Smittede tanker 62: To biopolitiske breve til skoler og forældre

Undervisningsministeren har d. 23. september skrevet to breve: Et brev til alle landets skoler og ungdomsuddannelser og et andet brev til alle landets forældre. Det første af brevene indledes med en opfordring til, at skolelederne videresender deres brev til forældrene, som altså i forvejen har fået et brev. Så er man helt sikker på, at alle har forstået.

Brevene udspringer af Sundhedsstyrelsens nye “retningslinjer” for social omgang på skoler og i det civile liv, og de udgør efter min mening et samlet og systematisk opgør med pædagogisk og civil frihed.

 

A. Brevet til skolerne

Brevet til skolerne er et dybt overgreb på landes pædagogik. Det sker i tre faser.

1.

Først får skolelederne at vide, at de skal aflyse ”alle sociale arrangementer” på skolen, både i og udenfor skoletiden. Det er et direkte indgreb i den pædagogiske og demokratiske frihed og i grundlæggende danske traditioner. Ministeren skriver direkte:

Alle sociale arrangementer bør aflyses i forbindelse med skoler, fritidstilbud og ungdomsuddannelser. Der bør således ikke holdes sociale arrangementer eller arrangementer i forbindelse med skoledagen eller uden for almindelig skoletid, fx klassefester og fælles morgenmad.” (mine kursiveringer)

Disse regler kommer oveni en stor bunke andre små og store restriktioner. Så man må ikke holde en klassefest for små børn?

Her bør man erindre sig, at ingen børn er døde af corona, ja faktisk ingen under 30 år (og kun en enkelt person under 50). Under influenzaen i 2018 døde der faktisk 24 børn under 4 år. Men nu skal de små børn bære byrden som “smittebærere”.

2.

Dernæst står der, at ”Alle elever” skal deltage i et undervisningsforløb om coronaen med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens biopolitiske materiale,

”Er du skoleleder, opfordrer vi til at drøfte med lærerne, hvordan I kan sikre, at alle elever deltager i mindst et undervisningsforløb om COVID19. Det er fx en mulighed at tage udgangspunkt i dette materiale, som Sundhedsstyrelsen har været med til at udvikle: https://coronapaaskemaet.alinea.dk/” (min kursivering)

Så skolerne skal undervise i statsligt tvangsindhold, der endda lige ”sikres”. Men lærerne kan være med til at bestemme ”hvordan” det gøres. Det er den moderne form for ”metodefrihed”. Men selv denne forkrøblede frihed forkrøbles yderligere af den eksplicitte henvisning til en særlig statsanerkendt metodeplatform, som alle vil ende med at følge:

Læringsmålene for Alineas forløb til 1. klasse samles f.eks. i følgende smittebærerlæring:

  • har du viden om virus og bakterier
  • ved du, hvordan du kan være med til at forebygge smitte
  • har du talt med andre om de tanker, du gør dig, i forhold til smitsomme sygdomme.

Her kommer læringsmålstyringen virkelig til sin ret, må man sige.

3.

Den biopolitiske kontrol fortsætter ned i den sociale detalje. Her skal lærerne ”tage en snak med børnene”, og elevrådende skal også inddrages, indtil alle er enige med ministeren i, at overgrebet er godt:

”Endelig er det en god idé, at lærere, undervisere eller pædagogisk personale tager en snak med børnene og de unge på den måde, de finder mest egnet. Inddrag også gerne elevrådene, så eleverne selv kan være til at gøre en indsats på den enkelte skole.” (mine kursiveringer)

 

B. Brevet til forældrene

Forældrene har som nævnt også fået et brev, som er helt i samme ånd. Her blander ministeren sig direkte i opdragelsen. Her er hovedpunkterne:

1.

Hvis nu en enkelt skole ikke skulle have forstået det første brev, så får forældrene lige igen at vide, at de skal aflyse al deltagelse i skolens arrangementer. Derudover skal de også aflyse alle private arrangementer.

Og hvis man ikke selv aflyser, så skal man melde afbud. forældrekredsen vil ende som et civilt udskamningspoliti, som børnene involveres i, og hvor ingen til sidst gider at gøre noget for nogen.

Her er citatet:

”Du bør aflyse eller melde afbud til alle sociale arrangementer i forbindelse med skole, fritidstilbud og ungdomsuddannelser. Anbefalingen fra myndighederne om at aflyse sociale arrangementer gælder dels private arrangementer, der ikke er arrangeret af institutionen eller skolen, som for eksempel klassefester, fælles fødselsdage, fælles forældrearrangementer, som ofte er arrangeret af forældre eller eleverne selv. Dels gælder det sociale arrangementer eller arrangementer i forbindelse med skoledagen eller uden for almindelig skoletid fx klassefester, fælles morgenmad, lejrskoler og studieture”. (mine kursiveringer)

2.

Dernæst blander ministeren sig direkte i familiens sociale opdragelse, dens kontakter og samliv. Og både børn og forældre opfordres til at bruge SoMe i stedet for at besøge hinanden. Hvilket samfund!

”Du kan vise dine børn, at man kun krammer de venner, som man i forvejen ses meget med og er tætte på. Og at man stadig godt kan være i kontakt med andre venner via for eksempel sociale medier

Og i samme ideologiske lod, som er udtryk for en ren statslig indoktrinering fra ende til anden, og som supplerer Alineas “læringsmål”, får vi følgende at vide:

”Derfor beder vi dig som forælder om at tale med dit barn/dine børn om corona og risikoen for smitte”. (min kursivering)

Og denne ”risiko” defineres af sundhedsstyrelsen selv vel at mærke. Børn skal påtage sig en smittebærer-identitet.

Begge breve ledsages af en opfordring til, at børene downloader styrelsens smittebære-identifikation, den såkaldte smitteapp. Og forældrene opfordres også lige til selv at gøre det samme, nu man har fat i dem.

 

C. Kontekst og afsendere

Brevene følger som nævnt op på sundhedsstyrelsens i forvejen dybt indgribende retningslinjer fra d. 21. september, som faktisk hermed forstærkes, som jeg ser det.

Brevene er ikke kun underskrevet af ministeren. Store dele af organisations-Danmark, inklusiv de pædagogiske fagforeninger, bidrager med den helt store ja-hat til hele denne ødelæggelse af pædagogisk og civil frihed. Selv de pædagogiske fagforeninger. Dermed forstærkes forstærkningen også organisatorisk. Biostaten sætter sig virkelig fast i samfundet med disse breve.

Det er dybt kompromitterende for disse organisationer, som jeg vil opfordre til, at man melder sig ud af eller i det mindste kritiserer højlydt. Heldigvis er min egen fagforening, DM, ikke på listen, og også Frie Skoles Lærerforening glimrer ved positivt fravær. Her er de pågældende organisationer:

Danmarks Lærerforening

BUPL

GL – Gymnasieskolernes Lærerforening

KL

Skolelederforeningen

BKF – Børne- og Kulturchefforeningen

FH – Fagbevægelsens Hovedorganisation

FOA

DA – Dansk Arbejdsgiverforening

Lilleskolernes Sammenslutning

Kristne Friskoler

BUPL – Lederforeningen

DLO – Daginstitutionernes Lands-Organisation

Frie Fagskoler

Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier

Frie Skolers Ledere

Danske Skoleelever DGS

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning

Landssammenslutningen af Handelsskoleelever Erhvervsskolernes Elevorganisation DUF –

Dansk Ungdoms Fællesråd

Deutscher Schul- und Sprachverein

Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier-Lederne

Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier –Bestyrelserne

Danske HF & VUC Danske HF & VUC – Bestyrelserne

Gymnasieskolernes Bestyrelsesforening

Ungdomsringen Ungdomsskoleforeningen

Skole og Forældre FOLA – Forældrenes Landsorganisation

FGU Danmark

AMU-centrene

TAMU

Danske SOSU-Skoler

Danske Landbrugsskoler

Uddannelsesforbundet

 

Links (opdateres løbende):

Link til de to breve fra d. 23. september:  https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/boerne-og-undervisningsministeriets-breve-om-covid-19. Brevene er flyttet til dette link: (se under “breve fra ministeren på tværs af ministeriets områder”): https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/boerne-og-undervisningsministeriets-breve-om-covid-19

Her er Sundhedsstyrelsens retningslinjer fra d. 21. september: https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Sociale-arrangementer-ifm-dagtilbud-skoler-og-andre-boer-aflyses-i-den-kommende-tid

Ekstrabladet har dækket sagen, d. 23. september: https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/minister-aflys-alt/8301129

En tanke om “Smittede tanker 62: To biopolitiske breve til skoler og forældre

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.