Underskriftsindsamling imod fyringer på DPU

11 fremtrædende forskere og fagfolk har igangsat en underskriftsindsamling om fyringerne på DPU. De kritiserer både fyringerne generelt og også specifikt min egen fyringssag, f.eks. i følgende citat:

”Rømer er således både forskningsmæssigt og i den offentlige debat en væsentlig stemme for DPU som pædagogisk universitetsinstitut. At denne angiveligt saglige fyringsproces kan ende med at pege på netop Rømer som en af de seks VIP’ere, man bedst kan undvære, ud af DPU’s over hundrede forskere, forekommer os helt uforståeligt.”

Initiativets navne og begrundelser, som både står på dansk og engelsk, fremgår af dette link, hvor der også er mulighed for at skrive under: https://www.skrivunder.net/stop_fyringerne_pa_dpu

Gruppen kalder sig “Gruppen for akademisk frihed på DPU”. Et smukt navn.

Underskriftsindsamlingens begrundelser er også bragt som debatindlæg i Politiken, d. 7/12 (papiravis). https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art9109703/Ledelsen-af-DPU-vil-fyre-sine-kritikere

Der er i skrivende stund 1727 underskrifter (pr. d. 6/1-2023). Jeg opdaterer teksten løbende.

Jeg er meget glad for alle underskrifter. Men til brug for den offentlige debat har jeg alligevel tilladt mig at fremhæve de signaturer, som har en offentlig stemme, og/eller hvis arbejde jeg er særlig bekendt med. Jeg har også noteret deres ledsagende kommentarer. Endelig vil jeg sige, at jeg – bortset fra i listen med initiativtagerne – ikke har noteret, om folk er “emeritus” eller ej.

Skriv endelig, hvis jeg har overset noget/nogen, hvis I vil fjernes fra listen, eller hvis jeg har fået galt fat i en titel osv.:

Her er listen, som jeg har opdelt i fem grupper

  1. De 11 Initiativtagere
  2. Universitets- og professionshøjskoleverdenen
  3. Skole- og gymnasieverdenen
  4. Tidligere studerende ved DPU
  5. Andre

(Jeg vil også nævne, at der har været endnu en underskriftsindsamling, som er initieret i regi af “The Nordic Society for Philosophers of Education”)

 

1. De 11 Initiativtagere

Professor emeritus Heine Andersen, KU

Lektor Asger Sørensen, DPU: ”Forskningsfrihed er afgørende for både videnskab og demokrati.”

Professor Svend Brinkmann, AAU

Professor emeritus Stig Broström, DPU: ”Sølle 5 mio. kr. ligger til grund for, at DPU og Danmark skal miste prominente forskere. Men værst af alt er, at der er tale om politiske fyringer. Ledelsen benytter lejligheden til at skille sig af sine kritikere. Mage til udemokratisk handling er svær at opdrive.”

Professor Jakob Egholm Feldt, RUC

Professor emeritus Hans Siggaard Jensen, DPU

Professor Ole Wæver, KU

Lektor Mikael Busch, Kolding Gymnasium

Lektor Niels Jakob Pasgaard, UC VIA

Docent Jan Jaap Rothuizen UC VIA: ”To forhold falder mig for brystet: det ene er den manglende transparens der dermed begrunder mistænksomhed i forhold til motiver og egentlige kriterier, det andet at Thomas Rømer er én af de ganske få her til lands som har et indgående kendskab til pædagogik som en selvstændig disciplin, med egne værdier, antinomier og forståelsestilgange -en kontinental tradition, som man i DK i praksis har sin egen fortolkning af og er loyal overfor, men som man på teoretisk plan siden Grue Sørensen holdt på KU (i 1974) har tilsidesat, overset, negligeret og marginaliseret. Hvilket jo sker igen nu her med fyringsvarslet.”

Professor Bent Meier Sørensen, CBS

 

2. Universitets- og professionshøjskoleverdenen

A. Udenlandske universiteter

Professor Solveig Østrem, Oslo Metropolitan University: ”Thomas Aastrup Rømer er blant de viktigste og mest markante stemmene i dagens pedagogiske debatt og et lysende eksempel på en forsker som tar sitt samfunnsansvar på alvor. Han er også en betydningsfull forsker og sterk forsvarer av pedagogikk som selvstendig disiplin. En oppsigelse av Rømer vil ta kvelertak på den åpne, offentlige debatt og erstatte akademisk frihet og sannhetssøken med taushetskultur og frykt. Dersom DPU ønsker å bevare sin troverdighet som akademisk institusjon, er det maktpåliggende at oppsigelsen trekkes tilbake.”

Dr. Paul Adams, University of Strathclyde: “Academic freedom is vital, as indeed is all freedom. The awful actions of HE leaders in this instance are deplorable and demonstrate the creeping desire of all in power to control both people and the narrative. I know Thomas’ work well, and his paper at INPE in 2022 was quite simply excellent. He is an excellent scholar and a true friend to educational professionals, communities and countries across Scandinavia and beyond.”

Lektor Piotr Zamojski (fremtrædende polsk pædagogisk filosof): “Although I may disagree with the work of Thomas from time to time, his work in philosophy of education is exceptional, inspirational and of world-leading quality. Firing him from the DPU seems absurd.”

Lektor Joris Vlieghe (fremtrædende belgisk pædagogisk filosof): “I completely agree with the concerns explained in this petition. This decision is unreasonable and undeserved. I know Thomas Römer as an excellent and important scholar of international allure. Hence I have no reservations whatsoever to sign this petition and I hope AU will come back on this unacceptable decision.”

Professor Malesevic Sinisa, University College Dublin: “Support from University College, Dublin.”

Professor Carl Cassegård, Göterborg Universitet

Førsteamanuensis Mari Pettersvold, Universitetet i Sørøst-Norge

Lektor Karolina Enquist Källgren, Stockholm Universitet

Lektor Mikela Lunddahl Hero, Gøteborg Universitet

Professor Stefan Ramaekers, KU Leuven (Belgien)

Professor Antonio Campillo, University of Murcia, Spanien, ex-præsident for REP (det nationale spanske filosofinetværk) og RFI (det ibera-amerikanske filosofinetværk)

Professor Juan Carlos Siurana Aparisi, Valencia Universitet

Professor Joaquin Valdivielso,

Professor Emilio Martínez Navarro, University of Murcia (Spanien)

Lektor Tomeu Sales, University of the Balearic Islands (Spanien)

Professor Salvador Tarodo, University of Leon (Spanien)

Professor Theo Hug, University of Innsbruck

Professor Clarissa Pepe Ferreira, University of Malaga

,Lektor SunInn Yun, Incheon National University, South Korea

Ph.d. Hans Schildermans, University of Vienna

Lektor Kai Wortmann, Friedrich-Schiller-Universität Jena

Professor Emmanuel Picavet, Pantheon-Sorbonne University (Paris): “L’université d’Aarhus, que j’ai eu le plaisir de visiter dans sa branche près de Copenhague, est un établissement sérieux et renommé qui ne devrait pas tomber dans de telles pratiques!”

 

B. Danske universiteter

Professor Henning Salling Olesen: ”Det ligner selektiv, politisk fyring.”

Professor Jacob Dahl Rendtorff

Professor Palle Rasmussen

Professor Klaus Rasborg

Professor Jeppe Læssøe

Professor Hanne Foss Hansen

Professor Peter Nedergaard: Fyringen af Thomas Aastrup Rømer er åbenbart urimelig

Lektor Anne-Marie Eggert Olsen

Lektor Henrik Vase Frandsen

Lektor Sune Frølund

Lektor Karen Bjerg Pedersen

Lektor Hans Dorf

Lektor Nikolaj Nottelmann: “Næstformand for Dansk Filosofisk Selskab. Lektor i filosofi, SDU.”

Lektor Søren Langager: ”Fyringerne på netop DPU handler mere om universitetspolitik end om økonomi, selvom de af AU-ledelsen centralt begrundes hermed.”

Lektor Lejf Moos: ”Det er meget nødvendigt at råbe op, når nogen agerer så ideologisk fordummende som denne ledelse.”

Lektor Svend-Erik Holgersen: ”Åbenhed i beslutning om fyringer er afgørende for universitetets troværdighed. Det gælder både, om fyringer kunne være undgået og kriterier for, hvem der i givet fald skal fyres.”

Lektor Steen Beck: ”Jeg skriver ikke under, fordi jeg er enig med Rømer i et og alt. Faktisk er jeg meget ofte uenig med ham. Men Rømer har udvist et kæmpestort mod med sine advarsler i forhold til i forhold til en instrumentalisering af pædagogikken, og han har bidraget med et arbejde, som hos en uddannelsesforsker som mig har været til inspiration og også modsigelse i en tid, hvor der mere end nogensinde er brug for kritisk tænkning. Selvfølgelig kan det pædagogiske felt rumme Rømer; et institut er ikke et politisk parti, og de diskussioner der skal tages – også med Rømer – skal tages i det åbne offentlige rum. Ellers hører alting op!”

Lektor Jan Mejding

Lektor Torben Næsby: ”Anslag mod den kritiske forskning er uacceptabelt; nedskæringer inden for den pædagogiske forskning er ligeledes uacceptable.”

Lektor Casper Feilberg: ”Jeg skriver under, fordi jeg er bekymret over, at DPU og det pædagogiske miljø af alle institutter på hele AU skal spare så kraftigt, at det fører til en række fyringer. Hvor er rektor?”

Lektor Tone Saugstad

Lektor Adam Hyllested: ”DPU-ledelsen har enten begået fagpolitisk motiverede fyringer, herunder af faglige fyrtårne, eller på uprofessionel og uforståelig vis udsat sig selv for stærk mistanke herom og pådraget sig de klareste motiver. Begge dele er uhyrligt og på det niveau vist også helt uhørt i Danmark. Uanset hvad er selve processen med mailfyring og tavshed ved samtalen en skandale. Støtte fra KU-kollega til Rømer og hans fagfæller.”

Lektor Ole Morsing: “I stedet for akut at spare på tænkningen ville en god ledelse (på alle niveauer) i sin planlægning spare på pengene.”

Professor Fritz Henglein: “(…) Budskabet til dem, der følger Thomas Rømers og lignende sager, hvor lektorer og professorer i ‘permanente’ stillinger afskediges, specielt de unge og ambitiøse og dem der drømmer om at ‘do good’, er måske: Det er desværre farligt at ville være en højt specialiseret og uafhængig forsker på et dansk universitet (…).”

Professor Hans Thybo: “Det danske universitetssystem er blevet en bureaukratisk smeltedigel, styret af akademisk ukvalificerede ledere, der ikke tør tage personligt ansvar, hvor akademisk frihed undertrykkes og kritiske røster afskediges uden rimelig grund.”

Lektor Bernard Eric Jensen

 

C. Undervisere ved professionshøjskoler

Lektor Keld Skovmand

Lektor Ninon Schloss: ”Det er en skandale at fyre en person, der har kæmpet i årevis for at gøre pædagogiske problemstillinger synlige og forklare, hvor vigtige de er for hele samfundet.”

Lektor Karen Marie Hedegaard

Lektor Knud Moos: ”Min underskrift er udtryk for en mistro til de varslede fyringers grundlag og troværdighed – bl.a. forekommer sagen mere ideologisk end saglig-faglig”

Lektor Frank Juul Agerholm

Lektor Ole Gade-Lorentzen

Lektor Hans Krab Koed

Lektor Jesper Garsdal: ”Jeg er fuldstændig enig med den i teksten fremførte argumentation, og i, at det som sagen i er belyst i offentligheden er svært at se fyringerne som andet end et anslag mod den akademiske frihed”.

Lektor Johannes Adamsen: ”Jeg underskriver fordi man ikke ud fra de angivne kriterier forstår fyringen af Rømer, andet end disse har vi ikke. Er der kritikpunkter, fx af kollegial art, så skal det opspores med det samme som tjenesteproblemer og ikke gemmes under økonomisk tvang. Det kan af en oplyst offentlighed kun tolkes som fordækt og er ikke mit gamle universitet værdigt.”

Lektor Gitte Siggaard: Kritikkens frihed

Lektor Jane Lanng: ”Jeg skriver bl.a. under for at støtte kritiske og vedholdende stemmer i den pædagogiske forskningsverden. Stemmer jeg ikke altid er enig med, men som utrætteligt undersøger, hvad pædagogik er og bør være med en insisteren på pædagogikkens egenart, normativitet, bevægelighed og tradition i opposition til et reduktionistisk, instrumentelt syn på pædagogik.”

Seniorforsker Mikala Hansbøl: ”Jeg er enig!”

Lektor Hanne Tange: ”Jeg skriver under som medlem af et Akademisk Råd, hvor vi løbende drøfter ytringsfrihed og akademisk frihed. Fyringen af Thomas Aastrup Rømer skaber tvivl om i hvilket omfang universitetsansatte kan ytre sig kritisk omkring forholdene inden for en organisation, der siden Universitetsloven 2003 har været præget af en udpræget grad af topstyring.”

Lektor Andreas Kjeldsen: ”Jeg skriver under fordi jeg støtter den fri forskning og ikke bryder mig om magtmisbrug og ekskludering af kritisk konstruktive personer, som i bund og grund er dybt engagerede og ansvarlige.  Ukritiske ja-sigende nikkedukker i vores ledelser er den største trussel for frihed, demokrati og folkeoplysning. Trist når egoisme, opportunisme og mangel på dannelse undertrykker ytringsfriheden. Mvh Andreas Kjeldsen, lektor.”

Docent Thomas Thyrring Engsig

Lektor Stinus Storm Mikkelsen

Lektor Jacob Fogh Korterød

Lektor Keld Ørskov

 

3. Skole- og gymnasieverdenen

Debattør Lærke Grandjean

Skolelærer Erik Schmidt

Skolelærer Simon Malkenes

Lektor Uffe Gravers Pedersen

Skoleleder Peter Ulriksen: ”DPU skal bevare sin bredde, sit udsyn og den væsentlige debat om pædagogik i dens mange afskygninger inden for instituttets egne vægge. De grundige undersøgelser og de indspark, der er kommet fra Thomas Rømers hånd de sidste mange år, har været uundværlige i bestræbelsen på at skaffe et blik og et sprog for striden i det pædagogiske felt. Det er katastrofalt, fejt og polariserende at tage skridt til en fyring.”

Cand. pæd. Lonni Østergaard: ”Thomas Rømer skal selvfølgelig ikke fyres. Han indædte engagementet i pædagogisk filosofi og skoleliv er helt uovertruffen! Han er en glimrende formidler og en vigtig kritisk stemme i den pædagogiske debat. Thomas Rømer er både produktiv og yderst synlig, hvilket er vigtige egenskaber som forsker. Han er en glimrende formidler, og som tidligere studerende har jeg kun positivt at sige om ham som underviser.
Det er en skandale, at DPU’s ledelse har valgt at afskedige så vigtig en medarbejder”

Gymnasielærer Erik Jerlung

Lærer Anette Lind

Journalist Stig Wørmer: Jeg skriver under som protest imod vilkårligheden i disse fyringer.

Friskolemand Torsten Johannessen: ”Fordi Thomas er en højt kvalificeret forsker og formidler.”

Skoleleder Morten May: ”Thomas bidrag i debatten er helt uundværlige”.

Redaktør Thorkild Thejsen

Skoleleder Lasse Dalén Andersen: ”Vi har brug for Thomas Rømer i den pædagogiske debat”.

Skolelærer Mads Aagaard: ”Jeg har fulgt Thomas Aastrup Rømer i flere år, og han har givet mig en fortsat tro på, at mit arbejde som folkeskolelærer stadig kan kvalificere en modvægt til teststyrrede læringsideologier, som er ved at sejle hele folkeskolen ad helvede til.”

Gymnasielærer Jan Maintz: ”At dadle og at lovprise er to sentimentale operationer, der intet har med kritik at skaffe.”

Skolelærer Malene Avlund Hansen: ”Jeg skriver under, fordi jeg ikke har tiltro til, at fyringerne generelt hviler på et sagligt og fagligt grundlag. Dertil frygter jeg, at fyringerne vil fremme en mere ukritisk og ensidig forskning – og som en konsekvens medføre en ligeledes mere ukritisk og ensidig pædagogisk, didaktisk og pædagogisk-psykologisk tænkning og debat generelt.”

Skolelærer Niels Christian Sauer: “Fordi der er tale om skamløs forfølgelse af anderledes tænkende.”

Skolelærer Kasper Lund Resen

Skolelærer Astrid Schjødt Pedersen: “Jeg ønsker mangfoldighed og skæve vinkler i den pædagogiske debat og i forskningen.”

Underviser Vibeke Juel: ”Jeg skriver under, fordi kritisk fri og særligt kritisk fri pædagogisk forskning er under pres og har været det de sidste mange årtier. Og fordi fyringsrunden fremstår usaglig, ugennemskuelig og virker ideologisk begrundet. Dvs. virker ikke hæderlig.”

 

4. Tidligere studerende ved DPU

Cand. pæd. Helene Kobbersmed: ”Jeg har haft Thomas Rømer som underviser og har sat stor pris på hans enorme viden inden for både dansk og international dannelsesforskning, bl.a. hans evne til at vejlede og hans kritiske perspektiver”.

Cand. pæd. Merete Dalsgaard: ”Jeg skriver fordi jeg ønsker at medvirke til et mangfoldigt universitet, hvor forskningen ikke er underlagt ideologiske kriterier. Thomas’ forskning er værdifuld, skarp, kritisk tænkende, aktuel, fuld af integritet, kompromisløs og hvis et universitet ikke udgør platform for dette, hvad skal det så bruges til? Har haft Thomas som specialevejleder – han kan være noget så fagligt provokerende, men man kan være sikker på at man får hans uforbeholdne og ærlige vejledning. Specialeforløbet med Thomas udgør 90% af mit samlede udbytte fra min kandidatuddannelse, takket være den dannelsesproces det blev for mig.”

Cand. pæd. Flemming Pedersen: ”Har haft Thomas Rømer som underviser og vejleder, og kender ham kun som dygtig, passioneret og voldsomt produktiv.”

Cand. pæd., Thorbjørn Holst Rasmussen: ”Thomas Rømer er en institution i institutionen. Han er i mine øjne indbegrebet af et universitet: Søgende, selvstændig og udfordrende. Det er min oplevelse som tidligere studerende på DPU, at Rømer er vellidt og respekteret af både kolleger og studerende. Det må være et universitets fornemste opgave at kunne rumme de farverige, kritiske og til tider besværlige stemmer”.

Cand. pæd. Sarah Schein: ”Jeg er cand. pæd. fil. fra DPU. De økonomiske problemer (af overskueligt omfang) derude skulle være forvaltet ordentligt – og ikke med fyringer til følge. Det var blevet lovet på et nyligt møde, at det ikke ville ende med fyringer. Fyring af kritiske forskere er akademias undergang.”

Cand. pæd. Amanda Gudmand: ”Thomas’ arbejde og engagement samt hans kritiske stemme i den pædagogfaglige diskussion er vigtig for mig og andre pædagoger og lærere i en virkelighed, hvor vi i arbejdet med samfundets børn og unge ofte må løbe panden mod muren i en praksis, hvor central styring og instrumentalisering af vores fag alt for ofte har menneskelige konsekvenser. Det indhold i studieordningen for pædagogisk filosofi, som Thomas er en af kræfterne bag, var selv samme årsag til, at jeg valgte at søge ind på DPU i sin tid.”

Cand. pæd. Casper Lossin: ”Som studerende på DPU stiftede jeg bekendtskab med både Henrik Skovlund og Thomas Rømer. Begge er i mine øjne kapaciteter, der ikke kan undværes i dansk pædagogik. Thomas især, som jo er DPUs mest offentlige forsker, forstår jeg slet ikke skal fyres?”

Cand. pæd. Rune Kløve Junge

Cand. pæd. Mads Egekov

Cand.pæd. Kirsten Dahl Holm: “Som tidligere studerende på DPU i pædagogisk filosofi.
Thomas formåede at bringe det nuværende samfunds aspekter, og den diversitet pædagogikken afspejler, ind i undervisningen på et filosofisk plan. Det har i høj grad afspejlet det pædagogiske syn på samfundsplan. Dette oplever jeg som vigtigt.”

Cand. pæd. Flemming Christian Tordenskjold: “Jeg underskriver for at støtte de frie, kritiske stemmer i det pædagogiske miljø. Tak til Rømer for nogen gange irriterende – men altid saglige og oplysende – ‘indspark’, der fordrer nødvendig refleksion og ganske enkelt indbyder til debat. Det er den slags, et sundt samfund har brug for.”

Cand. pæd. Dennis Bonde: “Thomas er et fyrtårn inden for pædagogisk forskning.”

Cand. pæd. Jonas Ibdal: “Thomas Aastrup Rømers stemme i den pædagogiske debat i Danmark er uundværlig. Indimellem er kritikken kras, uforbeholden, uden omsvøb og konsekvent, men altid relevant og syleskarp. Hans akademiske arbejde er forbilledligt. De varslede fyringer af TAR, Henrik Skovlund mfl. er en politisk skandale. Fyringerne bør rulles tilbage, før det er for sent, og inden de får gjort uoprettelig skade på forskningsmiljøet på DPU og på den pædagogiske forskning og debat i Danmark.

Cand. pæd. Sara Louise Bruun

Maj Luffe Andersen: “Jeg skriver under, fordi den akademiske ytringsfrihed på fineste vis personificeres gennem Thomas’ forskning og offentlige stemme i den filosofiske pædagogiske debat. Som tidligere elev af Thomas ser jeg det som et uigenkaldeligt tab for dansk pædagogisk forskning og undervisning, hvis hans fyring ikke trækkes tilbage. Thomas har en enestående evne til ikke bare at undervise i kritisk teori, men også til at undervise i kritisk metode. Med sine publikationer viser Thomas gang på gang, hvordan den kritiske stemme materialiserer sig som en nødvendighed i alle faglige debatter, tiltag og fagpolitiske diskussioner.”

 

5. Andre

Leo Komischke-Konnerup, direktør for Karisefonden: “Selvom jeg ikke på alle områder er enig med Thomas er Thomas` kritik og pædagogiske tænkning helt afgørende og livgivende – også for det specialpædagogiske område. Både som skole- og uddannelsesforsker og som direktør for Karisefonden er jeg rystet over den behandling som Thomas Rømer og fri dansk pædagogisk forskning og tænkning bliver udsat for af Århus Universitet. Dansk special/socialpædagogisk praksis har – som aldrig før – brug for en kritisk og almen pædagogisk stemme! (…)”

Forfatter Kasper Støvring

Forfatter Christian Egander Skov

Tidl. formand for gymnasielevernes forening, Jens Philip Yazdani

Ph.d. Uffe Jonas

Uddannelsesrådgiver Aleksander Eeg-Kruse: ”Jeg finder det dybt problematisk, at kritiske ryster fyres uden saglige grunde. Hvis AU skal fungere som et kritisk universitet, skal institutterne rumme internt kritiske videnskabelige personaler. Her er særligt Thomas A. Rømer en vigtig pædagogisk modpol til det etablerede flertal. Han er flittig, vellidt og aktiv i den offentlige debat. Kvaliteter som bør være alt det et universitet søger i videnskabeligt personale. Netop derfor må fyringen være begrundet ideologisk, og det er en regulær skandale.”

Redaktør Morten Grønborg: ”Kamp er åndens fremtrædelsesform. Uden kritik, ingen sandhed. Så hjælp DPU og AU med at komme tilbage på sporet her. Man kan ikke fyre den største kritiker – Rømer – under dække af så almene kriterier, at de kan fælde enhver. Han er netop ikke enhver.”

Forfatter Hugo Hørlych Karlsen

 

4 tanker om “Underskriftsindsamling imod fyringer på DPU

  1. Mange andre har skrevet om Rømers uberettigede modtagelse af fyringsvarsel. Så jeg vil nøjes med at tilføje: Fy for pokker! Den slags burde vi kunne undgå i dagens Danmark.
    Jens Due

  2. Fyringen her er så langt ude, at det afslører den danske universitetsverdens deroute mere generelt. Fagligheden har ringe vilkår. Der er ikke længere noget universitet, hvis man kan fyre folk, der taler roma i mod ud fra en anden videnskabelig faglighed. Det er en udvikling, der startede under studenteroprøret, hvor fagligheden svækkedes, og universitetet blev en slags indre mission, som efterfølgende blev alt for let at indrullere i fx Foghs anti-dannelsestænkning og efterfølgende miserer. I dag er det ikke faglige rationaler, men ledelsen, der bestemmer over institutter og universiteter. Fagligheden skal tilbage, hvis man igen ønsker at kunne tiltrække folk til universiteter, gymnasier, skoler og en lang række andre vitale offentlige opgaver.

  3. Denne fyring er højest sandsynlig idiologisk og politisk funderet, ikke faglig, hvor der ikke er en finger at sætte!

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.