Agedrup-sagen, del 7: Tre skolelederes syn på Erik Schmidts arbejde

Agedrup Skole har haft tre skoleledere siden 1989. Lad os se på, hvordan de hver især ser på Erik Schmidts arbejde:

 

1.

Eskild Kjær-Madsen – skoleleder ved Agedrup skole 1989-1999 – skriver følgende i Fyens Stiftstidende, d. 28. juni 2014:

”Den svagt funderede skoleleder kan nu true med – og benytte sig af – tjenstlige repressalier i mangel på overbevisende argumenter. Og så er vi tilbage ved Agedrup Skole – og den tjenstlige påtale til Erik Schmidt.

Jeg mener at kunne tillade mig at kommentere dette forhold, idet jeg i 10 år var skoleinspektør (sådan hed det dengang) på denne skole. Også dengang var Erik et menneske med meningers mod, hvilket vel altid er en umistelig del af ildsjælens og igangsætterens personlighed. Men han var aldrig negativ, altid konstruktiv i anerkendelsen af, at rollerne kan være forskellige hos lærer og leder. Jeg kan slet ikke se for mig, at han skulle kunne gøre sig fortjent til en tjenstlig påtale”.

 

2.

Birgitte Andersen – skoleleder ved Agedrup skole 1999-2013 – siger følgende i retten i oktober 2017:

”På personalemøderne oplevede hun (Birgit Andersen, TAR), at der var mange, der havde meninger både for og imod de forskellige emner, så det kom ofte til en engageret diskussion. Både Erik Schmidt, men også andre, var engagerede. Tonen var ærlig uden nag. Schmidt rettede ind, når først der var blevet truffet en beslutning. Hun kan ikke afvise, at han en enkelt gang har brugt et bandeord. Hans forfatterskab og de holdninger, han udtrykte herigemmen, var uproblematiske”.

Sådan er skudsmålet fra to erfarne skoleledere med højt til loftet og faglige ambitioner på deres skoles vegne.

 

3.

Mohammed Bibi – skoleleder fra 2014 – havde kun været leder i få måneder, før han i samarbejde med den radikale rådmand og KL gav en advarsel til Schmidt. Nu – efter 25 års arbejde til UG med kryds og slange – hedder det pludselig om Schmidt:

”Ledelsen oplever, at du er meget negativ over for de forandringer, Agedrup Skole er i lige nu. Dette kommer ofte til udtryk på fællesmøder, hvor du har negative holdninger og synspunkter. Det opleves, at du også er med til at piske en negativ stemning op i personalegruppen (….) Det er ledelsens opfattelse, at du på alle fire møder har været negativ og været mere interesseret i at diskutere allerede besluttede forhold og overordnede politikker og udtrykke dig negativt om dem end at deltage aktivt og positivt i arbejdet”. (citeret fra advarslen)

Kig lige på dette stampende, uerfarne og spruttende nega-nega-nega-nega sprog og hele dets ubehagelige horisont. Det er jo forskrækkeligt.

 

4. To spørgsmål:

Jeg ved ikke, om der er nogen, der kender bogen ”Harry Potter og Fønixordenen”? Jeg synes, Mohammed Bibi minder om den nyansatte regelrytter, professor Nidkjær, mens de to tidligere ledere, Eskild Kjær-Andersen og Birgitte Rasmussen, minder mig om magikerhåndværkets pædagogiske vogter, professor Dumbledore.

Lyder disse tre udsagn ikke som om, at det snarere er Bibi og Odense Kommune, der har et problem, frem for Schmidt og hans kollegaer?

Eller har skolereformen ændret samfundet SÅ meget på få år?

 

Links:

Eskild Kjær-Madsen: “Folkeskolens katastrofekurs“, Fyens Stiftstidende, d.28. juni, 2014.

Er professor Nidkjær rykket ind i skolen?“, UCC-magasin, nr. 16, 2016 (interview med lektor Nanna Vaaben)

https://ucc.dk/magasin/nr-16-februar-2016/er-professor-nidkjaer-rykket-ind-i-skolen

Byrettens dom i Agedrup-sagen, del 6: Om “spørgsmål til forhold, som allerede er afgjort”

Byrettens dom i Agedrup-sagen, del 5: Mohammed Bibi blandt “bandemedlemmer” og “trusler på livet”

Byrettens afgørelse i Agedrup-sagen, del 4: Hvem er “flere lærere”? Og hvad er de “chokeret over”?“,

Byrettens afgørelse i Agedrup-sagen, del 3: En skoleleder med ”negativ holdninger og synspunkter”, der ”pisker en negativ stemning op

Byrettens afgørlse i Agedrup-sagen, del 2: Dommerens fortolkning af Bibis opgør med skolens lov

Byrettens afgørelse i Agedrup-sagen, del 1: Mohammed Bibis opgør med skolens lov

Alle indlæg i sagen siden 2014

 

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.