Smittede tanker 78, d. 5-9. december

1. d. 5. december: I den ekstreme forsigtigheds verden

I Socialdemokratiet arbejder man med scenarier, der taler om 600.000 coronadøde. Dette vanvittige estimat indgik ifølge Ekstrabladet direkte i begrundelsen for den panik, der førte til den grundlovsstride minkaflivning, som jo fandt sted nærmest fra dag til anden.

Her er Jeppe Bruus’ sætning fra Folketingets talerstol:

“600.000 danskere er i risiko for at dø af corona. 600.000. Og mange flere i risiko for at få alvorlige følger”.

At man kan udtale dette siger noget om tilstanden i den “ekstreme forsigtigheds verden”, som nu tvinger landet i knæ.

Samtidig melder den norske sundhedsstyrelse, at anden sæson af coronaen har en dødelighed på 0,12%, hvilket er latterligt lidt. Om så halvdelen af Danmark blev smittet, så ville der kun dø 3000 mennesker, og det er jo ikke det samme som “600.000”. De mellemliggende 597.000 fiktive lig er forskellen på demokrati og biostat.

Og Brostrøms forgænger som direktør i Sundhedsstyrelsen, Else Schmidt, registrerer samme forskel, når hun siger:

“Viljen til at bruge magt står slet ikke mål med sygdommens alvorlighed”

Men i omegnen af regeringens skrækverden, skal juleaften coronaficeres, man skal bære mundbind i private hjem, og man kan nedlægge hele erhverv overnight. Ja, man kan gøre “alt” i stedet for “noget”.

Links:

De socialdemokratiske udmeldinger om dødelighed: https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/efter-en-uge-s-traekker-vild-corona-paastand-tilbage/8388662

Norske estimat over dødelighed: https://www.nettavisen.no/…/fhi…/s/12-95-3424055092

Indlæg af Else Smith i Altinget: https://www.altinget.dk/artikel/eksdirektoer-i-sundhedsstyrelsen-viljen-til-at-bruge-magt-staar-slet-ikke-maal-med-sygdommens-alvorlighed

Om mundbind i privaten: https://www.bt.dk/…/professor-opfordrer-til-at-bruge…

Statsministeren og julen: https://www.dr.dk/…/mette-frederiksen-vi-kan-ikke-danse…

 

2. d. 5. december: Juridisk kollaps: Lovbruddets mønster

En såkaldt corona-taskforce, som er nedsat af DJØF, har undersøgt regeringens forsøg på at intimidere Grundlovens §3 (magtens tredeling) tilbage i foråret, da regeringen prøvede at fjernstyre landets domstole.

Det er ikke opløftende læsning, og hele processen minder meget om minksagen: Først kommer der en hyperkæmpe-ordre, som ryster hele systemet, men som regeringen efterfølgende frasiger sig ansvaret for, mens ingen fra det nedre lag siger fra. Til sidst kan regeringen skyde skylden på de instanser, som blot har fulgt den nye biostats ordre, som jo kommer fra skrækkens tåger, selvom både regering og instans udgør en organisk organisme.

Så den ekstreme forsigtighed agerer i et lovtomt rum, hvor den sætter sine egne ordrer og standarder, som den så efterfølgende skyder skylden på andre for ikke at sige nej til.

En lignende situation så vi, da regeringen forsøgte at styre medierne tilbage i marts. Det førte til nedlæggelse af DR-debatten og Orientering tilbage i marts, og her var DR’s ledelse og fremtrædende journalister var helt uden rygrad. Det følger samme logik.

Det er helt klart et mønster, en særlig statslig ånd i ånden.

https://www.berlingske.dk/danmark/danske-domstole-blev-taget-paa-sengen-nedlukning-udfordrede-grundloven

 

3. d. 6. december: Juridisk kollaps: Livet i Ordrens verden

Politikens og BT har nogle virkelig gode reportage fra livet i Ordrens verden. Artiklerne demonstrerer, hvordan alle instanser har arbejdet sammen i dybden, samtidig med at alle undviger ansvaret: Her er nogle hovedpunkter:

 

A. Politikens hovedreportage om regeringens og Justitsministeriets rolle:

1.

På mødet i Koordinationsudvalget d. 3. november drøfter man to næsten ens mink-scenearier. Det ene handler om at aflive alle mink undtagen avlsdyr, og det andet handler om at lukke minkerhvervet som sådan. Man diskuterer hjemmelsproblemerne ved begge løsninger.

Herefter vælger man en tredje løsning, som er ENDNU mere vidtgående end det første scenarie, nemlig aflivning af alle mink inklusiv avlsdyr.

Og bemærk: Man drøftede sagen med mundene. Det var ikke gemt væk i et bilag.

Og nu vil regeringen have landets borgere til at tro, at dens centrale ministre ikke vidste noget eller handlede i god tro. Det er helt ude i skoven.

2.

Allerede næste morgen lægger Justitsministeriet – som ellers i flere måneder havde ment, at der helt klart var hjemmelsproblemer – pludselig pres på Fødevareministeriet med en helt ny og alternativ fortolkning af ”lov om dyr”.

Fødevareministeriet accepterer fortolkningen i al hast og skriver den direkte ind i Mogens Jensens talepapir, hvis nu en journalist skulle spørge til hjemlen. Kort sagt, alle ved, at der er ikke er hjemmel og alle arbejder sammen helt nede i detajlen.

3.

Få timer senere fortryder Fødevareministeriet og sender en latterlig lille mail til Justitsministeriet for at redde skindet. Men der sker ingenting, angiveligt pga. det ulovlige hastværk – det er få timer før pressemødet d. 4. november. Mailen modtages faktisk i Justitsministeriet, men de henviser blot til en ”kontaktperson”! Det er statslig opløsning på den store klinge.

4.

Professor Frederik Waage er meget kritisk, men det er professor Sten Bønsing ikke. Bønsing har ellers tidligere været på Waages hold, men i de sidste par uger har han virkelig ageret biopolitisk støtte for det juridiske kollaps.

 

B. BT om Statsministeriets aktive rolle:

BT kunne i går berette, hvordan statsministeriet også har haft snablen dybt nede i Mogens Jensens forsøg på at forklare sig og dermed har været bekendt med hjemmelsproblemet. Læs selv mere i linket.

 

C. Politiken om SSI og Fødevarestyrelsen

I lovbemærkningerne til den kommende minklov står der, at aflivningen blev anbefalet af SSI. Men SSI og Kåre Mølbak siger nu, at de ikke anbefalede noget. SSI foreslår derfor, at der ændres i lovbemærkningerne.

Men fødevareminister Rasmus Prehn vil ikke ændre noget, for så skal han også rette i ”de tilsvarende bestemmelser” i selve loven, siger han. Øhh.. ja!

Vi får heller ikke at vide, hvilket ”bestemmelser” Prehn tænker på; bestemmelser som altså bygger på en fejl, men som Prehn altså alligevel vil opretholde?

En anden ting er, at disse ”bemærkninger” jo kommer til at være udgangspunkt for rettens fortolkninger af loven, og at den fremtidige fortælling nu vil være, at aflivningen skete på opfordring fra SSI, selvom det altså ikke passer. Men det er Prehn og regeringen åbenbart totalt ligeglade med.

 

D. Rigspolitiet

Endelig vil jeg minde om Berlingskes fine gennemgang af Rigspolitiets rolle i hele Nedlukningensideologien. Her fremgår det tydeligt, hvordan Rigspolitiet også er en del af Ordrens liv i stedet for retsstatens og demokratiets.

Dertil vil jeg nævne, at Thorkild Fogde allerede d. 17. marts mente, at coronaen var af en karakter, som retfærdiggør suspension af både Grundlov og menneskerettigheder. Dermed blev han en del af Ordren.

Links:

Politikens reportage, d. 6/12: https://politiken.dk/…/Der-l%C3%A5-to-l%C3%B8sninger-p…

BT’s omtale af Statsiministeriets ageren: https://www.bt.dk/…/fortrolige-mails-afsloerer-mogens…

Politiken om SSI’s høringssvar, d. 6/12: ikke på nettet endnu

Berlingskes omtale af Rigspolitiets rolle: https://www.berlingske.dk/…/han-har-staaet-skulder-ved…

Thorkild Fogde d. 17. marts om Grundloven: https://www.stm.dk/…/pres…/pressemoede-den-17-marts-2020

 

4. d. 8. december: Iagttagelser fra Ordrens statistiske indre: Refleksioner over SSI’s risikovurderinger

1.

SSI skriver følgende om det såkaldte kontakttal:

”I en epidemisituation med lav forekomst af smitte vil svingninger omkring 1 være forventeligt.”

Kontakttallet opgøres på to måder, som pt viser hhv. 1,2 og 0,9.

Deromkring har de ligget i lang tid. Det svinger omkring 1. Det vil sige, at der er ”lav forekomst af smitte”.

2.

Jeg husker tydeligt SSI’s ”matematiske modeller” om risici ved genåbningen i foråret. Det var 100-vis af % for høje. Det kaldes den ”ekstreme forsigtighed”.

Nu har man igen – i både et kort og et langt notat – lavet en fiks lille fremskrivning, denne gang frem til jul, og igen vælger den værst tænkelige af alle grafer.

Men selv ifølge denne worst-case graf, så vil der kun være 3500-4000 smittede om dagen i slutningen af december, hvis man ikke gør noget. I dag er ca. 2000 smittede pr. dag.

Men 4000 er jo ingenting? Og så i en vintermåned. Ingenting vil blive belastet af det tal.

twitter.com skrev SSI i går om samme emne:

”I en fremskrivning af epidemien frem til den 23. december peger SSI på, at epidemien kan nå et niveau på eller over det hidtidige toppunkt omkring 1. april. SSI anbefaler yderligere restriktioner for at begrænse smitte.”

Vi ender altså omkring niveauet for d. 1. april. Men dengang var ingenting presset. Der var respiratorer langt ud i den galaktiske evighed, kurven var grøn som græs, dødstallet 100% normalt, og Sundhedsstyrelsen havde sagt, at den kunne klare selv ’italienske tilstande’.

Men hvorfor ”anbefaler” man så ”yderligere restriktioner”?

3.

I SSI’s lange risiko-notat har man også regnet på effekten af nedlukningerne rundt omkring i Europa. SSI skriver, at effekten af en Lockdown er på ca. 20%. Men 20% er jo latterlig lidt, hvis man ser på de enorme omkostninger, der har været.

F.eks.: Hvis prognosen siger 4000 smittede, så vil en nedlukning betyde 3200 smittede. Det er jo rystende lille reduktion af noget, som i forvejen var småt, ikke mindst hvis man tager den politiske reaktion i betragtning.

Utroligt at nogen europæer finder sig i det.

4.

SSI’s nye direktør hedder Henrik Ullum. Det var ham, der stod for den analyse, der viste, at mundbind ingen effekt har. Men han anbefalede alligevel mundbind, bare sådan lige for en sikkerheds skyld.

Ullum falder godt ind i Mølbaks matematiske overdrivelser. Mølbak ville også forhindre børn i at lege sammen. Det må vi aldrig glemme.

5.

Sygdommen er totalt ufarlig for børn og unge og også for voksne. Kun 29 personer under 60 år er døde siden marts. I 2018 døde der 260 af influenza under 65 år.

Men alligevel er det børn og unge, der skal lide, både ved alle mulige slags aflysninger og ved at være reduceret til et liv som smittebærer. Tænk hvilket ansvar og skam, de gamle nu må føle, forårsaget af regeringen og folketinget misrøgt af proportionalitetsprincippet.

Og sygdommens farlighed er endda yderligere kraftigt reduceret her i efteråret. De norske sundhedsmyndigheder vurderer dødeligheden til helt nede på 0,1%, dvs. svarende til en influenza, og indlæggelserne er korte og behandlingen forbedret. Samme typer meldinger kommer fra de danske behandlingssteder.

Nu vil jeg forlade “ordrens indre” igen, men tak for besøget. Beklager hvis jeg tager fejl i det hele, men jeg tåler kun at opholde mig i dette rum i kort tid af gangen, så jeg kan jo have overset noget.

Links:

SSI-kontakttal: https://covid19.ssi.dk/…/ugentlige-opgorelser-med…

SSI-risikovurdering frem til jul: https://www.ssi.dk/…/risikovurdering-af-den-nationale…

SSI-risikovurdering inkl. Nedlukningsanalyse: https://covid19.ssi.dk/…/notat-om-effekten-af…

 

5. d. 9. december: Interview med lektor Christian Kanstrup Holm: ”Det nytter ikke noget at lukke skoler ned”

Lektor virologi ved Aarhus Universitet, Christian Kanstrup Holm, blev i går aftes interviewet til TV2-øst om effekten af at lukke børnehaver, skoler og uddannelsesinstitutioner.

Holm siger, at det ved man skam ”en masse om”, og at der absolut ingen evidens er for, at disse lukninger skulle nytte noget som helst.

Her er Holms udtalelser i indslaget, som starter i udsendelsens minut 11.30:

Interviewer: Ved forskningen noget som helst om, hvorvidt det virker at lukke skolerne ned?

Holm: “Ja, det gør vi faktisk. Vi ved faktisk generelt meget lidt om, præcist hvordan virus spredes i samfundet, her. Men lige præcis omkring skolerne, der ved vi faktisk en masse.

Jeg har en rapport med her, som der jo ikke lige er tid til at læse igennem, men den samler altså alle de studier, der er lavet i hele verden, og prøver at finde ud af hvad er op og ned i det her.

Og konklusionerne i de her studier er faktisk ret klokkerene:

Eleverne i skolen smitter ikke hinanden. Og de smitter faktisk heller ikke deres lærere.

Faktisk så er børn i skolealderen utrolig dårlige til at transmittere smitte. Vi ved ikke helt, hvorfor det er sådan. Men de har sammenlignet forskellige lande, nogle der har lukket skoler ned, og nogle der ikke har. Og der er altså ikke forskel på, hvor meget børn bliver smittede.”

Den let chokerede vært spørger så:

“Så der er simpelthen ikke noget evidens – eller der er ikke noget bevis for –, at det at lukke en skole, i sig selv forhindrer virus i at sprede sig. Hvorfor gør man det så?”

Og Christian Kastrup Holm svarer:

“Ja, jeg vil faktisk gå længere end det. Der er faktisk bevis for at sige, at det ikke nytter noget. Så bevisbyrden er rimelig klokkeklar her. Det nytter ikke noget, at lukke skoler ned. Det er åbenbart ikke der, børn smitter hinanden.

Så hvorfor gør man det? Jamen, det synes jeg, I må spørge politikerne om. Jeg går ud fra, at de har læst de samme rapporter, som jeg har, ellers har de da sovet i timen.

Men at lukke skolerne ned, det kommer ikke til at påvirke smitten. Og det kunne man i øvrigt også se, da vi lukkede op igen for skolerne i maj. Det påvirkede overhovedet ikke smitten i Danmark.”

Intervieweren slutter med at spørge til, om Kastrups Holm har et godt råd til politikerne.

Holm svarer følgende:

”Det vil være at holde uddannelserne åbne. Det er noget af det allervigtigste i vores samfund. Både mentalt for de unge, og jeg kan ikke forstå at vi tør gamble med de unge menneskers mentale helbred på denne her måde, når vi ved, at det ikke har en effekt på de unge mennesker.

Men beskyt de svage, vask hænder, og ja, lad være med at se alt for mange mennesker. Det vil nok være mit bedst råd.”

Interviewer: ”Og holde skolerne åbne, kort her til sidst?”

Kanstrup Holm: ”Helt sikkert!”

Link til udsendelse: https://www.tv2ostjylland.dk/nyheder/08-12-2020/1930/tirsdag-den-8-dec-2020-1930

 

2 tanker om “Smittede tanker 78, d. 5-9. december

  1. Verden ER hysterisk! Nu begynder selv de ellers så fornuftige svenskere at hyle op, bare fordi der ikke er flere intensivpladser tilbage i Stockholm. Godt at vi har amerikanerne: i USA har de endnu 15% af pladserne tilbage. Utroligt, at de der herskesyge regeringer ikke bare vil slappe af og holde op med at bruge uansvarligt løs af borgernes penge!

  2. Jeg har først nu opdaget din blog og har især læst “smittede tanker”. Tak for et stort, nødvendigt og fremragende arbejde i en tid, hvor regeringen har haft held til at skabe det højeste niveau af magtudøvelse og ensretning, som jeg har kendt i mit 66-årige liv.

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.