Valg til bestyrelsen på Aarhus Universitet – stem på Asger Sørensen!

Der skal være valg til Aarhus Universitets bestyrelse. Det er et vigtigt valg, fordi der lige nu er gode muligheder for at påvirke universitetet i positiv retning.

For det første har bestyrelsesformand Connie Hedegaard og rektor Brian Bech Nielsen her i efteråret 2019 understreget universitetets forpligtelse på at beskytte og fremme dannelse, fri tænkning og videnskabelig autonomi, dvs. emner som ikke ligefrem udgør kernen i DPU’s selvforståelse.

For de andet har både Hedegaard og rektor været tilbageholdende med at følge SDU’s ideologiske og strategiske hyperfokus på verdensmåls-dagsordenen. Hedegaard synes naturligvis – som tidligere klimakommissær i EU -, at emnet er vigtigt, hvilket det også er. Men hverken Hedegaard eller rektor mener, at klima og verdensmål bør udgøre et metastrategisk fokus, som skal rumme og retningsbestemme humaniora og samfundsvidenskaberne som sådan.

Jeg er helt enig med universitets ledelse i disse overordnede vurderinger, både om dannelse og fri tænkning og om verdensmål. Nu gælder det bare om at holde dem fast på deres egne holdninger.

Der er tre medarbejderkandidater til bestyrelsen fra fakultetet ARTS:

  • Lektor Asger Sørensen, DPU.
  • Lektor Søren Pold, Institut for kommunikation og kultur
  • Lektor, Nina Javette Koefoed, Institut for kultur og samfund

De tre kandidater præsenterer deres synspunkter  på følgende link: https://medarbejdere.au.dk/strategi/valg/kandidater-til-bestyrelsen/arts-listen/

Det er min vurdering, at det er Asger Sørensen, som med sin understregning af videnskabelig frihed og universitetets ide og tradition, er den, der bedst vil kunne holde ledelsen fast på de ting, som den selv fremhæver som vigtige. I hans præsentation understreger han flere gange betydningen af disse emner.

Og Sørensens ord skam ikke bare valgflæsk. Derom vidner hans uegennyttige forsvar for videnskab og kritik i mange forskellige faglige og offentligt-polemiske sammenhænge.

F.eks. var han aktiv i forsvaret for musikprofessor Linda Maria Koldau, og da jeg selv kom under universitetsledelsens kontrol i 2015, var hans støtte – modsat mange andre – helt klar og principiel.

Desuden havde Asger Sørensen tidligt øje for den pædagogisk-filosofiske vigtighed i at kritisere den stærkt teknificerede vending, som systemteorien tog i 2000’erne. Det kan man læse om i en polemik, han havde med Lars Qvortup i Information tilbage i 2004. Få år efter, i 2010, forsøgte Qvortrup decideret at afskedige Sørensen, fordi Sørensens forskning angiveligt ikke var ”relevant”. Alle holdt med Sørensen, så Qvortrup måtte aflyse fyringen. Endelig er det værd at nævne, at Asger Sørensen i flere år har beskæftiget sig med dannelsesteoretiske problemstillinger, især hos Hegel, Durkheim og kritisk teori.

Så Asger Sørensen ved, hvad ”dannelse” og ”fri tænkning” og ”videnskabelig autonomi” drejer sig om. De andre kandidater lader til at have lidt andre prioriteter, så vidt jeg kan bedømme det, og jeg har aldrig set dem for alvor være på barrikaderne for disse emner, og heller ikke for andre ting, selvom jeg jo kan have overset noget.

Asger Sørensen er også en driftens og organiseringens mand, så en form for spændstig pragmatisme og principiel omsorg for universitetets funktion og berettigelse vil uden tvivl gå hånd i hånd, hvis han bliver valgt, hvilket vil være godt for universitetet.

Derfor stemmer jeg på Asger Sørensen, og jeg håber, at andre medarbejdere på Aarhus Universitet vil gøre det samme.

 

Links:

Præsentation af kandidaterne på Aarhus Universitets hjemmeside: https://medarbejdere.au.dk/strategi/valg/kandidater-til-bestyrelsen/arts-listen/

Asger Sørensen i polemik med Lars Qvortrup i Information i 2004: http://www.thomasaastruproemer.dk/systemteoretisk-affekt-i-2004-med-aktuel-relevans.html

Asger Sørensens mere fagligt orienterede filosofisk-sociologiske kritik af den meget dominerende systemteori, som stod bag knægtelsen af både ”dannelse” og ”fri tænkning” på DPU, kan man læse om her: http://www.thomasaastruproemer.dk/asger-soerensen-kritiserer-systemteorien.html

Asger Sørensens artikel om Hegels dannelsesbegreb: http://redfilosofia.es/congreso/wp-content/uploads/sites/4/2015/06/7.OK_.aso@edu.au_.dk_.pdf

 

To af de mange indlæg om fyringssagen i 2010:

Magisterbladets omtale af sagen: https://www.magisterbladet.dk/magasinet/2010/magisterbladet-nr-10/forklaringer-efterlyses-i-dpu-afskedigelsessag

Peter Kemps kritik af DPU’s ledelse: https://www.berlingske.dk/kommentatorer/er-forskningsfriheden-afskaffet

 

Rektor Brian Bech Nielsen om ”den frie tanke” og ”verdensmål”: http://omnibus.au.dk/arkiv/vis/artikel/nyt-i-aus-strategi-mere-baeredygtighed-flere-kvindelige-forskere-og-oeget-synlighed-i-offentlighede/

Bestyrelsesformand Connie Hedegaards tale om dannelse: https://medarbejdere.au.dk/strategi/tilbagevendende-events/aarsfest/taler/bestyrelsesformand/

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.