospital,

SSI’s Tyra Grove Krause kan ikke svare for sig. Hun giver kritikerne ret i substansen, og taler så videre om ”yderligere undersøgelser” og om et ”forsigtighedsprincip”. Hun er klar til at gå langt videre, tyder det på. Hun og hendes organisation er dybt politiseret.

Hele Nedlukningen fra sidste onsdag – både af Nordjylland og af minkfarmene – er derfor bygget på biopolitisk sand.

Nedlukningen har ingen hjemmel i lov, og den har ingen begrundelse i sundhedsvidenskabelige data.

Det handler ikke kun om Mogens Jensen, det handler om statsførelsen og om landets politiske organisation som sådan.

https://www.dr.dk/nyheder/indland/eksperter-efter-ny-ssi-rapport-intet-tyder-paa-omdiskuteret-virusvariant-udfordrer

 

14. Fagligt kollaps 3: WHO undsiger den danske regering

WHO talskvinde, dr. Margaret Harris, siger nu – på linje med en række danske eksperter -, at cluster5 slet ikke er farlig:

“Den globale risiko, der er forbundet den nye minkrelaterede variant, anser vi for at være meget lav. Helt bestemt”

Og det der med aflivninger vil hun ikke rigtig blande sig i. Det må de lokale samfund selv rode med, på den måde der nu engang er bedst for helheden, heriblandt de “berørte mennesker”, som hun siger.

Men hvorfor er Nordjyderne så buret inde? Og hvorfor går Danmark langt over den globale streg ift aflivninger af dyr? Og hvorfor får regeringen lov til at gennemføre alle sine vilde aktioner uden hjemmel og imod både Grundloven og proportionalitets-princippet?

Svaret er: d. 11. marts.

Det var den dato, hvor landet skiftede statslogik fra demokrati til biodiktatur, dvs. en uendelig undtagelsestilstand og en uendelig profylakse. Og det er denne sidstnævnte tilstand, der nu langsomt men sikkert sætter sig igennem overalt. En gang imellem er der lige lidt ventetid, og måske er der også lige et eksperiment i Silkeborg eller Nyborg, men efterfølgende klør man på igen i den nye logiske ubønhørlighed.

Der er kun et svar, og det er at afsætte regeringen, nedlukke Nedlukningen og at vende tilbage til det proportionalitetsprincip, som var anbefalet bredt af danske myndigheder, herunder Sundhedsstyrelsen og SSI, før d. 11. marts.

https://nyheder.tv2.dk/2020-11-11-det-er-ikke-vores…?

 

15. Fagligt kollaps 4: Den detroniserede chefideolog

Professor fra SDU Hans Jørgen Kolmos er den nye chefideolog for den ekstreme forsigtighed. Han var allerede d. 4. november fortaler for den Cluster5-Wuhan-logik, som samme dag sendte Nordjylland i fængsel.

Wuhan-logikken blev også fremført af regeringen og af SSI, endda på et engelsksproget pressemøde, og Storbritannien lukkede grænsen for danske besøgende. Regering og SSI stod sammen om det store skræk-drama.

Pludselig holdt clusteren op med at eksistere, og der skortede på den faglige opbakning.

Og nu er det som om, at cluster5 aldrig har været nævnt? Der tales uden om af både Tyra Grove Krause og Kåre Mølbak, og selvfølgelig også af regeringen.

DR’s detektor har en fint tjek af Krauses forsøg på at fortie sagen i en artikel fra i dag, hvor journalisten endda kun nævner SSI’s vurderinger fra d. 3. november og ikke den mere udførlige cluster 5-omtale fra d. 5. november eller opsamlingen fra d. 10 november.

Krause arbejder, ligesom Mølbak i Politiken, med “det har jeg aldrig sagt”-strategien, selvom det tydeligvis ikke passer. Der skal lægges låg på, selvom clusteren var årsag til al det vilde hastværk, som jo resulterede i et eklatant Grundlovsbrud, som regeringen endda forsvarede med reference til den nye floskel “folkesundheden”, i hvis navn man åbenbart kan omdanne samfundet til et diktatur.

Selv den detroniserede ideolog, professor Allan Randrup Thomsen, som siden marts ellers har pushet forsigtighedsideologien til ekstremerne, mener, at regeringen i Mink-sagen har handlet alt for hurtigt og overoverilet. Et synspunkt han også fremførte i Debatten i går, og som han deler med virkelig mange eksperter.

Og hvis selv Randrup Thomsen begynder at tale om overreaktion, så ved man helt 500% sikkert, at der er tale om en megamastodontvanvidsoverreaktion.

På dagens pressemøde om sagen kunne Brostrøm endda tilføje, at smittetrykket i Nordjylland, som aldrig var særligt højt, allerede var på vej ned, vel at mærke FØR de drastiske tiltag blev indført.

Men hele verden blev da lige orienteret om, at Fjerritslev var Wuhan.

Links:

Interview med Kolmos og Randrup Thomsen: https://avisendanmark.dk/…/professor-danmark-risikerer…

SSI-risikovurdering d. 3. november: https://files.ssi.dk/Risikovurdering-human-sundhed-ved…

SSI om cluster5, d. 5. november: https://www.ssi.dk/…/nyheder/2020/mutationer-i-minkvirus

SSI-opsamling om cluster5, d. 10.november: https://www.ssi.dk/…/ssis-deling-af-data-om-cluster-5…

Hudfletning af Tyra Krause: https://www.dr.dk/…/detektor-ssi-chef-afviste-have…

ECDC’s rapport om cluster5: https://www.ecdc.europa.eu/…/detection-new-sars-cov-2…

 

16. Fagligt kollaps 5: ECDC imod regeringen

ECDC mener ikke, at mink er en ”alvorlig trussel mod folkesundheden”:

Statens Serum Institut mener i dets rapport fra d. 3. november, at minkproduktion er en ”alvorlig trussel mod folkesundheden”, hvilket afstedkom national masseslagtning af mink og Nedlukning af Nordjylland.

Det europæiske center for kontrol og forebyggelse, ECDC, har pr. d. 12. november fremlagt dets vurdering af farligheden ved minkfarme i almindelighed og af cluster5.

ECDC foreslår hverken Nedlukninger eller aflivninger. Her er de centrale konklusioner:

 

i) Smitsomhed:

Vi får at vide, at coronavarianater fra mink “do not appear to be more transmissible than other circulating SARS-CoV-2 variants.”

Og man supplerer:

“On the basis of the evidence available, the probability of infection with mink-related variantstrains is assessed as low for the general population, moderate for the populations in areas with a high concentration of mink farms and very high for individuals with occupational exposure.”

Så mink-corona er altså ikke mere smitsom, og bestemt ikke en ”alvorlig trussel mod folkesundheden”, som SSI og regeringen mener. Tværtimod er risikoen decideret “low for the general pulic”.

 

ii) Farlighed:

Mink-corona er heller ikke mere farlig. Det fremgår af følgende:

“Patients reported to be infected with mink-related variants, including the Cluster 5 variant in Denmark, do not appear to have more severe clinical symptoms than those infected with non-mink-related variants”

Så folk bliver ikke mere syge af mink-corona.

 

iii) Cluster5

Man har ikke kunnet konstatere nogen konkret fare ved denne særlige mutation.

 

iv) Respons:

I den systematiske og konkluderende opremsning af relevant respons fremhæves almindelige tiltag, som kontrol og tests, men hverken aflivning af mink eller generelle Nedlukninger.

Helt til sidst står der, nærmest som en tilføjelse, at myndighederne kan ”consider” aflivning af mink, men kun fra smittede farme.

Summa summarum: Der er ifølge ECDC intet grundlag for at masseslagte mink eller for at Nedlukke en region.

Men på gårsdagens pressemøde henviste man til ECDC som støtte for sine tiltag. Det er ikke i orden. Det er “ekstrem forsigtighed” i aktion.

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/RRA-SARS-CoV-2-in-mink-12-nov-2020.pdf

 

17. Nordjyderne i uretmæssigt fængsel

Nu hvor selv Mølbak siger, at cluster5 både er ufarlig og ikke eksisterende, samt at den først og fremmest er et resultat af politisering, så må regeringen åbne Nordjylland, som jo i så fald er lukket helt uden grund.

I modsat fald skal man lukke hele Danmark og hele verden, hvilket vil være den logiske konsekvens af Nedlukningens filosofi.

Regeringen må derfor påtage sig eller pålægges det fulde ansvar for den uretmæssige lukning af en hel landsdel. Og det er vel at mærke ikke kun fødevareministeren, men snarere regeringen som sådan, der er ansvarlig.

Så først dræber man mink uden lov, og bagefter lukker man livet uden grund.

Og samtidig sejler løgnene og de udemokratiske udtalelser rundt, så der snart ikke er en ledig bølge i Kattegat.

https://www.berlingske.dk/samfund/partier-presser-paa-for-genaabning-af-nordjylland-vi-ser-jo-ingen-cluster

 

18. Next stop Vestegnen?

Regeringen lufter nu ideen om at udvide sin enevældige magt og ekstreme ideologi til Vestegnen, hvor kroppene skal tvinges ind under undtagelsestilstandens biopolitiske formel, ligesom det pt. sker i Nordjylland.

Logikken er endeløs. Men de relevante borgmestre er totalt affirmative. De støtter overgrebene uden at pippe og har dermed mistet al politisk legitimitet, som jeg ser det.

https://www.berlingske.dk/samfund/minister-varsler-restriktioner-paa-vestegnen-men-borgmestre-ved-ikke

 

19. Lav forekomst af smitte og lav forekomst af farlighed

Ifølge SSI er der tale om en ”lav forekomst af smitte”, når det såkaldte kontakttal svinger omkring 1.

På SSI’s hjemmeside står der følgende:

”I en epidemisituation med lav forekomst af smitte vil svingninger omkring 1 være forventeligt”

Kontakttallet har hele tiden svinget omkring 1 og i denne uge er det decideret under 1, nemlig hhv 0,8 og 0,9 (det måles på to måder).

Derfor er der altså ”lav forekomst af smitte” i samfundet, og det har der været længe.

Den såkaldte positivprocent er også kraftigt faldende, og den har faktisk på intet tidspunkt siden ”genåbningerne” i april og fremefter været høj.

Dertil kommer, at nærmest ingen dør, at mange slet ikke bliver syge, at mest unge bliver smittede, at folk er indlagt i kortere tid osv., og at den generelle dødelighed for folk under 60 er stort set nul.

I nærværende coronasæson, der ligesom influenzasæsonen startede d. 1. oktober, er der døde 100 mennesker med Corona, altså over næsten 1½ måned. Det er intet. På en almindelig måned dør der ca. 4300 personer.

Sundhedsmyndighederne mener heller ikke, at der er tale om en ”alment farlig sygdom”, det lærte vi i marts.

Men regeringen lukker alligevel folk inde i små fængsler. Det skyldes, at regeringen tilbage i marts omdannede coronaen til en “alment farlig sygdom”, stik imod sundhedsmyndighedernes anbefaling.

Så “lav forekomst af smitte” giver drakoniske samfundsnedlukninger og Grundlovsbrud.

Denne modstrid mellem realitet og politik er fascinerende fra et politologisk perspektiv, men skræmmende fra et demokratisk ditto.

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.