Smittede tanker 79, d. 10-18. december 2020

1. d. 10. december: Proportionalitetsprincippets sidste pip?

I Fødevarestyrelsens begrundelse for, at minkaflivningen var ulovlig, henviser styrelsen dels til det ”veterinærfaglige” og dels til et ”proportionalitetsprincip”. Disse to begrundelser hænger faktisk sammen:

Først angående det veterinærfaglige: Der lader til at være en uenighed om, hvorvidt SSI’s risikovurderinger kan anses for at være ”veterinærfaglige”. Det mener Mølbak ”bestemt”, siger han til Politiken d. 8/12, fordi han har haft dyrlæger med i gruppen. Normalt anses Fødevareministeriet for det kompetente organ på området, som altså står for det ”veterinærfaglige”.

Dermed demonstrerer Mølbak igen en total mangel på fagligt mådehold, dvs. på ”proportionalitet”. Med den logik kan man nedlægge alle landets styrelser og ressortområder og lade SSI overtage biksen. Denne diskussion bliver derfor et eksempel på proportionalitetsprincippets sammenbrud.

Dermed er vi henne ved Fødevarestyrelsens anden begrundelse, altså ”proportionalitetsprincippet”: Dengang Sundhedsstyrelsen blev overrulet af biopolitikken tilbage i marts, henviste Brostrøm også til dette princip. Men den gik ikke. I stedet blev han få dage efter, d. 11. marts, indlemmet i regeringens ”ekstreme forsigtighedsprincip”, hvorved den demokratiske stats indre gik i opløsning.

En række ministerier accepterede uden modstand det nye princip, hvilket reducerede hele samfundet til adfærdsmolekyler i et enøjet smittebogholderi, ledsaget af en hel hær af tælle-ekspertise.

Og nu udsættes fødevareministeriet altså for samme logik, men nu ledsaget af en mere eller mindre bevidst modstand, som viser sig i ministeriets henvisning til ”proportioner”.

Med sit nye overgreb forsøger biostatens “ekstreme forsigtighedsprincip” at sætte sig igennem på endnu et ressortområde. Den nye stat tester sin magt.

I den aktuelle situation testede man først sin magt, da Justitsministeriet skriver til Fødevarestyrelsen og foreslår, at Fødevarestyrelsen laver en udvidet fortolkning af dyreholdslovens §30, så regeringen kunne omsætte SSIs radikale og stærkt omdiskuterede risikovurdering fra dag til anden i en hypereffektiv destruktion af minkerhvervet.

Og da Fødevareministeriet afviser denne fortolkning, så klør regeringen bare på alligevel i dage og ugevis. Hele processen kører under den ekstreme forsigtigheds ekstreme hastværk.

Biopolitikkens nye herretegn er ”folkesundheden”, som fortolkes som ”smittestatistikker” i flere lag. Denne henvisning indlemmer alle ressortområder under sin kommando og reducerer sundhedsbegrebet i sig selv til statistiske lag, ofte ledsaget af data- og overvågningssystemer, som indlejres institutionelt og materielt. Dermed udvider ”den ekstreme forsigtighed sit felt.

Det er dette ekstreme princip, som også lukker statsgrænser og kommunegrænser og laver manualer for juleaftener osv., og som blev indstiftet i staten og samfundet d. 11. marts i en handling, der ændrede alt på et øjeblik.

 

2. d. 10. december: Lidenlund

Dødens gang i Lidenlund

Ugerne i Lidenlund:

Den uge, hvor coronaen peakede herhjemme, i uge 14, døde der 1156 personer, altså inkl. alle årsager.

I 2018 i uge 10 døde der mange flere, nemlig 1337 personer.

Siden 2006, som statistikken dækker, er rekorden uge 4 i 2009, hvor der døde 1364. Alt var HELT normalt.

Det vil sige, at der kan dø over 200 ekstra på blot en uge af corona, og vi vil stadig falde inden for influenzanormalen, som ikke er andet end en notits i avisen.

Månederne i Lidenlund:

I de måneder, hvor coronaen peakede herhjemme, i marts og april 2020, døde der hhv. 4830 og 4739 personer.

Det var færre end januar 2020, hvor der døde hele 4840 personer. Sig mig lige: Var der corona i januar?

Ugestatistikken går helt tilbage til år 1900:

I nyere tid er rekorden december 1993, hvor der døde hele 7192 personer. Endda med et betydeligt lavere befolkningstal (10% lavere), dvs. i realiteten ca. 8000 personer. Det svarer til Italien i marts 2020. Det var den måned, hvor jeg blev kandidat på universitet. Vi holdt en fin fest med unge og gamle. Alt var HELT normalt.

I december 1995 var der 7020 døde.

Livets gang i Lidenlund.

https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectTable/Omrade0.asp?SubjectCode=02&ShowNews=OFF&PLanguage=0&

 

3. d. 11. december: Biostatens indre

A. Frederiksens kommandotelefon:

Lørdag d. 7. november ringer minkavlernes formand, Tage Pedersen, til Fødevareministeriets departementschef. Henrik Studsgaard, for at høre, om ”det er det det rigtige, vi gør”, når alle mink aflives.

Herefter må der være sket følgende: Studsgaard, som jo i lang tid har vidst, at både aflivningsordren d. 4/11 og brevet til minkavlerne d. 6/11 er ulovlig, bliver tvivlrådig pga. det ekstremistiske forsigtighedsprincips effekt, og ringer derfor til Mogens Jensen. Jensen er i tvivl på samme måde, så han ringer til Mette Frederiksen.

Frederiksen ringer derefter – helt uhørt – direkte in persona til Tage Petersen og beordrer endnu engang slagtningen gennemført.

Det er ikke første gang, at Frederiksen har ageret på denne måde. I foråret ringede hun direkte til regionsformændene for at sikre, at de ikke brugte proportionalitetsprincippet, når de organiserede corona-bemandingen. I tilfældet med regionerne var der ”kun” tale om en faglig/organisatorisk desavouering. I det aktuelle tilfælde er henvendelsen derimod Grundlovsstridig og ulovlig på alle måder, og derfor langt værre. Begge tilfælde er determineret af nedlukningens ekstremistiske filosofi.

B. SSI’s forbehold

SSI afviser ansvaret for minkbeslutningen. Først via et høringssvar til den nye minklov, hvor SSI – direkte imod regeringens påstand – afviste, at instituttet skulle have anbefalet aflivning af alle mink.

Denne ’forskel’ bekræftes nu via JP’s offentliggørelse af et mødereferat fra d. 2/11. Heraf fremgår det, at Mølbak mente, at man skulle bevare avlsdyr, hvilket var en af de modeller, som blev diskuteret på Koordinationsmødet d. 4. november, men som blev afvist, blandt andet på grund af den manglende hjemmel.

I stedet valgte Koordinationsudvalget en langt mere omfattende løsning, hvor alle mink, altså inklusiv avlsdyr, blev aflivet, og det er derfor helt ude i skoven at forestille sig, at regeringen ikke skulle have haft kendskab til hjemmelsproblemet.

Så ”sundhedsmyndighedernes anbefaling” svarede altså ikke til den løsning, som statsministeren beordrede på pressemødet d. 4/11 eller i telefonsamtalen med Tage Petersen d. 7. november.

Endnu engang er regeringen gået ”imod myndighedernes anbefaling”, samtidig med at den påstår, at den følger ”myndighedernes anbefaling”.

Dertil kommer hele postyret om Cluster5, som viste sig at være en storm i glas vand. Der er tale om en hel politologisk og juridisk biopolitisk struktur og mønster.

Hvad skal vi med en ”granskningskommisssion”? Vi skal da bare mistillid over hele linjen, tak.

Links:

TV2’s reportage om Frederiksens telefon opkald: https://nyheder.tv2.dk/politik/2020-12-09-mens-systemet-kendte-til-lovproblemer-statsministeren-ringede-selv-og-bad-os

JP’s reportager om Mølbaks forbehold: https://jyllands-posten.dk/indland/ECE12622723/han-gemte-de-bedste-dyr-til-sidst-vi-kunne-have-bygget-det-op-igen/

 

4. d. 13. december: SSI’s udmeldinger omkring d. 11. marts

D. 11. marts lukkede Mette Frederiksen landet ned. Kåre Mølbak sagde ifølge Politiken ellers følgende på pressemødet:

”Vi har utroligt godt styr på udviklingen i Danmark”.

Altså ikke bare ”godt styr på”, men endda ”utroligt godt styr på”.

Og få timer før samme dag, d. 11. marts kl. 18:49, dvs. få timer før Nedlukningen, skriver SSI på sin officielle twitterprofil følgende:

”Coronavirus. SSI’s faglige direktør Kåre Mølbak finder det usandsynligt, at coronavirus-epidemien vil få det danske sundhedsvæsen til at bryde sammen”.

Der er ingen problemer.

Igen samme dag, d. 11. marts, mente SSI desuden, at “det værste scenario”, man kunne forestille sig var, at coronaen toppede til påske. SSI tweetede følgende kl. 18:55:

“CORONAVIRUS. Selv om det ikke er sikkert, det går sådan, skal vi forberede os på det værste scenarie – at corona-epidemien trækker ud og først topper efter påske, sagde Kåre Mølbak”

Men nu er påsken vist forbi? Allerede d. 19. marts siger Mølbak da også, at det med påsken var en and:

“Myndighederne gør nu klar til såkaldt fuld epidemi, hvor coronavirusset ikke bliver hæmmet af sommeren. Det siger SSI’s faglige direktør Kåre Mølbak til Detektor”

Men det passede jo heller ikke, for smitten forsvandt jo i sommers. Men Mette Frederiksen annoncerede sit ”måske-altid-corona” scenarie.

Nå, men tilbage til Mølbaks d. 11. marts-tweets. minuttet efter, altså kl. 18:56, twitter SSI følgende:

“I virkelighedens verden muterer en virus som regel til en mildere form, beroligede Kåre Mølbak på TV2 News”.

Det passer jo fint med den aktuelle tilstand, dvs. en “mildere form”.

Kl. 20 samme dag lukker regeringen landet på “anbefaling af myndighederne”, som jo ellers havde anbefalet det modsatte.

Det næste tweet, fra kl. 07.49 dagen efter (d.12/3), handler om Nedluknings-pressemødet.

Fra dette sekund er det slut med alle forbehold. Fra det øjeblik er der ikke ”styr” på noget som helst, og SSI går i totalsymbiose med regeringens panik. “Styr på” ændres til “styring” i ekstremismens tegn. Nu tør ingen mødes. Kaos breder sig.

PS:

D. 14. marts finder vi dog følgende kritiske tweet, som lægger sig i forlængelse af tweetsene fra før d. 12/3:

“Beslutningen om at lukke landets grænser var en ren politisk beslutning og ikke på sundhedsmyndighedernes opfordring, slog sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm i dag fast.”

PPS:

Går vi lidt længere tilbage i SSI tweets, kan vi løse følgende:

d. 12/2:

“Overlæge på Statens Serum Institut: Der er ingen forskning, som viser, at mundbind har betydning for en nedsat risiko for at blive syg af en luftvejssygdom”.

d. 27/2:

“På morgenens pressemøde i Sundhedsministeriet fremhævede SSI’s faglige direktør Kåre Mølbak, at for størstedelen af dem, der bliver ramt af COVID-19, har sygdommen et mildt forløb.”

d. 27/2:

“Ifølge Kåre Mølbak er det tallene uden for Kina, som er den bedste rettesnor for, hvor dødelig COVID-19 er. Der er dødeligheden på syv promille”.

d. 27/2:

“Faktisk er denne virus ikke særlig smitsom. Slet ikke som mæslinger, skoldkopper eller kighoste, som vi kender til, og som er meget mere smitsomme, sagde Kåre Mølbak på pressemødet.”

d. 5/3:

“Børn undgår i stor stil at blive smittet med den ny coronavirus. Det viser en WHO-rapport om coronavirus-udbruddet i Kina.”

d. 11/3, kl. 08.47:

“I en helt ny risikovurdering fra Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut vurderes det, at 580.000 danskere kan blive smittet med ny coronavirus, og at mellem 1.680 og 5.600 kan dø af sygdommen” (svarende til mellem en halv og en dobbelt 2017/18-influenza).

Herfra tager de tweets over, som jeg omtalte i brødteksten:

Man mærker, hvordan regeringens ministre og politik begynder at blande sig lige så langsomt, for fuldstændigt at kulminere fra d. 11. marts kl. 20.

https://twitter.com/SSI_dk

 

5. d. 14. december: Berlingskes vaccinepas

Berlingske er i dybt sundhedspolitisk fald i dagens leder, som er signeret af Birgitte Erhardtsen. Avisen ønsker, at folk skal have et vaccinepas, hvis de vil rejse, gå til koncert, til fodbold.

Men det er skam “frivilligt”, understreges det med en naivitet, som er himmelråbende.

Denne holdning forstærker Nedlukningens filosofi i detaljen.

Her er, hvad man bør gøre i stedet: Man skal vaccinere dem i risikogruppen, der har lyst. Alle andre, som jo er uden risiko for alvorlig sygdom, skal være frie som fuglen og lade sig smitte som vinden blæser. De skal også selv betale for vaccinen. Alle vaccinepas-ordninger forbydes 100%.

Det vil være i god ånd fra Stabell Benn og The Great Barrington Decleration, og det er det eneste, som er foreneligt med en demokratisk stat, der baserer sig på menneskerettigheder.

https://www.berlingske.dk/ledere/vaccinepas-er-en-vigtig-brik-i-genoplukningen

 

6. d. 14. december: Bioetik og menneskerettigheder

I regi af UNESCO har verdens lande i 2005 underskrevet en ”Universal Declaration on Bioethics and Human Rights”. Her fremgår det tydeligt, at enhver form for medicinsk intervention, herunder en vaccine, skal bygge på et frit tilsagn. Emnet rejses eksplicit i artikel 5 og 6:

“Article 5 – Autonomy and individual responsibility

The autonomy of persons to make decisions, while taking responsibility for those decisions and respecting the autonomy of others, is to be respected. For persons who are not capable of exercising autonomy, special measures are to be taken to protect their rights and interests.

Article 6 – Consent

Any preventive, diagnostic and therapeutic medical intervention is only to be carried out with the prior, free and informed consent of the person concerned, based on adequate information. The consent should, where appropriate, be express and may be withdrawn by the person concerned at any time and for any reason without disadvantage or prejudice.”

Man kan altså ikke tvangsvaccinere. Hele ånden i dokumentet emmer af 1945 og menneskerettigheder, dvs. en hyldest til humanitet, frihed og fornuft og til et bredt socialt defineret sundhedsbegreb.

Til sidst er der en enkelt undtagelsesparagraf, artikel 27. Her står der følgende:

“Article 27 – Limitations on the application of the principles

If the application of the principles of this Declaration is to be limited, it should be by law, including laws in the interests of public safety, for the investigation, detection and prosecution of criminal offences, for the protection of public health or for the protection of the rights and freedoms of others. Any such law needs to be consistent with international human rights law.”

Så kun med loven i hånd og i respekt for menneskerettighederne, kan man altså – og kun i helt specielle sammenhænge – ”begrænse anvendelsen” af deklarationen, f.eks. ved hensyn til ”beskyttelsen af folkesundheden”.

Men sådan en undtagelse er der under ingen omstændigheder tale om i corona-tilfældet, hvor almindelig frivillig vaccination jo vil beskytte alle, som gerne vil beskyttes, og hvor sygdommen jo er ufarlig for langt den største del af befolkningen, herunder børn og unge.

Umiddelbart efter denne meget begrænsede undtagelsesbestemmelse fremsættes derfor deklarationens afsluttende artikel 28, som igen strammer op om menneskerettighedernes primat.

“Article 28 – Denial of acts contrary to human rights, fundamental freedoms and human dignity

Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any claim to engage in any activity or to perform any act contrary to human rights, fundamental freedoms and human dignity.”

https://en.unesco.org/themes/ethics-science-and-technology/bioethics-and-human-rights

 

7. d. 14. december: SSI undersøgelse fra maj

D. 20. maj 2020 offentliggjorde SSI tal for en omfattende undersøgelse af hele 9500 coronasmittede danskere, dvs. slet og ret alle registrerede smittede i starten af maj.

Her er nogle citater fra den meget beroligende pressemeddelelse, der ledsagede artiklen:

”Der er dog kun meget få personer under 60 år i Danmark, der er døde af COVID-19. Det gælder uanset, om de har haft op til to kroniske sygdomme. Omvendt har danskere op til 80 år haft en høj overlevelse, hvis de ikke har haft nogle kroniske sygdomme.”

”Vores undersøgelse viser, at det især er borgere, der både har fremskreden alder og flere kroniske sygdomme, de såkaldt multisyge, der ikke godt tåler at blive syge med den nye coronavirus.”

”Gennemsnitsalderen på patienter, der er døde med COVID-19, er på 82 år. Dermed er den lige så høj som den gennemsnitlige alder blandt danskere, der dør i al almindelighed. (…). Det betyder selvfølgelig ikke, at disse personer ikke godt kunne have levet noget længere, hvis de ikke havde mødt COVID-19. Men risikofaktorerne for et alvorligt COVID-19 forløb ligner meget risikofaktorerne for influenza og lungebetændelse. Infektioner, som i forvejen er kendte og meget hyppige dødsårsager blandt ældre, skrøbelige danskere, f.eks. på plejehjem.”

Det fremgår, at der i maj var døde 6% af alle dem, der var testede positive. I dag, hvor man jo har testet mange flere, er det tal helt nede på 0,8%, og det er konstant faldende. I Norge estimeres det reelle tal at være helt nede på 0,1%.

Undersøgelsen er udarbejdet af et større forfatterkollektiv som består af en bred skare af danske forskere. Både Tyra Grove Krause og Kåre Mølbak fra SSI deltager, og undersøgelsens resultater og rolige sprog minder faktisk meget om SSI’s meget moderate risikovurderinger fra før d. 12. marts. Allerede i maj var både Krause og Mølbak ellers ved at være godt og grundigt radikaliserede, så der er noget anakronistisk over pressemeddelelsen.

https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2020/9500-danske-covid-19-patienter-kortlagt-for-forste-gang

 

8. d. 15. december: En notits i avisen

Influenzasæsonen 2017/18 peakede i uge 7, hvor der var ca. 900 indlagte. Der var fast over 500 indlagte i hele perioden fra uge 5-14. Pt. er der 429 coronaindlagte.

Den gennemsnitlige alder ved disse influenzaindlæggelser var 69 år, men ved nogle af influenzatyperne var der også folk i 50’erne, som var indlagte.

95% af de indlagte havde ledsagende sygdomme.

På toppunktet i 2018 var der 80 personer i intensiv behandling. Pt ligger coronaen på 61. Der var ingenting om overbelastede sundhedsvæsner i pressen andet end på notits-planet.

I 2017/18 døde der 2822 personer af influenza, heraf 24 børn mellem 0-4 år. Coronaens sæson 1, frem til uge 40, ligger på ca 600 døde og med 0,00 døde under 30.

Hele 2017/18-sæsonen var 3-5 gange så dødelig som en normal influenza-sæson, men der har tidligere – også i nyere tid – været sammenlignelige influenzaangreb. En nyere dansk undersøgelse estimerede også, at coronaen var 3-5 gange så dødelig som en gennemsnitlig influenza. Så coronaen svarer til en hård influenza?

Det svarer også til Sundhedsstyrelsens og SSIs estimat i starten af marts 2020, hvor man forudsagde 1600-5600 døde i første sæson, men dog i den lave ende ved almindelige tiltag (dvs. uden nedlukning).

Dødeligheden for influenzaen i 17/18 var ca. 500 pr. mio., dvs. svarende til den første svenske corona-sæson (frem til uge 40), men ca. fem gange så meget som sæson 1 i Danmark. Det minder altså meget om coronaen, det må jeg indrømme.

Men dejligt at man kun opgjorde disse statistikker en gang om året. I dag er denne “hårde influenza” ophøjet til et være et ideologisk-statistisk jerngreb, der regulerer samfundets mindste detaljer i tid og rum.

Kilder: SSI’s influenzaopgørelser 2017/18 og 2018/19:

2017-18: https://www.ssi.dk/…/influenzasaesonen—opgoerelse…

2018-19: https://www.ssi.dk/…/influenzasaesonen—opgoerelse…

 

9. d. 15. december: DJØFs TechDKkommission og Læringsrådets rapport

DJØF har nedsat en såkaldt TechDKkommission. Den er pænt bredt sammensat, og Stine Bosse er formand.

Kommissionen har lige lavet en rapport om tech og uddannelse. Rapporten er særdeles kritisk overfor den symbiose af coronaens krav om ”afstand” og det opgør med fysisk undervisning, som vi er vidne til, og som aktuelt forstærkes af en nærmest eksplosiv indflydelse fra tech-giganter og fra de læringssyn, som ligger implicit i tech-industriens portaler og ydelser. Tech-giganterne ”profiterer vildt”, står der i rapporten.

I rapporten står der også direkte: ”Big Tech må ikke blive gøgeungen, der fortrænger de humboldtske idealer om det interesseløse, frie og sandhedssøgende universitet.”

Rapporten lægger stor vægt på betydningen af ikke digitaliseret undervisning, og der er også en god kritik af den globale algoritmebaserede læringsindustris indflydelse på pædagogiske begreber og pædagogisk praksis.

I en ledsagende artikel i Politiken taler Stine Bosse varmt om ”Grundtvig, højskolerne, og hvad der ellers hører med til den danske tradition”, som hun mener skal have langt mere systematisk indflydelse på udviklingen af de pædagogiske teknologier.

Her er det så blot ærgerligt, at skiftende danske regeringer og forskere siden omkring år 2000 har gjort alt for at afvikle disse dannelsestraditioner – både Humboldt, Grundtvig, højskoler og ”hvad der ellers hører til” – fra vores samfund, kulminerende med skole- og læreruddannelsesreformerne i 2013 og disses institutionelle ækvivalenser, UC’erne og det fusionerede DPU.

Faktisk er dansk pædagogik – via disse meget uheldige processer – i dag uhyre velegnet til at kaste sig kærligt i favnen på hele den globale tech-industri.

Der mangler med andre ord en pædagog i kommissionen, som kan bringe lidt mere realisme ind i de gode intentioner inden for dette emne. I modsat fald ender de fine ord med at være glasur på en proces, der opløser dannelsen.

Men trods denne reservation: Mange tak for dette for mig lidt uventede stykke urene pædagogik.

PS: I dag har Rådet for Børns Læring kommet med dets årsberetning, som også omtaler forholdet mellem pædagogik og digitalisering. Her er man langt mere positive, og man kritiserer kun det digitale for nogle negative psykologiske konsekvenser. Rådet omtaler slet ikke den dannelsesmæssige sammenhæng, som Tech-kommissionen angiver.

I de forskellige organisationers bemærkninger til Læringsrådets rapport er der ingen særlig kritik. Især Skolelederne synes, at rapporten, som altså nærmest ikke er kritisk, er alt for kritisk. DLF ligger dog mere på linje med TechDK kommissionens linje, så vidt jeg kan bedømme det.

Links:

Aktuel rapport: https://www.djoef.dk/-/media/documents/djoef/t/techdk/techdk_analyse_uddannelse_tech_a4_1120_web.ashx

Artikel i Politiken: https://politiken.dk/viden/art8033621/Amerikanske-techgiganter-s%C3%A6tter-sig-tungt-p%C3%A5-danske-uddannelser

Kommissionens hjemmeside: https://www.djoef.dk/tema/teckdk-kommission.aspx

Rådet for børns læring (rapport i bunden af link): https://www.folkeskolen.dk/1860898/charlotte-roenhof-folkeskolereformen-fik-den-haardeste-foedsel-ever

 

10. d. 16. december: Europa

De nyeste opgørelser fra det europæiske kontor for mortalitetsstatistik, euromomo, viser, at der ingen unormal overdødelighed er i Sverige og heller ikke har været det på noget tidspunkt siden i foråret, hvor der var en overdødelighed svarende til en hård influenza.

I UK er tallene også helt normale for en vintermåned.

I de to tyske provinser, der er registreret, Berlin og Hesse, er der decideret underdødelighed. Tallene dækker uge 49. Men Merkel er gået amok.

Der er i uge 49 heller ingen overdødelighed af betydning i resten af de europæiske lande, der er tilsluttet samarbejdet. Når jeg skriver ”af betydning”, mener jeg, hvad der svarer til en hård vintermåned før coronaen, dvs. svarende til det som euromomo kalder for ”substantial”, et begreb der er udviklet til almindelige forhold.

Jeg har også konstateret, at der i Sverige, ligesom i Danmark er nul døde personer under 30 år. Så jeg vil foreslå, at alle børn og unge voksne vender tilbage til et 100% frit socialt og pædagogisk liv. Der dør endvidere stort set ingen i den erhvervsaktive alder, så der er ingen grund til mundbind og lukkede barer. Dem, der er nervøse, kan så blive hjemme. Det er bedre, end at alle bliver hjemme og leger sygehus og isolationscelle i dagligstuen.

I Euromomos såkaldte ”networkhub” sidder der fem personer fra SSI, heriblandt Kåre Mølbak og Tyra Grove Krause. Hvorfor reagerer de ikke, når medierne hyperventilere på f.eks. den svenske situation? Ligesom SSI gjorde i starten af marts, hvor man talte almindeligt sundhedssprog?

Nedlukningen har ikke noget med sygdom at gøre, som jeg ser det. Nedlukningen har snarere noget at gøre med at afslutte efterkrigstiden; både den humanisme som ledsagede befrielsen og hele ånden fra 1989. Hvad mon der dukker op i stedet? Et uhyre eller en engel?

Man skal gøre noget, men man skal ikke gøre alt.

Svensk statistik: https://experience.arcgis.com/…/09f821667ce64bf7be6f9f8…

Euromomo: https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/

 

11. d. 16. December: Kurrild-Klitgaards kritik af regeringen

Professor i statskundskab, Peter Kurrild-Klitgaard, har et fortrinligt indlæg i Berlingske, hvor han opsummerer minksagens mange aspekter, som alle peger i retning af et retligt og demokratisk kollaps.

Han konkluderer først følgende:

“Alt i alt tegner der sig en opførsel overfor medier og offentlighed, som vi ikke normalt ville associere med et liberaldemokratisk retssamfund”.

Og han fortsætter konklusionen med at sige, at folketingets partier bør være “uhyre forsigtige med at deponere så mange ekstraordinære beføjelser hos en regering, at magten bliver ukontrollabel.”

https://www.berlingske.dk/kommentatorer/regeringen-har-undergravet-retsfoelelse-og-tillid

 

12. d. 16. december: Christine Stabell Benn om vacciner

D. 7. december sad tre eksperter og svarede på spørgsmål om vacciner til DR’s såkaldte “Tæt på”. En af eksperterne var professor Christine Stabell Benn. Hun gav nogle virkelig interessante svar på en del af spørgsmålene:

a.

Kasper: Kan man forestille sig betydelige lempelser på restriktionerne kort efter gennemførelse af første vaccinationsfase (udsatte, sundhedspersonale m.fl.), eller først efter de unge har fået?

Stabell Benn: Jeg vil mene, at vi kan lempe meget på restriktionerne, så snart de udsatte er vaccineret – jeg mener jo faktisk ikke, at vi skal vaccinere alle, og slet ikke børn/unge: https://www.raeson.dk/2020/forskere-benn-og-aaby-skal-vi-vaccinere-born-mod-covid-19-nar-muligheden-kommer/

b.

Jesper: Vil I selv tage vaccinen?

Stabell Benn: Nej, ikke umiddelbart – jeg er sund og rask, og ikke i risiko for alvorlig COVID.

c.

Emma: Hej Christine, angående svar om I selv ville vaccineres: Er det ikke meningen, at så mange som muligt skal vaccineres, syge som raske? For at få flokimmunitet?

Stabell Benn: Vi er stille og roligt på vej mod flokimmunitet ved at folk, der har været syge, udvikler immunitet. Min mening er, at vi aldrig kan forsvare at vaccinere børn og unge op til i hvert fald 30 år, for hvem gevinsten ved vaccination er helt minimal hvis eksisterende, med en ny vaccine, der kan have uerkendte bivirkninger. Se mere her: https://www.raeson.dk/…/forskere-benn-og-aaby-skal-vi…/.

De skal hellere have sygdommen, hvilket formentlig også (baseret på erfaringer fra influenza) giver dem en stærkere “immunitetsport-folio” – og det leder på sigt til den ønskede flokimmunitet. Så vi kan nøjes med at vaccinere de folk, vi ved har højest risiko for alvorlig COVID: ældre og kronisk syge – og derudover synes jeg, det skal være et tilbud til sundhedsprofessionelle/plejepersonale.

d.

Henrik: Hvad skal der til, før alle restriktioner kan fjernes?

Stabell Benn: At ældre/sårbare er vaccineret. Inden da kan der løftes flere restriktioner, hvis vi kan blive bedre til at føre en aldersstratificeret politik, hvor der fokuseres på at beskytte de ældre/sårbare, fx med inddragelse af hurtigtest og meget mere intensiv testning, end det nu praktiseres.

e.

Mathias: Christinas svar i forhold til, hvem der skal vaccineres, er anderledes end de fleste andre eksperter. Er der evidens for, at vi er ved at opbygge flokimmunitet på naturlig vis, og at immunitet varer ved?

Stabell Benn: Jeg sidder her i Afrika, hvor alt tyder på, at vi har en vis flokimmunitet – her er i hvert fald ikke noget COVID af betydning længere. Mht. om immuniteten varer ved, så har vi nu, 11 måneder inde i pandemien, kun en håndfuld reinfektioner ud af 65 mill bekræftede tilfælde. Det tyder på en OK immunitet. Med alt hvad vi ved om virus og immunsystemet, så betyder det, at selvom vi kan have svindende immunitet, så vil det være sjældent, at vi vil blive lige så syge anden gang som første gang, vi smittes.

Lone Simonsen har vist, at en af de nu cirkulerende Corona-virus formentlig startede med en pandemi i 1890erne. Den Coronavirus ville vi aldrig drømme om at vaccinere imod nu – den giver bare forkølelse.

Vi vil kunne bruge ressourcerne langt bedre på store folkesundhedsproblemer end på vacciner mod SARS-CoV2.

Jeg ved, at mange tænker anderledes om dette – men jeg vil altid gerne diskutere det, og se, om vi kan blive klogere .

f.

Helene: Jeg er bekymret for, at vaccinen kan gøre mig steril eller skade mit barn i en fremtidig graviditet. Hvordan kan vaccinens bivirkninger på de områder være dækket?

Stabell Benn: Vaccinerne er endnu ikke testet i gravide, og jeg kan ikke forestille mig, at man vil anbefale vaccination af gravide foreløbigt. Jeg har set at nogle forskere udtrykker bekymring ift fertilitet, men også, at andre mener, at det ikke er begrundet. Har desværre ikke haft tid til at sætte mig ind i det selv.

g.

Til sidst vil jeg sige, at det fremgår, at Stabell Benn allerede har købt en billet til sommerens Roskilde Festival.

LÆS SVARENE: Ingen vacciner er 100 pct. effektive – men effekten af Covid19-vaccinerne skal tjekkes, inden de bliver godkendt | Nyheder | DR

 

13. d. 17. december: Henrik Dahls vaccinepas

Henrik Dahl fortæller i dette indlæg, at han vil sende den nye vaccine, som han beskriver som en “stump genetisk kode”, ind i kroppen, og at han vil indskrive dette helt nye “højteknologiske” indgreb ind i et centraldirigeret vaccinepas, som kan regulere adgang til flyrejser, kongresser og arrangementer mere bredt.

Det er jo regulær tvang ad bagvejen.

Dahl kalder det for at “forfine og effektivisere” på sit helt særlige corona-nysprog.

Dahl er nok det længste væk, man kan komme fra et liberalt menneske. LA bliver nødt til at sende ham hen til sine venner i Socialdemokratiet. Ellers spærrer han for liberal og konservativ corona-kritik, ligesom han også gjorde det i foråret. Han lyder jo nærmest som Antorini på speed.

Spørgsmålet er: hvem mener det samme som Dahl? Ja, det gør i al fald Berlingske, som på lederplads har udtrykt lignende ideer, jf. afsnit 5 ovenfor. Og denne tilslutning til “vaccinepasset” blev i mere overordnet forstand bekræftet af en leder af chefredaktøren Tom Jensen, som var særdeles positiv stemt over for den aktuelle nedlukning.

Og hvem mener det samme som f.eks. vaccineforskeren Christene Stabell Benn, som kritiserer Dahl ovre på twitter, og som står på proportionalitetsprincippets og menneskerettighedernes side i sagen?

Henrik Dahls indlæg om vaccinepas, d. 17. december: https://www.berlingske.dk/kommentarer/henrik-dahl-der-er-ingen-tvivl-om-at-et-effektivt-vaccinepas-er-vejen

Berlingskes leder om vaccinepas: https://www.berlingske.dk/ledere/vaccinepas-er-en-vigtig-brik-i-genoplukningen

Tom Jensens leder om en aktuelle nedlukning, d. 17. december: https://www.berlingske.dk/ledere/det-er-ikke-restriktionerne-den-er-gal-med-men

 

14. d. 18. december: Indlagte af corona og af influenza

Der er pt ca. 500 coronaindlagte. Under influenzaen i 2017/18 var der i flere uger omkring 900, fortæller Berlingske i en fin artikel. Dengang var der en notits i avisen om, at der var travlt på Svendborg Sygehus.

Men hvorfor så denne panik? Jo, det er ikke primært pga. coronaen, men snarere pga af nedlukningen. En række af de centrale årsager, som nævnes i artiklen, er nemlig ikke knyttet til sygdommen men til den nedlukningsfilosofi, som omgærder sygdommen, f.eks. fremhæves følgende af den ene og den anden læge og ekspert:

1) Man laver vagtplaner ud fra fremtidsprognoser, som vi ved ofte er overdrevne, og som regel også endda meget overdrevne. Det så vi i foråret. Disse prognoser er drevet frem af SSI’s Nedlukningskurver, som er determineret af Nedlukningens ”ekstreme forsigtighed”.

2) Alt for mange patienter kommer på hospitalet. De er ikke særligt syge og skal blot ind til en hurtig afklaring. Det kunne være ordnet ved en praktiserende læge, men pga. af Nedlukningen kommer patienterne direkte på sygehuset og fylder op.

3) Personalet er trætte. Jo tak, det er alle, ikke mindst af Nedlukningen, som har tvunget hele befolkningen ud i søvnighed og omdannet hele samfundet til et træt hospital.

Så det, der skulle have været en almindelig travlhed, bliver nu pga. den “ekstrem forsigtighed” til en kunstigt oppustet hypertravlhed.

Til sidst siger professor Kjeld Møller Pedersen:

”Udviklingen er mere afdæmpet end i april, hvilket indikerer, at de tilfælde, der indlægges, ikke er så alvorlige, som dem, der blev indlagt i marts og april, og patienterne er heller ikke indlagt så længe, fordi man er blevet bedre til at behandle dem, ligesom gennemsnitsalderen for indlagte er faldet”.

Og om ”april” siger Møller Petersen: ”Der skal frigøres senge til covidpatienter – også selvom man i april langtfra brugte alle de senge, der var blevet frigjort”.

Berlingske refererer til et nyt notat, som Sundhedsstyrelsen har lavet om emnet. Det vedhæfter jeg også. Her kan man studere kurverne for indlagte og intensivbelægning i landets regioner.

Links:

Berlingskes artikel: https://www.berlingske.dk/…/derfor-er-hospitalerne…

Sundhedsstyrelsens notat om indlæggelser: https://www.sst.dk/…/Sygehuskapacitet-dashboard-uge-51…

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.