Smittede tanker 82, d. 19. december – 20. januar

1. d. 19. december: Sørine Gotfredsens kamp for kirken

Sørine Gotfredsen kæmper her op til jul for, at biopolitikken og dennes “ekstreme forsigtighed” ikke bemægtiger sig kirkerummet, nu hvor den allerede har taget pædagogikken til fange. Det vil sige, at hun kæmper for, at Gudstjenesten har en egenart og ikke blot er et venteværelse på hospitalet.

Hun kæmper også imod den nye logik, hvor præster og pædagoger selv beder om at blive lukket ned, både af virologificeret panikangst og for at blive “anerkendt” af biopolitikkens nye smitte-vi.

Første gang, jeg stødte på denne nye blanding af skræk- og anerkendelseslogik, var, da skolelærere pludselig selv begyndte at kræve at bære mundbind i undervisningen.

Kære biostat! Anerkend mig, ellers er jeg ikke! Så vil jeg danne mig i din henvendelses billede.

Konkurrencestatens person danner sig som økonomisk opportunist.

Biostatens person danner sig som isoleret og angst smittebærer.

Demokratiets person dannes sig i mange forskellige livskredse med egen historisk og indholdsmæssig fylde.

https://www.dr.dk/nyheder/indland/soerine-gotfredsen-advarer-mod-lukke-kirker-til-jul-du-kan-ikke-sammenligne-kirker

 

3. d. 20. december: vaccine-nysprog

Nyt biopolitisk nysprog: frihed er tvang

Du har skam vaccinefrihed. Du er så fri, så fri. Vi har endda fået ændret epidemiloven, så din frihed er sikret.

Men desværre kan du ikke gå nogle steder, med mindre du er blevet vaccineret, og det er registreret i et pas.

Du er fri i dit fængsel.

Og det hele er vel at mærke noteret i et statsligt vaccinepas, som er sovset ind i smitteregnskaber i dusiner af lag.

Dette nye “friheds”-princip føres især frem af nogle biokommunister, der kalder sig “liberalister”.

 

3. d. 21. december: Magnus Heunicke lukker for rejser til England

Den enevældige sundhedsminister, som d. 12. marts fik foræret al magt af et skræmt og halveret folketing, lukker nu i vild hurlumhej for rejser og fly til England, selvom SSI i et pludseligt anfald af proportionssans i et aktuelt notat skriver, at den britiske cluster ikke er mere alvorlig end den gode gammeldags corona fra før minkens tidsalder. SSI holder i max to dage er mit bud, før de nye biostater gennemtrumfer nye paniske kontrolsystemer.

Det er nok det, man kalder for at følge “myndighedernes anbefaling”. Ligesom d.12. marts, hvor sundhedsmyndighederne blevet totalt overrulet og begyndte at gøre det, som de oprindeligt havde været imod?

Og imens lægger statsministeren, hvis parti pt. står for et radikalt opgør med barndom og ungdom, et klamt “jeg elsker Mette”—børnebrev ud på Instagram.

Aldrig før har danskere og englændere haft brug for at trykke hånd og drikke en pint sammen. Og aldrig har børn og unge haft så lidt brug for Socialdemokratiets teknokratiske og biopolitiske overvågningssystemer, som reducerer alt til smittebærerlejre.

Link til SSIs notat: https://www.ssi.dk/…/2020/ny-covid-virusstamme-i-england

Ministerens opslag: https://www.facebook.com/heunicke/posts/3583989535041835

 

4. d. 22. december: En ide til vaccinationsprincip

Jeg har hørt om en god ide. Lad mig forklare:

Hvorfor vil man egentlig vaccinere alle? Gør man det, så vil Nedlukningen jo strække sig ind i 2022, hvilket vil sige for evigt, fordi der jo altid kommer en mutation og en sporvogn til. Det kan man f.eks. læse om i en panik-artikel i Berlingske fra i dag. Det er det klokkeklare perspektiv. Jeg siger det bare.

Men sygdommen er jo ufarlig for næsten alle, både børn unge og voksne. Derfor kan man nøjes med at vaccinere dem, der er gamle og meget syge, hvis de altså har lyst. Ingen i risikogruppen kan derefter få sygdommen.

Resten kan så smitte hinanden i god ro og orden ligesom ved influenza. Fuldstændig normalitet bør derfor kunne indtræde fra omkring februar om ikke før.

Yngre mennesker kan jo også lade sig vaccinere, hvis de har lyst, eller er meget nervøse ligesom ved influenza. Men det er der ingen grund til at belemre andre med.

Vaccinationerne kan foregå hos den praktiserende læge, helt uden telte og militær.

Vi slipper også for det skrækkelige “vaccinepas”, som er biostatens totalitære svar på den gamle stats “pas”, som selv snart vil være passé, hvis man følger den biopolitiske logik.

Man vil også kunne droppe hele testcirkusset og smide smitteappen i affaldsspanden med “småt elektronik”.

Som jeg har forstået det, er det også landets førende vaccineekspert, Christine Stabell Benns, snusfornuftige synspunkt.

Benn er demokrat med god faglighed og dømmekraft efter min mening. Derimod vil den biopolitiske logik fører til demokratiets opløsning.

Så derfor: Vacciner de gamle, som har lyst, og lad resten leve helt almindeligt.

https://www.berlingske.dk/samfund/vaccinemangel-og-mutationer-kan-spolere-2021-eksperter-mener-du-boer

 

5. d. 2. januar: Kulturpsykologisk kritik

De to kulturpsykologiske professorer Lene Tanggaard og Jaan Valsiner reflekterer: Valisner skriver:

“I 2020 blev verden et stort psykiatrisk hospital specialiseret i paranoia og tvangshandlinger”.

Så vi er gået fra en verden med et hospital til en hospitaliseret verden, endda til en psykiatrisk totalhospitalisering.

Det svarer til overgangen fra proportionalitetsprincippet til et “ekstremt forsigtighedsprincip”.

Link til Lene Tanggaards FB-opslag: https://www.facebook.com/lene.tanggaard.5/posts/10158933267647277

 

6. d. 3. januar: En ”fortælling uden proportioner”

Professor i biologi ved KU, Mogens Pedersen, har skrevet et fint indlæg i dagens Kr. Dagblad, hvor han fremlægger nogle interessante tal.

Pedersen fortæller, at dødstallet for influenzaen i 1996 og 1998 var hhv. 5252 og 4477. Dengang var befolkningstallet ca. 10% mindre end nu, så det reelle tal er tilsvarende højere.

I 1996 kom man dermed op på ca. 1000 døde pr. million indbyggere på en enkelt sæson. Der var en notits i avisen. Tallet svarer til de hårdest ramte corona-lande, som jo nu endda er i fuld gang med anden sæson. Der er ca. det dobbelte af det svenske dødstal for første sæson.

Men ok, det var dengang, hvor vi havde et samfund med et hospital. Det er modsat nu, hvor vi har hospitaliseret hele samfundet, og hvor vi har overdraget al magt til enøjede virologer og matematiske modelleringer.

Mogens Pedersen slutter af med at spørge, ”om vi lever i en fortælling uden proportioner?”

Svaret på det spørgsmål er et rungende faktuelt ja, for proportionalitetsprincippet forlod vi jo d. 11. marts, da regeringen og et halveret og underdanigt folketing gik direkte imod myndighedernes anbefaling og indførte ”et ekstremt forsigtighedsprincip”, dvs. at man de facto tvang hele samfundet ind under et biopolitisk statistisk smittediktatur, som fik magt til at regulerer ned den mindste sociale interaktion.

Her er Pedersens tal i citat:

”Døden denne vinter er dog milevidt fra det, vi oplevede i 1990’erne med henholdsvis 5252 og 4477 influenzarelaterede dødsfald i vintrene 1995/1996 og 1998/1999.

Ligeledes langt fra de næsten 3000 døde, vi oplevede i 2017/2018-sæsonen, hvor vi uden problemer håndterede 7667 indlæggelser med influenza, hvoraf 549 modtog intensivbehandling. Hovedparten indlagt fra nytåret til og med marts og knap 900 på en gang, da det toppede.”

 

7. d. 5. januar: Almindelig varians

Højeste dødstal i nyere tid var året 1995: 63.127 døde. Det var en notits i avisen.

I 2014 var tallet lavest, nemlig 51340 døde.

2020 har til og med uge 50 haft 52.742 døde (egen optælling fra Dansk Statistik). Vi kan lægge 2000 til for de sidste par uger, dvs. max. 55.000. Det er 100% normalt. Ifølge det europæiske Euromomo-kontor er der da heller ingen overdødelighed i Danmark i år.

Befolkningens størrelse er vokset 10 % siden 1995. Korrigerer man for denne stigning er de runde dødstal:

1995: 70.000

2014: 51.000

2020: 55.000

Alle disse tal er udtryk for en normal varians, men kun i 2020 fik vi en ekstremistisk Nedlukning.

Så vi er altså stadig hele 15.000 dødsfald fra normaltilstanden i den øvre ende. En corona i fri dressur vil ifølge Sundhedsstyrelsen forårsage 1660-5600 døde pr. sæson. Der er langt til 15.000, som altså var en notits.

(Og middellevetiden er endda steget med ca. 10% siden 1995 fra ca. 75 til 81 år, dvs. omkring alderen for et gennemsnitligt corona-dødsfald).

https://www.kristeligt-dagblad.dk/debatindlaeg/professor-i-biologi-trods-hoeje-smittetal-er-vi-noedt-til-stille-spoergsmaalet-lever-vi

 

8. Kritik i Kr. Dagblad, d. 7. januar

Jeg er kommet i fint selskab i Kr. Dagblad.

Overlæge dr. med. Christian Akim Jacobsen, professor Mogens Petersen og undertegnede kritiserer på forskellige måder regeringens biopolitiske ekstremisme og dens konsekvenser.

https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/tre-debattoerer-proportionerne-er-fuldstaendig-roeget-i-coronapolitikken

 

9. SSI omdannelse til biopolitisk aktør i forbindelse med diskussionen om den engelske variant, d. 7. januar

SSI har helt frem til årsskiftet været meget forbeholdne over for den engelske mutation, som jo er den primære begrundelse for den forstærkede Nedlukning fra d. 3. januar. Pludselig – nærmest fra dag til anden – skifter de hest. Lad os se på det:

 

A. d. 16. december: Ingen fare på færde:

Så sent som d. 16. december skriver SSI, at den engelske mutation ikke er farligere end den gammeldags corona. Det står her:

”Stammen har 9 genetiske ændringer i Spike proteinet. Det drejer sig om 2 såkaldte deletioner og 7 mutationer. Derfor har der været overvejelser, om virus af denne stamme kan være mere smitsomt, medføre mere alvorlig sygdom og/eller være mere modstandsdygtigt over for antistoffer og vacciner end andre stammer. Der er imidlertid ikke noget der tyder på, at denne stamme er mere alvorlig end andre COVID-stammer.”

Altså ingen fare på færde.

 

B. Stadig rolig, d. 23. december:

En uge senere er man stadig pænt rolig. Her tales om at den ”engelske” smittespredning er på ”et meget lavt niveau, og at de eksisterende tiltag virker fint, men der åbnes også for en usikkerhed i prognoserne:

”For nuværende ser de implementerede tiltag i Danmark, uanset tilstedeværelsen af virusvarianten, ud til at være effektfulde og have bremset smittespredningen”

Men alligevel lukker Magnus Heunicke i al sin magt og vælde af for rejser til og fra England. Det sker faktisk allerede d. 21. december. Men altså uden årsag andet end diktatorisk magtbrynde og ekstrem forsigtighed. Sverige lukker også grænsen til Danmark. Dermed er smitteregnskabet hoppet fra matematik til politik, hvilket er biostatens formel.

 

C. Stadig rolig, d. 28. december

SSIs vurderinger fastholdes alligevel i et notat fra d. 28, hvori der står, at risikovurderingen fra d. 23/12 stadig gælder. SSI er endnu ikke helt koopteret af biopolitikken.

 

D. Forvirret, d. 1. januar

Her udgiver SSI et nyt notat, hvor man er lidt mere forvirrret. Der er ingen rolige vurderinger, men heller ikke noget decideret panik

 

E. Panik, d. 5. januar

Der udsendes nu et notat, hvor de matematiske modeller og panikpolitikken arbejder sammen, fuldstændig som i forårets worst-case scenarier, som aldrig holdt det mindste. Men pludselig dominerer det forskrækkede sprog, og der peges på nogle meget stejle kurver. Ved nærmere læsninger finder man dog ud af, at den stejle grafik i worst-case peger på blot 4000 smittede i midten af februar, hvilket jo er ingenting, og det kan slet ikke begrunde, at man skal holde små børn hjemme fra skole og forstærke jerngrebet om landet.

Vi har med andre ord endnu et eksempel på, hvordan der indledes med rolige vurderinger, men så snart disse vurderinger kommer i kontakt med regeringens politisering – her via grænse- og skolelukninger -, så ændres sproget, og Nedlukningsekstremismen træder i karakter og omdanner samfundets logikker og praksisser til nye biopolitiske logikker.

Links:

Risikovurdering, d. 16. december: Ny covid-virusstamme i England (ssi.dk)

Risikovurdering d. 23. december: engelsk_virusvariant_231220.pdf (ssi.dk)

Pressemeddelelse d. 28. december: Statens Serum Institut udgiver opdaterede tal for den engelske covid-19-virusvariant (ssi.dk)

Notat, d. 2. januar: Ny status på forekomsten af cluster B.1.1.7 i Danmark (ssi.dk)

Nyhedsbrev, d. 5. januar: Spredning af den engelske virusvariant – cluster B.1.1.7 (ssi.dk)

Estimater fra ”ekspertgruppen”, d. 5. januar: Estimerede scenarier for udviklingen i cluster B.1.1.7 (ssi.dk)

 

10. Sofa-tanker, d. 18. januar

Jeg sidder her i sofaisolation og spekulerer på, om DR, TV2 og Politiken mon er købt og betalt og ejet af Magnus Heunicke? Disse medier nærmest nægter at invitere kritiske røster. De vil kun snakke med enøjede virologer og andre tællelarver, der pludselig tror, at de er samfundsforskere og politikere og filosoffer, hvilket er en rolle, de er blevet sat i af regeringen via hastelovene i foråret.

Jeg sidder også og tænker på den enorme moralske byrde, som landets gamle mennesker er blevet påduttet af Frederiksens biototalitarisme, og som nu har hensat en hel generation af unge isoleret og gældsat. Regeringen har ikke blot smadret barndommens natur og ungdommens sociale eksperimenter. Den har også smadret retten til at bliver gammel uden skyld. Det er ondskab efter min mening. Når jeg bliver gammel, vil jeg aldrig bede nogen om at spærre børn inde for min skyld. Det er bud nr. 1 i menneskelivet, for så vidt det er et Vita Activa.

Jeg sidder også og tænker på, at man nu kan tvinges til både isolation, behandling og hospitalisering i alle mulige sammenhænge, fordi der er nogle tal inde i nogle andre tal, som måske vil blive til nogle tredje tal om fem uger, hvor der vil være endnu flere tal inde i de fjerde tal, som vil eksplodere engang i futura. Det hele skal beskyttes af et biopolitisk vaccinepas, der styres af den nye disruptions- og overvågningskapitalisme.

Jeg sidder også og tænker på, at ånden fra 1989 nu er totalt smadret af alle folketingets partier. Alt er lukket, låst og isoleret på ubestemt tid, selvom der er ca. lige meget smitteri alle steder i Europa. I stedet for at besøge hinanden, så tør ingen nu rejse til Bremen og snakke med en tysker.

Og når ånden fra 1989 er smadret, så går der 0,5 minutter, så er ånden fra 1945 også væk. Og når det sker, så er vi tilbage i 1930’erne, hvorefter tiden kan arbejde sig frem mod 1940.

Nedlukningen er uendelig. Selv hvis der åbnes, så er Nedlukningen som princip gældende. Og det er denne logik, der vil føre os ud af demokratiet.

 

11. ”Lav forekomst af smitte”, d. 19. januar

SSI skriver følgende på sin hjemmeside:

”Hvis kontakttallet er over 1, vokser epidemien. Hvis det er under 1, aftager epidemien. I en epidemisituation med lav forekomst af smitte, vil svingninger omkring 1 være forventeligt.”

Ok, så tror man jo, at kontakttallet må ligge på Mount Everest, når man betænker, at samfundet er totalt lammet. Men hvordan ser det så ud?

Jo, ifølge SSI har kontakttallet nu ligget på 1 eller derunder siden d. 6. december. For tiden er tallet endda helt nede på 0,6, hvilket er det laveste siden d. 4. april. 0,6!!!

I sidste uge, hvor regeringen ødelagde landet igen, var kontakttallet det næsten ligeså lave 0,7.

Vi har altså ikke bare ”lav forekomst” af smitte, men snarere ’ultralav forekomst af smitte’, som endda er stærkt faldende.

Den britiske mutation har ifølge TV2 et kontakttal på sølle 0,8, og ifølge NB’s sundhedspolitiske ordfører – den heltemodige enmandshær Lars Boje Mathiesen – fortæller SSI, at den stakkels brite-virus endda er betydelig mindre smitsom end oprindeligt antaget. Og 0,8 er jo også klart under 1. Altså igen ultralav forekomst af smitte.

Men der varsles allerede nye ”mutationer” af de enøjede virologer, der repræsenterer en videnskab i det dybeste moralske og saglige forfald. Et forfald, der desværre påvirker store dele af lægestanden og beslægtede fag, og som har Nedlukningen som sin centrale årsag. Men hele dette faglige forfald er samlet i indflydelsesrige ekspertråd og præger hele mediefladen.

Så både den ene og den anden variant er altså i aftagende og har ultralav ”forekomst af smitte”.

Men alligevel fastholder og strammer Mette Frederiksen sit biopolitiske jerngreb om samfundets mindste detaljer med omfattende overgreb på frihedsrettigheder og på demokratisk livsform som både aktuel og varig konsekvens.

Positivprocenten er på 0,9, hvilket svarer til maj måned, hvor samfundet blev genåbnet med yderligere fald i positivprocenten til følge, selvom SSI’s prognoser igen var på Mount Everest.

I TV2’s reportage fra dagens interview med statsministeren hyperventilerede hun i nærmest erotisk sitrende begejstring og med blussende kinder og hakkende stemme, mens hun fortalte om, hvordan Nedlukningen skulle forlænges yderligere.

Hun og hendes sundheds- og justitsminister er dybt farlige for vort samfund efter min mening. De andre er bare en flok scaveniusser.

En tanke om “Smittede tanker 82, d. 19. december – 20. januar

  1. Hej Thomas,

    Det er virkelig godt sammenfattet og hele denne maskerade bliver mere og mere absurd for hver dag der går. Jeg kan anbefale en film der er på vej hvis du ikke allerede har hørt om den: http://www.planetlockdownfilm.com
    En af dem der bliver interviewet er Knut Wittkowski, en meget erfaren tysk epidemiolog som i denne podcast https://libertarianinstitute.org/mance/507/ har 2 virkelig interessante teorier. Den ene er at nedlukning og restriktioner er en direkte invitation til mutationer der når at ændre sig så meget at vores anti-stoffer ikke længere virker. Han mener at hvis vi havde ladet virusset rase ud og havde beskyttet de gamle ville det hele have været overstået i løbet af 5-6 uger. Den anden interessante teori er at hvis man tror masker virker så slår vi, der er raske og yngre de gamle og skrøbelige ihjel når vi tager masker på. Vi, der ikke har kroniske sygdomme og et rimeligt helbred, skal være stødpude uden masker og afstand for virussets rasen igennem befolkningen mens de sårbare beskyttes og skånes. Men det kræver jo lidt at alle lande vælger den samme strategi …
    Glæder mig til dit næste blog-indlæg.

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.