Sundhedsfaglig erklæring imod corona-politikken

Der er pr. d. 23. april 2022, indsamlet 39.471 underskrifter i følgende indsamling, som blev oprettet d. 13. oktober 2020:

“Erklæring fra sundhedsfagligt personale vedrørende Covid-19” https://www.skrivunder.net/erkla

Erklæringen, som kan tilgås i linket, opstiller otte argumenter mod den aktuelle coronapolitik, herunder ikke mindst at regeringen har påtvunget sundhedsvæsenet og samfundet et “ekstremt forsigtighedsprincip” i stedet for Sundhedsstyrelsens oprindelige og mere demokratiske proportionalitetsprincip.

Jeg har gennemgået alle underskrifterne. Der er folk fra mange forskellige erhverv og samfundslag. Der er ifølge initiativtagerne også over 2000 personer fra brede kredse i sundhedsvæsenet.

Nedenfor har jeg især noteret de læger, intensivsygeplejersker og diverse naturvidenskabsfolk, som foreløbigt har skrevet under. Der er også et par andre relevante, f.eks. politikere. Måske burde jeg også have noteret dyrlæger, sygeplejersker, jordemødre og tandlæger, som der er ret mange af, men det kom jeg ikke lige i gang med.

Der er en del anonyme underskrifter, men jeg kan ikke vurdere, om det er fordi, folk er nervøse for at offentliggøre deres navn eller på grund af andre ting.

Hver notering har tre elementer:

 • Først det nummer, som den pågældende er noteret for i indsamlingen.
 • Dernæst titel og navn, som det er angivet, eller som jeg har fundet ud af ved lidt søgninger. Skriv gerne og korriger, hvis der er fejl og mangler.
 • Til sidst har jeg noteret eventuelle kommentarer, som underskriveren har noteret i forbindelse med hans eller hendes underskrifter.

Indtil nu har jeg registreret ca. 200 underskrifter ved hjælp af denne metode, altså næsten udelukkende læger.

Til sidst vil jeg sige, at jeg pr. d. 9. februar 2021 er blevet gjort bekendt med et enkelt tilfælde af falsk underskrift, en form for identitetstyveri, hvilket jeg har beklaget over for vedkommende. Jeg håber meget, der er tale om en enlig svale. Hvis der er fejl af den slags, vil jeg opfordre til både at skrive til mig, men selvfølgelig også til en af underskriftsindsamlingens fire initiativtagere, hvis database mine informationer stammer fra, så tingene kan blive bragt i orden.

Jeg opdaterer løbende listen.

 

Initiativtagerne til indsamlingen er følgende fire læger:

1: Kim Varming. Speciallæge i klinisk immunologi, Aalborg.

2: Christian Akim Jacobsen, Dr.med., Specialeansvarlig overlæge,
FAM, Sygehus Sønderjylland.

3: Mette Maja Mouritsen. Speciallæge i almen medicin, Hillerød

4: Jørn Bech Laursen Dr.med, Ph.d., privatpraktiserende speciallæge i internmedicin og kardiologi, Charlottenlund.

 

Her er resten af noteringerne, med de nyeste underskrifter øverst:  

 

37188: Dr. med. Jurij Bogovic

37056: ph.d., forsker i folkesundhed, Ziggi Ivan Santini

36314: Speciallæge Henrik Dietz

36220: Cand. Scient i immunologi, Maria Jensen: Jeg er cand.scient med hovedfag i immunologi og har selv arbejdet med vacciner indenfor den farmaceutiske industri. Jeg mener, at det er fuldstændigt uacceptabelt med regeringens politik med at vaccinere ungdommen, som er i en meget lille risikogruppe, med en vaccine som endnu kun er på forsøgsstadiet. Og hvor vi først om nogle år ved, om vaccinen kan betyde nogle frygtelige langvarige bivirkninger, ligesom det var tilfældet med de unge mennesker i Norge, der blev vaccineret ved svineinfluenzaen. Det er under al sundhedsfaglig kritik. Og at Sundhedsstyrelsen tilmed skriver direkte til unge mennesker under 18, og skriver at & quot; dine forældre får ikke besked, hvis du vælger at lade dig vaccinere, er ikke alene fuldstændig uforsvarligt, men samtidig ufatteligt uetisk. Jeg er dybt chokeret.

36000: Læge Peder Willemoes Frandsen

35981: Læge Anastasia Loupis

35207: Læge Lisbeth Rose: Jeg finder, at håndteringen af cv 19 er fjernet fra de faglige kompetente personer og overgivet til politikerne, som ingen kompetencer har. Epidemiloven, indført marts 2020, er gennemført under al hast uden en ordentlig gennemgang og vurdering af behovet herfor. Væsentlige data tilbageholdes, demokratiet er sat ud af spil, og restriktionerne fortsætter uden noget faglig belæg. Befolkningen har fået frataget mange af sine grundlovssikrede rettigheder og det ser kun ud til at blive værre med den kommende epidemilov. Nej tak til tvangstest, nej tak til tvangsvaccinationer. Åben hele EU op og lad folk rejse frit omkring. Virus er allevegne og kender ikke til grænser, mutationerne kommer hele tiden og kender heller ikke til grænser. Sådan har det altid været og denne virus har ikke en dødelighed, der retfærdiggør restriktionerne.

35089: Læge Erik Obitz

35418: Ph.d. i biokemi Sigurd Okkels: Jeg skriver under, fordi regeringen ødelægger Danmarks sundhed og økonomi ved fagligt elendige tiltag. Et eksempel er ordren til at dræbe alle mink den 4/11. Jeg har arbejdet i 15 år med molecular evolution og forudsagde at mink-mutationerne er mindre farlige for mennesker på grund af selektionen i mink. Det er senere påvist videnskabeligt. Desuden var cluster 5 mutationen uddød på det tidspunkt, hvor ordren blev givet. Det unødvendige tiltag kostede 19 milliarder kroner, som vi kunne have reddet mange menneskers liv med.

34585: Læge Mia Grandahl

34587: Læge Maria Gefke: Jeg mener ikke restriktionerne for covid 19 er berettiget i forhold til dens dødelighed. Medierne bruger skræmmekampagner og splitter befolkningen. Restriktionerne kommer til at have kæmpe konsekvenser både økonomisk og menneskeligt.

34496: ph.d. i bioteknologi Jens Iversen

34414: Læge Jens-Jørgen Kjærgaard

34363: Speciallæge Peter Holmboe

34215: Overlæge Flemming Hermansen

33999: Læge Bruce Kyle

34215: Læge Flemming Hermansen

33999: Læge Bruce Kyle

33358: Læge Klaus Thorsen

33185: Hudlæge Priscila Freitas

33109: Ingelise Qvist: Jeg skriver under, fordi det ligger i mit blod, kald det bare DNA, at man som læge ikke tvinger mennesker til at lade sig operere, screene, få fostervandsprøver, sterilisere, medicinere. Tanken om, at man skulle vaccinere folk mod deres vilje med politiets eller andres hjælp, er frygtelig og uetisk.

32895: Læge Anja Heyn Roed Andersen: Fordi jeg er enig i initiativtagernes standpunkter.

32114: Speciallæge Nanna Kirkebjerg: Helt enig med dette opråb.

32067: Overlæge Sharaf Perdawood: Regeringstiltag er ikke baseret på evidens.

31140: Læge Anne-Sofie Thorsen

30620: Speciallæge Andreas Munk: Jeg er enig.

30561: Kandidat i folkesundhedsvidenskab Amanda Sandbæk: Som uddannet kandidat i folkesundhedsvidenskab er jeg bevidst om, hvor afgørende det er at se det brede folkesundhedsmæssige perspektiv på en specifik sundhedsproblematik som covid-19. Jeg er imidlertid bange for, at politikerne ikke altid gør sig disse overvejer og, på trods af at de hævder at gå folkesundhedens ærinde, glemmer at vurdere tiltagene op mod de afledte sundhedsrelaterede konsekvenser. Jeg er derfor bekymret for, at politikere fra hele verden er gået for vidt med deres restriktioner og ikke har blik for de afledte konsekvenser, nedlukning har haft og har – de skyder gråspurve med kanoner. Disse konsekvenser tæller bl.a. den sociale og psykiske påvirkning såsom nedtrykthed, ensomhed, disproportional sygdomsbekymring, ændrede motionsvaner og mere stillesiddende adfærd samt de afledte konsekvenser heraf, ændret lægesøgningsadfærd og dermed uopdagede og ubehandlede sygdomstilstande, aflyste eller udskudte behandlinger, færre midler i sundhedsvæsnet og omsorgssektoren som følge af både det massive ressourceforbrug som teststrategien kræver og den manglende omsætning i erhvervslivet – og meget meget mere. Alt sammen kan det være med til at mindske danskernes livskvalitet og i værste fald (men højest sandsynligt) bidrage det til øget morbiditet og mortalitet. Jeg kan således være bekymret for at fordelene ved smittereduktionen ikke står mål med konsekvenserne, hverken når man ser på de direkte omkostninger, men slet ikke når der tages højde for de potentielle afledte effekter.

30525: Pns. Intensivsygeplejerske Lone Eichel: Jeg er HELT enig i, at regeringens tiltag i forbindelse med coronapandemien er helt ude af proportioner, og at der er oppisket en stemning af frygt i befolkningen, som er skadelig , både på det politiske og menneskelige plan.

30513: Læge Anette Hauge

30409: Speciallæge Heine Svarrer: Er enig i jeres argumenter

29959: Læge Katrine Kirial: Jeg ser dagligt mange, som er påvirket negativt. Ikke pga. corona, men pga. følger som restriktionerne medfører. Sundhedsmæssigt, psykisk og økonomisk.

30048: Læge Louise Hildestad

30055: Læge Niels Mørk

30064: Dr. scient. pol Gorm Harste: Jeg skriver under, fordi der i Danmark er en for stærk tradition for manglende magtdeling.

29609: Cand. med. Kerstin Hoffman

29252: Pens. overlæge. dr. med. Søren Kruse-Andersen

29189: Læge Johanne Mejlholm Kold: Jeg er enig i alt ovenstående og ønsker at den sunde fornuft, evidensbaseret viden og demokrati igen skal ligge bage d beslutninger, der træffes i Danmark.

29107: Overlæge, ph.d. Tine Nymark

28671: Speciallæge Elisabet Gudmundsdottir: Medicinen er katastrofalt værre end sygdommen.

28557: Første reservelæge Ane Sophie Olsen

28312: Læge Christian Bernhard

28277: Læge Jens Vrang

28142: Læge Kristian Løkkegaard

27816: Speciallæge Jesper Peter Schou: Jeg er rystet over lovforslagets diktatoriske tendenser. Det hører ikke hjemme i et retssamfund.

27634: Læge Anders Mørch

27561: Læge Jonas Duffy

27118: Speciallæge Rasmus Nielsen

27083: Afdelingslæge Jorun Holm

26950: Læge Jens Frimodt-Møller: Jeg er imod Regeringens COVID-19 indgreb.

26776: Speciallæge: Anni Jonna Hansen

26602: Læge Jørn Christensen: Den politiske håndtering af COVID-19 situationen er en skandale af store proportioner og bør stoppes.

26522: Læge Inge B. Thomsen

26529: Læge Allan Bacher

26400: Læge Lise Schleiss

26399: Læge Martin Rudnicki

26229: Overlæge Michael Brix: Jeg er helt enig med initiativtagerne.

25803: Læge Vivian Hauck: Jeg er imod udkast til den nye epidemilov.

25413: Speciallæge Hans Ulrik Kjærem: Vi ødelægger livsglæden og vores børns mentale sundhed

25400: Læge Emil Henningsen

23561: Læge Flemming Rosleff: Jeg vil modsætte mig den nye epidemilov

23249: Læge Line Kannegaard Johannsen

Cand.scient.med, ph.d.: Jesper Jeppesen

23090: Læge Henrik Jensen Vodstrup: Jeg er enig

23068: Læge Eva Houlberg

22727: Speciallæge Arne Fiellau: Jeg skriver under, fordi jeg er uenig i regeringens unødvendig strenge håndtering af situationen.

22678: Biolog Niels Skaaning: Fordi hele coronahåndteringen er ude af proportioner og styret af alt muligt andet end faglighed.

22646: Læge Gunnar Ødum

22441: Ph.d. i medicin Torben Ellegaard Lund

22431: Læge Julie Plougmann

22186: Farmaceut Benny Pedersen: Jeg synes også, indgrebene er ude af proportioner med problemet.

22114: Læge ph.d. Stinne Greisen: Jeg mener ikke restriktionerne står mål med sygdommen. Jeg er bekymret for den endelige “regning” bliver langt højere end det, vi prøver at beskytte mod.

21548: Læge: Annalea buntzen Hasemann: Regeringens krav om mundbind ikke har videnskabelig evidens bag sig. Regeringen udøver magtmisbrug styret tangerer et totalitært styre.

21121: Cand. Scient. i molekylær biomedicin Gitte Kaiser

20999: Læge Helle Lisle

20954: Intensiv sygeplejerske Jane Sørvik

20836: Læge Helle Frandsen

20489: Speciallæge Andreas Agger: Der mangler en evidens baseret tilgang

20406: Speciallæge Peter H. Rabøl

20187: Pens. overlæge Jørn Sollid

20036: Speciallæge Linda Bracher

19949: Overlæge Anders Lindelof

19533: Læge Niels Vagn Pedersen

19301: Dr.med. Marie Gunnestad

18801: Overlæge Jørn Baun Christensen

18345: Læge Birger Bonne Rasmussen

18115: Skoleleder og byrådsmedlem Charlotte Bie (LA): Restriktionerne er i højere grad politiske end sundhedsfaglige, og tiltagene og de afledte menneskelige og økonomiske konsekvenser er ude af proportioner, end de dødsfald der er afledte af Covid.

17589: Speciallæge Henrik Dietz

17527: Speciallæge Philipp Lange Thomsen

17438: Kommunalbestyrelsesmedlem Morten Schjøtt (EL)

17237: Læge Ida Margrethe Nielsen

17143: Læge Rikke Winge

17045: Praktiserende Læge David Bohnstedt

16977: Læge og journalist Charlotte Strøm

16919: Læge Thomas Børven: Jeg er fuldstændig enig i ovenstående erklæring. Vi sygeliggør vores befolkning og forværrer livskvaliteten for alle borgerne, som har helbredsangst eller lignende diagnoser. Vi er nød til som samfund at tænkte på vores befolknings mentale helbred. Hvad der aktuelt sker fra regeringens side er, at de spiller på danskernes frygt og tilsidesætte vores grundlov. Dette er meget effektivt og kan sidestilles med, hvad nazityskland gjorde i slut 1930erne

16900: Speciallæge, dr. med. Niels Olsen

16706: Ledende overlæge Inger Ros

16006: Læge Ali Al-Zuhairy: Det er generelt helt ude af proportioner, hvor meget regeringens tiltag har kostet samfundet i forhold til de, i bedste fald forsvindende få, quality-adjusted life years man vinder.

15972: Læge Kim Abildskov

15817: Ph.d. stud. i molykokær medicin Henriette Winther

15795: Immunolog Søren Jakobsen: Alvoren i det aktuelle udbrud af Covid-19 står ikke mål med konsekvenserne af indgrebene.

15615: Læge Eigil Thomassen

15606: Læge Hanne Huldgaard: Foruden det sundhedsfaglige er jeg stærkt bekymret for borgernes retssikkerhed og demokratiet.

15522: Læge Morten Krogh Jensen: Indgrebene over for de unge går alt for vidt. Fokus bør istedet være at beskytte ældre og patienter, hvor det er relevant.

14928: Læge Morten Randløv Andersen: Hygiejne og masker kræver meget konsekvent og korrekt brug, hvis det overhovedet skal virke, og det er folk ikke i stand til. Få regler, der er lette at overholde og er generaliserbare, så folk selv kan vurdere fra situation til situation, som de gør i alle andre sammenhænge, fx. brug af cykelhjelm

14590: Læge Jesper Hansen

14042: PhD i molekylær fysiologi Tanja Kalstrup

13952: Læge Lene Tegllund

13921: Professor i klinisk mikrobiologi Helle Krogh Johansen

13912: Læge Peter Gøtzsche

13823: Regionsrådspolitiker Jens Ravn (V)

13634: Speciallæge Pia Brochdorff Saustrup

13591: Læge Trine Juhler: Enig i de fremsatte synspunkter. Debatten og retorikken blandt politikerne er for følelsesladet. Der er tale om cost-benefit ved alle sygdomme, også Corona. Men her handler det om, at succeskriteriet er, at ingen må dø af Corona. Det er desværre ikke muligt. Da vi jo alle skal dø, specielt når vi bliver over 80 år, så er risikoen stor. Lige nu betaler børn, men især de unge en meget høj pris. Da de bliver frataget deres ungdom og et ordentligt uddannelses forløb, idet meget undervisning på de videregående uddannelser foregår virtuelt. Desuden er der alle de, som bliver arbejdsløse, som vi nu ser udvikler angst og depression. Så længe, der er underdødelighed, synes jeg, strategien er helt forkert og prisen alt for høj også på det menneskelige plan for hele befolkningen.

13451: Øjenlæge Niels Kalstrup: Det er en skandale, vi ikke får resultatet af den mundbindsundersøgelse, Salling Koncernen har sponsoreret i København. Mundbind bruges helt i flæng, genbruges, gramses på etc.

13174: Professor i økonomi Christian Bjørnskov: Jeg skriver under, fordi jeg er enig i at nedlukningspolitik har vist sig at være ineffektiv, at virussen ikke er specielt farlig, og at konsekvenserne af den nuværende politik er ødelæggende for folks liv og velbefindende.

13047: Læge Pernille Mørk: Indgrebene mangler sundhedsfaglig grundlag

12894: Overlæge Jørgen Bent Andersen: Jeg skriver under, fordi jeg er helt enig i de synspunkter som erklæringen giver udtryk for. Regeringen har påtvunget lægelig rådgivning begrænsning af lægefaglig rådgivning.

12815: Speciallæge Lars Friberg

12728: Læge Vibeke Manniche

12624: Speciallæge Bente Casparij

12538: Biolog Per Christiansen: Dette er i henhold til al tilgængelig empiri ikke en så farlig sygdom, at det meriterer disse drakoniske, samfundsskadelige tiltag

11823: Læge Hans Jørgen Abildgaard

11734: Læge Niels Munksgaard Søndergaard

11605: Speciallæge Per Gade

11553: Speciallæge Christoffer Mørk

11516: Jeanne Rungby: Restriktionerne og frihedsberøvelsen er gået alt for vidt, set i forhold til sygdommens alvorlighed. Skyldpålæggelsen og stigmatisering af ungdommen er helt urimelig og uacceptabel. Vi burde isolere de svage og gamle på en fornuftig måde med råd til familier om hvordan man håndterer samvær uden at smitte. Slip resten af befolkningen fri. Dødeligheden er ikke høj nok til at forsvare de nuværende vidtgående indgreb i vores rettigheder. Det tangerer hysteri!

11272: Læge Lene Bang

11299: Speciallæge Anna Iben Hollensberg

11179: Speciallæge Stinus Ancher Pedersen: Det er usundt for alt for mange af os at forholde os til restriktioner som åbenlyst ikke giver mening, og ofte er direkte modstridende. Vi har set alt for mange der fejlagtigt ikke er blevet udredt for alvorlige lidelser som lungekræft og hjertesvigt, men i stedet er covid19-testet vis egen læge utallige gange før det reelle problem bliver afdækket. Har personligt set min ven dø af lungekræft og nær familie blive irreversibelt dårligere af sin hjertesvigt pgs dette.

11149: Læge Ida Wallin: De seneste begrænsninger har store konsekvenser for mine patienters “håndtering” af sine kroniske lidelser (Alt andet end COVID-19) og risikerer dermed at øge deres endelige sygdomsbyrde

10957: Læge Anders Rask Hansen

10818: Overlæge Klaus Bloch: Med henvisning til de fremførte argumenter

10806: Pensioneret overlæge, ph.d., Hanne Wielandt

10366: Læge Annette Hessellund:

10210: Intensiv sygeplejerske Rikke Grønning

10179: Overlæge Peter Grydehøj

9659: Intensiv sygeplejerske Nete Juhl.

9524: Mona Kjægaard, Klinisk psykolog i Psykiatrien Region Syddanmark: Indskrænkning af befolkningens frihed skaber angst, depression og generel mistrivsel, og den effekt er langt værre end de sundhedsmæssige fordele som kun beskytter de få.

9185: Overlæge Mette Nielsen: Jeg er delvist enig i at restriktionerne er alt for indgribende og omkostelige både socialt og økonomisk i forhold til covid-19’s farlighed.

8419: Speciallæge Thomas Kiær

8223: Læge Lina Zeraiq: Jeg er fuldstændig enig!

7493: Intensivsygeplejerske Karsten Pedersen.

7388: Læge Lars Vibe Hansen

7081: Læge Karin Verland

6591: Overlæge Benedicte Lange: Sidevirkningerne af indsatsen for at holde denne virus ned er i mange henseender langt værre end selve sygdommen: ensomhed, isolation, udbredt angst, ingen motion, øget vægt og reduceret sundhed hos ældre, indskrænket demokrati og forværret økonomi for blot at nævne nogle få

6502: Tandlæge Merete Repsdorph: Fordi jeg kan se de utilsigtede konsekvenser/følger nedlukningen har på mine patienter/medmennesker i form af angst, depression, isolation mm. Samt bekymret for det store gabende økonomiske hul regeringen laver.

6458: Overlæge Kenneth Krarup: Jeg er enig.

6228: Intensivsygeplejerske Henriette Christensen: Jeg er enig og støtter op omkring ovenstående.

5794: Overlæge Thomas Kjeld.

5750: Læge Kim Thomsen

5410: Læge Rune Lorentzen: Jeg skriver under, fordi jeg er imod politisk undertrykkelse og underkastelse.

5337: Læge Simon Bahn Glerup: De tiltag, som vores regering har indført under Coronasituationen, står ikke mål med den trussel, som pandemien udgør. Der er tale om overgreb snarere end indgreb, og det sundhedsfaglige belæg er ikke-eksisterende.

4954: Virolog Christian Holm: Et godt estimat på antal danskere der har været smittet er omring 200.000 personer. 1 Person under 50år er død. ÉN!!. Alligevel er vore børn angste for virus.

4734: Læge Jørgen Krogh Johansen: Corona bør behandles sundhedsfagligt. Politikkere og pressen har i fællesskab indført aprilsnaragtige tilstande som vi for få år siden ville pege fingre af.

4728: Læge Marianne Petersen: Jeg er enig i erklæringen og ønsker fremadrettet en mere sundhedsfaglig frem for populistisk politisk tilgang til forholdsregler i det danske samfund under lignende udfordringer i DK

4546: Læge Maryam KH.

4380: Overlæge dr. med. Søren Schifter

4226: Læge Hanne Kanstrup

4197: Læge Lars Lawrence

4175: Læge Mark W. Langer:  Nedlukningen og mundbind er ikke rationelt længere

4171: Overlæge Morten Kramhøft

4071: Læge Nina Imbæk

4070: Overlæge Muhanad Al-Hashimi

4054: Intensivsygeplejerske Majbrit Kristiansen

4013: Speciallæge Birgit Arentoft: Jeg mener det er urimeligt at sætte samfundet i stå, og udsætte befolkningen for indgreb, der gør tilværelsen værre for et stort flertal end “redde” el meget lille mindretal. Alles lov har en pris – og det er ikke kun døden.

4004: Læge Susanne Lottrup

3939: Overlæge Carsten Holm

3480: Læge Jesper Kolbeck

3391: Læge Klaus Edvarsen

3055: Læge Gabriela Wachowiak-Andersen

2715: Speciallæge, dr. Med., Lars Rasmussen

2718: Professor i neurovidenskab Sune Jespersen

2605: Speciallæge i almen medicin Marianne Kirkskov

2595: Læge Nikolaj Klintebjerg Amby

2383: Intensiv sygeplejerske Martin Holm

2387 Lægerne familien Hemmingsen: Jeg frygter fremtiden for mine børn børnebørns skyld, grundet ubegrundet skabelse af frygt i offentligheden og især magtmisbrug på et grundløst grundlag.

2355: Speciallæge i Almen Medicin Helge Volkmann

2343 Læge Jens Arrent: Enig i erklæringen!

2124: Læge Marianne Petersen

2043: Læge Daniel Schaub

1811: Læge, ph.d. Michael Hove Nørgaard

1801: speciallæge, ph.d. Casper Foldager

1631: Speciallæge i Almen Medicin Søren Fjord Christensen: Helt enig

1618: Intensivsygeplejerske Annette Olsen: Det lægerne her skriver er helt i overensstemmelse med min egen overbevisning.

1590: Læge Jytte Hansen

1443: Læge Freja Eriksen

1362: Kandidat i folkesundhed Ida Damslund: Farligheden af Covid-19 står slet ikke mål med de omfattende restriktioner, som bliver ved med at skade vores samfund, ligesom tilsidesættelse af vores grundlovssikrede rettigheder er dybt bekymrende.

1173: Læge Kamille-Amalie Bahn

909: Læge Birgitte Lund

727: Læge Marianne Rhode

728: Læge Helga Fogtmann Have

702: Læge Jakob Rohde

295: Intensiv sygeplejerske Liselotte Kristensen

228: Speciallæge Margarita Elkjær

29: Læge Hanne Holtegaard

20: Speciallæge i Almen Medicin Karin Lohse fryd Nilsson

15: Praktiserende læge Katrine Flindt: Jeg skriver under, fordi jeg mener, det er min pligt som læge at gøre opmærksom på, at håndteringen af COVID-19 er fuldstændig ude af proportioner med sygdommens farlighed. Befolkningens sundhed lider, efter min bedste vurdering, under de mange politiske tiltag, der er sat i værk uden at der er sundhedsfagligt belæg for det.

7: Læge Helene Bjerno: Med en politisering af lægefagligheden ser vi, at epidemiloven nu lægger op til tvangsvaccination. En forbrydelse mod menneskeheden.

5. Læge Trude Simonsen: Jeg er meget enig i ovenstående.

 

Links:

Link til underskriftsindsamling: https://www.skrivunder.net/erkla?uv=29196416

 

Omtaler i pressen:

JP, d. 2. november: https://jyllands-posten.dk/indland/ECE12529095/fire-laeger-gaar-imod-coronatiltag-indgrebene-er-ude-af-proportioner/

Berlingske, d. 2. november: https://www.berlingske.dk/samfund/laeger-har-oprettet-underskriftsindsamling-mod-coronatiltag-vi-mener-at

TV2, d. 2. november: https://jyllands-posten.dk/indland/ECE12529095/fire-laeger-gaar-imod-coronatiltag-indgrebene-er-ude-af-proportioner/

 

Lignende internationale initiativer:

Great Barrington Declaration (dansk oversættelse): https://gbdeclaration.org/the-great-barrington-declaration-danish/

Omtale af et lignende belgisk initiativ: https://www.brusselstimes.com/news/belgium-all-news/128704/hundreds-of-medical-experts-question-belgiums-coronavirus-policy-in-2-open-letters/

 

10 tanker om “Sundhedsfaglig erklæring imod corona-politikken

 1. Hvor er det fantastisk, at du har gjort det store arbejde.
  Endvidere en kæmpe lettelse, at så mange kompetente mennesker har skrevet under..
  Tak af hjerte.

 2. Kære Thomas
  Jeg har været udsat for identitetstyveri. Jeg er netop i dag blevet bekendt med at mit navn står på listen som medunderskriver:

  8779: Læge og forskningschef ved Odense Hospital, Nanna Skaarup Andersen: Medierne fodre den almene dansker med falsk information omkring Covid-19! Der er ingen tvivl om at der udelukkende er tale om social kontrol.

  Jeg har aldrig skrevet under på dette vrøvl og har skrevet til den ansvarlige for underskrifterne og bedt om at blive fjernet.

  Desuden er jeg ikke forskningschef og jeg er ikke aktuelt ansat på OUH, men jeg er dog læge som du sikkert har kontrolleret i autorisationsregistret.

  Så inden du skriver at du har gennemgået alle navne, så overvej at undersøge om dem der står som underskrivere faktisk har skrevet under eller om de, lige som jeg, har været udsat for identitetstyveri.

  • Kære Nanna
   Mange tak for din besked. Jeg beklager meget og har med det samme slettet din navn fra listen.
   Med venlig hilsen Thomas

 3. Hvor er det dejligt at se dette – det giver os da håb for fremtiden. Men der skal også konkrete handlinger til, de er nok ligeglade med underskrifter.

 4. Varmer mit ❤ da jeg gentagne gange har raset over vores Sundhedsminister, MF og regering inkl. Støttepartier der for det første ikke har meget Livserfaring ude fra erhvervslivet og da slet

  INGEN SUNDHEDS FAGLIG VIDEN

  Tak Kære alle Jer der kæmper for sagen – som forhåbentlig bliver til glæde og gavn for hele den Danske befolkning.

 5. Hvor er det godt gået. Vi skal stå sammen i vores kamp mod den politiske indblanding i befolkningens sundhed, der lider stor skade under de tiltag regeringen støttet af medierne gennemfører og fortsat gennemfører.

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.