Tale til Erik Schmidt i forbindelse med hans afskedsreception, d. 20. juni 2014, ved Agedrup Skole

Kære Erik

Det må være en sørgelig dag for Odense Kommune, en trist dag for Agedrup Skole og en ærgerlig stund for dine kolleger og elever. Det er også et grimt slag for Danmark. Hvorfor mon?

 

1.

Du ved bedre end mange, at en god lærer har mange dyder. Han skal kunne ordne det ene og det andet i klasseværelset. Det er der sikkert mange der kan, og sikkert også du.

Nogle lærere har så noget særligt. De kan noget mere. De breder klasseværelset ud i samfundet. De kan slet ikke lade være med at fortælle, undervise, diskutere og bygge op. De skriver kronikker, laver tænketanke, udgiver tidsskrifter og bøger, kender gud og hvermand inden for sit område og er aktive i lokalområdet på alle mulige måder.

Sådan en lærer samler ikke kun en klasse om sig. Han samler hele samfundet. Han får alle mulige mennesker til at røre på sig, til at spørge og til at komme til syne i samfundets strøm. Jeg siger nogle gange, at han bygger kredse om sig; kredse, der kredser. Han gør hele samfundet til en skole, som samfundet kredser om. Så er det pludselig ikke skolen, der retter sig efter samfundet, men samfundet der retter sig efter skolen.

Sådan en lærer er du. En stille mand, der altid rejser storme og vinde omkring stilheden, og som samler samfundets liv i kredsende ringe, som i et solsystem. En lærer i samfundet, der får samfundet til at bevæge sig i sit eget vand; Sådan en lærer som Danmark har brug for, sådan en lærer som vort land er bygget af, men også sådan en lærer, som der i dag er alt for få af, og som spiller en alt for lille rolle i vores læreruddannelse; en lærer der skaber spredende og myldrende kredse; en lærer, der samler folk af mange forskellige slags i en kreds, der kredser og udvider sig i uafbrudte cirkler.

Sådan en lærer er du vist. Sådan en lærer der siger ja til samfundet, demokratiet og pædagogikken. Det er en ægte ja-hat. En der siger ja til sit fag, sit virke og sit samfund, som siger ja til at kredse om de kredse, han er bygget i, og som han bygger i.

 

2.

Men sådan en lærer er ikke en læringsmaksimeringsmaskine, som det hedder sig på de bonede gulve i disse år, og som det hedder sig blandt halvstuderede mellembureaukrater og underdanige skoleledere, der ikke ved, hvad et pædagogisk liv indebærer – ja, som ikke aner noget om det.

Sådan en lærer med en kæmpestor dejlig ja-hat, som du har på, har også altid noget, der skal beskyttes, forsvares og diskuteres. Når hans fag trues af folk med nej-hatte, der vil afvikle og sige nej til hans fags kontakt til danske skoletraditioner, og af folk som vil måle alt, kontrollere alt og styre alt; ja, når sådanne ledere, der i deres uvidende opgør med det, de burde drage omsorg for, har taget en kæmpe nej-hat på, og når de kræver, at en ægte skolelærer skal tage sin virkelige ja-hat af og erstatte den med en falsk-jahat, som er lavet af nysprog, ja så føler læreren, og det med rette, en faglig og moralsk pligt til at sige nej. Men dette nej er i virkeligheden et kæmpedejligt ja. Det er nemlig fællesskabets ja. Det folkelige ja. Folkeskolens ja.

Så kære Erik. Hvor end du nu har tænkt dig at samle klasser i kredsende kredse, der får alt til at skvulpe, er jeg sikker på, at det bliver i det store ja’s ånd. Den ånd, der giver folk fri energi, og som sætter dem i gang med at læse, bygge, skrive og diskutere af livets lyst. Den ånd, der giver alle mennesker og elever frie og ægte ja-hatte på, så de dumme og ufrie ja-hatte kan lære noget i ægte strid. Ja, så de kan få sig en advarsel!

Sådan må det gå, når dem, der ikke ved, får magten over dem, der ved. Så må åbenhjertigheden myldre frem fra vores tunger i protest. Sådan skal det gå i Danmark.

Skal vi råbe hurra for Erik og alle danske lærere?

 

Læs om sagen på Folkeskolen.dk

 

5 tanker om “Tale til Erik Schmidt i forbindelse med hans afskedsreception, d. 20. juni 2014, ved Agedrup Skole

 1. Tak, Thomas Rømer, Erik Schmidt, Niels Chr. Sauer og alle de andre ildsjæle, der stadig har overskud til at kæmpe for folkeskolen – imod Antorinis og det politiske parnas’ ubegribelige reformfanatisme og afmontering af en folkeskole med stolte demokratiske traditioner som bærende fundament. Jeg véd, der er tusindvis af lærere, der i afmagt står totalt måbende overfor de magtdemonstrationer og ødelæggende tiltag, reformerne kommer til at medføre. – Det er de lærere, som ikke på noget tidspunkt er blevet hørt, som har visioner om åndsfrihed og demokrati, og som overvejer at finde sig en anden beskæftigelse. Man må håbe mange af dem har styrke til at fortsætte kampen både indenfor og udenfor skolen.
  – Det siges, at man i et demokrati har de politikere, man fortjener… de egentlige ofre: BØRNENE, har dog endnu ikke stemmeret.
  Man må håbe, Antorini selv tror på sit felttog imod åndsfrihed og demokrati. ‘Tro’ behøver som bekendt ingen saglig argumentation…
  Stig Petersen

 2. Hej Thomas.
  Du skal vide, at det er utrolig dejligt at følge din blok og dine tanker, især når det handler om folkeskolen som bærende kraft i forhold til demokrati/åndsfrihed og dannelse osv.
  Tænk at i vores samfund er der en tæt forbindelse mellem diskussionen af magtformer og diskussionen af demokrati, og vores politiske system hviler på en opfattelse af, at borgerne skal behandles som autonome individer, og at et indgreb og indskrænkning i denne form for frihed skal have et legalt grundlag, dvs. bygge på afgørelser, der i sidste instans er baseret på demokratiske beslutningsprocesser.

  Mon KL og Regeringen tog afsæt i disse processer, da de gjorde hele lærerstaben til umyndige individer?

  Tak for dit arbejde og for kampen ift.skolen

  VH Michael

 3. Flot kæmpet Erik. Håber du fortsætter kampen for en ordentlig folkeskole.
  Hilsen
  Bjarne Kent Nielsen, DNS 1

 4. SÅ smuk en tale Thomas, du har forfattet til Erik. Må I begge fortsætte jeres ukuelige kamp for vores folkeskole, som vi oprindelig kender den og ikke lade de uduelige politikere ødelægge den med den nye skolereform, som er en “skjult” spareøvelse, desværre. Det knuser mit hjerte, at det især er eleverne, der fremover kommer til at betale den højeste pris for politikernes kæmpe fejltagelse 🙁 Det er sgu ikke acceptabelt, at elever og lærere skal bøde for deres total mangel på indsigt i, hvad en god skoletid skal indeholde af forskellige aspekter. Det er lærerne, der er eksperter på det område og ikke politikerne og dermed end of story 🙁

 5. Tak, Thomas!
  Fordi du når det hele, Allinge, Erik, artikler, bøger, og dette her – vi er mange der har brug for et BJERG af indsigt som din!
  Tak for dit livtag med den magtfulde ej belæste elite – tak for Deadline 23-6-2014
  Tak for oplysningen – midt i en indtryksfuld tid.

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.